up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله روابط زن و مرد در جامعه PDF
QR code - روابط زن و مرد در جامعه

روابط زن و مرد در جامعه

● سئوال : نظر اسلام در رابطه با اختلاط زن و مرد چيست ؟
▪ جواب : ملاقات و برخورد ميان مردان و زنان در حد ذات خود حرام نيست ،بلکه اگر هدف از برخورد ميان آنان يک مقصد عالي و بزرگي از قبيل دانش سودمند، کار نيکو ،برنامه خير و تلاش مطلوبي را دنبال نمايد که تحقيق آنها نيازمند تلاش دو جانبه زن و مرد و همکاري دو طرفه آنها د ر برنامه ريزي ، توجيه و اجراي ان باشد، جائز و مطلوب است .
البته نبايد فراموش کرد که اينها به اين معني نيست که حدود و مرزهاي ميان آنان برداشته شود و محدوديتهاي شرعي که به عنوان ضابطه و قانون هرگونه برخورد و همکاري است به دست فراموشي سپرده شود و گروهي چنين بپندارند که آنان مانند ملائکه پاک و مطهرند
به طوري که نه خود خطايي مي کنند ونه خطايي متوجه آنان مي شود و[با آن دستاويز ] بخواهند جامعه غربي را به جوامع ما انتقال بدهند . آنچه در اين باره لازم و واجب مي باشد ، مشارکت در کارهاي خير و تعاون و همکاري در امور نيک و تقوا است د ر چارچوب برنامه اسلام . از جمله :
۱) التزام و تعهد هر دو گروه نسبت به فرو گرفتن چشم . به اين معنا هيچ کدام از مرد وزن نه به عورت هم و نه با شهوت به يکديگر نظر نکنند و بدون نياز [به يکديگر ] نظر طولاني نکنند . خداوند متعال مي فرمايد :{ اي رسول ، مردان مومن را بگو تا چشمان خود را [از نگاه ناروا ] بپوشند و ناموس خود را [از کار زشت با زنان ]محفوظ دارند که اين بر پاکيزگي [جسم و جان] شما اصلح است البته خداوند به هر چه انجام دهيد کاملا است . اي رسول ، زنان مومن را بگو تا چشمان خود را [ از نگاه نا روا ] بپوشند و ناموس خود را[از عمل زشت ] محفوظ دارند .}
۲) التزام و تعهد زن به پوشيدن لباس شرعي و مو قرانه اي که جز صورت و کف دستها تمام اندام او را بپوشاند لباسي که موجب ستر زينت بوده (شفاف ، تنگ و نازک که بدن او و برجستگيهاي آنرا نشان دهد نبا شد ) خداوند متعال مي فرمايد : {و زينت و آرايش خود جز آنچه اضطرارا ظاهر مي شودبر بيگانه آشکار نسازند و بايد سينه و دوش خود را با مقنعه بپوشا نند.}[النور ۳۱.]
قول صحيح دسته اي از اصحاب بر اين است که آنچه از زينت ظاهر گردد همان صورت و کف دستها ست . خداوند متعال در توجيه دستور پوشيدن لباس شرعي و موقرانه مي فرمايد :{اين کار براي اينکه آنها [به عفت و حريت ] شناخته شوند تا از تعرض و جسارت [ هوس رانان ] آزار نکشند براي آنان بسيار بهتر است .} [الاحزاب ۵۹.]
يعني لباسي باشد که زن آزاده ،پاکدامن و متين را از زن عشوه گر و آلوده و بي پروا جدا و متمايز سازد . در آن صورت است که هيچ کسي براي اذيت و آزار ، به حريم زن عفيف و متين تعدي نمي کند . به دليل اينکه لباس و ادب وي به نحوي ا ست که هر کسي او را ببيند به او احترام مي کند و حرمت او را نگه مي دارد .
۳) التزام وتعهد نسبت به اخلاق و رفتار اسلامي درهمه چيز به ويژه در برخورد با مردان:
الف) در سخن گفتن ؛ به گونه اي که از تحريک و تهييج (مردان )دور باشد . خداوند متعال ميفرمايد :« زنهار! با ناز و کرشمه با مردان سخن نگوييد مبادا آنکه دلش بيمار است به طمع افتد ، بلکه متين و درست و نيکو سخن گوييد .» [الاحزاب ۳۲]
ب) در راه رفتن ؛خداوند متعال ميفرمايد :«و آنطور پا به زمين نزنند که خلخال و زيور پنهان پاهايشان معلوم شود » [النور ۳۱] بلکه مانند آن زن راه برود که خداوند او را در قرآن توصيف نموده است که مي فرمايد :«يکي از دختران با کمال وقار و حيا به سوي موسي باز آمد .» [القصص ۲۵ ]
ج) در حرکات؛ يعني زن نبايد در تحرک و جنب و جوش بدني ، شکسته وبا ناز و کرشمه حرکت کند مانند زناني که حديث شريف نبوي در توصيف آنان مي گويد ((آناني که خود منحرف و ديگران را هم منحرف مي کنند [المميلات المائلات ] و همچنين نبايد کارهايي که او را از صنف خود نمايان جاهليت (قديم و جديد )قرار دهد از او صادر نشود .))
۴) از هر چيزي که باعث تحريک و جلب توجه جنس مخالف گردد مانند بوهاي خوش و رنگهاي شاد (که بايد در خانه از انها استفاده نمايد نه در کوچه و خيابان و نه هنگام برخورد با مردان ،) اجتناب ورزد .
۵) زن و مرد نا محرم در صورتي که محرمي با آنها نباشد ،بايد از خلوت اجتناب ورزد . احاديث صحيح از چنين عملي نهي کرده اند ، و حضرت (ص) ميفرمايد (( وقتي که زن و مردي با هم خلوت مي کنند [ سومين آنان شيطان ]؛ چرا که درست نيست اتش و هيزم را (بدون مانع ) در کنار هم گذاشت. و به ويژه هر گاه خلوت ، با يکي ا ز خويشا وندان همسر باشد ، که آن خطرناکتر است و حديث نبوي در اين باره روايت شده است (( از وارد شدن بر زنان در خلوت بپرهيزيد .))
گفتند اي رسول خدا ! ((نظر شما در مورد برادر همسر چيست ؟!))
حضرت (ص) فرمود (( برادر همسر ، مرگ است ))
يعني سبب هلاکت است ؛ زيرا او مي تواند (بد ون هيچ ترس و مانعي )مدت زيادي با زن بنشيند و خويشاوندي را وسيله اي براي توجيه خلوت و ملاقات خود قرار دهد و اين بسيار خطرناک است .
۶) ملاقات زن و مرد در حد نياز و اندازه که کار مشترک آنان ايجاب مي کند ، باشد نه بيش از اندازه ؛ چنان که از حد لازم بگذرد و باعث شود زن زا از فطرت و حال خود خارج کند و او را به قيل و قال مشغول کند ،و تا به اين صورت از وظيفه خود در رسيدگي به امور خانه و فرزندان باز ماند .

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

مخازن اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و ...

طب سوزني (به انگليسي: ACUPUNCTURE) که به زبان چيني به آن جن جيو (ZHEN JIU) گفته مي‌شود روشي است که با فروکردن سوزن هاي بسيار نازک به نقاط خاصي از بدن ...

پيش از آغاز بحث آداب خواستگاري و زفاف، مايلم در مورد حکمت و فلسفه ازدواج و نيز فوائد مثبت اخلاقي و جنبه هاي اجتماعي آن، مختصراً مطالبي را بيان کنم، به ...

مفهوم غيبت غيبت آن است كه در غياب شخص مؤمن ، عيب او را فاش سازيد . اگر او ، عيب نداشته باشد و به او ، عيبى را نسبت عيب دهى ، تهمت زده اى كه گناه تهمت ...

• جشن مزدگيران طبق سالنامه زرتشتي، روز اسفند از ماه اسفند يعني پنجمين روز از اين ماه و بنابر تقويم امروزي، ۲۹ بهمن ماه روز سپاسداري از جايگاه زنان و م ...

مقدمه تمام انسانها در زندگي خويش از فراز و نشيب برخوردارند و با مشکلات مختلفي مواجهند .افراد معمولا در برخورد با مشکل دچار ضعف و ناتواني مي گردند و سع ...

دانلود نسخه PDF - روابط زن و مرد در جامعه