up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله روان پريشي و شارلاتانيسم PDF
QR code - روان پريشي و شارلاتانيسم

روان پريشي و شارلاتانيسم

واژه اي چند درباره روان پريشي و شارلاتانيسم

روانپريشي ( جنون ) : اختلال در کارکرد پديده هاي احساس ، ادراک, عاطفه، توجه، تمرکز، تفکر، قضاوت و شعور, و به طور کلي مجموعه ي روند ها و پديده هاي رواني ست که در گفتار و رفتار بيمار خود را نشان مي دهد. اين احتلال ها سبب گسيختگي گاه کامل و گاه نسبي پديده ها و روند هاي رواني , و نيز رابطه ي فرد با پيرامون خود وواقعيت مي شوند . در اين اختلال ها مجموعه اي از تصاوير و رخداد هاي غير واقعي جايگزين جهان رواني و ذهني فرد مي شوند. توهم و هذيان از نشانه هاي روان پريشي است.
اختلال هاي شخصيتي نيز به عنوان نوعي از بيماري هاي رواني , سبب اختلال درذهن و رفتار بيمار مي شوند, براي نمونه افراد مبتلا به اختلال شخصيت پارانوئيد افرادي شکاک و بدبين هستند و در پس هر گفته و عملي توطئه اي پنهاني مي بينند. افراد مبتلا به اختلال ها و نابساماني هاي شخصيتي خود شيفتگي يا نارسيسسم خود را مهم و پر اهميت مي پندارند و هر انتقادي را با عصبانيت و تحقير کردن منتقد پاسخ مي دهند. اين بيماران هميشه مي خواهند مرکز توجه باشند و تلاش شان اين است به هر طريق ممکن جلب توجه کنند. نارسيس در افسانه هاي يونان جوان زيبايي ست که با ديدن تصوير خود درآ ب ستايشگر,عاشق وشيفته ي خود مي شود, تلاش اواما براي د ست يابي به معشوق اش , يعني بازتاب چهره ي زيبايش درآ ب , به جايي نمي رسد و نقش برآب مي شود. سرانجام اين جوان زيبا تغييرشکل مي يابد و به گل نرگس تبديل مي شود.
خود شيفتگي در مواردي طبيعي ست( به ويژه درکودکان) اما نوع بيماري زايش مي تواند خوش خيم و يا بد خيم باشد. قدرت , پول , مورد ستايش و توجه قرار گرفتن, زيبايي و حس خود ويژه بودن در بروز اين بيماري نقش ايفا مي کند. نوع بدخيم اين بيماري از جمله بيماري هاي شايع در ميان رهبران و چهره هاي سياسي است. تجربه زندگي نشان داده است که بسياري از اين بيماران نه به گل نرگس که به داسي براي دروي زيبا ترين گل ها بدل شده اند.تصور مي شد که نارسيست ها مي بايد زيبا رو و خوش اندام باشند اما واقعيت غير از اين است, که مي بينيد.نارسيست ها چنان خود را قدرتمند مي پندارند که تصور نمي کنند کسي قادر به کشف خطا هاي شان باشد.
▪ شارلاتان : کسي ست که با زبان خوش مردم را فريب مي دهد . حقه باز, چاخان , چاچول باز به عنوان واژه هاي مترادف هاي شارتان بکار رفته است . برخي از ويژگي هاي شارلاتان اين ها هستند:
۱) فاقد صلاحيت , توانايي و دانش لازم براي انجام کاري که مي خواهد انجام بدهد و يا به او محول شده است. تظاهرکردن به آنچه که فاقد آن است.
۲) وقيح و پررو در طرح نظرات خود و يا مخالفت با ديگران
۳)دروغگو, عوامفريب و مردم فريب
● رهبران سياسي و بيماري هاي رواني
بسياري از رهبران سياسي ي جهان به بيماري ها و اختلال هاي رواني ( روان نژندي , روان پريشي , اختلال هاي شخصيتي و اختلال هاي خلقي ) مبتلا بوده اند و يا نشانه ها و علائم اين بيماري ها را نشان داده اند . دو عامل مي توانند دليل شيوع و تشديد اختلال هاي رواني در ميان رهبران و چهره هاي سياسي باشند.
۱) فشارهاي رواني و عصبي ناشي از فعاليت هاي سياسي
۲) جاذبه هاي فريبنده ي قدرت
برخي از رهبران و چهره هاي سياسي به بيماري مانيک – دپرسيو ( جنون شيدايي) وديگر انواع اختلال هاي خلقي ِ دوقطبي مبتلا بودند . در اين بيماري رواني گاه بيمار از افسردگي شديد رنج مي برد و گاه سرشار از شادي و انرژي و شور زندگي مي شود. شواهدي نيزپيرامون رابطه ي اين بيماري و خلاقيت وجود دارد. , ناپلئون بناپارت , اوليور کرامول, وينستون چرچيل , تئودور روزولت نمونه اند. روزولت در زندگي سياسي اش بيش از ۱۵۰ هزار نامه نوشت و تعداد زيادي کتاب در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي منتشر کرد.
آدولف هيتلر, پرنسيس ديانا و اوا پرون را هم مبتلايان به اختلال خلقي ِ دوقطبي معرفي کرده اند.
بسياري ديگر از رهبران و چهره هاي سياسي از بيماري افسردگي شديد رنج بردند که به آبراهام لينکن مي توان اشاره داشت. از ژوزف استالين و ريچارد نيکسون به عنوان مبتلايان به اختلال شخصيتي پارانوييد نام برده اند .
نابساماني ي شخصيتي نارسيسسم از شايع ترين اخلتلال هاي رواني در ميان رهبران و چهره هاي سياسي بود ه, وهست .از مطرح ترين نارسيست ها ي عالم سياست از ژنرال پتن, ژنرال مک آرتور و ميلوسويچ نام مي برند. از بيل کلينتون نيز به عنوان يک نارسيست خوش خيم نام برده اند.
در ميان رهبران و چهره هاي سياسي ِ در قيد حيات که نشانه هاي اختلال هاي رواني را بروز داده اند به معمر قذافي , هوگو چاوز , سيلويو برلوسکوني ، نخست وزير ايتاليا، اشاره شده است .
در ميهنمان داريوش , اردشير سوم, شاپور دوم .... نشانه هايي از اختلال رواني نشان داده اند. کمبوجيه گويا به بيماري عصبي صرع گيجگاهي , که نشانه ي توهم و برخي ديگر از نشانه هاي روان پريشي نيزدارد, مبتلا بوده است , بعداز حمله ي اعراب به ايران نيز بر تعداد رهبراني که نشانه هاي اختلال هاي رواني داشتند, افزوده شد, از ملک محمد سلجوقي , امير مبارزالدين محمد, شاه اسماعيل ,آغا محمد خان قاجارو..... مي توان نام برد.

قبل از برنامه ريزي در خصوص روانکاري تجھيرات و ماشين آلات مطالب زير مطالعه نماييد : وظايف عمده روغن عبارتند از : ايجاد فيلم روغن بين سطوحي که روي ھم مي ...

پروانه ها قسمت عمده اي از جهان حشرات را تشکيل مي دهند وطبق محاسبات دانشمندان ، تاکنون ُيکصد هزارنوع از اين حشره شناخته شده است. بالهاي پروانه ها را پو ...

پروانه ها قسمت عمده اي از جهان حشرات را تشکيل مي دهند وطبق محاسبات دانشمندان ، تاکنون ُيکصد هزارنوع از اين حشره شناخته شده است. بالهاي پروانه ها را پو ...

روان درماني روان درماني چيست؟ چگونه يک درمانگر انتخاب کنم؟ چه نوعي از روان درماني مورد استفاده قرار مي گيرد؟ روان درماني چه مدت وقت مي گيرد؟ روان درما ...

به تدريج که جامعه از الگوي جامعه کشاورز به صنعتي تغيير مي يابد،هم کارکردها و هم اقتدار خانواده، همراه با آن دگرگون مي شود. شايد عمده ترين پيامد و نتيج ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

دوستي مي گفت هر وقت اخبار بد را مي شنوم دل شوره مي گيرم و تصور مي کنم اگر اين اتفاق ناخوشايند براي خانواده ام بيفتد چه کنم؟ آيا توصيه مي کنيد در شرايط ...

ما اغلب در توصيف حالات روحي خود از کلماتي مانند افسرده يا مضطرب و مانند آن استفاده مي کنيم. اما واقعا چه زماني بايد در مورد اين حالات نگران بود و به ...

دانلود نسخه PDF - روان پريشي و شارلاتانيسم