up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله زحل PDF
QR code - زحل

زحل

بادهاي استواي زحل آرام گرفته اند

تحقيقات جديد نشان از كندتر شدن بادهاي استوايي زحل دارد .
زحل ، سياره طوق بر گردن منظومه شمسي يكي از باد خيزترين سيارات منظومه شمسي است . طوفانهاي سهمگين با سرعتي بيش از 1000 كيلومتر در ساعت در مناطق مختلف جو اين سياره جريان دارند اما اخيرا تغييرات غير منتظره اي در سرعت وزش بادهاي زحل ايجاد شده است.بادهاي كه در منطقه استواي اين سياره در حال وزيدن هستند سرعتشان از عدد 1700 كيلومتر در ساعت در سالهاي 1980 و 1981 كه فضاپيماي ويجر از نار زحل گذشت و سرعت بادهاي آن را اندازه گيري كردبه حدود 990 كيلومتر در ساعت در بازه سالهاي 1996 و 2002 كاهش پيدا كرده است. يك تيم آمريكايي – اسپانيايي از دانشمندان با كمك تصاويري كه تلسكوپ فضايي هابل از اين سياره تهيه كرده است به اندازه گيري عوارض جزيي جو اين سياره پرداختند و از اين طريق به تععين سرعت بادها و مشخص كردن سيستم طوفانهاي اين سياره پرداختند.
سيارات بزرگ و غول پيكر نظير مشتري و زحل الگوي متفاوتي از جريانهاي بادي را نسبت به زمين از خود بروز مي دهند يكي از مولفه هاي منحصر به فرد اين جريانات بادي تغيير جهت آنها در عرضهاي مختلف جغرافي سياره است . در اين سيارات علاوه بر حرارات خورشيد منبع حرارت دروني سياره نيز به تشكيل بادها كمك مي كند و همين منبع حرارت دروني است كه باعث مي شود بر خلاف انتظار سرعت بادها در منطقه استوايي بيش از ساير نقاط باشد.
در حال حاضر نظرات گوناگوني در خصوص نحوه شكل گيري تندبادهاي سيارات غول وجود دارد و يكي از راههاي بررسي اين مدلها بررسي و تحليل طولاني مدت رفتار بادها با اندازه گيري اثرات محسوس اين جريانات هوايي است . تحقيقات قبلي نشان داده بود كه بادهاي مشتري حالتي پايدار دارند و تغييرات محسوس و قابل توجهي از خود نشان نمي دهند. دانسته هاي ما در خصوص زحل بسيار اندك تر از مشتري بود چراكه عوارض جوي مشخص و واضحي كه با كمك ردگيري آن بتوان الگوي تغييرات جوي اين سياره را بررسي كرد بسيار اندك تر از مشتري است. در اينجا بود كه قدرت تفكيك فوق العاده دوربين سياره اي ميدان ديد باز شماره (WFPC) تلسكوپ فضايي هابل به كمك اين گروه دانشمندان امد و آنها توانستند عوارض مورد نظر را در جو زحل پيدا كنند و به تعيين سرعت اين بادها بپردازند.سرعتي كه در بازه سالهاي 1996 تا 2001 به نصف مقدار خود در سال 1981 رسيده بود . نكته جالب توجه ديگر اين بود كه سرعت تندبادها در عرضهاي ديگر سياره (دورتر از استوا) ثابتممانده بود و اين سياره يك تقارن جوي منحصر به فرد را به نمايش گذاشته بود.رفتاري كه مشابه آن در مشتري ديده نشده بود.
اين تغييرات استثنايي ممكن است دليل ساده اي داشته باشند . فصلهاي طولاني زحل از يك سو و سايه اي كه حلقه هاي عريض زحل بر مناطق استوايي اين سياره مي افكند از سوي ديگر باعث شده است تا با كاهش حرارت در منطقه استوايي سرعت بادها نيز در بخش فوقاني تغيير كند. اين امكان وجود دارد كه اين تغييرات تنها در منطقه فوقاني جو ظاهر شده باشد و با توجه به ريشه دار بودن بادهاي زحل هنوز در اعماق اين سياره بادهاي استوايي با همان سرعت قبلي در حال وزش باشند.بايد توجه داشت كه هرچه از لايه هاي فوقاني جو زحل به سمت داخل آن پيشروي كنيم حرارت سياره نيز بيشتر مي شود و در نتيجه جريانهاي هوايي بيشتر تحت تاثير قرار مي گيرند . بنابراين استواي زحل پرورشگاه مناسبي براي تشكيل تندبادهاي عظيم جوي خواهد بود . شايد تندبادهايي كه در سالهاي 1990و 1994 ثبت شدند در اثر همين مساله به وجود آمده باشند.
تلسكوپ فضايي هابل در نيمه سال 2004 ميلادي (1383) دوباره به سمت زحل خواهد نگريست و ردابي خود را ادامه خواهد داد ضمن اينكه در آن زمان فضاپيماي كاسيني آن قدر به زحل نزديك شده است كه بتواند تصاوير دقيقي از آن تهيه كند. اين اطلاعات جديد بهترين شواهد ممكن براي اظهار نظر مطمين در باره ساختار جوي و فعاليت بدهاي اين سياره در اختيار ما خواهد گذاشت.

زحل بعد از سياره مشتري بزرگترين سياره در منظومه شمسي مي باشد. اين سياره داراي هفت حلقه مسطح به دور خود است. اين هفت حلقه در واقع شامل تعداد زيادي حلقه ...

مطمئناً اگر از پشت يک تلسکوپ کوچک حتي در شهرهاي بزرگ که همواره آلودگي نوري زيادي دارند به سمت سياره زحل نگاه کنيد آنچنان شگفت زده مي شويد که پشت تلسکو ...

زحل بعد از سياره مشتري بزرگترين سياره در منظومه شمسي مي باشد. اين سياره داراي هفت حلقه مسطح به دور خود است. اين هفت حلقه در واقع شامل تعداد زيادي حلقه ...

زحل ششمين سياره از خورشيد درمنظومه شمسي ما مي باشد . آن دومين سياره بزرگ است . (مشتري بزرگترين مي با شد) آن حلقه هايي زيبا ييدارد كه از تكه هاي يخ (تع ...

دو گروه سياراتي با جرمي شبيه نپتون كشف كرده اند. اين كشف باعث شد اختر شناسان ناگهان يك گام، به يافته هاي دنياهاي ديگري با اندازه زمين در اطراف ديگر ست ...

سياره زحل يا كيوان سياره اي فريبنده است كه حلقه هاي محسور كننده و دهها قمر كوچك و بزرگ آن را احاطه كرده است. كمي كوچكتر از سياره ي مشتري است و حدود ۴ ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

تاملي برنظريه انفجار بزرگ، فرضيه کانت - لاپلاس و نظريه جديد ابرغبار ● نظريه انفجار بزرگ بيگ بنگ يکي از نظريات خلقت عالم است که اوايل قرن بيستم ميلادي ...

دانلود نسخه PDF - زحل