up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله روتو PDF
QR code - روتو

روتو

روتور قفسه سنجابي (Squirrel Cage Rotor)

روتور قفسه سنجابي (Squirrel Cage Rotor)
از يك عده ميله مسي يا آلومينيومي كه در شيارهاي محيطي استوانه آهني‌ كار گذاشته است.كه بر دو نوع است كه نوع اول از ميله هاي‌ گرد تشكيل شده است و در نوع دوم از ميله هاي مستطيلي و يا به شكل دو دايره كه به هم متصل و يا جدا از هم هستند تشكيل ميشود .
روتور هاي قفسه اي يك طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به كار ندارند .
روتور هاي قفسه اي دو طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به كار دارند .
آيا مي دانيد چرا شيارها در روي روتور مورب مي باشد ؟ با مورب كردن شيارها ، لرزش و صداهاي‌ موتور جلوگيري مي كند. همچنين از تمايل روتور به ايستادن و قفل شدن در موقع راه اندازي جلوگيري مي كند .
مزاياي موتور آسنكرون با روتور قفسه اي :
1- راه اندازي موتور آسنكرون با روتور قفسه اي بر خلاف موتور سنكرون خيلي ساده ميباشد يعني نه به موتور فرعي و نه به جريان دائم كه در موتورهاي سنكرون مورد احتياج بود ، احتياج دارد.
2- ساختمان اين موتور ساده است .
3- امكان افزايش بار در آنها زياد است .
4- سرعت آن در بارهاي مختلف تقريباً ثابت است .
5- ضريب قدرت بهتري نسبت به موتور آسنكرون با روتور سيم پيچي‌ شده دارد .
معايب موتور آسنكرون با روتور قفسه اي :
1- در موقع شروع به كار جريان زيادي‌ از شبكه ميگيرد .
2- گشتاور شروع به كار آن كم مي‌باشد .
3- در موقعيكه بار آن به حد كافي نيست ضريب قدرتش كم است .
4- در مقابل تغيير فشار الكتريكي حساسيت دارد .
5- تنظيم تعداد دور آنها مشكل مي باشد .
موارد استفاده و كاربرد موتورهاي آسنكرون :
1- موتور آسنكرون با روتور سنجابي كه روتور آن داراي يك قفسه هادي است : براي قدرتهاي كم و غالباً به صورت تك فاز ساخته مي شوند . موارد كاربرد آن موتورهاي كولر و لباسشوئي و و يخچال و غيره مي باشد .
2- موتور آسنكرون با روتور سنجابي كه روتور آن داراي دو قفسه هادي است : داراي‌ گشتاور شروع به كار خوب و جريان راه اندازي آنها نيز نسبتاً كم است بنابراين ميتوان از اين موتور در جاهايي كه قدرت زياد احتياج است استفاده شود .

اتم هيدروژن در واقع حالت مقيد يک الکترون و يک پروتون است. هسته اتمي عناصر ديگر از پروتونها و نوترونهايي تشکيل مي شود که با برهمکنشي قوي در قيد يکديگرن ...

اتم هيدروژن در واقع حالت مقيد يک الکترون و يک پروتون است. هسته اتمي عناصر ديگر از پروتونها و نوترونهايي تشکيل ميشود که با برهمکنشي قوي در قيد يکديگرند ...

▪ فارسي اصيل : تارفل (تار= سر، فل = برگ) (اشاره به معني سر و استفاده از برگهاي رنگين آن براي تاج) ▪ فارسي رايج: کروتون (کرچک هندي) ▪ نام انگليسي : کرو ...

▪ فارسي رايج: کروتون (کرچک هندي) ▪ نام انگليسي : کروتون croton يکي از رنگينترين گياهان آپارتماني است و به خاطر رنگي بودن و فرم برگهاي آن مورد توجه است ...

انرژي باد نظير ساير منابع انرژي تجديد پذير، بطور گسترده ولي پراكنده در دسترس مي باشد. تابش نامساوي خورشيد در عرض هاي مختلف جغرافيايي به سطح ناهموار زم ...

Cernيک لابراتورار اروپايي براي ذرات فيزيک است. در اين لابراتوار بزرگترين وعميق ترين آزمايشات و تحقيقات از سال ۱۹۵۴ برروي ذرات فيزيکي انجام مي گرفته اس ...

کلمه اتم از واژه يوناني Atomos به معني (تقسيم نا پذير) گرفته شده است. اعتبار نخستين نظريه اتمي را بطور معمول از يونانيان باستان مي دانند اما ممکن است ...

فرآورده هاي نفتي از پرمصرف ترين مواد شيميايي در دنياي مدرن امروز محسوب مي شوند. با توجه به حجم عظيم سوختي که براي توليد نيرو در اتومبيل ها و ايجاد حرا ...

دانلود نسخه PDF - روتو