up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله روغن ولک PDF
QR code - روغن ولک

روغن ولک

روغن امولسيون شونده ( ولک )
گروه شيميايي : هيدروکربن آليفاتيک
ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي : گاهي خصوصيت روغنها را بر حسب جرم مولکولي آنها بيان مي کنند . روغنهاي بسيار سبک خاصيت حشره کشي چنداني ندارند به عکس در صورتيکه از مولکولهاي روغني بسيار سنگين استفاده شود علاوه بر آفت ؛ گياه ميزبان هم صدمه خواهد ديد . آن دسته از هيدروکربنها براي مبارزه با آفات روي گياهان به کار گرفته مي شوند که نقطه جوش آنها دقيقا کنترل شده و عمدتاً از هيدروکربنهاي پارافيني تشکيل شده باشند . خلوص روغن از نظر وجود هيدروکربنهاي غير اشباع را با درجه سولفوناسيون نشان مي دهند . اگر درجه سولفوناسيون روغن 100 باشد يعني صد در صد از هيدروکربنهاي اشباع شده تشکيل شده است . بنابراين هر قدر درجه سولفوناسيون از 100 کمتر باشد ميزان هيدروکربنهاي غير اشباع بيشتر است . درجه سولفوناسيون در تعيين روغنها براي سمپاشي زمستانه و تابستانه موثر مي باشد . مثلاً روغنهاي با درجه سولفوناسيون 85 تا 95 براي سمپاشي تابستانه و روغنهاي با درجه سولفوناسيون 65 تا 75 براي سمپاشي زمستانه مناسبند . روغنها را به صورت امولسيون فرموله مي کنند . اين امولسيون را تنها يا همراه با حشره کشهاي ديگر رقيق کرده و مصرف مي نمايند .
ماندگاري در محيط زيست :
تجزيه زيستي روغنهاي امولسيون شونده توسط ميکروارگانيزمهاي موجود در خاک صورت مي گيرد . عواملي که مي توانند بر سرعت تجزيه زيستي اثر بگذارند عبارتند از : شرايط محيطي از قبيل دما ؛ رطوبت ؛ بارندگي ؛ نوع خاک و ميکروارگانيزمها .
سميت : LD50 بيشتر از mg kg4300
يکي از مزاياي روغنها نسبت به حشره کشها کم خطر بودن آنها براي انسان است به طوريکه باقيمانده سم روي محصولات براي انسان خطرناک نمي باشد . روغنها سميتي براي پرندگان و حشرات مفيد ندارند ولي ماهيها و زنبورهاي عسل تا حدي به اين سم حساس هستند .
موارد مصرف :
روغنها از طريق بستن منافذ تنفسي باعث مرگ حشرات مي شوند . همچنين با انحلال قشر مومي جلد حشره باعث مي شوند که حشره بوسيله نيروي کشش سطحي آب گرفتار آيد . اينگونه خواص روغنها در روش مبارزه با لارو پشه با پهن کردن يک لايه نازک روغن روي سطح آب مورد استفاده قرار مي گيرد .
روغنها را در دفع آفات در موارد زير بکار مي برند .
1- براي سمپاشي تابستاني بر ضد شپشک آردآلود ؛ سپردارها و شته ها .
2- براي سمپاشي زمستاني بر ضد شپشکهاي گياهي ؛ کنه هاي گياهان ؛ تخم عده اي از حشرات و بعضي از لاروهاي زمستاني .
3- بر ضد انگلهاي خارجي مانند کک ؛ شپش و کنه .
4- به عنوان حامل و حلال حشره کشها .
5- جهت مخلوط کردن با امولسيون بعضي از حشره کشها مانند ترکيبات فسفره به منظور بالا بردن اثر حشره کشي آنها .
روغنها را به صورت امولسيون فرموله مي کنند . اين امولسيون را تنها يا همراه با حشره کشهاي ديگر رقيق کرده و مصرف مي نمايند . در اين صورت روغن به صورت يک ورقه نازک پايدار روي سطح سمپاشي شده باقي مي ماند . بايد توجه داشت که ميوه هاي هسته دار و نيز مرکبات تا اندازه اي نسبت به روغن حساسند .
به طور کلي در مورد کاربرد روغنها بايد احتياطاتي را رعايت کرد که مهمترين آن عبارتند از :
‌1- در بهار و تابستان بايد قبل از سمپاشي با روغن درختان را آبياري کرد .
2- سه هفته قبل و بعد از سمپاشي با روغن از کاربرد گوگرد روي گياه بايد خودداري نمود .
3- اگر روغن با سم همراه باشد بايد احتياطات مربوط به سم رعايت شود . فرمولاسيون : امولسيون 80% و 90% بدون آب

گياهشناسي : نخل روغني با نام علمي guineensis Elaeis متعلق به خانواده نخيلات Palmaceae بوده از سواحل غربي آفريقا و کشورهاي آسيايي نظير اندونزي و مالزي ...

● چرا ماساژ مي دهيم؟ يادگيري و انجام ماساژ کودک، کار بسيار ساده اي است. چند وسيله کوچک لازم داردو هيچ هزينه اي در بر ندارد، مگر مقداري وقت. منافع دراز ...

وظايف عمده روغن عبارتند از : 1. ايجاد فيلم روغن بين سطوحي که روي هم مي لغزند. نظير رينگ و پيستون روي سطح سيلندر و يا ميل لنگ روي سطح ياتاقان. في ...

ماهيت مولکولي ماده ژنتيکي چيست؟ چطور اطلاعات ژنتيکي از يک نسل به نسل بعد با صحت بالا انتقال مي يابد؟ تغييرات نادر در ماده ژنتيکي که ماده خام تکامل مي ...

۱) در ادامه مبحث کنترل وزن و مطالبي که در قسمت پيشين درباره تنظيم اشتها بيان شد، بايد در ادامه و به منظور تصحيح برنامه غذايي، کمي هم در مورد اجزاي تشک ...

گاهي لازم است كه تخم مرغها مدت بيشتري نگهداري شوند . براي نگهداري تخم مرغ در مدت طولاني روش هاي متفاوتي وجود دارد كه ذيلا به طور اختصار مورد بررسي قرا ...

همه مي دانند غذاي آبپز هر چقدر هم که هنرمندانه درست شده باشد باز به پاي غذاي سرخ شده نمي رسد. غذايي که سرخ مي شود اگرچه براي خيلي ها ضرر دارد، اما طعم ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

دانلود نسخه PDF - روغن ولک