up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله رنگ PDF
QR code - رنگ

رنگ

● دماي رنگ
رنگها داراي مشخصه اي بنام سردي يا گرمي هستند. رنگي که ما مي بينيم حاصل طول موج نور منعکس شده از رنگ است. طيفهاي قابل ديدن بين فروسرخ (در انتهاي طرف گرم) وفرابنفش (در انتهاي طرف سرد) قرار دارند.
● انواع رنگ ها
۱) رنگ هاي گرم
رنگهاي گرم نيمه قرمز چرخه رنگها به عنوان رنگهاي گرم شناخته مي شوند که شامل زرد- سبز و قرمز-بنفش مي باشد.
▪ نقاط قوت: اين رنگها القاء کننده گرمي و راحتي هستند.
▪ نقاط ضعف: رنگهاي گرم زيادي در تصوير باعث تضعيف برجستگي که بايد در تصوير وجود داشته باشد مي شود.
نکته: بنفش نقشي دوگانه دارد در کنار رنگ هاي گرم خاصيت گرمي ودر کنار رنگهاي سرد خصلت سرد دارد. بطور کلي ميتوان رنگ هاي
اصلي را زرد = متناسب با شکل مثلث --- قرمز = متناسب با شکل مربع --- آبي = متناسب با شکل دايره دانست ودر کنار آن سه رنگ ديگر «نارنجي - سبز - بنفش» را در گروه رنگهاي مکمل طبقه بندي کرد .
۲) رنگهاي سرد
نيمه آبي چرخه رنگ به عنوان رنگهاي سرد شناخته شده که شامل آبي - سبز و آبي - بنفش مي باشد.
▪ نقاط قوت: اين رنگها آرام و راحت هستند. اين رنگها ممکن است بصورت غير صميمي و بي تکلف و ساده ديده شوند و براي انتخاب به عنوان پس زمينه مناسب هستند.
▪ نقاط ضعف: اين رنگها احساس منفعلانه داشته و ممکن است براي تصاوير گرافيکي قوي مناسب نباشند
● روانشناسي رنگ ها
برخي از روانشناسان عقيده دارند رنگي که برگزيده و دلخواه کسي است ميتواند گوياي خصوصيات اخلاقي و روانشناسي او باشد. نوشتار زير چکيده اي است که بر اساس اين نظريه و پس از سالهاي پژوهش نگاشته شده:
۱) قرمز: خوش قلب اما خودپرست
اين رنگ مظهر شدت و زياده روي است که گاهي در جهت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداکاري و خشونت و خون و آتش. کسي که به اين رنگ علاقه دارد هرگز نمي تواند در زندگي بي تفاوت باشد.
اين گونه اشخاص تند و سرکش و در عين حال فعال و شجاع و کمي عجول هستند. احتمال شکست به خصوص در عشق براي آنها فراوان است.
قضاوتهاي عجولانه و ناگهاني در مورد ديگران اغلب سبب از بين رفتن دوستي هايشان مي شود، با آن که در عشق کاملاً فداکارند اما اگر روزي حوادث بر وفق مراد نباشد بدون تفکر و جويا شدن علت مي جنگند.
دو عيب بزرگ خودپرستي و عدم کنترل، در نفس آنهاست و دو صفت ممتازشان خوش قلبي و حس بزرگ طلبي است. به طور کلي دوستداران رنگ قرمز داراي خصوصيات متضادي هستند.
۲) صورتي: مورد علاقه ديگران
رنگ صورتي درواقع همان قرمز است که کمرنگ شده باشد. اگر به اين رنگ علاقه داريد تمام صفات رنگ قرمز را کمي ملايمتر دارا مي باشيد، با گذشت هستيد و در عشق، تندي نشان نمي دهيد.
ديگران را خوب درک مي کنيد و با اطرافيان خود با ملايمت و لطف رفتار مي کنيد و به دليل نشاط و شادابي تان مورد علاقه اطرافيان خود هستيد. آنهايي که به اين رنگ علاقه دارند اغلب شکستها، خشونتها و دشواري هاي زندگي را تحمل کرده اند و با مشکلات فراوان مواجه شده اند.
۳) آبي: نظم، پشتکار، تنهايي
رنگ آبي از رنگهايي است که طرفداران زيادي دارد. اگر به اين رنگ علاقه داريد، کاملاً مي توانيد هوس و احساسات و هيجانات خود را کنتر ل کنيد.
ظاهر آرام شما ديگران را وادار مي کند که به شما احترام بگذارند و دوست داريد پيوسته مورد احترام و ستايش ديگران قرار بگيريد.
در خريد و پوشش لباس قناعت مي کنيد و به علت شرم و حيا و گاه غروري که داريد ميل داريد اغلب تنها باشيد. حماقت و عدم فهم ديگران شما را کسل مي کند و کساني که از نظر هوش و فهم بر شما برتري دارند شما را ناراحت مي کنند.
کارهاي خود را از روي نظم و ترتيب و بر پايه قواعد معيني انجام مي دهيد. يکي از صفات مشخص شما پشتکار شماست.
۴) ارغواني: رنگ عارفها و روانگران
رنگ اسرارآميز و باشکوهي است. دوستداران اين رنگ پيوسته مجذوب زيبايي ها و ظرافتها مي شوند و مغرور و اجتماعي هستند. معاشرت با اين دسته لذتبخش است که امور معنوي بيشتر مي پردازند. ارغواني رنگ مورد پسند عرفا نيز هست!
۵) قهوه اي: قابل اعتماد
اگر رنگ قهوه اي را دوست داريد کاملاً مي توان روي شما حساب باز کرد. باثبات و مقدس، شاعرپيشه وکمي فيلسوف مآب هستيد.
به ندرت تغيير عقيده مي دهيد و با آن که کمتر تصميم مي گيريد اما هر بار که تصميمي بگيريد آن را به مورد عمل مي گذاريد.
شما کاملاً در نگهداري پول و اسرار ديگران قابل اعتماد هستيد. ميل داريد پيوسته در عالم خودتان باشيد و گاهي اوقات با اطرافيان خود رفتار خشونت آميزي در پيش مي گيريد. در عشق هرگز بدبين و تند نيستيد.
۶) خاکستري: احساس بي نيازي
اين رنگ مظهر چشم پوشي از خوشي هاي دنياست. کساني که به اين رنگ علاقه دارند اغلب در زندگي احساس رضايت مي کنند، خاکستري رنگ عقلا است و جواناني که به اين رنگ اظهار علاقه مي کنند درواقع خود را هم شأن و هم طراز اشخاص کهنسال ميدانند و در زندگي احساس بي نيازي مي کنند.
در عشق بر افراد مسن تر از خود تمايل دارند و اغلب کساني که از نظر فکر و ايده به آنها برتري دارند خيلي آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت.
۷) پرتقالي: صداقت آري، هوسبازي هرگز
رنگي است ترکيبي و آنهايي که اين رنگ را رنگ دلخواه خود مي دانند متکي به نفس نيستند. اجتماعي و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار مي کنند.
نفوذ در اين گونه افراد مشکل است کسي که آنها را دوست بدارد مي تواند با او به آساني ازدواج کند. هوسباز نيستند و اگر با کسي دوستي کنند صداقت و فداکاري دارند. اگر افراد اين دسته با کسي که خصوصيات اخلاقي خودشان را داشته باشد ازدواج کنند سعادتمند مي شوند.
۸) سبز: کنجکاوي
رنگ سبز طبيعت وتازگي است. اگر به اين رنگ علاقه داريد زندگي با شما آسان است. نقطه اشتراک فراواني با افراد علاقه مند به رنگ پرتقالي داريد روابط شما با ديگران بر پايه ي اصول و قرارداد است.
دوست نداريد که در زندگيتان حوادثي به وقوع پيوندد اما کنجکاوانه به ماجراهاي زندگي ديگران توجه داريد.
۹) فيروزه اي: اسرارآميز و پند ناپذير
دوستداران اين رنگ اسرارآميزند و احساساتي و کارهاي شخصي خود را به خوبي اداره مي کنند. پشتکار دارند و باثباتند و به نصايح ديگران در مورد کارهاي خود کمتر توجه دارند. فيروزه اي معمولا رنگ مورد علاقه ي خانمها است.
۱۰) سياه: خوش ذوقي و ظرافت طبع
اين رنگ برخلاف عقيده ي همگان رنگ نوميدي و عزا نيست بلکه نشانه خوش ذوقي و ظرافت طبع است. اگر از دوستداران اين رنگ هستيد مسلماً به شخصيت اطرافيان خود احترام مي گذاريد و براي آن که ديگران را با ارزش و برجسته نشان دهيد از هيچگونه کمکي به آنها دريغ نمي کنيد و هرگز خود را به ديگران تحميل نمي نماييد همچنين عقايد و نظريات ديگران را به آساني مي پذيريد.
● يک نکته ي رنگي :
توجه و علاقه شما به رنگها در طي زمان تغيير مي کند به دليل آن که خصوصيات اخلاقيتان نيز در ساليان دراز تغيير خواهد کرد. اما اگر در مورد رنگي ناگهان عقيده خود را عوض کنيد به علت ضعف شما و يا به علت نيازتان به تغيير محيط است.

امروزه بيش از ۷۵ درصد خانمها وشمار زيادي از آقايون موهاي خود را رنگ مي کنند.آيا دوست داريد با فرايند رنگ کردن مو وهمچنين بي رنگ کردن (دکلره) بيشتر آشن ...

اطلاعات اوليه براي شناسايي کانيها از خواص فيزيکي ، کرسيتالوگرافي ، شميايي و هم چنين بررسيهاي زمين شناسي استفاده مي‌شود . با اينکه نتيجه حاصل از مطالعه ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

امروزه با رشد توليدات پلاستيکي(پليمري) در سطح جهان و استفاده روزافزون از اين توليدات، ميزان توجه به اين محصولات نيز زياد شده است. استفاده از پليمر به ...

پوشش هاي پودري شامل رنگدانه ها و افزودني هاي پخش شده در يک بايندر تشکيل دهنده فيلم ( رزين و عامل پخت) مي باشند که بصورت پودرهاي ريز توليد مي شوند . چن ...

گريس ماده اي است جامد يا نيمه جامد که از ترکيب يک ماده پرکننده و صابون (Thickener) ، در داخل روغن به دست مي آيد. البته ممکن است ساير موادي که بتواند ب ...

● جوشکاري فلزات رنگين با گاز استيلن يا کاربيت ( يا فلزات غير آهني) فلزات غير آهني يا فلزات رنگي به فلزاتي گفته مي شود که فاقد آهن و يا آلياژهاي آن باش ...

دانلود نسخه PDF - رنگ