up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله روتورها PDF
QR code - روتورها

روتورها

پيك سايي و كاهش مصرف انرژي الكتريكي با استفاده روتورها (2)

براي كاهش تلفات توان و انرژي درهسته استاتور الكتروموتورهاي القايي ،مي توان با استفاده از ورقهاي فولاد الكتريكي با مقادير بالاتر سيليسيم و يا انتخاب ورقهاي با ضخامت كمتر، بازدهي آنهارا تا مناسبي افزايش داد اما اين حالت مي تواند از يك طرف ساير خواص هسته را تحت تاثير قراردهد و از طرف ديگر افزايش قيمت وهزينه هاي توليد را در پي خواهد داشت چراكه با انتخاب ورقهاي نازكتر و با مقادير بيشترعناصر آلياژي ، اولاپ هزينه خريد اين ورقهابيشتر شده و در ثاني عوامل مربوط به برش وپانچ و هسته چيني نيز هزينه هاي توليد را به مراتب بالاتر خواهد برد. در هر حال اين تغييرمواد هسته براي كاهش تلفات الكتروموتورهامي تواند بدون تغيير فروان در طراحي اين تجهيزات به عنوان يك روش مناسب ، مطرح باشد هرچند كه درحال حاضر با توجه به عدم توانايي ساخت داخل ورقهاي فولاد سيليسيم دار در كشور ،هزينه هاي ارزي تهيه مواد اوليه و ساخت چنين الكتروموتورهايي تا حدي بالاخواهد بود.
روش مناسب ديگر براي كاهش تلفات الكتروموتورها بدون نياز به تغيير طراحي وياابعاد آنها، استفاده از هادي هاي مسي به جاي آلومينيوم در آنها ست .باتوجه به آنكه هدايت الكتريكي مس تقربياپ ۶۰ درصد بيشتر ازهدايت الكتريكي آلومينيوم است ، در بيشترحالتها براي ساخت هاديهاي استاتورالكتروموتورها از مسن استفاده مي شود. درساخت هاديهاي روتورالكتروموتورها نيز اگرچه براي الكتروموتو ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


الكتروموتورها از جمله مهمترين مصرف كنندگان انرژي الكتريكي در بخش هاي صنعتي ، كشاورزي ، خانگي ، تجاري و عمومي بوده و بطور متوسط در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ا ...

محمدرضا جهانگيري‌ پژوهشگاه‌ نيرو الكتروموتورها از جمله‌ مهمترين‌ مصرف‌ كنندگان‌ انرژي‌ الكتريكي‌ در بخش‌هاي‌صنعتي‌، كشاورزي‌، خانگي‌، تجاري‌ و عمومي‌ ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک ...

امروزه توربين هاي گازي چه در سيکل هاي ساده و چه در سيکل هاي ترکيبي نقش بسزايي در توليدانرژي الکتريکي موردنياز کشور بر عهده دارند و با در نظر گرفتن رون ...

● اطلاعات کلي چدن (cast iron) ، آلياژي از آهن- کربن و سيليسيم است که همواره محتوي عناصري در حد جزئي (کمتر از ۰.۱ درصد) و غالبا عناصر آلياژي (بيشتر از ...

الف) امروزه توربينهاي گازي چه در سيکلهاي ساده و چه در سيکلهاي ترکيبي نقش بسزايي در توليدانرژي الکتريکي موردنياز کشور بر عهده دارند و با در نظر گرفتن ر ...