up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله زنان و آسم PDF
QR code - زنان و آسم

زنان و آسم

روان شناسي آسم

دو مصراع «تن ز جان و جان ز تن مستور نيست» و «رنگ رخسار خبر مي دهد از سر درون» مشتي هستند نمونه خروار از ده ها مورد موجود در ادبيات و فرهنگ ايران زمين که از تاثير متقابل جسم و روان حکايت مي کند...
با توجه به اينکه خصلت هاي روان شناختي از جمله نوع شخصيت افراد در بروز، تسريع و تشديد بيماري هاي رواني غيرقابل انکار است، مطالعات مکرر نقش عوامل روان شناختي و زمينه هاي شخصيتي افراد را در ايجاد، بروز، تسريع و تشديد بيماري هاي جسمي تاييد مي کند.
از سوي ديگر بروز همزمان برخي از اختلالات شخصيتي و بيماري هاي جسمي براي پژوهشگران و محققان سوالاتي را مطرح کرده است. آيا زمينه ژنتيک باعث بروز همزمان اين بيماري ها مي شود يا يکي از آنها باعث بروز بيماري ديگر مي شود؟ دادن پاسخ دقيق به سوالات فوق و موارد مشابه نياز به مطالعات کامل تري است.
گروهي از متخصصان نيز معتقدند که برخي از بيماري هاي جسمي در واقع بيانگر عواطف، احساسات و هيجاناتي است که امکان بروز آنها به شکل معمول وجود ندارد. به عنوان نمونه افرادي که سعي در کنترل شديد عصبانيت و عواطف منفي خود دارند مبتلا به برخي از بيماري هاي جسمي از جمله فشارخون، افزايش قند، چربي خون و بيماري هاي گوارشي مي شوند. در واقع به جاي اينکه چشم بگريد اعضا و جوارح مي گريند.
آسم و آلرژي از اختلالات روان تني شايع است
وقتي استرس هاي روان شناختي مزمن و تعارضات غيرقابل حل باشند در صورت وجود ساختار شخصيتي خاص فرد را مستعد به بيماري هاي جسمي مي کنند که اين نوع اختلالات را سايکوسوماتيک (روان تني) مي نامند. تغييرات آسيب شناسي و ساختماني در اين بيماري ها ايجاد مي شود. برخي از اين ساختارهاي شخصيتي خاص عبارتند از درون گرايي، کنترل شديد خشم و اضطراب، عدم ابراز احساسات و عواطف، کمال طلبي و برتري جويي افراطي.
از جمله اختلالات روان تني شايع و مهم که عوامل روان شناختي در آنها به اثبات رسيده بيماري هاي آلرژي و آسم است.
تشابهات اين دو بيماري در علت شناختي و علايم باليني پيش آگهي و درمان قابل توجه است. آسم اختلال تنفسي مزمن با حملات دوره اي حاد است که با فعاليت هاي فيزيکي و استرس و آلودگي هوا و همچنين برخي داروها تشديد مي يابد و در صورت عدم درمان مناسب و مزمن شدن آن براي بيمار غيرقابل تحمل است و عملکرد شغلي و اجتماعي فرد را مختل مي کند و زمينه را براي بيماري هاي خطرناک سيستم تنفسي و قلبي – عروقي فراهم مي کند. آلرژي نيز نوعي اختلال ايمني است که فرد با مواجهه با عوامل آلرژن (ايجادکننده حساسيت) يا استرس دچار علائم باليني متنوعي از جمله خارش شديد پوست، آبريزش از چشم و بيني، عطسه، مشکلات تنفسي، قرمزي و التهاب و بثورات در پوست و مخاط و حتي علايم روان پزشکي مي شود که اختلالات ناتوان کننده اي را در عملکرد فرد ايجاد مي کند.
● بيماران مبتلا به آسم و آلرژي معمولا کم طاقت هستند
پژوهش هاي انجام شده وجود اختلال شخصيتي واحد و مشخصي را در بيماران آسمي و آلرژيک تاييد نکرده ولي برخي از خصلت ها و خصوصيات روان شناختي بيماران به شرح ذيل است: افسردگي، ناپايداري هيجاني (نداشتن ثبات در ابراز هيجانات. به عنوان نمونه بيمار در برخورد با يک موقعيت مشابه عکس العمل هاي متفاوت و گاهي متضادي را نشان مي دهد)، ابراز هيجانات کنترل شده (بروز هيجانات بدون هرگونه مانعي و در هر موقعيتي. به عنوان نمونه اين بيماران در موقعيت هاي متفاوت هيجانات خود را بدون هيچ گونه احساس کنترلي بيان مي کنند)، حساسيت بيش از حد به موفقيت هاي ديگران (رقابت غيرطبيعي و حسادت)، وسواس مفرط به سلامت خويش، عصبانيت و پرخاشگري، وجود هيجانات منفي و تنش عضلاني.
اين بيماران معمولا از زندگي خود راضي نيستند و قادر به تحمل مشکلات طولاني مدت نيستند. وجود هرگونه استرس فشار روحي و رواني مستمر و مزمن آنها را ناتوان و مأيوس مي کند. اکثرا اشتغال ذهني آنها به بيماري و گاهي هم ترس از مرگ است. به علاوه عدم قدرت کامل و کافي براي کنترل خشم و اضطراب و همچنين کاهش لذت از فعاليت هاي لذت بخش در اکثر اين بيماران بارز است. بيماران آسماتيک (مبتلا به آسم) دچار يک اضطراب مزمن هستند که حتي با رفع اضطراب اين نگراني ها به يک موضوع ديگر انتقال مي يابد. اين افراد اکثرا از اختلالات خواب رنج مي برند و از دردهاي پراکنده بدني شاکي هستند.
برخي بيماران در برخورد با تغييرات انجام شده در خانواده و محل کار حساسيت زيادي نشان داده و ادامه روند سابق و ثابت را در تغييرات ترجيح مي دهند. توجه بيش از حد به تنفس و ساير علائم بيماري ها و احساس عدم کفايت ريه براي انتقال اکسيژن به اندام ها و شمردن تعداد تنفس در اين بيماران، باعث ايجاد اضطراب و نهايتا افزايش تعداد تنفس و کوتاه شدن آن مي شود و علايم بيماري را تشديد مي کند. اطلاعات بيماران از بيماري خود در خصوص علت شناسي علائم عوارض درمان اکثرا صحيح نبوده و اين موضوع باعث تشديد بيماري مي شود. اين افراد به پزشکان و درمان هاي خود اعتماد کافي ندارند و مرتب به دنبال پزشکي بهتر و درمان برتر مي گردند.
زنان و آسم
زنان مبتلا به آسم افرادي هستند با تمايلات برونگرايي بالا و همچنين گرايشات تسلط جويانه و آرزوهاي دور و دراز و دست نيافتني و خوش بيني مفرط. با بررسي دوران کودکي اين بيماران مشاهده شده که مادران آنها بيش از حد مراقب و محافظ فرزندان خود هستند و کودکان نيز وابستگي زيادي به مادر دارند. در پژوهش هاي انجام شده اخيرا ارتباطي بين اين دو بيماري و ابتلا به جنون يافت نشده است. در برخي از پژوهش ها در اعضاي خانواده مبتلايان آسم و آلرژي بروز اختلالات روان پزشکي بيشتر از گروه شاهد – افراد عادي گزارش شده است. در آلرژي نوع پوستي تاثير عوامل روان شناختي بارزتر از ساير انواع آلرژي است.
آسم و آلرژي اختلالات رواني را افزايش مي دهد
اختلالات فوق بنا به دلايل مختلف از جمله مزمن بودن بيماري ها و محدوديت هاي ناشي از آن و عوارض بيماري و عوارض درمان هاي انجام شده بر سلامت رواني بيماران و حتي اعضاي خانواده تاثير منفي بسزايي مي گذارد و آنها را مستعد به اختلالات روان پزشکي مي کند که عمدتا به شکل اضطراب، افسردگي و خشم بروز مي کند. آسم و آلرژي باعث تشديد اختلالات روان پزشکي به خصوص افسردگي و اضطراب مي شود. جالب است بدانيم که درمان افسردگي و اضطراب و ساير اختلالات روان پزشکي در کاهش حملات آسم و آلرژي موثر است. پژوهش هاي اخير ثابت کرد که استرس و اضطراب در بروز و تشديد اين بيماري ها تاثير بسزايي داشته و حتي در ميزان عود حملات و بستري شدن بيماران نيز تاثيرگذار است.
● چگونه از حملات آسم و آلرژي پيشگيري کنيم؟
براي کاهش عود و پيشگيري اين اختلالات اقدامات ذيل موثر است:
▪ قبل از درمان و پيشگيري، تشخيص قطعي بيماري توسط متخصص مربوطه.
▪ درمان بيماري ها در اسرع وقت توسط پزشک معالج.
▪ شناسايي عوامل برانگيزاننده و تشديدکننده اين بيماري ها و احتراز از اين عوامل.
▪ شناسايي اطلاعات غلط بيماران و تصحيح آنها.
▪ تشخيص اختلالات روان پزشکي همراه با اين بيماري ها.
▪ درمان دارويي و روان شناختي اختلالات روان پزشکي.
▪ کاهش استرس در اين گونه بيماران با مداخلات لازم و انجام مشاوره.
▪ ايجاد فضايي آرام و شاد در محيط خانواده و محل کار.
▪ آموزش اعضاي خانواده بيماران درخصوص آسم و آلرژي و اختلالات روان پزشکي همراه.

آسم و تنگي نفس از جمله مشکلات شايع زندگي مدرن هستند. شايد بتوان آلودگي هوا، سيگار کشيدن و گردو غبار را از عوامل اصلي به سرفه افتادن افراد، تنگي نفس و ...

توضيح‌ كلي‌عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مكرر خس‌خس‌ و تنگي‌ نفس‌. اين‌ بيماري‌ در تمام‌ سنين‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% ا ...

چرا آسمان صاف در هنگام روز اغلب آبي ، ولي در نزديکي افق سفيد است؟ چرا خورشيد در حال غروب سرخ و آسمان درست در بالاي آن همچون پرده اي رنگارنگ است؟ چرا د ...

مقدمه فضا از کهکشانها ، منظومه‌ها ، ستارگان ، سيارات و بسياري اجرام آسماني ديگر انباشته شده است. عجايب و عظمت آنها به مراتب از تمامي ديگر پديده‌هاي آف ...

اگر روزي احيانا به ژاپن سفر کنيد و بخواهيد از ميان چهره هايي با چشمان بادامي بگوييد کدام ها زيباتر ند، به احتمال زياد روي همان چهره هايي دست مي گذاريد ...

بسياري از زنان چه قبل از بارداري و چه در جريان بارداري، فقط در شرايط اورژانس و براي رفع مشکلي که باعث درد و ناراحتي شديدشان شده، به دندان پزشک مراجعه ...

سلامت جنسي در هر سني مهم است. اين مقاله به اثرات سالمندي بر توانايي هاي جنسي و اينکه چه کارهايي مي توانيد بکنيد که پس از ۵۰ سالگي زندگي جنسي فعالي داش ...

آسم يکي از شايع ترين بيماري هاي ريوي در جهان است و طبق آمارها حدود ۳۰۰ ميليون نفر از حدود يک و نيم ميليارد بيمار مبتلا به بيماري هاي مزمن ريوي به آسم ...

دانلود نسخه PDF - زنان و آسم