up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله روشهاي مبارزه با حشرات PDF
QR code - روشهاي مبارزه با حشرات

روشهاي مبارزه با حشرات

تاثيرکاربرد صحيح آفتکشها در کاهش مقاومت آفات

از جمله روشهاي مبارزه با حشرات و کنه ها درگلخانه ها استفاده از آفت کشها مي باشد. ولي به هر حال نتايج به دليل ايجاد مقاومت بند پايان نسبت به آفت کشها هميشه آنطور که انتظار مي رود حاصل نمي شوند. و دانستن اطلاعاتي چند در اين مورد مي تواند آثار منفي مقاومت نسبت به آفت کشها را کاهش دهد
اغلب توليد کنندگان با نتايج مايوس کننده استفاده از آفت کشها مواجه مي شوند. و به نظر مي رسد که آفات بندپا با استفاده آفتکشها از بين نمي روند.و دليل آن ممکن است ايجاد مقاومت جمعيت آفت نسبت به آفت کشها مي باشد. اما مقاومت چيست؟
مقاومت قدرت ژنتيکي است که بعضي از افراد يک جمعيت آفت بر اساس آن عليرغم يک يا دو بار سمپاشي با يک آفت کش زنده مي مانند. به عبارت ديگر سم يا سموم ديگر تاثير کافي براي کشتن تعدادي از افرادي از يک جمعيت آفت را نخواهند داشت. مقاومت يک موضوع مهم و قابل توجه در بيش از 526 نوع آفت و گونه حشره مي باشد که در طي 50 سال اخير در آنها ايجاد مقاومت شده است و اين منجر به ايجاد خسارت معني داري به محصولات در کل جهان شده است.
فشار براي انتقال ژنها
مقاومت يک مشکل بين المللي است که با توزيع جهاني فراورده هاي گياهي نه تنها مي تواند باعث انتشار آفت گردد بلکه ممکن است باعث انتشار ژنهاي عامل مقاومت در بين هر آفت بند پا باشد.مقاومت در سطح جمعيت آفت توسعه يافته و يک صفت موروثي است. آفاتي که زنده مي مانند مي ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: ۱) حشراتي که از گياهان تغذيه مي کنند؛ ۲) حشراتي که از فرآورده هاي انباري تغذيه مي کنند؛ ۳) حشراتي که ...

حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: ۱) حشراتي که از گياهان تغذيه ميکنند؛ ۲) حشراتي که از فرآوردههاي انباري تغذيه ميکنند؛ ۳) حشراتي که ان ...

شايد تا کنون در برخورد با دانش آموزان با اين سؤال که آيا حشره ي مفيدي در عالم وجود دارد يا نه؟ مواجه شده باشيد؛ در اين مقاله به معرفي اجمالي برخي از ...

تاريخچه حفر گمانه بسيار قديمي است و پيشينيان براي جستجوي آب دردشتها و درهها به حفر گمانه ميپرداختهاند و چون تلمبه اختراع نشده بود، در اغلب موارد آب از ...

● ارزش غذايي: همانطورکه با توجه به افزايش توليد محصولات کشاورزي در واحد سطح امري مهم و الزامي به شمار مي رود، روش بهره گيري، استفاده بهينه، نحوه ي ترک ...

-محدوده هاي پروتئيني : بازدارنده هاي آنزيم پروتئاز – محدود کننده تريپسين و کيموتريپسين محدود کننده هاي پروتئيني در منابع گياهي خصوصا گلومها وجود دارند ...

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

سالم ترين داروهاي شفابخش اغلب در طبيعت پيدا مي شوند و انگور جزو ميوه هاي عالي و مفيد براي سلامتي، تقويت سيستم دفاعي بدن و پيشگيري و درمان بسياري از بي ...