up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله روتورها PDF
QR code - روتورها

روتورها

پيك سايي و كاهش مصرف انرژي الكتريكي با استفاده روتورها (1)

الكتروموتورها از جمله مهمترين مصرف كنندگان انرژي الكتريكي در بخش هاي صنعتي ، كشاورزي ، خانگي ، تجاري و عمومي بوده و بطور متوسط در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از برق توليدي كشور را مصرف مي كنند.
در ميان اين تجهيزات موتورهاي كوچك ومتوسط (۰ ۲۵ تا ۱۵۰ اسب بخار) عمدتاپ ازنوع القايي با روتور قفس سنجبي بوده و اين بخش از الكتروموتورها در حدود ۶۰ تا ۷۰ در صد از گل مصرف برق الكتروموتورها را به خوداختصاص مي دهند. باز دهي عملي اين الكترو موتورهاي كوچك ومتوسط در شرايطبهره برداري سالانه در حدود ۵۰ تا ۹۰ درصد است و به طور ميانگين در حدود ۲۵ تا ۳۵در صد از انرژي الكتريكي مصرفي در آنها تلف مي شود كه با توجه به اين امر، پتانسيل فراواني براي كاهش تلفات اين الكتروموتورها در كشور پيش بيني مي شود.
در اين نوشتار يكي از فن آوريهاي جديد و متناسب با شرايط كشور براي كاهش تلفات اين دسته از تجهيزات الكتريكي بيان شده و مزاياي آن با توجه به امكانات و پتانسيل هاي بالقوه موجود، ارزيابي مي شود .
الكترو موترها گروهي از تجهيزات الكتريكي هستند كه بر اساس روابط بين جريانهاي الكتريكي و ميدانهاي مغناطيسي ،باعث تبديل انرژي الكتريكي به انرژي مكانيكي مي شوند. در حين اين عمل (تبديل انرژي الكتريكي به مكانيكي ) مقداري ازانرژي تلف مي شود.
با توجه به اين امر كيفيت ساخت اين تجهيزات براي دسترسي به حداكثر بازدهي اقتصادي از اهميت فراواني برخو ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


براي كاهش تلفات توان و انرژي درهسته استاتور الكتروموتورهاي القايي ،مي توان با استفاده از ورقهاي فولاد الكتريكي با مقادير بالاتر سيليسيم و يا انتخاب ور ...

محمدرضا جهانگيري‌ پژوهشگاه‌ نيرو الكتروموتورها از جمله‌ مهمترين‌ مصرف‌ كنندگان‌ انرژي‌ الكتريكي‌ در بخش‌هاي‌صنعتي‌، كشاورزي‌، خانگي‌، تجاري‌ و عمومي‌ ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک ...

امروزه توربين هاي گازي چه در سيکل هاي ساده و چه در سيکل هاي ترکيبي نقش بسزايي در توليدانرژي الکتريکي موردنياز کشور بر عهده دارند و با در نظر گرفتن رون ...

● اطلاعات کلي چدن (cast iron) ، آلياژي از آهن- کربن و سيليسيم است که همواره محتوي عناصري در حد جزئي (کمتر از ۰.۱ درصد) و غالبا عناصر آلياژي (بيشتر از ...