up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله روکش هاي بتوني PDF
QR code - روکش هاي بتوني

روکش هاي بتوني

جلوه دادن به روکش هاي بتوني

روکش بتوني Quikrete يک مخلوط خاص از سيمان پورتلند و شن و يک پليمر معتدل ساز و رنگهاي افزودني است که براي کاهش ميزان خسارات مواد تعميري و بازسازي کردن ظريف و بي عيب و نقص نما به کار مي رود.
روکش بتوني يک پوشش با دوام و مقاوم که بمنظور مقاوم سازي پياده رو ها و برخي خيابان ها در مقابل عبور و مرور عابرين پياده و وسائط نقليه طراحي شده است و راهي مقرون به صرفه براي تعويض بتون هاي سنگي فرسوده و قديمي مي باشد.هر فردي مي تواند به تنهايي از اين بتون استفاده کند و در موارد پروژه هاي عظيم شهري هم مي بايست براي اين کار با پيمانکاران قرارداد منعقد کرد.موارد استفاده از اين بتون ها در : راههاي اختصاصي و مدخل هاي ورودي، دالان ها و گذرگاه هاي سرپوشيده، پياده روها، حياط خلوت و گلخانه هااز اين روکش بتوني مي توان در موارد جزئي و تعميرات و يا در موراد کلان مانند تک لبه هاو جدول هاي کناره خيابان ها و يا ساخت پله ها استفاده کرد.
● زمان خشک شدن
روکش کردن با اين نوع بتون مي بايست ۶ ساعت قبل از عبور عابرين پياده و ۲۴ ساعت قبل از عبور و مرور وسائط نقليه موتوري پايان پذيرد. در آب و هواي سرد زمان بيشتري براي اين کار لازم است. از نفوذ آب و بارش باران بر روي روکش تا ۶ ساعت پس از پايان کار جلوگيري کنيد. تنها هنگام بارندگي هاي ناگهاني روي آن را بپوشانيد و در غير اين صورت هيچ نيازي به پوشاندن روي روکش وجود ندارد.
در صورت نا مساعد بودن وضعيت آب و هواييهواي سرد: در دماي پايين تر از ۵۰ درجه فارنهايت(۱۰ درجه سانتيگراد) اين کار را انجام ندهيد. در آب و هواي نيمه سرد و يا خنک از آب نسبتا گرم با دماي ۱۲۰ درجه فارنهايت(۵۰ درجه سانتيگراد) براي تسريع روند کار استفاده کنيد.
▪ هواي گرم: هنگامي که هوا گرم است در محل هاي سايه دار و در ساعات خنک روز کار کرده و در مخلوط از آب سرد استفاده کنيد.
▪ لايه هاي ضخيم: براي ايجاد لايه هاي ضخيم بعد از اولين غلتک بر روي روکش، از لايه هاي نازک روکش بتوني و يا از لايه هاي از پيش ساخته شده استفاده کنيد.
در لايه هاي سطحي از تخته ها و ابزار سيمان کاري استفاده کنيد.
● ابزار و مواد لازم
بتوني Quikrete
شستشوگر با فشار آب بالا
ماله فولادي
غلتک صنعتي
دريل و پاروچه براي مخلوط کردن
دد سطل براي مخلوط کردن مواد
چکش
اسکنه
دستکش
عينک
جارو
▪ آماده کردن سطوح: بتون هاي قديمي بايد با دقت تميز شوند تا از چسبيدن روکش بتوني Quikrete به سطح قديمي مطمئن شويم. براي اين کار مي بايست از شستشوگري با فشار آب بالا استفاده کرد تا بتون ها کاملا تميز شوند.
▪ تعويض: بخش پيشنهاد شده کار براي مکان هايي که بيشتر از ۵ ۱۳ متر مربع مساحت دارند، مي باشد. کنترل محل هاي اتصال و ميزان فراخي اتصال معمولا براي تعيين محدوده کاري مي تواند لازم مي باشد. همچنين محافظت کامل از آنها بايد صورت گيرد. از مکنده هوا و يا مجراي آب براي جلوگيري از ريختن روکش بتوني در مفصل ها و درزها استفاده کنيد. محل هايي را که با روکش بتوني پوشانده نشده است را بپوشانيد.
▪ تعمير زيرسازي سطوح: ضخامت لايه هاي بتوني که به کار برده مي شود بستگي به ميزان تراشيدن محل دارد. براي روکاري مجدد از مخلوط ۷ پيمانه بتون و ۱ پيمانه آب استفاده کنيد. پس از آن اجازه دهيد لايه اي که به عنوان روکاري و براي تعمير استفاده شده کاملا سفت شود و سپس لايه جديد سطح را اضافه کنيد.
▪ مخلوط کردن: در يک سطل ۵ گالني(۱۹ ليتري) مواد را با استفاده از دريل۵ ۰ اينچي(۱۲ ميليمتري) و يک پاروچه مخلوط کنيد و براي جلوه بيشتر روکش بتوني مي توانيد به آن رنگ و يا پوشش ساروج و يا ملاط رنگي و آب اضافه کنيد و از راهنمايي هاي درج شده بر روي بطري پيروي کنيد.
کاربرد محصول بر روي سطوح قديمي و کهنه: سطح مورد نظر را خيس کنيدسپس آبهايي که در محل جمع شده را از روي سطح بزداييد. سپس مواد را بر روي سطح بپاشيد و با غلتک آن را صاف کنيد. از غلتک براي ساييدن اجسام بر روي سطح مورد نظر استفاده کنيد. با استفاده از يک برس نازک زائده ها را از گوشه ها و لبه ها پاک کنيد و به مدت ۵ دقيقه روي سطح را جارو کنيد. براي حصول نتيجه مطلوب، جارو را بصورت يکنواخت و پي در پي در تمام سطوح به طور عرضي بکشيد.
▪ بافت ظاهري روکش: با استفاده از غلتک مي توانيد سطح روي روکش را کاملا صاف و مسطح کنيد. اين کار را مي توانيد با استفاده از ماله و يا تي هم انجام دهيد که البته کيفيت سطح با استفاده از علتک مطلوب تر خواهد بود.
▪ طول مدت انجام کار: طول مدت انجار کار با استفاده از بتون Quikrete حدود ۲۰ دقيقه است که در اين حالت مي بايست دماي هوا ۷۳ درجه فارنهايت و يا ۲۳ درجه سانتيگراد باشد. در دماهاي بالاتر اين زمان کاهش پيدا مي کند.

براي آشنايي با گوشهاي از کاربردهاي نانو در مواد بستهبندي و خواص و نتايج آنها در بستهبنديهاي مختلف، مطلب زير را که برگرفته از گزارشي است با عنوان ميخو ...

افسردگي ساکنين برجهاي بتوني را تهديد ميکند بناي ساختمانهاي بلند مسکوني در تهران علاوه بر ايجاد مسائل فني پيچيده اي که اهم آنها را ميتوان مقاومت در مقا ...

خلاصه : سابقه و هدف : نانو فناوري يکي از جديد ترين علومي است که در سه شاخه مرطوب ، خشک و محاسبه اي اينده زندگي بشر را دگرگون خواهد ساخت . يکي از مهمتر ...

آب جاري يا آبي که از چشمه‌ها خارج مي‌شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي‌تواند به ...

روکش آسفالت خيابان ها عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت چيست؟ نوع روکش و آسفالت را مي توان به سادگي با توجه به حجم ترافيک شهري در خيابان و نوع خاک انتخا ...

شبکه زهکشي بسطي براي آنکهآب به داخل دامنه نفوذ نکند بايدترتيبي داد تا هرچه زودتر سطح دامنه را ترک گويد. احداث آبروهاي مناسب در سطح دامنه، يا در روي پل ...

آسمانخراش Aqua معماري نويني را معرفي کرده است آسمانخراشي با ۸۲ طبقه و با يک مشخصه منحصربه فرد: در ميان انبوهي از ايوان ها نمي توان دو ايوان مشابه هم پ ...

● ساروج در گذر زمان : ساروج يکي از مصالح قديمي مصرف شده در ايران و بعضي کشورهاي کنار خليج فارس ميباشد که تاريخ شروع کاربرد دقيق آن را نمي توان حدث زد ...

دانلود نسخه PDF - روکش هاي بتوني