up
Search      menu
سایر :: مقاله رنگ مو PDF
QR code - رنگ مو

رنگ مو

آنچه از رنگ مو نمي دانستيد

اگر اهل رنگ کردن موهاي تان باشيد حتما با اين عبارات آشنا هستيد: N۲،A۳ و ...
ولي آيا تا به حال فکر کرده ايد که اين اسامي به چه معنا هستند و از کجا آمده اند؟ در واقع N،A،C،G،M ،....حروف اول کلماتي هستند که رنگ مو را مشخص مي کنند و اعدادي که در کنار آنها نوشته مي شود، نشان دهنده پايه رنگ مو هستند. پايه رنگ را عمق رنگ نيز مي گويند و در واقع همان تن سايه اي است که روي مو مي افتد.
رنگ ها ۱۰ پايه دارند که به ترتيب عبارت اند از:
۱) مشکي پرکلاغي ،
۲) مشکي طبيعي،
۳)قهوه اي سوخته ،
۴) قهوه اي متوسط،
۵)قهوه اي روشن،
۶)بلوند تيره،
۷) بلوند متوسط،
۸) بلوند روشن،
۹) بلوند خيلي روشن،
۱۰)بلوند خيلي خيلي روشن يا پلاتينه.
بنابراين رنگ ها در پايه هاي ۱ تا ۱۰ مي توانند وجود داشته باشند. اما بعضي از رنگ ها فقط در چند پايه روشن وجود دارند. اين موارد بر حسب سليقه کارخانه توليدکننده متفاوت است. جدول زير به شما نشان مي دهد که هر يک از حروف نماينده کدام رنگ مو است.
● سري جديد رنگ ها
N۶ و A۶ هر دو يک پايه هستند ولي تن N۶ بلوند تيره و تن A۶ بلوند تيره خاکستري است. معمولا رديف اول هر کاتالوگي سري رنگ هاي طبيعي است که با N شروع مي شود که مي تواند به صورت عدد خالص و مميز نيز ذکر شود (يا يک عدد خالص و مميز و صفر بعد از مميز ) به عنوان مثال ۰ ۲ که پايه رنگ مشکي طبيعي است. در بعضي از کاتالوگ ها رنگ مشکي پر کلاغي، از سري طبيعي حذف شده و به گروه دودي اضافه شده است. در اين صورت يک شماره از شماره رنگ هاي طبيعي کاسته مي شود.
نکته مهم اين است که هنگام انتخاب رنگ مو، پايه موي خود فرد نيز بسيار مهم است. رنگ هايي که روي کاتالوگ ها مي بينيد همه روي موهاي دکلره شده امتحان شده است. بنابراين يک فرد آسيايي با پايه رنگ تيره، هرگز نبايد توقع داشته باشد که رنگ انتخابي روي موهايش دقيقا همان تن را ايجاد کند. موهاي اروپايي ها به علت اينکه پايه روشن دارند تقريبا از پايه پنج به بالا رنگ مو همان تن را ايجاد مي کند. اگر دقت کرده باشيد در خانم هايي که موهاي سفيد بيشتري دارند نسبت به خانمي که رنگ موي مشکي يا قهوه اي سير دارد تن رنگ انتخابي بسيار نزديک تر به رنگ کاتالوگ مو است.
رنگ هايي که تن قرمز، نارنجي، مسي، طلايي دارند رنگ هاي گرم و رنگ هايي که تن بنفش، آبي، سبز داشته باشند رنگ هاي سرد محسوب مي شوند.
رنگ هاي گرم با رنگ هاي سرد و بالعکس هرگز ترکيب نمي شوند و ما نمي توانيم آنها را با هم به کار ببريم زيرا از ترکيب آنها رنگي نازيبا ايجاد مي شود.
چگونه از اکسيدان در پايه هاي متفاوت استفاده کنيم:
براي پايه مو از ۱ تا ۴ از اکسيدان ۶ درصد يا همان اکسيدان شماره ۱ و براي پايه مو از ۵ تا ۱۰ اکسيدان ۹ درصد يا اکسيدان شماره ۲ استفاده مي کنيم.
اکسيدان شماره ۳ يا ۱۲ درصد مخصوص دکلره است. ولي در رنگ هاي بالا يعني پايه ۹ و ۱۰ هم مي توانيم استفاده کنيم. (البته در رنگ مو زياد توصيه نمي شود)
● چند نکته مهم:
▪ هيچ گاه رنگ ها با تن هاي متفاوت را با هم ترکيب نکنيد زيرا ايجاد بي نظمي مي کند.
▪ هيچ گاه بيشتر از دو يا سه رنگ را با هم مخلوط نکنيد زيرا رنگ ثبات لازم را پيدا نمي کند.
▪ هيچ گاه رنگ هاي کارخانه هاي متفاوت را با هم ترکيب نکنيد چون هر کارخانه اي فرمول مخصوص به خود را دارد.
▪ اگر به استفاده از رنگ هاي ترکيبي علاقه مند هستيد رنگ هايي را که اختلاف تن و پايه آنها زياد نباشد (و توليد يک کارخانه باشد) را مي توان در شرايط خاص زير با هم ترکيب کرد:
- سري سرد در يک پايه مثلا C۸ + A۸ + N۸
- سري گرم در يک پايه R۷ + V۷
- سري N با هر رنگي ولي با يک پايه ترکيب مي شود. N۹ + C۹
▪ نمايندگي رنگ ها نام فارسي
RFE قرمز آتشين خالص-قرمز مسي
S ماسه اي
PL روشن با تن آفتابي
PS روشن با تن ماسه اي
PG روشن با تن طلايي
PB روشن رو به بژ
▪ نمايندگي رنگ ها نام لاتين نام فارسي
N NATURAL طبيعي
A ASH خاکستري
C SILVER نقره اي
G GOLD طلايي
M MATT زيتوني
B BEIGE بژ- قهوه اي مايل به زرد و خاکستري
R RED قرمز - بلوطي
RF RED FIRE قرمز آتشين
V VIOLET بنفش يا شرابي
W WARM گرم برزيلي يا موکا
K CUPPER مسي
BL BLOND LIGHT بلوند روشن ويژه
RL RED LIGHT قرمز روشن – مسي طلايي
RE RED مسي بنفش ياماهاگوني
NF NATURAL FULL فوق طبيعي

● دماي رنگ رنگها داراي مشخصه اي بنام سردي يا گرمي هستند. رنگي که ما مي بينيم حاصل طول موج نور منعکس شده از رنگ است. طيفهاي قابل ديدن بين فروسرخ (در ان ...

موز گياهي است علفي مانند درختچه که برگهاي آن بسيار بزرگ و پهن است و گاهي تا 2 متر مي رسد . گلهاي آن مجتمع و بصورت سنبله است ميوه آن ابتدا سبز و بعد از ...

موز نام ميوه و درختي با همين نام است که بومي مناطق حاره‌اي جنوب شرق آسيا، شبه جزاير مالزي، و استراليا است که امروزه در تمام مناطق حاره‌اي کاشت مي‌شود. ...

مقدار خالصي که شامل عدد آووگادرو ، واحد اصلي باشد، يک مول ناميده مي‌شود که يک واحد اصلي است. مول مقدار ماده خالصي است که تعداد واحد‌هاي مستقل اصلي آن ...

خيلي از خانم ها لوازم آرايشي و بهداشتي شان را که در منزل استفاده مي کنند، در کيف دستي شان مي گذارند و همراه خودشان به خارج از منزل مي برند و حتي با آن ...

از گذشته هاي بسيار دور تاکنون بسياري از مردم بر اين باور بوده و هنوز هم هستند که «فيروزه سنگي است که براي انسان و به خاطرآرامش او آفريده شده است » حتي ...

رويدادهاي طبيعي همواره در اطراف ما رخ مي دهند و تکرار اين رويدادها سبب مي شود از ديدن آنها چندان حيرت نکنيم و گاه بي تفاوت از کنار آنها بگذريم، ولي گا ...

● پرنده عظيم الجثه مي خواهم اطلاعاتي از يك پرنده بزرگ و عظيم الجثه به شما بدهم. در سال ۲۰۰۱ من و شوهرم اواخر شب با اتومبيلمان به سمت نيوولمينگتون مي ر ...

دانلود نسخه PDF - رنگ مو