up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله روتور قفسه سنجابي PDF
QR code - روتور قفسه سنجابي

روتور قفسه سنجابي

روتور قفسه سنجابي (Squirrel Cage Rotor)

روتور قفسه سنجابي (Squirrel Cage Rotor)
از يك عده ميله مسي يا آلومينيومي كه در شيارهاي محيطي استوانه آهني‌ كار گذاشته است.كه بر دو نوع است كه نوع اول از ميله هاي‌ گرد تشكيل شده است و در نوع دوم از ميله هاي مستطيلي و يا به شكل دو دايره كه به هم متصل و يا جدا از هم هستند تشكيل ميشود .
روتور هاي قفسه اي يك طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به كار ندارند .
روتور هاي قفسه اي دو طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به كار دارند .
آيا مي دانيد چرا شيارها در روي روتور مورب مي باشد ؟ با مورب كردن شيارها ، لرزش و صداهاي‌ موتور جلوگيري مي كند. همچنين از تمايل روتور به ايستادن و قفل شدن در موقع راه اندازي جلوگيري مي كند .
مزاياي موتور آسنكرون با روتور قفسه اي :
1- راه اندازي موتور آسنكرون با روتور قفسه اي بر خلاف موتور سنكرون خيلي ساده ميباشد يعني نه به موتور فرعي و نه به جريان دائم كه در موتورهاي سنكرون مورد احتياج بود ، احتياج دارد.
2- ساختمان اين موتور ساده است .
3- امكان افزايش بار در آنها زياد است .
4- سرعت آن در بارهاي مختلف تقريباً ثابت است .
5- ضريب قدرت بهتري نسبت به موتور آسنكرون با روتور سيم پيچي‌ شده دارد .
معايب موتور آسنكرون با روتور قفسه اي :
1- در موقع شروع به كار جريان زيادي‌ از شبكه ميگيرد .
2- گشتاور شروع به كار آن كم مي‌باشد .
3- در موقعيكه بار آن به حد كافي نيست ضريب قدرتش كم است .
4- در مقابل تغيير فشار الكتريكي حساسيت دارد .
5- تنظيم تعداد دور آنها مشكل مي باشد .
موارد استفاده و كاربرد موتورهاي آسنكرون :
1- موتور آسنكرون با روتور سنجابي كه روتور آن داراي يك قفسه هادي است : براي قدرتهاي كم و غالباً به صورت تك فاز ساخته مي شوند . موارد كاربرد آن موتورهاي كولر و لباسشوئي و و يخچال و غيره مي باشد .
2- موتور آسنكرون با روتور سنجابي كه روتور آن داراي دو قفسه هادي است : داراي‌ گشتاور شروع به كار خوب و جريان راه اندازي آنها نيز نسبتاً كم است بنابراين ميتوان از اين موتور در جاهايي كه قدرت زياد احتياج است استفاده شود .

بسياري از گونه هاي ماهيان از جمله گربه ماهي، تيلاپيا، استريپدبس، قزل آلا، کپور ماهيان و ... براي پرورش ماهي در قفس مناسب هستند. پرورش ماهي در قفس مي ت ...

در سال ۱۹۹۴، دختري ۱۱ ساله دچار لتارژي و احساس ناراحتي در قفسه سينه شد. تشخيص «دردهاي رشد» گذاشته شد. وي در دسامبر ۲۰۰۳، به علت افزايش شدت و دفعات تکر ...

بسياري از افراد در سنين مختلف دردهاي قفسه سينه را تجربه مي کنند اما تشخيص اين نکته که اين درد مربوط به کدام يک از اعضاي قفسه سينه است، کار سختي است. خ ...

الكتروموتورها از جمله مهمترين مصرف كنندگان انرژي الكتريكي در بخش هاي صنعتي ، كشاورزي ، خانگي ، تجاري و عمومي بوده و بطور متوسط در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ا ...

روتور قفسه سنجابي (Squirrel Cage Rotor) از يك عده ميله مسي يا آلومينيومي كه در شيارهاي محيطي استوانه آهني‌ كار گذاشته است.كه بر دو نوع است كه نوع اول ...

شركت خدمات برق رساني عمومي Chelan County (واقع در واشنگتن) در بخشي از سياست بهسازي و نوسازي اقدام به نصب اسكنرهايي بر روي روتور يازده واحد ژنراتوري ني ...

ساختمان موتور آسنكرون: 1- استاتور 2- روتور استاتور: يك استوانه تو خالي ، كه اين استوانه از صفحات نازك فولاد سيليسيم دار به ضخامت 5 0 ميليمتر ساخته شده ...

محمدرضا جهانگيري‌ پژوهشگاه‌ نيرو الكتروموتورها از جمله‌ مهمترين‌ مصرف‌ كنندگان‌ انرژي‌ الكتريكي‌ در بخش‌هاي‌صنعتي‌، كشاورزي‌، خانگي‌، تجاري‌ و عمومي‌ ...

دانلود نسخه PDF - روتور قفسه سنجابي