up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله زرافه PDF
QR code - زرافه

زرافه

در ميان جانوران غول پيکر روي زمين، بلند قدترين و يکي از عجايب موجودات است. درازي فوق العاده گردن و پاهايش که هيچگونه تناسبي با تنه اش ندارد و بلندي قدش که از ۶ متر تجاوز مي کند سيمايي ناموزون و استثنايي به او مي بخشد بعلاوه چنين به نظر مي آيد که اين لندهور گردن دراز، هر قسمت از بدنش را از يک جانور ديگر عاريه گرفته است مثلاٌ تنه اش به اسب گردنش به شتر پاهايش به بز کوهي شاخک هايش به گاو وحشي و گوش هايش به الاغ شباهت دارد و پوست بدنش از پشم کوتاهي پوشيده شده با نقش پوست پلنگي و بنابراين به پلنگ هم بي شباهت نيست به همين جهت در قديم آن را شترگاوپلنگ هم ناميده اند و از قرنها پيش همواره به عنوان يکي از حيرت انگيزترين اعجوبه هاي طبيعت مورد بحث و توجه بوده است.
زادبوم کنوني زرافه افريقاست و در بخش اعظم اين قاره از چاد تا اتيوپي و سودان و کنيا و از کنگو تا آنگولا و موزامبيک و افريقاي جنوبي يافت مي شود. جانوري است گياهخوار که معمولاٌ به خاطر قد بلند و گردن درازش به راحتي از برگ درختان تغذيه مي کند و بخصوص به برگ درختان اقاقيا علاقه فراوان دارد از اين رو بيشتر در مناطق جلگه اي پر درخت و بيشه هاي سر سبز و پيرامون آبگيرها زندگي مي کند.
در سده گذشته تعداد زرافه هاي افريقا بسيار زيادتر از امروز بود اما هر اندازه تمدن گسترش مي يابد و جنگل ها و دشت ها به شهرها و شهرک ها و مناطق کشاورزي و صنعتي تغيير شکل مي دهد قلمرو حيات وحش محدودتر مي شود و شمار جانوران وحشي کاهش مي يابد که طبعاٌ زرافه نيز از اين سرنوشت غم انگيز مصون نمانده است با وجود اين در سالهاي اخير بعضي کشورهاي افريقايي زرافه ها را تحت حمايت گرفته و دست اندازي به مناطق زيست آنها را ممنوع اعلام کرده اند به اين اميد که نسل اين حيوان منحصر به فرد از زوال نجات يابد.
● معماهاي زرافه
پژوهشهاي جانورشناسان نشان مي دهد که زرافه ها در گذشته بزرگ تر بوده اند و در مناطقي به جز قاره افريقا نيز وجود داشتند. مثلاٌ در شمال و شرق هندوستان و نواحي مالزي فسيلهايي از نوعي زافه آسيايي کشف شده که بلندي قدش به ۸ تا ۱۰ متر و بيش از دو تن وزن داشته است در حالي که زرافه هاي کنوني افريقا بين يک تا يک و نيم تن وزن دارند و جنس ماده اين حيوان معمولاٌ کوچک تر و کوتاهتر از جنس نر است. بدينگونه نسل زرافه هاي غول آساي آسيايي به کلي از ميان رفته است که اين نابودي را ناشي از نامساعد بودن محيط زيست حيوان مي توان دانست.
از قرن گذشته که پژوهش هاي علمي در باره زرافه پيگيري شده، اندام شناسي اين حيوان معماهايي را براي دانشمندان مطرح کرده است، مثلاٌ تعداد مهره هاي اسکلت زرافه بيش از پستانداران ديگر نيست اما گردن دراز او را با دو متر طول روي تنه اش نگه مي دارد آن هم به صروت مايل... همچنين استخوان هاي پاهاي او شبيه جانوران گياهخوار ديگر نظير اسب، آهو، بز کوهي و شتر است. اما اين استخوان ها به صورتي شگفت آور طويل هستند و در نتيجه پاهاي دراز و باريکي را به وجود مي آورند با نزديک به دو متر طول و اين پاها به سمي ختم مي شوند شبيه سم الاغ يا اسب که در وسط شکافي دارد و بيش از يک تن وزن زرافه روي اين پاهاي دراز و باريک و سم هاي نسبتاٌ کوچک تکيه مي کند. از اين هم عجيب تر زرافه با هيکل يک تني و آن پاهاي بلند و باريک يکي از سريع السيرترين جانوران است و هنگامي که به سرعت يورتمه مي رود سرعتش به ۵۰ کيلومتر در ساعت مي رسد که در ميان جانوران تيز تک يک رکورد قابل توجه است.
از خصوصيات جالب ديگر زرافه ديد بسيار تيز و زبان دراز و پرقدرت اوست که هر دو فوق العاده برايش کارساز هستند. اين حيوان به خاطر بلندي قد همچون يک برج ديده باني بر گستره محيط زيست خود مسلط است و با نگاه تيزبيني که دارد کوچک ترين خطر و حرکتي مشکوک را در فواصل دور شناسايي مي کند و براي رويارويي با آن واکنش نشان مي دهد. بدينگونه حتي جانوران ديگري که در پيرامون او زندگي مي کنند از قدرت تيزبيني اين ديده بان مراقب سود مي برند و با فرار به موقع يا پنهان شدن در جاهاي امن از خطر ناگهاني جانوران درنده مصون مي مانند.
اما زبان دراز زرافه که سياهرنگ است و نيم متر طول دارد تنها يک زبان معمولي نيست بلکه يک اندام همه کاره است که به جاي دست و چنگال براي گرفتن و کندن برگ درختان و فرو بردن آنها به دهان و بسياري کارهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد و انعطاف پذيري و قدرت عضلاني آن در کمتر حيوان ديگري ديده مي شود. زرافه ها معمولاٌ زندگي دسته جمعي دارند و در دسته هاي ۵ تا ۱۲ تايي و حتي ۲۰ تايي زندگي مي کنند هنگام چراي روزانه غالباٌ زرافه هاي ماده و بچه هايشان با هم و نرها جداگانه ديده مي شوند اما در فصل جفت گيري اين ترتيب به هم مي خورد و بر سر تصاحب زرافه هاي ماده ميان نرهاي رقيب درگيري پيش مي آيد جنگ زرافه ها بسيار تماشايي است دو زرافه نر براي جنگ با هم ابتدا پاهاي دراز و باريکشان را با فاصله بيشتري از يکديگر قرار مي دهند تا هنگام زد و خورد تعادلشان را از دست ندهند. سپس جنگ آغاز مي شود و زرافه ها گردن هاي درازشان را به هم پيچ و تاب مي دهند و هر يک مي کوشد با شاخک هايي که روي پيشاني دارد به پيشاني حريف ضربه بزند و گاه اين ضربه ها شديد و خطرناک است و يکي از دو زرافه زخمي مي شود يا تعادل خود را از دست مي دهد و به زمين مي خورد که به منزله شکست نهايي است اما زرافه پيروز ديگر مزاحمتي براي حريف مغلوب ايجاد نمي کند و مبارزه به همين جا پايان مي گيرد.
روي هم رفته زرافه ها جانوراني بي آزار و آرامش جو هستند و با حيوانات ديگر همزيستي مسالمت آميز دارند مگر اينکه مورد تعرض قرار گيرد که در اين صورت با تمام قوا از خود دفاع مي کنند و مؤثرترين حربه آنها هم فرار است چون با سرعت ۵۰ کيلومتر در ساعت مي توانند خود را از گزند مهاجم برهانند با وجود اين اگر حمله مهاجم غافلگيرکننده باشد زرافه ها حربه تدافعي ديگري هم دارند و آن لگد پراکني با پاهاي جلوي به سوي دشمن است که اغلب مؤثر واقع مي شود و مهاجم را از ادامه تعرض باز مي دارد.
خطرناک ترين دشمن ديرينه زرافه سلطان جنگل يا شير است که برق آسا حمله مي کند و قرباني غول پيکر خود را سبعانه مي درد و از پا در مي آورد. معمولاٌ خطر چنين حمله اي هنگامي که پيش مي آيد که زرافه ها براي آشاميدن آب به آبگير يا چشمه منطقه مي روند. مشکل ترين کار زرافه آشاميدن آب است چون اين چارپاي لندهور براي اينکه پوزه بلندش را از ارتفاع ۶ متري به سطح آب برساند ناگزير است پاهاي درازش را تا حداکثر ممکن گشاد از هم بگذارد و گردنش را به سوي پايين خم کند و همين حالت يک وضع آسيب پذيري براي او به وجود مي آورد و شير که در گوشه اي در کمين است از اين فرصت استفاده مي کند و با يک جست خود را به طعمه اش مي رساند و با از هم دريدن زرافه شکمي از عزا در مي آورد شيرها اغلب به زرافه هاي کوچک و تازه سال حمله مي کنند و گاه ميان آنها و زرافه هاي بزرگسال جنگي خونين در مي گيرد که براي هر دو طرف تلفاتي در بر دارد.
و آخرين نکته درباره زرافه اينکه بچه اين حيوان هنگام زايش در حدود ۲ متر قد دارد و دوران شيرخوارگي او فقط يک ماه طول مي کشد و پس از آن چرا را فرا مي گيرد و به سرعت رشد مي کند دوران حاملگي زرافه ماده نيز در ميان جانوران داراي نوعي رکورد و اين بار از نظر درازي مدت است زيرا ۴۴۵ روز طول مي کشد.

((اوکايي)) جانور پستانداري شبيه زرافه، ولي با گردني کوتاه است. اين حيوان از زبان بلند و زبر خود براي نظافت شخصي کمک مي گيرد. او قادر است آن قدر زبانش ...

اوکاپي نام انگليسي:okapi نام علمي:okapia johnstoni اوکاپي ها حيواناتي کمياب از خانواده زرافه ها هستند. از نظر ظاهري بسيار شبيه به اسبها هستند اما از ن ...

عموماً تصور مي شود که موريانه ها موجودات مخربي هستند که نقش کم اهميتي در اکولوژي زمين دارا مي باشند. برخلاف آنچه تصور مي شود، موريانه ها نقش اکولوژيکي ...

● انقراض نسل ماموت ها : برخي از دانشمندان دليل انقراض گونه هاي عظيم الجثه پستاندار آمريکاي شمالي را ورود انسان به دنياي طبيعت مي دانند . آنها مي گويند ...

دانلود نسخه PDF - زرافه