up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله زنان قرآني PDF
QR code - زنان قرآني

زنان قرآني

زنان نمونه در قرآن

● ويژگي هاي زنان برتر در قرآن
در سوره ي تحريم آمده است : «عَسي رَبُّهُ» «عَسي» با (عين) و (سين) يعني اميد است . اميد است پروردگار پيغمبر «إِنْ طَلَّقَکُن » اي خانم هاي پيغمبر، اگر شما را طلاق بدهد، اميد است «أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْکُن » يک همسرهاي «خَيْراً مِنْکُن» بهتر از شما نصيبش بشود. حالا بايد ببينيم زن برتر و بهتر از زنان پيامبر چه خصوصيّاتي دارند ؛
مي فر مايد : زن خوب اين است ؛ « مُسْلِماتٍ » مسلمان باشد. «مُؤْمِناتٍ» مؤمن باشد. «قانِتاتٍ» اهل اطاعت و اينها باشد. « تائِباتٍ » لغزشي کرد توبه کند. « عابِداتٍ » اهل عبادت باشد. «سائِحاتٍ» در طريق معرفت سير کند. فرق نمي کند بيوه يا باکره باشد؛ «ثَيِّباتٍ وَ أَبْکارا»۱
اول اينجا يک نکته ي ادبي بگويم. در اين کمالاتي که براي زن شمرده شده است، هيچ کدام (واو) ندارد. مثلاً نگفته: «مُسْلِماتٍ و مُؤْمِناتٍ و قانِتاتٍ و تائِباتٍ و عابِدات و ...» همه بدون (واو) است. آخري را يک واو گذاشته است. گفته: «ثَيِّباتٍ وَ أَبْکارا» چرا آخري را واو گذاشته است؟ چون آن همه کمالات در يک زن جمع مي شود، يعني يک زن مي تواند هم مؤمن باشد، هم مسلمان باشد، هم متواضع باشد و هم ... اما نمي شود يک زن هم باکره باشد و هم بيوه . لذا اينجا يک واو گذاشته است. خداوند در کتابي که فرستاده حتي واوش يک معنا دارد . قرآن مي فرمايد: «مِنْ لَدُنْ حَکيمٍ خَبيرٍ».۲ اين قرآن از طرف علم بي نهايت است؛ يعني حتي نقطه و واوش حساب و کتاب دارد .
زنان قرآني، اهل خرد و ايمان
زن خوب کيست؟ اصولاً بر خلاف نظر بعضي از کوته فکران که مي گويند ، عقل زن کمتر از مرد است ، قرآن مي فرمايد: زن نيز مانند مرد مي تواند خردمند باشد و تمام آنچه را که يک مرد کسب مي کند او نيز مي تواند کسب کند. زن نيز اولي الالباب است. يعني؛ صاحبان عقل. در سوره ي آل عمران مي گويد که: «إِنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهار» در اختلاف شب و روز، در پيدايش شب و روز، در آسمان ها، در آفرينش آسمان ها و زمين، «لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْباب » ۳
«لِأُولِي الْأَلْبابِ» چه کساني هستند؟ کساني هستند که ياد خدا مي افتند، ايستاده ، نشسته، خوابيده يعني هيچ وقت از خدا غافل نيستند. بعد هم اين «لِأُولِي الْأَلْبابِ» دعاهايي دارند مي گويند: « ربّنا، ربّنا، ربّنا » دعاهاي «لِأُولِي الْأَلْبابِ» را نقل مي کنند. آخرش مي گويد: «فَاسْتَجابَ لَهُمْ» خداوند اين «لِأُولِي الْأَلْبابِي» که در آسمان و زمين فکر مي کنند، ياد خدا مي افتند و دعا مي کنند، «فَاسْتَجابَ لَهُمْ» (آل عمران ۱۹۵) دعايشان را مستجاب مي کند. مي گويد: من عمل شما را ضايع نمي کنم . «مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي » ۴ مرد باشد يا زن باشد.
زن فرعون صبور بود و شهيد شد. بالاخره فرعون زنش را کشت ولي او دست از مکتبش برنداشت . حامي رهبرش حضرت موسي بود .
تمام زنهاي الگو ، حامي رهبر زمان خود بودند . حضرت موسي را پنج زن حفظ کرد؛ مادرش ،خواهرش ، زن فرعون ، همسرش.
● نحوه برخورد حضرت بلقيس
يک مرتبه سليمان ديد هدهد نيست . گفت : « ما لِيَ لا أَرَي الْهُدْهُد »۵ چه شده که هدهد را نمي بينم؟ بعد از يک لحظاتي هدهد آمد . هدهد به سليمان گفت : «أَحَطتُ بِمَا لَمْ تحُِطْ بِهِ » يک چيزي بلد هستم که تو بلد نيستي. «وَ جِئْتُکَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ»۶ از منطقه ي کشور سبأ يک خبر يقيني آوردم .( اين آيه مي تواند درس آزادي بدهد که ممکن است يک عضو کوچک در گروهي به رئيس و شاهش بگويد که من چيزي را مي دانم که تو نمي داني ) .مي گويد «إِنيّ ِ وَجَدت » من يافتم ، «امْرَأَةً» امرأة يعني؛ يک خانمي را پيدا کردم که « تَمْلِکُهُم » حکومت دستش بود . « وَ أُوتِيَتْ مِن کُلّ ِ شيَ ْء » همه چيز داشت . « وَ لهََا عَرْشٌ عَظِيمٌ » ۷ يک تخت بسيار بزرگي داشت . خانمي بود شاه بود. همه چيز داشت. حکومت دست اين خانم بود. پس خانم هم مي تواند شاه شود ، بعد هدهد ادامه داد اين خانم همراه مردم اطرافش خورشيد را مي پرستند .
بعد سليمان بعد از تحقيق و وصول به صحت حرف هدهد ، نامه اي نوشت و گفت :« اذْهَب بِّکِتَبي » اين نامه را ببر. « فَأَلْقِهْ إِلَيهِْم » پهلويشان بيانداز ، « ثُمَّ تَوَلَّ عَنهُْمْ » برو کنار بايست ، « فَانظُر» نگاه کن . ۸
● برخورد منطقي بلقيس با نامه حضرت سليمان
بلقيس نامه را که ديد ، « قَالَت » گفت : « يَأَيهَُّا الْمَلَؤُا » اي مردم ! جمعيت ! «إِنيّ ِ أُلْقِيَ إِليَ َّ کِتَابٌ کَرِيمٌ»۹ يک کتاب کريمي براي من نازل شده است ، فهميد که اين نامه با بقيه ي نامه ها فرق مي کند . «إِنَّهُ مِن سُلَيْمَان » اين نامه از سليمان است ، « وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ۱۰ ونامه را خواند که سليمان در آن ، آنها را به اسلام دعوت کرده بود . «أَلَّا تَعْلُواْ عَليَ َّ وَ أْتُونيِ مُسْلِمِينَ»۱۱. بلقيس ادامه داد ، «يَأَيهَُّا الْمَلَؤُا» اي جمعيت ! « أَفْتُونيِ فيِ أَمْرِي » شما فتوا بدهيد. به نظر شما چه کنم ؟ « فيِ أَمْرِي » « مَا کُنتُ قَاطِعَة أَمْرًا » من هيچ وقت با قاطعيّت کاري را انجام نمي دهم ، «حَتيَ تَشهَْدُونِ»۱۲ مگر اينکه شما هم شهادت بدهيد . اين خانم کافر بود اما اهل خرد و دموکراسي بود ، مستبد نبود .
در تاريخ داريم که وقتي پيامبر نامه اي به پادشاه ايران که يک مرد بود نوشت ، او نامه را با کمال بي حرمتي پاره مي کند . اين زن به نامه ي پيغمبر مي گويد : کريم ! بزرگي وباشعور بودن زن و مرد ندارد . گاهي وقت ها زن ها خيلي شعورشان از مردها بيشتر است. گاهي هم بالعکس .هردو جورش را درتاريخ و اسلام داريم . «تَبَّتْ يَدا»۱۳ آخرش هم مي گويد: «وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ»۱۴ هم خود ابو لهب نااهل بود هم زنش .
● همسر فرعون، الگوي مردان و زنان با ايمان
نمونه اي براي مردان و زنان با ايمان. نمونه چه کسي است؟ امراة فرعون، همسر فرعون . مي فرمايد همه از همسر فرعون ياد بگيريد . مگر همسر فرعون چه کار کرده بود . إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَکَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اين خانم گفت :خدايا من را ببر کنار خودت . وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ ۱۵ و من را از فرعون نجات بده . کاخ و مال وجاه و مقام در مقابل اسلام براي اين زن بي ارزش بود .
زن فرعون صبور بود و شهيد شد . بالاخره فرعون زنش را کشت ولي او دست از مکتبش برنداشت . حامي رهبرش حضرت موسي بود .
تمام زنهاي الگو ، حامي رهبر زمان خود بودند . حضرت موسي را پنج زن حفظ کرد ؛ مادرش ،خواهرش ، زن فرعون ، همسرش.
به اميد اينکه بتوانيم از کاخ ها وکوخ هايمان براي اسلام به راحتي دست بکشيم وبه عنوان يک زن مسلمان ، حامي رهبرو اماممان باشيم .
۱ تحريم ۵
۲ هود ۱
۳ آل عمران ۱۹۰
۴ آل عمران ۱۹۵
۵ هدهد ۲۰
۶ نمل ۲۲
۷ نمل ۲۳
۸ نمل ۲۴ ۲۸
۹ نمل ۲۹
۱۰ نمل ۳۰
۱۱ نمل ۳۱
۱۲ نمل ۳۲
۱۳ مسد ۱
۱۴ مسد ۴
۱۵ التحريم ۱۱

دو مصراع «تن ز جان و جان ز تن مستور نيست» و «رنگ رخسار خبر مي دهد از سر درون» مشتي هستند نمونه خروار از ده ها مورد موجود در ادبيات و فرهنگ ايران زمين ...

اگرچه بعضي خارش ها و ترشحاتي که در زنان ايجاد مي شود، طبيعي و گذراست اما اگر اين خارش طولاني شود، بهتر است بيشتر مورد توجه قرار گيرد. خارش دستگاه تناس ...

حق اعتراض ندارد. اين راهي است که خودش انتخاب کرده است. راه هاي ديگري هم هست که خيلي راحت تر است؛ در خانه ماندن و خانه داري! اما حالا که قبول کرده، حال ...

دراين مقاله سعي داريم پيرامون رابطه آزادي معنوي و حجاب صحبت کنيم واز زاويه اي ديگربه مساله حجاب ورابطه آن با آزادي بپردازيم. استاد شهيد مرتضي مطهري مي ...

پيشگيري از سرطان، آمار مرگ و مير ناشي از سرطان را کاهش مي دهد. اين پيشگيري مي تواند در ۳ سطح اوليه، ثانويه و ثالثيه انجام شود. در اين مطلب، بيشتر به ب ...

در تمامي جوامع دنيا، زنان بيش از مردان دچار افسردگي مي شوند. اين اختلاف مي تواند ناشي از عوامل گوناگون زيستي، روان شناختي، محيطي، فرهنگي و يا ترکيبي ا ...

قارچ، مخمري ذره بيني است که به طور طبيعي به مقدار کم در واژن زندگي مي کند. «عفونت قارچي» واژن هنگامي رخ مي دهد که سلول هاي قارچي بيش از حد در آن رشد ک ...

بدون ترديد فرهنگ عفاف و پاکدامني يکي از ضروري ترين نيازهاي سلامت يک جامعه و يا به تعبيري شاخص اندازه گيري سلامت،رشد و بالندگي آن به حساب مي آيد. نگارن ...

دانلود نسخه PDF - زنان قرآني