up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله روانشناسي PDF
QR code - روانشناسي

روانشناسي

روانشناسي رابطه ي بين گروه خوني و شخصيت

به نظر مي رسد که در طي اعصار به تدريج اين حالات و عوامل مربوط به ساختمان دروني و فکري انسان در ژن هاي بدن ذخيره شده و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود.
بهترين راه درمان استرس در افراد اين گروه استفاده از ورزش يوگا است.
در تاريخ پزشکي آمده است فرزنداني که به محض تولد از مادر خود جدا شده و به نقاط دوردستي برده شده اند ولي بعد از سي يا چهل سال اين مادر و فرزند در کنار هم قرار گرفته اند،ملاحظه شده که بسياري از صفات از مادر به فرزند منتقل شده و تعداد زيادي از خصايص مربوط به شخصيت مادر در فرزند خودنمايي مي کرده است.يعني محيط نتوانسته است اين خصوصيات را در فرزند تغيير دهد. آنچه مسلم است گروه خوني، در ساخت شخصيت ما نقش بسيار مؤثري دارد و اين مسئله براي دانشمندان و محققين روشن شده است.
● ويژگي هاي شخصيتي گروه خوني O
افراد اين گروه داراي ژني در بدن هستند که به آنها قدرت تحمل مصائب، اعتماد به نفس ، شهامت و خوشبيني مي بخشد. افراد اين گروه خود را باور دارند و به خود اهميت فراوان مي دهند. علت اين امر آن است که گروه O قديمي ترين گروه خوني افراد جهان است و اجداد اين گروه به ورزش ، شکار ، حمله به حيوانات، و مقاومت در برابر مشکلات عادت داشته اند و اين عادت به افراد بعدي اين گروه منتقل شده است.
به هر حال افراد اين گروه خوني، افرادي مصمم، کوشا، جدي، قاطع و پابرجا هستند و اگر تحقيق کنيد خواهيد ديد که بسياري از سياستمداران فعلي جهان در گروه خوني O قرار دارند.
● ساختار شخصيتي گروه خوني A
از خواص مهم افرادگروه خوني A آن است که از خوردن سبزي لذت مي برند و داراي دستگاه هاضمه بسيار ظريف مي باشند. سيستم دفاعي آنان با جايي که در آن زندگي مي کنند خوب همساني پيدا مي کند.در برابر حوادث روحي مثل استرس ها و ناراحتي هاي فکري با آرام کردن درون خود خوب مقاومت مي نمايند و افرادي فعال و سازنده به شمار مي روند.
افراد اين گروه در معرض ابتلاي به استرس ها قرار دارند و بهترين راه درمان استرس در افراد اين گروه استفاده از ورزش يوگا است.به طور کلي ورزش هاي سبک براي افراد اين گروه بسيار مفيد است. احترام ديگران را رعايت مي کنند و از خود خاطره خوبي در ساير افراد باقي مي گذارند. نخستين افراد اين گروه از بدو پيدايش انسان در کره زمين افرادي باهوش ، حساس و باشوق بودند و قادر بودند با حوادث محيط خود مبارزه کنند. اين افراد مي توانند در مواقع حساس به خوبي تصميم بگيرند و خوب و صحيح عمل کنند.
همچنين آنها قادرند که در مواقع سخت، اضطراب و هيجان خود را به خوبي کنترل کنند. اما وقتي هيجان و ناراحتي آنها از حد فراتر رود اين افراد منفجر مي شوند افراد اين گروه نمي توانند براي کارهايي که به مديريت دقيق نياز دارد نامزدهاي مناسبي باشند در حالي که افراد گروه O داراي اين صلاحيت مي باشند.
● گروه خوني B
افرادگروه B در برابر برخورد با حوادث مي توانند بلافاصله تغيير وضع داده و خود را با شرايط زمان و مکان هم آهنگ کنند؛ اين سخن به آن معنا نيست که در فکر خود پابرجا نيستند بلکه منظور آن است که مي توانند با هر تغييري هماهنگ شده و خود را از برخورد با مشکلات در امان نگه دارند.افراد گروه B قادرند در مقابل بسياري از بيماري هاي شايع مقاومت و پايداري کنند.حتي اگر بيماري هاي قلبي و سرطاني هم بگيرند باز هم عمر بيشتري مي توانند داشته باشند.
اين افراد در مقابل بيماري ها مقاومت بيشتري نشان مي دهند و کمتر از ساير گروه ها بيمار مي شوند. کارهاي روزمره را با نهايت دقت و نظم انجام مي دهند. بهره وري از ورزش و خوردن غذاي فراوان برايشان مفيد است.شرايط زندگي براي اين افراد راحت تر است. کمتر دچار برخوردهاي ناراحت کننده مي شوند؛ به خوبي مي توانند نظرات ديگران را درک کنند.
۳۰ تا ۴۰ درصد از ميليونرها از گروه خوني B هستند. بسياري از مديران و اشخاص سطح بالا در جهان گروه خوني B دارند. افراد اين گروه داراي تعادل چشمگير و هماهنگي اعمال بدن هستند.
انرژي هاي مختلفي که در بدن آنها وجود دارد موافق و موازي هم مي باشند و به همين جهت اين افراد کمتر دچار بيماري مي شوند.خواص گروه خوني B داشتن زندگي منظم و آرام است.
● گروه خوني AB
وجه مشخصه اين گروه همراه شدن خواص و شخصيت هاي گروه A وB با هم است. قابليت تغيير شرايط بدني با تغيير يافتن عوامل خارجي را داشته، دستگاه هاضمه حساس و ضعيفي دارند. سيستم دفاعي آنها مقاومت کمي دارد و مي توانند با استفاده از ورزش به استرس ها و ناراحتي هاي محيطي پاسخ دهند.خلاقيت در اين افراد وجود دارد. آنها در همان مراحل اوليه استرس به آن جواب مي دهند و آن را از سر مي گذرانند. در افراد اين گروه عشق به معناي واقعي وجود دارد.
اين افراد ، مهربان خوش خلق، خليق و آرام هستند. ميل به نصيحت کردن و راهنمايي مردم در آنها زياد است و بسياري از آنها هر کاري از دست شان برمي آيد براي کمک به ديگران انجام مي دهند.سيستم دفاعي آنها ضعيف بوده و در برابر ميکروب ها و ويروس ها از خود مقاومت زيادي بروز نمي دهند. افراد گروه AB به خاطر حسن نيت فراوان و خوش قلبي ، هميشه خير و خوبي مردم را مي خواهند و همه را به صلح و آرامش دعوت مي کنند.بسياري از درمانگرها و کساني که روي انرژي درماني کار مي کنند داراي گروه خوني AB مي باشند.

● تعريف رنگ در سال ۱۶۶۶، اسحاق نيوتن، دانشمند نامدار انگليسي، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفيد از يک منشور عبور داده شود، به رنگ‌هاي قابل رؤيت تجزيه مي ...

تعريف رنگ : در سال 1666، اسحاق نيوتن، دانشمند نامدار انگليسي، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفيد از يک منشور عبور داده شود، به رنگ‌هاي قابل رؤيت تجزيه مي ...

بسياري از روانشناسان عقيده دارند رنگي که برگزيده و دلخواه کسي است ميتواند گوياي خصوصيات اخلاقي و روانشناسي او باشد. نوشتار زير چکيده اي است که بر اساس ...

در سال ۱۶۶۶، اسحاق نيوتن، دانشمند نامدار انگليسي، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفيد از يک منشور عبور داده شود، به رنگ‌هاي قابل رؤيت تجزيه مي‌شود. نيوتن ...

تعريف مديريت مديريت فرايند به کارگيري مؤثرو کارآمد منابع مادي وانساني در برنامه ريزي سازماندهي بسيج منابع و امکانات هدايت و کنترل است که براي دستيابي ...

● تفاوتهاي بيولوژيکي نه تنها ساختار مغز زنان و مردان با يکديگر متفاوت مي باشد، بلکه مردان و زنان از مغزشان بطرز متفاوتي استفاده مي کنند. در مغز زنان ا ...

خلاقيت ميلي ذاتي است که در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فکر و روح ان ...

بسياري از والدين نگران آن هستند که روي فرزندشان برچسب «بيش فعال» خورده شود. تعداد ديگري از خانواده ها عقيده دارند که بايد با فرزندشان راجع به بيش فعال ...

دانلود نسخه PDF - روانشناسي