up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله روان درماني PDF
QR code - روان درماني

روان درماني

روان درماني
روان درماني چيست؟
چگونه يک درمانگر انتخاب کنم؟
چه نوعي از روان درماني مورد استفاده قرار مي گيرد؟
روان درماني چه مدت وقت مي گيرد؟
روان درماني چيست؟
روان درماني به شيوه هايي گفته مي شود که در آن مشکلات رواني و عاطفي از طريق بيان مشکلات به يک درمانگر و گفتگو با او درمان مي گردد. روان درمانگر به شناخت شما از خود و بهتر شدن توانايي مقابله تان کمک مي کند.
اهداف روان درماني عبارتنداز:
تغيير الگوهاي آسيب زاي رفتاري
بهبود احساس ارزشمندي
حل و فصل تعارض ها
روان درماني به ياد گرفتن مسائلي در مورد خودتان کمک مي کند. در بعضي از موارد، شما ياد مي گيريد که چگونه گذشته را درک کرده و آن را با زمان حال تطبيق دهيد. در موارد ديگر شما از آن دسته از پاسخ هايتان که مشکلاتي را در زندگي شما ايجاد مي کنند آگاه شده و شيوه هاي تغيير آنها را ياد مي گيريد.
چگونه يک درمانگر انتخاب کنم؟
درمانگر شما بايد شخصي باشد که در حضور او احساس آرامش کنيد. درمانگر ها شامل افراد زير هستند:
روانپزشکان، روانشناسان، پرستاران روانپزشکي، مددکاران اجتماعي، مشاوران آموزش ديده. بسياري از مردم از اشخاصي که عقيده آنها را مي پذيرند، اسامي درمانگران را به دست مي آورند. اين اشخاص عبارتند از:
دوستان
اعضاي خانواده
پزشکان
حتي با وجود کمک گرفتن از ديگران هم، پيدا کردن يک درمانگر خوب امر بسيار شخصي مي باشد. مراقب باشيد روان درمانگران زيادي وجود دارند که صلاحيت کافي براي اين کار را ندارند. مطمئن باشيد شخصي که شما به عنوان يک درمانگر انتخاب مي کنيد، حتماً داراي مجوز کار باشد و اعتبار کافي براي اين امر داشته باشد.
ممکن است که شما قبل از اينکه يک درمانگر انتخاب کنيد، با درمانگران زيادي صحبت کنيد. هنگاميکه با اولين درمانگر ملاقات مي کنيد، درباره مطالب زير از او بپرسيد:
حق الزحمه
نوع درماني که او براي شما به کار مي برد
مجوز قانوني کار مخصوص درمانگران
به همان اندازه که شما مسائل شخصي خود را براي درمانگر بيان مي کنيد، انتظار داريد که به همان اندازه هم او در اين رابطه با شما صحبت کند. به مسائل زير با دقت توجه کنيد:
چگونه درمانگر با شما ارتباط برقرار مي کند.
به چه نحوي شنونده سخنان شماست.
درجه راحت بودن شما يا درمانگر.
داشتن مقداري احساس تنش و عصبيت در جلسه اول طبيعي است. اگر درمانگر داراي صفاتي است که فکر مي کنيد آن صفات نخواهند گذاشت احساسات خود را به راحتي بيان کرده و يا به درمانگرتان اعتماد کنيد، بهتر خواهد بود که درمانگر ديگري انتخاب نمائيد.
در اولين جلسه به احساسات خود اعتماد کنيد. از احساسات خودتان خود به عنوان يک راهنما جهت تصميم گيري در مورد ادامه کار با آن درمانگر و يا تغيير او استفاده کنيد.
به محض پيدا کردن شخصي که در حضور او احساس آرامش مي کنيد، ضمن گشودن دريچه هاي ذهن خود شرايط را براي اعتماد به درمانگر مهيا کنيد. رک و صريح بودن در امر درمان نکته اي بسيار مهم است.
چه نوعي از روان درماني مورد استفاده قرار مي گيرد؟
امروزه انواع بسياري از درمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد. انواع درمانهايي که متداول تر است، عبارتند از:
رفتار درماني شناختي:
درمانگر به شناختن نگرش غير واقعي تان نسبت به خود، دنيا و آينده کمک مي کند. اين درمان به شما در تشخيص روش هاي فکري نادرست کمک مي کند. شما الگوهاي رفتاري و فکري جديدي پيدا خواهيد کرد که شما را به سوي زندگي سالم تري رهنمون مي شود.
درمان متمرکز بر درمانجو (روان درماني بي رهنمود):
درمانگر با هدف کشف تجارب و احساسات نيمه آگاه و عميق مربوط به دوران کودکي به شما گوش مي دهد. شما معمولاً درمانگرتان را هر هفته يک بار يا بيشتر و براي چندين سال بايد ملاقات کنيد.
روان درماني پويشي:
در اين روش درمانگر بدون استفاده از روانکاوي رسمي، احساسات ناخودآگاه شما را به آگاهي آورده و آن را تعبير و تفسير مي کند.
اين نوع درمان، اغلب متضمن اين است که هر چه به ذهنتان مي آيد، بگوييد. (تداعي آزاد)
پسيکودرام (نقش گذاري رواني):
از اين نوع درمان براي بيان احساسات پنهان استفاده مي شود. از شما خواسته مي شود که در نقش مردم مختلفي که در زندگيتان وجود دارند، بازي کنيد و خود را به جاي آنان قرار دهيد. اين روش هم مي تواند به صورت گروهي انجام شود و هم به صورت دو نفره.
مشاوره زناشوئي:
درمانگر زن و شوهر را به بهبودي روابطشان تشويق مي کند و به آنها در فائق آمدن بر مشکلات زندگيشان کمک مي کند. هر دو نفر (زن و شوهر)، براي ياد گرفتن الگوهاي رفتاري جديد، تلاش مي کنند. گاهي اوقات زوج پيمان يا توافق نامه اي را مبني بر چگونگي تغيير رفتارشان مي نويسند.
روان درماني خانواده:
اين شکل روان درماني به جاي توجه به تک تک اعضا، خانواده را به عنوان يک کل مورد توجه قرار مي دهد. اين روش بر اين عقيده استوار است که شخص مشکل دار را جداي از محيط خانوادگي اش، نمي توان شناخت.
درمانگر بيان آزاد احساسات را در بين افراد خانواده تشويق مي کند. روان درماني خانواده اغلب براي خانواده هايي که داراي بچه هايي با مشکلات رفتاري هستند و نيز براي خانواده هايي که با سوء استفاده جنسي، بيماري هاي خطرناک و ساير حوادث آسيب زا مواجهند، مناسب مي باشد.
گروه درماني (روان درماني گروهي):
يک گروه حدوداً از هشت نفر که مشکلات يکساني دارند به طور منظم با درمانگر ملاقات مي کنند، تشکيل مي شود. آنان در مورد مشکلاتشان با يکديگر و با درمانگر مذاکره مي کنند. گروه درماني بيشتر براي مسائل رفتاري مانند مشکلات شخصيتي، استفاده از الکل و مواد مخدر، اختلالات در خوردن و انواع مشخصي از افسردگي کاربرد دارد.
روان درماني چه مدت وقت مي گيرد؟
ممکن است روان درماني جلسات محدودي وقت بگيرد و يا ساليان زيادي طول بکشد. اين مسئله بستگي به وسعت مشکلات شما و اهدافي که در معالجه تان مدنظر است، دارد. هم شما و هم درمانگر لحظه به لحظه پيشرفتتان را تشخيص مي دهيد. شما بايد به طور جدي در مورد اينکه چه مدت تحت درمان قرار بگيريد، تصميم بگيريد. شما، (نه درمانگر)، تصميماتي که مي گيريد، بر روي زندگيتان تأثير مهمي دارد.

قبل از برنامه ريزي در خصوص روانکاري تجھيرات و ماشين آلات مطالب زير مطالعه نماييد : وظايف عمده روغن عبارتند از : ايجاد فيلم روغن بين سطوحي که روي ھم مي ...

پروانه ها قسمت عمده اي از جهان حشرات را تشکيل مي دهند وطبق محاسبات دانشمندان ، تاکنون ُيکصد هزارنوع از اين حشره شناخته شده است. بالهاي پروانه ها را پو ...

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

آب درماني(هيدروپاتي) واژه ايست که براي درمان از طريق آب استفاده مي گردد.از زمانهايي که به ياد مي آيد،هم قبايل بدوي هم ملل متمدن آب را براي درمان بکار ...

به تدريج که جامعه از الگوي جامعه کشاورز به صنعتي تغيير مي يابد،هم کارکردها و هم اقتدار خانواده، همراه با آن دگرگون مي شود. شايد عمده ترين پيامد و نتيج ...

▪ روانپريشي ( جنون ) : اختلال در کارکرد پديده هاي احساس ، ادراک, عاطفه، توجه، تمرکز، تفکر، قضاوت و شعور, و به طور کلي مجموعه ي روند ها و پديده هاي روا ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

دوستي مي گفت هر وقت اخبار بد را مي شنوم دل شوره مي گيرم و تصور مي کنم اگر اين اتفاق ناخوشايند براي خانواده ام بيفتد چه کنم؟ آيا توصيه مي کنيد در شرايط ...

دانلود نسخه PDF - روان درماني