up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله رژيم غذايي براساس گروه خوني PDF
QR code - رژيم غذايي براساس گروه خوني

رژيم غذايي براساس گروه خوني

جريان زندگي در شريان تغذيه

يک فرد بالغ در بدن خود چهار تا شش ليتر خون دارد. خون تمام افراد از سفيدپوست تا سياه پوست ترکيبي از سه نوع سلول عمده مشاور در مايعي زردرنگ و چسبناک است. (پلاسما) ۱ گلبول قرمز (RBC) نوعي سلول که در حدود ۱۲۰ روز در بدن ما زنده است و ۲۰ ثانيه طول مي کشد تا هر کدام آن تمام بدن را دور بزند و ۴۰درصد خون را تشکيل مي دهد.گلبول سفيد (WBC) که مسئول جنگ با عفونت ها و مواد بيگانه در خون است.پلاکت ها (PLT) که کوچک ترين سلول خوني هستند و در امر انعقاد خون نقش اساسي دارند و پلاسما نيز جزو اصلي خون است که ۹۵ درصد آن را آب و ۵ درصد باقيمانده را هورمون، پروتئين و مواد غذايي تشکيل مي دهد.
اگر تمام موارد ذکر شده در خون همه ما در حدود معين و مشخصي وجود دارد پس چه چيز باعث مي شود بين خون افراد تفاوت عمده اي به نام «گروه خون» به وجود آيد؟!
عامل تفاوت گروه خوني افراد «وجود يا عدم وجود مولکول هاي پروتئيني مشخصي به نام آنتي ژن و آنتي بادي» است.
«آنتي ژن ها» (در صورت حضور) بر سطح گلبول قرمز و «آنتي بادي ها» داخل پلاسما يا همان مايع خون هستند. پس خون ما از نظر کليات آن يکسان است و آنچه باعث مي شود امکان اهداي خون به يکديگر را داشته يا نداشته باشيم همين پروتئين هاي ذکر شده است.
«گروه خوني» هر فرد به طور مستقيم به پدر و مادر و آنچه از آنان به او ارث مي رسد، ارتباط دارد. يکي از روش هاي معمول و مهم ارزيابي تفاوت بين انواع خون ها، سيستم (ABO) است.
براساس اين سيستم دسته بندي خون و با توجه به آنچه در مورد آنتي ژن و آنتي بادي گروه خوني گفته شد:
۱) اگر شما گروه خوني (A) داشته باشيد به اين معناست که بر سطح گلبول هاي قرمزتان آنتي ژن A و در پلاسماي خون تان آنتي بادي B داريد.
۲) گروه خوني B؛ با کمي توجه متوجه خواهيد شد وضعيت افراد اين گروه کاملاً برعکس گروه قبل است آنها در سطح گلبول هايشان آنتي ژن B و در پلاسما آنتي بادي A دارند.
۳) فرد گروه خوني AB روي گلبول قرمزش هر دو نوع آنتي ژن A و B را دارد و واضح است که در پلاسما هيچ مخالفي نداشته باشد و آنتي بادي موجود نباشد. ۴ و نهايتاً گروه خوني O به دليل نداشتن هيچکدام از آنتي ژن هاي A و B بر سطح گلبول، آزادانه هر دو نوع آنتي بادي A و B را در پلاسما دارد. گروههاي خوني آنتي ژن هايي هستند که در سطح گويچه هاي قرمزخون و سلول هاي ديگر قرار دارند و از والدين به فرزندان به ارث مي رسند. گلبول هاي قرمز مانند همه سلول هاي هسته دار بدن واجد اختصاصات آنتي ژنتيکي در سطح خود هستند. اين آنتي ژنها، آنتي ژنهاي گروه خوني ناميده مي شوند.
رژيم غذايي براساس گروه خوني
مبحث رژيم غذايي مناسب براي گروه هاي خوني مختلف اولين بار توسط دکتر پيتر جي.آدامو در کتاب «رژيم غذايي مناسب براي بدن شما» مطرح گرديد.
اين دستاورد حاصل بررسي هاي ۲۵ ساله يک پدر (James D’Adamo) و يک پسر (Peter J.D’Adamo) است.
دکتر آدامو پسر در اين مورد مي گويد من نسل دوم يک درمان گر طبيعي Naturopathic Physicion هستم. پدرم در سال ۱۹۵۷ ميلادي پس از گذراندن يک دوره چهار ساله فوق دکترا از دانشکده علوم درمان طبيعي فارغ التحصيل شد و از همان سال در کلينيک هاي تغذيه و سلامتي مطالعه و معالجه مي کرد.
او در کارش پي برد که اگر چه بسياري از بيماران با رژيم هاي سخت گياهي يا کم چربي و يا روش هاي مختلف پخت غذا بهبود يافته اند اما برخي از آنها نه تنها بهتر نشده اند بلکه بدتر شده اند.
دکتر آدامو مي گويد: « براي طراحي يک رژيم غذايي مناسب مي توان از گروه هاي خوني استفاده نمود.»
دکتر آدامو سير تاريخي خاصي را براي پيدايش گروه هاي خوني در نظر مي گيرد که دانستن آن خالي از لطف نيست. او اعتقاد دارد.
گروه خوني O قديمي ترين گروه خوني است و مربوط به زماني است که انسان ها فقط شکار را آموخته بودند لذا بهترين نوع رژيم غذايي براي اين افراد رژيم غذايي شکارچيان اوليه يعني رژيمي غني از چربي و پروتئين است.
گروه خوني A مربوط به دوره بعدي است يعني دوره هايي که بشر کشاورزي را آغاز نموده بود لذا افرادي که گروه خوني شان A و فرزند زادگان خلف شان که داراي گروه خوني AB باشد بايد از رژيم هاي غذايي غني از کربوهيدرات و غلات استفاده نمايند.
گروه خوني B نيز مابين دو گروه خوني است و از آنجايي که مربوط به دوره اي است که بشر در حال انتقال سبک زندگي از شکارگري به کشت کاري است لذا افرادي که داري اين گروه خوني هستند بايد از رژيم هاي غذايي که حاصل اجتماع اين دو نوع رژيم غذايي است استفاده کنند. از لحاظ کارايي نيز گروه B مابين دو گروه زير است يعني نه به اندازه گروه خوني O مي تواند از چربي هاي موجود در غذا استفاده کند و نه به اندازه گروه A مي تواند قندها را سريع بسوزاند و در حقيقت ميانه اين دو است. دکتر آدامو مي گويد: «کنترل رژيم غذايي بر اساس گروه خوني به ما کمک مي نمايد که بتوان غذاها را به دو گروه دوست و دشمن تقسيم بندي نمود.» البته جبهه گيري هاي سختي هم عليه اين ديدگاه بيان شده است اما دکتر آدامو اين امر را طبيعي مي داند و مي گويد برايم بديهي است که هر نظر نو و انقلابي با چنين مخالفت هايي مواجه شود.
گروه خوني O قديمي ترين گروه خوني مي باشد. در عين حال وجود خون گروه O در رگ هاي ۳۸ تا ۴۰ درصد بني آدم بيانگر اين امر است که اين گروه خوني فراوان ترين گروه نيز هست.چهل هزارسال قبل از ميلاد مسيح به وجود آمده است.در آن دوره انسان هاي سروماگنون زندگي مي کردند که به انسان هاي امروزي شباهت داشتند.به احتمال زياد زيستگاه آنها در هندوستان امروزي بود.اين افراد شکارچي هاي ماهر و افرادي توانا بودند که قادر به ساختن سلاح ها و ابزار متفاوت بوده و با مهارت از آنها استفاده مي کردند. شايد به همين دليل است که افراد داراي گروه خوني O در مطلوب ترين حالت بيشترين انرژي خود را از پروتئين حيواني تامين مي کنند. اين افراد داراي سيستم ايمني حساس هستند که نسبت به هر عامل خارجي از خود واکنش نشان مي دهد و افرادي قوي و توانا و مقاوم هستند. سطح اسيد معده در اين افراد بالاست. به همين علت اغلب افراد مبتلا به زخم هاي معده داراي اين گروه خوني هستند. معده اسيدي اين افراد به غذاهاي گروه شير و گندم و نشاسته و نان چندان علاقه مند نيست.اين افراد همچنين در ابتلا به کوليت و بيماري کرون استعداد خاصي از خود نشان مي دهند. ظاهرا روغن ماهي در معالجه التهاباتي از اين دست مي تواند به ياري شان بيايد.
تحمل گلوتن (اسيد آمينه موجود در آرد گندم) سخت است زيرا گلوتن يا پروتئين چسباننده اي که در گندمک وجود دارد منجر به تحريک روده باريک مي شود. همچنين موجب توليد بيشتر انسولين و اختلال در عملکرد کربوهيدرات ها مي شود.
گروه O قادر به انجام تمرينات سخت بدني و بهره برداري از پروتئين هاي حيواني و قطع منابع کربوهيدراتي مانند بسياري از غلات هستند.
به همين جهت بدن اکثر اين افراد همواره در حالت کتوزيس خفيف بوده و اسيدي مي باشد. تجربه نشان مي دهد کمي اسيدي بودن مي تواند اين افراد را سرحال تر کند. در چنين حالتي مواد کتوني حاصل از سوخت و ساز پروتئين ها و قندها جاي قند را در ترکيب خون گرفته و مسئول تنظيم فرآيندهاي حياتي بدن مي شوند. حاصل وجود کتون و کالري مصرفي پايين و سوخت و ساز بالاي چربي ها و فعاليت بدني زياد موجب شده است که افراد اين گروه خوني اندامي لاغر داشته باشند. البته براي يک شکارچي لاغر بودن لازم است و براي ديگران حسن.گندم در گروه خوني O قليايي مي شود.
اين گروه محصولات لبني را خوب تحمل نمي کنند. البته نسبت به گندم و غلات نيز عکس العمل بهتري از خود نشان نمي دهند. خون اين افراد رقيق است و ديرتر منعقد مي شود. ورزش بهترين راه تخليه فشارهاي عصبي در اين گروه است. قدرت، تحمل، صبر، اعتماد به نفس، شجاعت و مثبت نگري تمام خصوصياتي است که يک شکارچي به آن نياز دارد. اين خصوصيات موجب شده است که نسل بشر تا به امروز حفظ شود. گروه خوني A دومين دسته گروه خوني – بعد از O – بوده و به احتمال زياد طي ۱۵ الي ۲۰ هزار سال قبل از ميلاد مسيح در عصر حجر و در ناحيه آسيا يا آسياي ميانه به وجود آمده است؛ دوراني که انسان زندگي جمعي و دام داري را آموخت. اين گروه خوني از آسيا به اروپا آمده است.
گروه خوني A براي ابتلا به بيماري هاي قلبي، ديابت و سرطان آمادگي بيولوژيکي دارند. ظاهرا احتمال ابتلا به سرطان سينه در اين گروه بالاست. افراد اين گروه به صورت طبيعي لاغرند.
متابوليسم آن ها بر خلاف گروه O است. مثلا غذاهاي حيواني موجب افزايش سوخت و ساز در گروه خوني O و کاهش سوخت و ساز در گروه خوني A مي شود. سيستم گوارشي آنها به مرور زمان از گوشتخواري به سمت گياهخواري متمايل شد. سيستم گوارشي شان حساس بوده و به سختي مي تواند چربي ها و پروتئين هاي حيواني را هضم کند. سبزي، سويا، ماهي و محصولات دريايي، آرد و ميوه براي آنها مفيد است.
براي اين گروه خوني بسيار حائز اهميت است که غذاهاي خود را به صورت طبيعي، تازه، خالص و سالم مصرف نمايند.
گروه خوني A داراي پايين ترين سطح اسيد معده هستند و به همين دليل احتمال بروز سرطان معده در اين افراد بيشتر از ساير گروه هاست.به دليل عدم توانايي کافي در جذب ويتامين ب۱۲ کم خوني در اين گروه زياد است.بيشتر انرژي خود را از پروتئين هاي گياهي به دست مي آورند و تحمل گوشت براي شان آسان نمي باشد.غذاهاي حاوي سويا به سوخت و ساز کمک مي کنند و در هضم موثر اند. خوردن غذاهاي حيواني سوخت و ساز بدن آن ها را کند مي کند. غذاهاي گياهي نيز عکس اين عمل را در بدن آن ها موجب مي شوند.به علت پايين بودن ميزان اسيد معده دستگاه گوارش نيز عمل هضم را به آرامي انجام مي دهد که اين امر موجب احتباس مايعات درشکم شان مي شود. غرش شکم يکي از مشکلات اين دسته از افراد است. استفاده از روغن هاي نباتي مي تواند مانع اين امر شود. افراد اين گروه نمي توانند لبنيات را به خوبي حل نموده و با هضم چربي هاي اشباع (جامد) مشکل دارند.سيستم ايمني اين افراد سازگار و توانمند است.افراد اين گروه با انجام حرکات ورزشي احساس ضعف و ناراحتي پيدا مي کنند اما انجام ورزش هاي سبک و يوگا نشاط و سرزندگي را به آنها هديه مي دهد. گروه خوني B طي دوره هاي ۱۰ الي ۱۵ هزار سال پيش از ميلاد مسيح اين گروه خوني در ناحيه کوه هاي هيماليا ايجاد شد.
در حقيقت اجداد اين گروه جزو قوم مهاجر و چادرنشين هستند.افراد داراي اين گروه در آسيا و آفريقا و اروپا مستقر شدند. به طور کلي تنومندي و ستبري همراه با هوشياري و زيرکي دارندگان گروه خوني B آنها را قادر مي سازد تا در مقابل بسياري از بيماري هاي سخت و متداول امروزي مانند بيماري هاي قلبي و انواع سرطان مقاومت نمايند يا در صورت ابتلا جان سالم به در ببرند.اين گروه قدرت بدني O و قدرت روحي A را به ارث برده است. اگر چه در هر دو زمينه ضعيف تر از اجداد خود است اما حاصل جمع اين دو خصيصه در يک فرد مي تواند از او فرد مقاوم تر و انعطاف پذيرتري بسازد.شايد به همين دليل سيستم ايمني اين افراد متعادل و سازگار و دستگاه گوارش شان قوي و قابل انعطاف است. اين توان تطابق براي آنها امکان ترقي را فراهم مي کند.
شايد يکي از دلايل پيشرفت روزافزون کشورهاي آسيايي همين امر باشد. زيرا بسياري از افراد ساکن در اين مناطق داراي همين گروه خوني مي باشند. بهترين ورزش ها براي اين افراد ورزش هايي است که تحرک بدني همراه با آرامش روحي در آن حکمفرما باشد ورزش هايي مانند پياده روي دسته جمعي، دوچرخه سواري تفريحي، ورزش هاي ملايم تر رزمي، تنيس و کلاس هاي اروبيک، ورزش هاي خوبي هستند.
بهترين برنامه ورزشي براي اين افراد سه روز تمرين بدني و سه روز تمرينات آرامش بخش روحي است.
در عين حال اين افراد مستعد ابتلا به بيماري هايي مانند مالتيپل اسکلروزيس و سل و خستگي شديد و مزمن هستند. تعادل روحي و حسي اين افراد در حالتي که بدن شان کمي اسيدي باشد بهتر است.
گروه خوني AB ؛ طي هزار تا ۱۲۰۰ سال پيش اين گروه خوني ايجاد شده است. به نظر مي رسد قفقازي ها و مغول ها اجداد اين دسته را تشکيل دهند. تنها دو تا پنج درصد از انسان ها داراي اين گروه خوني هستند. اين افراد از ترکيب گروه A و B تشکيل شده و از هر کدام چيزي را به ارث برده اند.
مانند گروه خوني A داراي ترشح کم اسيد معده هستند و مانند گروه B با خوردن گوشت سازگارند.در مقابل ويروس ها و حساسيت ها و بيماري هاي سيستم ايمني مقاوم تر از بقيه گروه هاي خوني هستند. احتمال ابتلاي اين افراد به انواع مختلف سرطان بيشتر است و مانند گروه خوني A احتمال ابتلا به سرطان سينه در اين افراد بالاست. دستگاه گوارش حساس تري هم دارند.
اين افراد بسيار حساس بوده و بايد با در نظر گرفتن حد تعادل از تمام گروه هاي غذايي به طور مختلط استفاده نمايند؛ گوشت را به همراه سبزيجات يا پنير حاصل از شير سويا مصرف کنيد.
اين افراد وقتي عضلاتشان کمي قليايي مي شود سرحال ترند. مغز مياني گندم در گروه O و B قليازا و در گروه AB و A اسيدزاست. کم بودن اسيد معده اين گروه مانند A است و سازگاري اش با مواد گوشتي مانند گروه B است. به همين دليل مي توانند گوشت بخورند اما نمي توانند آن را هضم نمايند و در نتيجه به صورت چربي در بدن شان ذخيره مي شود.
فشارهاي عصبي در لحظه هاي اوليه خوب تحمل مي شوند اما اگر همچنان ادامه يابند مي توانند با ايجاد اضطراب و استرس سيستم قلب و عروق و ايمني را تحت تاثير قرار داده و منجر به بروز سکته و سرطان مي گردند. به همين جهت ورزش هايي که استرس و اضطراب و تحريک پذيري را کاهش مي دهند و مي توانند در اين مورد ياري گر شما باشند. اين افراد اگر چه روحيه حساس و زودرنج را از گروه A به ارث برده اند اما شخصيت متعادل و سازگاري را نيز از گروه B به ارث برده اند در واقع اين افراد به راحتي مي توانند با انعطاف پذيري بسيار زياد خود يک جمع يا گروه را مجذوب کنند و از خود راضي نگهدارند.
شواهد علمي زيادي در تاييد اين برنامه غذايي توسط دکتر آدامو و يا ديگر محققين ارائه نشده است. ايشان نتايج هيچ آزمايش بيوشيميايي که ثابت کند بافت ماهيچه يا ديگر بافت هايي که ادعا مي کنند پس از خوردن غذاهاي خاص، اسيدي يا قليايي مي شوند را به جامعه علمي نشان نداده اند. هيچ شاهد و مدرک علمي دال بر درست بودن روند و سير تاريخي ايجاد گروه هاي خوني يا مشخصات شخصيتي دارندگان اين گروه هاي خوني وجود ندارد.

کم خوني وضعيتي است که درآن، تعداد يا اندازه گلبول هاي قرمز يا مقدار هموگلوبين موجود درخون کاهش يافته و تبادل اکسيژن و دي اکسيد کربن بين خون و سلول ها ...

کم‌ خوني ‌ANEMIA کم‌ خوني‌ وضعيتي‌ است‌ که‌ در آن‌ تعداد يا اندازه‌ گلبول‌هاي‌ قرمز و يا مقدار هموگلوبين‌موجود در خون‌ کاهش‌ يافته‌ و تبادل‌ اکسيژن‌ و ...

هماتوپويزيس يا خون سازي، روندي است که در آن، سلول هاي خون شکل مي گيرد. همه اجزاي سلولي در خون از سلول هاي بنيادي خون ساز منشا مي گيرند. در يک فرد سالم ...

همانطور که مي دانيد ، کم خوني يکي از مشکلاتي است که گريبانگير بسياري از زنان ايراني مي باشد . در خون انسان سلولهايي به نام گلبولهاي قرمز موجود است که ...

سال هاي اخير مسوولان در وزارتخانه هاي متفاوت از واژه هاي امنيت غذايي و ايمني غذا صحبت مي کنند و در سند چشم انداز توسعه نيز به اين مهم پرداخته شده است ...

● تعريف کم خوني Fanconi بيماري است که همه افراد خانواده را مبتلا ساخته (ارثي) و اصولاٌ بر مغز استخوان تأثير مي گذارد. اين بيماري منجر به توليد همه انو ...

1) پاستوريزه سازي(PASTEURIZATION): روشي براي کشتن اغلب ميکروارگانيسمهاي بيماريزا (کاهش تعداد آنها تا حدي که ايجاد بيماري نکنند) و غير فعال ساختن آنزيم ...

در حديثي از امام علي(ع) آمده است که: «هرکس در دل خود، درخت علاقه به انواع غذاها را بکارد؛ ميوه انواع بيماري ها را از آن مي چيند.» اين گفته ايشان که حد ...

دانلود نسخه PDF - رژيم غذايي براساس گروه خوني