up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله زاينده رود PDF
QR code - زاينده رود

زاينده رود

اشتباه نشود؛ بحران زاينده رود فقط بي آبي نيست

در ابتدايي ترين و ساده ترين تعريف ، رودخانه جايي است که در آن آب جاري باشد و آب را از نقطه اي به نقطه ديگري منتقل کند ولي اين کمال بي انصافي است که بخواهيم زاينده رود را اينگونه تعريف کنيم ، زاينده رود تنها يک رود در معناي ساده آن نيست زاينده رود يک جريان فرهنگ ساز و زندگي ساز است . همانطور که زاينده رود بي آب معنايي ندارد ، زاينده رود بدون سي و سه پل و بوستانهايش معنايي ندارد.
زاينده رود و فاضلاب
زاينده رود در روزهاي پر آبي با مشکل پساب صنايع و فاضلاب مواجه است . بر اساس آمارها در سالهاي گذشته زاينده رود همواره يکي از آلوده ترين رودخانه هاي کشور بوده است . آلودگيهاي شيميايي و ميکروبي زاينده رود به حدي بوده است که آب زاينده رود متهم اصلي دليل پايتختي اصفهان براي بيماريهايي نظير «ام اس» است. همچنين در ساليان گذشته به کرات شاهد مرگ و مير گسترده آبزيان در اين رودخانه بوده ايم و توصيه هايي مبني بر استفاده نکردن از محصولات آبياري شده توسط آب زاينده رود را شنيده ايم.
در سالهاي گذشته رنگ رخسار زاينده رود خبر مي داده از ميزان بالاي آلودگيهاي آن و کساني که تا سالياني نه چندان دور در حاشيه رودخانه مي توانستند بستر رودخانه را ببينند ديگر شاهد آن صحنه ها نيستند . سوال اينست که آيا به فرض پر آب بودن زاينده رود با وجود آلودگيهاي بي شمار شيميايي و ميکروبي مي توان نام اين رود را زاينده رود ناميد ؟! آيا آب آلوده رودخانه براي کشاورزي مناسب خواهد بود؟
سال گذشته در اثر شکسته شدن لوله نفت ، هزاران ليتر نفت خام وارد زاينده رود شد و خسارات فراواني به محيط زيست وارد کرد . بعد از آن چه اتفاقي افتاد ؟ در اثر اين حادثه کدام کارمند ، مدير يا مسئول متخلفي استعفاء داد يا جريمه شد ؟! لوله هاي پساب و فاضلاب چه مکانهايي به زاينده رود ختم مي شود ؟ با متخلفان چه برخوردي شده است ؟
● حريم طبيعي زاينده رود
در هيچ کجاي شهر اصفهان نمي توانيد در حاشيه رودخانه بايستيد و وقتي به زاينده رود نگاه مي کنيد ردي از تجاور به حريم طبيعي رودخانه پيدا نکنيد . در سالهاي گذشته برج ها و ساختمانهاي بلند مرتبه زيادي در حاشيه رودخانه ساخته شده اند و بر خلاف مقررات شهرسازي ، حريم طبيعي زاينده رود را مورد تجاوز قرار داده اند. ساختمانهاي بلند مرتبه در حاشيه زاينده رود علاوه بر آنکه به منظر طبيعي اين رود لطمه زده اند باعث افزايش جمعيت و شلوغي خيابانهاي حاشيه رودخانه نيز شده اند .
کساني که تا ديروز مي توانستند فارغ از گرفتاريهاي زندگي شهري از طبيعت زيباي اطراف رودخانه لذت ببرند امروز بايد سيماي ناهنجار ساختمانهاي بلند مرتبه و گاهي تابلوهاي تبليغاتي اطراف رودخانه را تحمل کنند.
و باز سوال اينست : اين ساختمانها از کجا آمده ؟ چه اداراتي مجوز احداث اين ساختمانها را داده ؟ آيا اگر زاينده رود پر آب باشد ولي در ميان اين ساختمانها و ساختمانهايي که در راه است محبوس شود چيزي کم نخواهد داشت؟!
زاينده رود و پل هايش
زاينده رود بدون سي و سه پل و خواجو معنا ندارد ، همانطوريکه پاريس بدون ايفل و لندن بدون بيگ بن چيزي کم دارد. پل خواجو به بدترين شکل به نام مرمت مورد نامهرباني قرار مي گيرد و از زير سي و سه پل تونل قطار شهري عبور داده مي شود و اين تونل به گفته مسئولان قطار شهري در قسمتي دچار انحرافي ۳۵ متري مي شود .
اگر حرف ديگري نگوئيم ! در خوشبينانه ترين حالت مي شود گفت آنچه که در مورد پل خواجو و سي و سه پل اتفاق افتاده ناشي از کم مسئوليتي و بي توجهي بوده است . چه کسي پاسخگوست ؟! آيا کارمند ، مدير يا مسئول متخلفي استعفا ء داده و يا برکنار شده است ؟!
● وعده جاري شدن آب در رودخانه
بي شک در خشک شدن زاينده رود ، خشکسالي دو سال اخير تاثير گذار بوده است اما آنچه که باعث نگراني و تشديد بحران خشکي زاينده رود شده است اقدامات غير کارشناسانه اي است که در استان چهار محال بختياري انجام شده . انتظار شهروندان از مديران استان و شهر اين بوده که اقدامات موثرتري براي بازگرداندن حيات به زنده رود انجام مي دادند ولي متاسفانه اين انتظار تا کنون محقق نشده است و وعده جاري شدن آب در ابتداي پائيز را نمي توان نتيجه تلاش مديران مسئول استان دانست زيرا در اين فصل بنا بر قانون طبيعت بارندگي ها آغاز مي شود و همچنين نياز باغات تازه تاسيس استان چهار محال بختياري به منابع آبي نيز کم مي شود . وعده جاري شدن آب در پائيز که بارها از سوي مديران شهري به شهروندان داده شده مانند وعده سرد شدن هوا در فصل پائيز است و اين نگراني وجود دارد که مبادا داستان خشکي زاينده رود در سالهاي آينده نيز ادامه داشته باشد.
● چشم ها را بايد شست
داستان امروز زاينده رود حکايت آن کسي است که با چشمان بسته به بدن فيلي دست مي گذاشت و هر قسمتش را تفسيري جداگانه مي کرد ، پاهايش را ستون مي ديد و گوشهايش را بادبزن. نتيجه اين نگاه به زاينده رود اينست که کسي ساحلش را براي ويلا مناسب مي بيند ، آن ديگري زاينده رود را محل مناسبي براي تخليه فاضلاب مي بيند ، کسي در حاشيه اش برج مي سازد تا ارزش افزوده اش چند برابر باشد و عده اي ديگر بي توجه به سرنوشت پل هايش هستند. باور کنيم که بحران زاينده رود تنها بي آبي نيست ، شايد بحران اصلي زاينده رود بي درايتي و بي مسئوليتي ما باشد.

فرودگاه، فضايي است که براي نشست و برخاست وسايل پرنده از قبيل بالگرد، هواپيماهاي مسافربري، نظامي، کشاورزي و غيره استفاده مي شود بسته به مورد مصرف و نيا ...

● فرودهاي فضايي: فضاپيما بايد هنگام نزديک شدن به يک سياره يا قمر از سرعت خود بکاهد، تا از هدف خود عبور نکند. فضا پيما در اين هنگام به دور خود مي چرخد ...

آئروديناميک بخشي از فيزيک است که به بررسي مکانيک اجسام متحرک در گازها اختصاص دارد. و در آن بويژه به نيروهاي وارد بر اجسامي که در هوا در حرکتند توجه مي ...

آئروديناميک بخشي از فيزيک است که به بررسي مکانيک اجسام متحرک در گازها اختصاص دارد. و در آن بويژه به نيروهاي وارد بر اجسامي که در هوا در حرکتند توجه مي ...

نياز انسان به آب باعث شده تا اکثر تمدن هاي بشري در کنار رودخانه ها شکل بگيرند. انسان هاي اوليه با زندگي در کنار رودخانه ها بطور فطري و تجربي آموخته بو ...

آبهاي جاري را مي توان مهمترين عامل تغيير دهنده خشکيهاي سطح زمين دانست. تغييرات ناشي از آبهاي جاري از سه طريق ، فرسايش ، حمل و رسوبگذاري صورت مي گيرد. ...

طبيعت شوخي جالبي را براي غارنوردان ايراني تدارک ديده و يکي از بزرگترين دهانه هاي غارهاي ايران را در گودالي پنهان کرده که براي ديدن قطر ۱۰۰متري آن بايد ...

آبهاي جاري را ميتوان مهمترين عامل تغيير دهنده خشکيهاي سطح زمين دانست. تغييرات ناشي از آبهاي جاري از سه طريق ، فرسايش ، حمل و رسوبگذاري صورت ميگيرد. هر ...

دانلود نسخه PDF - زاينده رود