up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله روانكار PDF
QR code - روانكار

روانكار

روانکارهاي سنتزي

همواره بايد به خاطر داشت كه هرگز مشكلات موجود در سيستم كه مربوط به ضعف طراحي سيستم، ضعف برنامه PM و يا وجود آلودگي در سيستم باشد با بكارگيري سيال سنتزي بجاي روغنهاي معدني از بين نمي روند.
زماني كه در ماشين آلات، روغنهاي سنتزي را جايگزين روغنهاي معدني مي كنيم، اين سؤال پيش مي آيدكه آيا واقعآً روغنهاي سنتزي بهترند؟ درچنين شرايطي، سؤال كننده به دنبال خواص ارزشمندي از روغنهاي سنتزي مي گردد تا ارجحيت آنرا نسبت به روغنهاي معدني ثابت كند. برخي از مزايا و معايب روانكارهاي سنتزي معرفي شده است:
‌ ‌● روانكارهاي سنتزي معجزه نمي كنند!
همواره بايد به خاطر داشت كه هرگز مشكلات موجود در سيستم كه مربوط به ضعف طراحي سيستم، ضعف برنامه PM و يا وجود آلودگي در سيستم باشد با بكارگيري سيال سنتزي بجاي روغنهاي معدني از بين نمي روند. اين تفكر كه انتخاب يك روانكار متفاوت مي تواند بصورت معجزه آسايي مشكلات شرايط روانكاري و يا فيلتراسيون را مرتفع سازد، بسيار نادرست است. براي راه اندازي ماشين آلات با كارآيي بهتر، به روانكاري نياز است تا خواص اصلي مورد نياز سيستم را تامين كند. اين خواص عبارتند از:
1)جدا كردن سطوح متحرك براي كاهش سايش كه در نهايت منجر به كاهش اصطكاك داخلي نيز مي شود،
۲) ممانعت از خوردگي،
۳) حذف يا تعليق آلودگي هايي مانند دوده، آب،
۴) انتقا ل حرارت و خنك كردن محيط
۵) توانايي انتقال نيرو براي به حركت در آوردن سيستم هيدروليك.
تامين اين نيازها به خواص فيزيكي، شيميايي و تريبولوژي(روانكاري) سيال مانند گرانروي، شاخص گرانروي (VI) ، جلوگيري از سايش (نتايج آزمايش Four Ball)، مقاومت در برابر اكسيداسيون، تمايل به كف كردن و دمولسيبليتي مرتبط مي شود. متخصصان به منظور انتخاب صحيح روانكار، طراحي و شرايط كار ماشين (مانند نوع ياتاقانها، سرعت، بار، فشار، دماي عملياتي، ...) را مورد بررسي قرار مي دهند. بنابراين هميشه انتخاب روغنهاي سنتزي بجاي روغن معدني معادل آن، كار درستي نيست و روانكاري كه بتواند تركيبي از تمام خواص مورد نياز سيستم را براساس معيارهاي لازم برآورده سازد، مناسبترين انتخاب است.
مقاومت بالا در برابر اكسيد شدن و در نهايت بالا بودن طول عمر مفيد روغن در سيستم جزو يكي از خواص مطلوب اين دسته از روانكارهاست. نقطه آتش گيري و دماي اشتعال بالا كاربرد اين گروه از روانكارها را در شرايط دماي بالا و روغنهاي هيدروليك ضد آتش توجيه مي كند. همچنين سياليت مناسب در دماهاي پايين و شروع بكار دستگاه از ديگر خواص مطلوب اين سيال است. برخي از اين قبيل روانكارهاحلاليت طبيعي بهتري نسبت به روانكار معدني معادل خود داشته و از شكل گيري سريع رسوبات جلوگيري مي كند. ولي در كنار تمام مزاياي گفته شده، بارزترين ايراد روانكارهاي سنتزي، قيمت بالاي آنها است.
بسته به نوع ماده شيميايي بكار رفته در اين قبيل روانكارها، قيمت آنها چندين برابر نوع روانكار معدني معادلش است. صرف نظر از بالا بودن قيمت روانكار سنتزي، برخي از آنها نياز به توجه و نگهداري خاصي در زمان نگهداري، حمل و نقل و مصرف دارند. محدوديت در استفاده از برخي ادتيوهاي نامحلول و همچنين ناسازگار بودن با آب بندها و مواد پليمري بكار رفته در سيستم از جمله معايب ديگر اين دسته از روانكارهاست.
بنابراين ديده مي شود كه مصرف روانكارهاي سنتزي به عوامل مختلفي وابسته است. در شرايط ويژه كه مشخصات لازم براي كاربرد روغنهاي پايه معدني تأمين نشود، چاره اي جز انتخاب سيالات سنتزي نداريم ولي اگر بتوان همان سطح كارآيي را از يك روغن معدني به دست آورد، استفاده از روغنهاي با پايه معدني توصيه مي شود

زماني كه در ماشين آلات، روغنهاي سنتزي را جايگزين روغنهاي معدني مي كنيم، اين سؤال پيش مي آيدكه آيا واقعآً روغنهاي سنتزي بهترند؟ درچنين شرايطي، سؤال كنن ...

امروزه در بيشتر كارخانه هاي توليدي قسمتي وجود دارد كه در آن شرايط علمياتي از نظر محدوده روانكاري حاد يا ويژه تشخيص داده مي شود. از جمله اين شرايط مي ت ...

شايد تاكنون ماشين هاي كوچك زيادي در اطراف خود ديده باشيد كه همگي از چيپ هاي كوچك سيليكوني ساخته شده اند، قطعه اي روي قطعه ديگر ساييده مي شود يا محوري ...

نيروگاه اتمي بررسي شده در اين مقاله داراي ۲ رآكتور است كه ضخامت جداره فولادي هريك۲۰ سانتيمتر، قطر۴ ۸ و ارتفاع آنها۱۲ ۸ متر است. اين راكتورها درون سيلو ...

تعداد اتم هاي كربن موجود در يك هيدروكربن بسيار با اهميت است و تغيير در تعداد اتم هاي كربن موجب تغييرات شديد در خواص هيدروكربن و در نتيجه كاربرد آن مي ...

قابليت پمپ شدن روغن در دماي پايين به هنگام تخليه از دستگاه به واسطه اهميت، درصنعت روانكاري، موجب تدوين استانداردهاي لازم براي روغن هاي موتور شده است. ...

در هر حال نگهداري و تعميرات (نت) نمي تواند باعث افزايش طول عمر طراحي شده شود ، ولي نگهداري و تعميرات مي تواند عملكرد تجهيزات را براي كارخانه شما حفظ ن ...

دانلود نسخه PDF - روانكار