up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله زنبوران عسل PDF
QR code - زنبوران عسل

زنبوران عسل

ناهنجاري ها و بيماريها غير عفوني زنبور عسل

زنبوران عسل احتمالاًنخستين بي مهرگاني هستند که بيماري هاي آنها گزارش شده است . عوامل محيطي و ژنتيکي در تندرستي زنبوران عسل موثر اند . باکتري ها، ويروس ها ، قارچ ها ، تک ياخته اي ها و.... از جمله عوامل محيطي هستند که باعث بروز بيماري هاي عفوني و مسري مي شوند . سالانه در اکثر نقاط دنيا بيماري ها ، آفات و شکارچيان زنبور عسل صدمات جبران نا پذيري را به زنبورداران وارد مي کنند . اين در حالي است که با شناخت کامل بيماري ها و پيشگيري و درمان به موقع از بروز ضرر و زيان جلوگيري به عمل مي آيد . نا هنجاري هاي ژنتيکي و غير عفوني زنبوران عسل حالات خفته اي هستند که به تدريج راندمان توليد را کاسته و در نهايت کلني را به سوي نابودي پيش مي برند . کاهش جميت از پر جلوه ترين نتيجه هاي اين ناهنجاري است . با کاهش جمعيت ، انواع بيماري هاي عفوني ، آفات و شکارچيان به آساني به سمت اين کلني ها هجوم مي آورند و به نابودي کلني سرعت بخشيده و باعث آلودگي زنبورستان مي شوند. احتمال وقوع اين ناهنجاري پايين است و به آساني قابل درمان مي باشند . (مثلاًدر حد تغيير مکان و يا ورود زنبوران نر جوان غريبه به زنبورستان و منطقه) گاهي زنبور عسل (ملکه ، کارگران و نرها) به دلايلي جز آفات وبيماري ها ، دچار ناهنجاري ها يا حالات غير طبيعي مي شوند . اين حالات عبارتند از مرگ ومير ، بد شکل شدن و اختلالات فيزيو لوژيکي و ژنتيکي که ممکن است بر اثر شرايط محيطي نا مساعد، بدي تغذيه ، اختلالات عمومي و جهش ژنها به وجود آيد. اطلاعات کنوني ما از بيماري هاي غير عفوني و حالات غير طبيعي زنبور عسل ناچيز است اکثر اين ناهنجاري ها به طور سطحي و غالباً به عنوان نتايج بررسي هايي که براي مقاصد ديگر انجام مي شود شناخته شده اند . ناهنجاري هاي زنبور عسل را نبايد بر پايه کنجکاوي صرف مورد بازديد قرار داد بلکه منبع تحقيقي با ارزشي است که به ما کمک مي کند تا حالات طبيعي و نيز رشد و تکامل و رفتارهاي غير طبيعي اين حشره را شناسايي کنيم .
لاروهاي پراکنده
حفظ حالت تراکم و فشرده حجره هاي پرورش نوزادان امري ضروري است تا زنبوراني کارآمد به وجود آيد . اما مکرر ديده مي شود که قاب پرورشي نوزاد حالت تراکم خود را از دست مي دهد . چنين حالتي را حالت لارو پراکنده مي نامند . ناهنجاري لارو پراکنده حالتي اغفال کننده است . اين حالت مي تواند نتيجه بيماري هاي عفوني و ناهنجاري هاي ژنتيکي باشد .
تشخيص سريع علل ناهنجاري لارو پراکنده بدون فراهم آوردن ساير مدارک مي تواند غير ممکن باشد . در نتيجه دقت در بازديد و بررسي ساير علائمي که طيف بيماري هاي لارو پراکنده را در بر مي گيرند درتشخيص بيماري مفيد خواهد بود در ادامه با چند علت شناخته شده ناهنجاري لاروهاي پراکنده آشنا مي شويم .
تخم هاي عقيم
گاهي يک ملکه که به تازگي جفت گيري کرده است شروع به تخم گذاري کرده ظاهراً به طور طبيعي تخم گذاري را ادامه مي دهد اما بيشتر اين تخم ها تفريخ نمي شوند (باز نمي شوند) اين تخم ها را اگر زنبوران کارگر بيرون نبرند عاقبت چروکيده مي شوند . بعضي اوقات ملکه اي در خانه اي که تخم چروکيده دارد مجدداً تخم ديگري مي گذارد . زنبوران پرستار گاهي غذاي لارو را در تعدادي از خانه ها که تخم تفريخ نشده دارند ذخيره مي کنند . بايد دانست تخم هاي عقيم که در داخل حجره هاي مخصوص زنبوران نر گذاشته مي شود بيشتر از تخم هاي موجود در حجره هاي مخصوص زنبوران کارگر دوام نخواهد آورد .
به هر حال تعدادي از تخم ها تفريخ مي شوند و به زنبورهاي به ظاهر معمولي نر و کارگر تبديل مي شوند و يک ملکه نيز از چنين لاروهايي به وجود مي آيد.
ناتوان بودن اين گونه تخم ها براي زنده ماندن هنوز ناشناخته است ولي احتمالاً عوامل ژنتيکي در آن تاثير دارند شاهدي که به اين احتمال وجود دارد اين است که مجموعه اي از اين حالات در فرزندان ملکه ، يا فرزندان ملکه اي که از ملکه هاي مادر مربوطه به وجود آمده اند ديده مي شود . بعضي از گزارش ها در مورد تخم هاي عقيم حاکي است که تعدادي از ملکه ها که تخم هاي طبيعي توليد مي کرده اند بعد از مدتي تخم هاي عقيم گزارده اند . براي توضيح اين حالت مي توان گفت که احتمالاً گذاردن تخم عقيم به وسيله اين نوع ملکه ها به تعويق افتاده است.

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

بسم الله الرحمن الرحيم و اوحي ربک الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون.ثم کلي من کل الثمرات فاسلکي سبل ربک ذللا يخرج من بطونها ش ...

مقدمه زنبور عسل يکي از حشرات مفيد براي انسان است که متعلق به رده دوبالان مي‌باشد. زنبور عسل خيلي پيش از انسان در روي زمين بوجود آمده و زندگي مي‌کرده ا ...

مخلوقات خداوند بزرک و کوچک سنگين و سبک نيرومند و ناتوان هريک با نظام دقيق و کامل ما را به آفريننده آنها متوجه مي کند. با نگاههايي پرسشگرانه به جهان پي ...

▪ شرايط آب و هوايي : به طور کلي شرايطي چون گرما يا سرماي بيش از حد تحمل زنبورها ، بارندگي پيوسته و زياد ، هواي ابري در بيشتر اوقات سال يا فصل مورد نظر ...

● زندگي اجتماعي در زنبوران عسل: امروزه زنبور عسل شناخته ترين حشره از نظر علمي و اقتصادي است زيرا در حاليکه تنها حشره اي است که به وسيله انسان اهلي و ب ...

مدتي است که ماهيان آب شور نيز به بازار آبزي دان کشورم وارد شده اند و به بيان بهتر آکوآريوم دريايي ( Marine aquarium ) نيز جاي خودش را در ايران باز کرد ...

دانلود نسخه PDF - زنبوران عسل