up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله روغن PDF
QR code - روغن

روغن

وظايف روغن

وظايف عمده روغن عبارتند از :
1. ايجاد فيلم روغن بين سطوحي که روي هم مي لغزند.
نظير رينگ و پيستون روي سطح سيلندر و يا ميل لنگ روي سطح ياتاقان.
فيلم روغن عبارت است از يک لايه نازک روغني که بين سطوح قرار گرفته و از تماس دو سطح با يکديگر جلوگيري مي نمايد.براي مثال دو قطعه شيشه را اگر بخواهيم روي هم حرکت دهيم ، اين کار به سختي صورت مي گيرد و دو سطح روي هم اثر تخريبي و خش خواهند گذاشت ولي با استفاده از فيلم روغن بين دو سطح مي توان از تماس آنها جلوگيري کرد.
2. جلوگيري از زنگ زدن قطعات داخلي.
3. جذب حرارت از قطعات داخلي و انتقال آن به جداره هاي بيروني.
4. آب بندي محفظه بمنظور جلوگيري از خروج گازهاي متصاعد شده در موتورها.
5. شناورسازي براده ها و ذرات ريز داخلي و انتقال انها به داخل فيلترها.
واضح است که روغني داراي کيفيت بالاتر است که بتواند پنج وظيفه فوق را بهتر انجام دهد.
يکي از خصوصيات مهم در شناسايي روغن گرانروي يا ويسکوزيته (viscosity) آن مي باشد.
گرانروي : عبارت است از مقاوت روغن در مقابل جاري شدن.
روغن بايستي نه آنقدر غليظ باشد که نتواند داخل شيارهاي نفوذ کند و نه آنقدر داراي غلظت کمي باشد که همواره بين قطعات نشست نموده و فيلم روغن را تشکيل ندهد.
روغنها در بازار معمولاً با اعدادي مانند 30،40، 50 معرفي مي شوند و اين اعداد نشان دهنده زماني هستند که حجم ثابتي از روغن در دماي 40 درجه سانتي گراد از يک قيف استاندارد جاري مي شود.
*****
در تهيه برنامه روانکاري مي توان از سرويسهاي خدماتي و مشاوره اي که توسط توليد کنندگان روغن هاي صنعتي ارائه مي گردد استفاده نمود.داشتن ليست روغن هاي مشابه و مرغوب با مارک هاي متفاوت مي تواند بخش نت را در انتخاب انواع روغنهاي مناسب و قابل استفاده ياري نمايد.بديهي است که بايد تا حد ممکن از بکارگيري تنوع زياد روغن هاي صنعتي خودداري شود.
عوامل زير را در هنگام برنامه ريزي روانکاري تجهيزات لحاظ کنيد :
- تعداد و محلهاي روانکاري هر دستگاه.
- دوره تناوب روانکاري.
- نحوه و روش روانکاري ( استفاده از پمپ، گريس پمپ، قيف ، برس موئي و ...).
- حجم و ميزان روانکار.
- نوع روانکار.
- معادل و جايگزين روانکار.
- وضعيت دستگاه حين روانکاري.

روغن امولسيون شونده ( ولک ) گروه شيميايي : هيدروکربن آليفاتيک ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي : گاهي خصوصيت روغنها را بر حسب جرم مولکولي آنها بيان مي کنند . ...

گياهشناسي : نخل روغني با نام علمي guineensis Elaeis متعلق به خانواده نخيلات Palmaceae بوده از سواحل غربي آفريقا و کشورهاي آسيايي نظير اندونزي و مالزي ...

● چرا ماساژ مي دهيم؟ يادگيري و انجام ماساژ کودک، کار بسيار ساده اي است. چند وسيله کوچک لازم داردو هيچ هزينه اي در بر ندارد، مگر مقداري وقت. منافع دراز ...

به تمامي مواد معدني - گياهي - مصنوعي و همچنين چربي هاي گياهي و حيواني لغزنه - قابل اشتعال و چسب ناک ( ويسکوز) که در دماي اتاق به صورت مايع و يا مايع پ ...

۱) در ادامه مبحث کنترل وزن و مطالبي که در قسمت پيشين درباره تنظيم اشتها بيان شد، بايد در ادامه و به منظور تصحيح برنامه غذايي، کمي هم در مورد اجزاي تشک ...

در قديم روغن زيتون را به اين طريق تهيه مي کردند. ابتدا به تنه درخت با چوب ضربه مي زدند تا ميوه ها به زمين بريزد. بعد با کمک سنگ آنها را در داخل کاسه ه ...

روغن ترانسفورماتورهاي قدرت نقش بسيار مهمي در عملکرد ترانسفورماتورها دارند. نقش عايق کنندگي، خنک کنندگي و تشخيص عيب از جمله مهمترين وظايف روغن مي باشند ...

ترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصيات آنها مي توان به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ دسته بندي کرد. ساختمان ترانسفورماتورهاي بزرگ و متوسط به دليل ...

دانلود نسخه PDF - روغن