up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله زحل PDF
QR code - زحل

زحل

زحل، عروس منظومه شمسي

مطمئناً اگر از پشت يک تلسکوپ کوچک حتي در شهرهاي بزرگ که همواره آلودگي نوري زيادي دارند به سمت سياره زحل نگاه کنيد آنچنان شگفت زده مي شويد که پشت تلسکوپ ميخکوب شده و احتمالاً دوست داريد لحظاتي طولاني در تماشاي آنچه مي بينيد، بايستيد. مطمئناً اين تجربه يکي از ماندگارترين لحظات لذت بخشي خواهد بود که به آسمان شب، اين طبيعت زيبا و خارق العاده نگاه کرده ايد. شما سياره يي گرد را در ميدان ديد خود مي بينيد و آنچه موجب شگفتي شما خواهد شد حلقه هاي بسيار زيباي آن است که در اطراف و موازي با استواي سياره قرار گرفته اند. اکنون آن زيبايي افسون انگيزي را که شما در عکس ها و فيلم ها از اين سياره ديده ايد، خودتان با چشمان تان مي بينيد که لذتي بسيار بيشتر دارد.
زحل (کيوان) ششمين سياره از مجموع هشت سياره منظومه شمسي است و آخرين سياره يي که با چشم غيرمسلح (بدون ابزار رصدي) مي توانيد در آسمان شب به آن نگاه کنيد. همچنين به همين دليل اين سياره آخرين سياره يي بوده است که مردمان باستان مي شناختند. اولين کسي که حلقه هاي زحل را مشاهده کرد، «گاليله» (در سال ۱۶۱۰ ميلادي) بود اما به دليل ضعيف بودن تلسکوپي که ساخته بود نتوانست حلقه را تفکيک کند و در واقع تشخيص دهد چنين حلقه هاي زيبايي در اطراف اين سياره وجود دارند. آنچه او شاهد بود سياره يي بود که گويي از کناره ها داراي پخ شدگي است. «گاليله» فکر کرد اين لبه هايي که از کنار سياره به بيرون هستند، شايد قمرهايي بزرگ باشند که به دور سياره مي گردند، اما در واقع گاليله به دليل ابزار رصدي ضعيفش هرگز نتوانست متوجه شود اين برآمدگي هاي کنار سياره که به قول خودش جرمي شبيه به بادام تشکيل داده است چه مي توانند باشند.
زحل از لحاظ بزرگي دومين سياره منظومه شمسي به حساب مي آيد و مانند سياره مشتري، سياره يي است که همچون يک کره گازي است. اين کره گازي عموماً (حدود ۹۷ درصد) از هيدروژن تشکيل شده است، اما راز زيبايي و وجود حلقه ها در زحل (کيوان) چيست؟ سياره هاي گازي ديگر منظومه شمسي يعني مشتري، اورانوس و نپتون همگي داراي حلقه هستند اما اين حلقه ها هيچ کدام به اندازه حلقه هاي زحل نمايان، بزرگ و درخشان نيستند بلکه ما حلقه هاي ديگر سياره ها را در شرايط خاصي توانسته ايم از روي زمين يا به وسيله کاوشگران کشف کنيم.
حلقه هاي زحل در واقع از ذره هاي غبار و يخ هاي کوچکي در اندازه چند ميليمتر تا چند متر تشکيل شده است. گفتيم اولين شخصي که حلقه هاي زحل را رصد کرد، «گاليله» بود، اما نتوانست دقيقاً تشخيص دهد آنها چيستند. در سال ۱۶۵۵ ميلادي اخترشناسي به نام «هويگنس» توانست با استفاده از يک تلسکوپ بزرگ متوجه شود آنچه «گاليله» از پشت تلسکوپش ديده بود در واقع حلقه يي است که موازي با استواي سياره قرار دارد و در سال ۱۶۷۵ ميلادي اخترشناس ديگري به نام «کاسيني» کشف کرد بين حلقه يي که «هويگنس» کشف کرده است شکافي وجود دارد. اکنون حلقه هاي زحل به هفت قسمت اصلي تقسيم شده است و هر يک از اين قسمت ها داراي حلقه هاي بي شمار ديگري هستند که ذرات داخل آن همواره به دور سياره در گردش هستند و هرگز به سطح زحل سقوط نمي کنند.
زحل بعد از مشتري داراي بيشترين تعداد قمر است به طوري که اکنون ۴۷ قمر طبيعي را به دور اين سياره کشف کرده اند. جنجالي ترين قمر زحل، تيتان نام دارد. اين قمر دومين قمر بزرگ منظومه شمسي به حساب مي آيد و جالب آنکه حتي از اولين سياره منظومه شمسي يعني عطارد و همچنين از سياره کوتوله پلوتون بزرگ تر است.
آنچه اين قمر را جالب توجه مي کند وجود جوي است که اين قمر را فراگرفته است، زيرا اقمار ديگر منظومه شمسي هيچ کدام داراي جوي خاص نيستند، همچنين وجود عناصري همچون نيتروژن و هيدروژن و عناصري ديگر که پايه هايي براي به وجود آمدن حيات هستند، مواد تشکيل دهنده اين قمر است. اما با توجه به دماي پايين اين قمر (منفي ۱۸۰ درجه سانتيگراد) وجود حيات روي آن بعيد است اگر چه احتمالات همچنان باقي است، زيرا علم ما در اين مورد هنوز به اندازه کافي نيست.
قطر سياره زحل حدود ۹ برابر قطر زمين است و بعد از مشتري پرسرعت ترين سياره يي است که به دور خود مي چرخد، به طوري که هر ۱۰ ساعت و ۴۰ دقيقه يک گردش کامل به دور خود مي کند. زحل با توجه به چنين سرعت گردشي به دور خودش سياره يي است که بيشترين پخ شدگي را در استوا دارد به صورتي که قطر آن در استوا ۱۰ درصد بيشتر از قطرش از قطب به قطب است.
اين پخ شدگي آنچنان نمايان است که در عکس هايي که توسط کاوشگران گرفته شده است به راحتي مشخص است. زحل با فاصله ميانگين ۱۴۳۳۵۳۰۰۰۰ کيلومتر در يک مدار بيضي شکل به دور خورشيد مي چرخد. با توجه به اين فاصله و ميانگين سرعت گردش ۵ ۹ کيلومتر در ثانيه زحل به دور خورشيد، ۵ ۲۹ سال زمين طول مي کشد تا زحل يک دور کامل به دور خورشيد بگردد و يک سال زحل را تشکيل دهد. دما در سطح هاي بالايي ابرهاي زحل به حدود منفي ۱۲۰ درجه سانتيگراد مي رسد. سرعت ابرهاي زحل در منظومه شمسي بي نظير است، به طوري که در استواي اين سياره سرعت اين توفان ها به ۱۷۷۰ کيلومتر در ثانيه مي رسد.

زحل بعد از سياره مشتري بزرگترين سياره در منظومه شمسي مي باشد. اين سياره داراي هفت حلقه مسطح به دور خود است. اين هفت حلقه در واقع شامل تعداد زيادي حلقه ...

زحل بعد از سياره مشتري بزرگترين سياره در منظومه شمسي مي باشد. اين سياره داراي هفت حلقه مسطح به دور خود است. اين هفت حلقه در واقع شامل تعداد زيادي حلقه ...

زحل ششمين سياره از خورشيد درمنظومه شمسي ما مي باشد . آن دومين سياره بزرگ است . (مشتري بزرگترين مي با شد) آن حلقه هايي زيبا ييدارد كه از تكه هاي يخ (تع ...

منظومه ها ترجمه: لنا سجاديفر ---------------------------------------------------------------------- منظومه به مجموعه اي از اجرام سنگين و سياراتي گفته ...

تحقيقات جديد نشان از كندتر شدن بادهاي استوايي زحل دارد . زحل ، سياره طوق بر گردن منظومه شمسي يكي از باد خيزترين سيارات منظومه شمسي است . طوفانهاي سهمگ ...

دو گروه سياراتي با جرمي شبيه نپتون كشف كرده اند. اين كشف باعث شد اختر شناسان ناگهان يك گام، به يافته هاي دنياهاي ديگري با اندازه زمين در اطراف ديگر ست ...

سياره زحل يا كيوان سياره اي فريبنده است كه حلقه هاي محسور كننده و دهها قمر كوچك و بزرگ آن را احاطه كرده است. كمي كوچكتر از سياره ي مشتري است و حدود ۴ ...

ستاره شناسان همواره اجرام تازه اي در آسمان ميابند.اکتشافات اغلب ثمره نوآوريها نوين يا بهبود هاي تازه در فن آوري است.مثلا تلسکوپ به جهشي در دانش ما از ...

دانلود نسخه PDF - زحل