up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله زمان PDF
QR code - زمان

زمان

دو ديدگاه گوناگون در تعريف زمان وجود دارد. ديدگاه نخست بيان مي‌کند که زمان قسمتي از ساختارهاي اساسي جهان است، بعدي است که اتفاقات پشت سر هم در آن رخ مي‌دهند. همچنين اين ديدگاه بيان مي‌کند که زمان قابل اندازه گيري است. اين يک نوع ديدگاه واقع گرايانه‌است که آيزاک نيوتن بيان مي‌کند و از اين رو گاهي با نام زمان نيوتوني شناخته مي‌شود.
در مقابل، ديدگاه ديگري چنين بيان مي‌کند که زمان قسمتي از ساختارهاي ذهني انسان است (همراه فضا و عدد) آن چنان که ما در ذهن خود رشته‌ٔ رويدادها را دنبال مي‌کنيم همچنين در ذهن خود براي طول آن اتفاقات کميت‌هايي را از قبيل ثانيه و دقيقه تعريف مي‌کنيم.
تعريف دوم به هيچ هويت مستقلي براي زمان اشاره نمي‌کند که اتفاقات درون آن رخ دهد. اين ديدگاه حاصل کار گوتفريد لايبنيتس و امانوئل کانت مي‌باشد که زمان را قابل اندازه‌گيري نمي‌داند و مي‌گويد تمام اندازه‌ها در سيستم ذهني بشر رخ مي‌دهد.
به طور کلي در فيزيک زمان و فضا به عنوان کميت‌هاي بنيادي به‌شمار مي‌آيند و امکان بيان تعريفي دقيق براي آن‌ها در غالب ديگر کميت‌ها نيست به اين خاطر که بقيه کميت‌ها هم‌چون سرعت، نيرو و انرژي همگي به وسيله اين دو کميت تعريف شده‌اند.
داود بن محمود قيصري، در سده هشتم هجري و در رساله «معماي زمان» مي‌نويسد که «زمان نه آغازي دارد و نه پاياني. زمان، قابل تقسيم نيست و آنچه که ما آنرا بخش مي‌کنيم تنها در پندار ماست.»
اندازه‌گيري زمان
شبانروز به دو گونه متفاوت تقسيم مي‌شده‌است. يکي، بر مبناي چهار «گاه» يعني نيمه شب تا برآمدن خورشيد، از آن‌جا تا نيمروز، از نيمروز تا فرو شدن خورشيد و از آن تا نيمه شب. و شيوه ديگر، تقسيم شبانروز به ۲۴ ساعت يا پاس. طول شبانروز (چه خورشيدي و چه نجومي) هميشه ۲۴ ساعت کامل نيست و در طول روزهاي سال تا چند دقيقه کمتر و يا بيشتر مي‌شود که در قرارداد عموم و براي جلوگيري از ناهنجاري‌ها، همه شبانروزها ۲۴ ساعت کامل فرض مي‌شوند.
يکاي کميت زمان در سيستم متريک ثانيه مي‌باشد. ساير واحدهاي اين کميت عبارت‌اند از:
* دقيقه
* ساعت
* شبانه روز
* هفته
* ماه
* سال
* دهه
* قرن (سده)
* هزاره
سفر در زمان
البته اگر از يک بعد ديگر به قضيه نگاه کنيم همه ما مسافر زمان هستيم. همين الان که شما اين را مي‌خوانيد، زمان در حول و حوش و به پيش مي‌رود و آينده به حال و حال به گذشته تبديل مي‌شود. نشانه اش هم رشد موجودات است. ما بزرگ مي‌شويم و مي‌ميريم. پس زمان در جريان است.
آلبرت اينشتين با ارائه نظريه نسبيت خاص نشان داد که اين کار از نظر تئوري شدني است. بر طبق اين نظريه اگه شيئي به سرعت نور نزديک شود گذشت زمان برايش آهسته تر صورت مي‌گيرد. بنابراين اگر بشود با سرعت بيش از سرعت نور حرکت کرد، زمان به عقب برگردد. مانع اصلي اين است که اگر جسمي به سرعت نور نزديک بشود جرم نسبي ان به بينهايت ميل مي‌کند لذا نمي‌شود شتابي بيش از سرعت نور پيدا کرد. اما شايد يک روز اين مشکل هم حل شود. بر خلاف نويسنده‌ها و خيالپردازها که فکر مي‌کنند سفر در زمان بايد با يک ماشين انجام شود، دانشمندان بر اين عقيده هستند که اينکار به کمک يک پديده طبيعي صورت مي‌گيرد. در اين خصوص سه پديده مد نظر است: سياهچاله‌هاي دوار، کرم چاله‌ها و ريسمانهاي کيهاني.
سياهچاله‌ها: اگر ستاره‌اي تمام سوختش را بسوزاند، داراي جرم فشرده زيادي مي‌شود و حفرهٔ سياه رنگي مانند قيف تشکيل مي‌دهد که نيروي جاذبه فوق العاده زيادي دارد؛ به نحوي که حتي نور هم نمي‌تواند از آن فرار کند. اين حفره‌ها بر دو نوع هستد. برخي نمي‌چرخند و هر جسمي که جذب آنها شود نابود مي‌شود. اما بعضي از سياهچاله‌ها در حال دوران هستند. اين سياهچاله‌ها مي‌توانند سکوي پرتاب به آينده يا گذشته باشند.
کرم چاله: سکوي ديگري براي گذر از زمان است و مي‌تواند در عرض چند ساعت، ما را چندين سال نوري جابجا کند. فرض کنيد دو نفر دو طرف ملافه‌اي را گرفته‌اند و مي‌کشند. اگر يک توپ تنيس روي اين ملافه بگذاريم، در سطح ملافه، انحنايي به طرف توپ ايجاد مي‌شود. حال اگر تيله‌اي را روي هر کدام از گوشه‌هاي ملافه قرار دهيم، به سمت چاله‌اي که توپ تنيس ايجاد کرده‌است مي‌غلطد. اين کار، شبيه سازي ساده‌اي از نظريهٔ اينشتين است که معتقد است اجرام آسماني در فضا و زمان انحنا ايجاد مي‌کنند(درست مثل همان توپ روي ملافه). حالا اگر فرض کنيم فضا به صورت يک لايه دوبعدي روي يک محور تا شده باشد و بين نيمه بالا و پايين ان خالي باشد و دو جرم هم اندازه در قسمت بالا و پايين مقابل هم قرار گيرد، آن وقت حفره‌اي که هر دو ايجاد مي‌کنند مي‌تواند به همديگر رسيده و ايجاد يک تونل کند. مثل اين که يک ميانبر در زمان و مکان ايجاد شده باشد. به اين تونل مي‌گويند کرم چاله. اين اميد است که يک کهکشاني که ظاهرا ميليونها سال نوري دور از ماست، از راه يک همچين تونلي بيش از چند هزار کيلومتر دور از ما نباشد. در اصل مي‌شود گفت کرم چاله تونل ارتباطي بين يک سياهچاله و يه سفيدچاله‌است و مي‌تواند بين جهان‌هاي موازي ارتباط برقرار کند و در نتيجه به همان ترتيب مي‌تواند ما را در زمان جابجا کند.
ريسمانهاي کيهاني: آخرين راه سفر در زمان ريسمانهاي کيهاني است. طبق اين نظريه يک سري رشته‌هايي به ضخامت يه اتم در فضا وجود دارند که کل جهان را پوشش مي‌دهند و تحت فشار خيلي زيادي هستند. اينها هم يه نيروي جاذبه خيلي قوي دارند که هر جسمي را سرعت مي‌دهند و چون مرزهاي فضا زمان را مغشوش مي‌کند لذا مي‌شود از انها براي گذر از زمان استفاده کرد.
تونل زمان: واقعيت يا خيال؟ چند اشکال در مسالهٔ سفر در زمان وجود دارد. اول اينکه اصلا نفس تئوري سفر در زمان يک پارادوکس است. پارادوکس يا محال نما يعني چيزي که نقض کننده(نقيض) خودش در درونش است. به طور مثال، اگر شخصي در زمان به عقب برگردد و به تاريخي که هنوز بدنيا نيامده‌است برود، چطور مي‌تواند آنجا باشد؟ يک راه حل براي اين مشکل، نظريهٔ جهان‌هاي موازي است. طبق اين نظريه امکان دارد چندين جهان وجود داشته باشد که مشابه جهان ماست اما ترتيب وقايع در انها فرق مي‌کند. پس وقتي به عقب برمي‌گرديم در يک جهان ديگر وجود داريم نه در جهاني که در ان هستيم. طبق اين نظريه بينهايت جهان موازي وجود دارد و ما هر دستکاري که در گذشته انجام بدهيم يک جهان جديد پديد مي‌ايد.

دوره اي است که يک عمل يا يک رويداد رخ مي دهد .از هر چيزي که تغييرات منظم دارد مي توان براي سنجش زمان استفاده کرد . زمان مانند طول و جرم يک مفدار بنياد ...

زمان گذشته تر از گذشته بنابه نظريه انفجار بزرگ ، گسترش جهان از يك انفجار آتشين آغاز شده و تا امروز ادامه يافته است و احتمال دارد اين گسترش تا بينهايت ...

زمان گذشته تر از گذشته بنابه نظريه انفجار بزرگ ، گسترش جهان از يک انفجار آتشين آغاز شده و تا امروز ادامه يافته است و احتمال دارد اين گسترش تا بينهايت ...

ديد کلي شناسايي تاريخ زمين مستلزم شناخت و مقايسه تقدم و تأخر حوادث نسبت به يکديگر و تاريخ مطلق رويداد آنها مي‌باشد. در طول عمر زمين چهره آن تغييرات گو ...

شاتل در لغت به اتوبوسهايي اطلاق مي شود که در يک مسير مشخص رفت و آمد مي نمايند. آن ها اتوبوسهايي هستند که براي حمل انسان،محموله هاي فضايي و بردن ماهوار ...

آيا ممکن است کل سياره زمين، همانند يک درخت، موجودي زنده باشد؟ آيا ممکن است يک شعور زنده در تمامي سياره ما جاري باشد؟ آيا ممکن است کل سياره زمين، همانن ...

در اين مقاله به بررسي کامل انواع ساعت ها و دستگاههاي سنجش زمان پراخته شده است و اولين ساعت ها و دستگاهها مورد بررسي قرار گرفته اند تا ساعت هايي که در ...

۳D مخفف کلمه ۳Dimensial، به معناي يک شي سه بعدي است. ۳D مخفف کلمه ۳Dimensial، به معناي يک شي سه بعدي است. چيزي که عرض ارتفاع و طول (عمق) داشته باشد. م ...

دانلود نسخه PDF - زمان