up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله رنگهاي واقعي يا مجازي PDF
QR code - رنگهاي واقعي يا مجازي

رنگهاي واقعي يا مجازي

رنگهاي واقعي يا مجازي !

هنگامي که شما به تصاوير حيرت انگيز هابل و يا مريخ نوردها نگاه مي کنيد، همواره در شگفت خواهيد ماند که : ايا انچه با چشمانتان مي بينيد واقعا وجود دارند؟ متاسفانه جواب شما احتمالا منفي است. در برخي از حالات، مانند مريخ نورد ها، دانشمندان تلاش مي کنند انها را در رنگهاي واقعي تنظيم مي کنند، اما اکثرا، رنگها طوري انتخاب مي شوند که گويايي علمي زيادي داشته باشند. اينجا خواهيم گفت که چگونه دانشمندان ابزار الات شگفت انگيز خود را تنظيم مي کنند و بين رنگها واقعي و کاذب تفاوت قايل مي شوند.
▪ سوال:حقيقي يا کاذب: هنگامي که ما به تصاوير پر زرق و برق تلسکوپ فضايي هابل و يا تصاوير پانوراماي گيج کننده مريخ نوردها نگاه مي کنيم، ايا اين تصاوير نشان مي دهند که اگر انسان با چشمان خود به آن نظاره کند آنها را به همين صورت خواهد ديد؟
جواب: براي تلسکوپ هابل، اکثر رنگها مجازي و در مورد مريخ نوردها اکثرا واقعي هستند. به نحوي که مريخ نوردها ترکيبي را به شکل تصاوير رنگي حقيقي و مجازي فراهم مي کنند. اما به اين شکل اصطلاح رنگ حقيقي تاحدودي مجادله اميز خواهد شد و در بسياري از حوضه هاي مورد بحث تصاوير ماوراء زميني چندان دلپذير نخواهند بود.
جيم بل دانشمند ارشد سيستم تصاوير رنگي Pancam در پروژه اکتشافي مريخ نورد ها (MER) مي گويد: ما واقعا سعي مي کنيم از اصطلاح رنگهاي واقعي اجتناب کنيم چرا که هيچ کس واقعا نمي داند که حقيقت سطح مريخ چيست. در حقيقت بل خاطر نشان مي سازد که، مريخ هم به خوبي زمين با توجه به اينکه: هوا صاف و يا ابري است، ارتفاع خورشيد کم و زياد مي شود و يا چگونگي ميزان تغييرات غبار در جو، مدام تغيير رنگ مي دهد. رنگها هر لحظه تغيير مي کنند. اين يک فاکتور پويا (ديناميک) است. تلاش ما اين نيست که يک مرز سختي را به عنوان حقيقت اين است! بوجود اوريم.
بل دوست دارد که از اصطلاح رنگهاي تقريبا واقعي استفاده کند چون تصاوير دوربين پانوراماي MER براوردي از انچه انسان اگر در مريخ بود مي توانست ببيند است. همکار ديگر بل مي گويد از رنگ طبيعي استفاده کنيد.
Zolt Levay از موسسه علمي تلسکوپ فضايي، تصاوير تلسکوپ هابل را اماده مي کند. براي تصاوير ارايه شده هابل، Levay اصطلاح رنگ معرف را پيشنهاد مي کند.
او مي گويد: رنگها در تصاوير هابل نه واقعي و نه کاذب هستند، اما معمولا گوياي فعل و انفعالات فيزيکي مرتبط با موضوع تصويرند. اين روشي براي نشان دادن مقدار زيادي از اطلاعات بدست امده در يک تصوير است.
رنگهاي واقعي تلاشي براي بازسازي دقيق رنگهاي بصري هستند. از طرف ديگر، رنگهاي کاذب يک انتخاب اختياري براي بيان برخي مشخصه ها از قبيل ترکيبات شيميايي، سرعت يا فاصله است. به علاوه، با توجه به تعريف، هر تصوير مادون قرمز يا ماورا بنفش، چون اين طول موجها براي انسان نامرئي هستند، بايد با رنگها کاذب نشان داده شوند.
دوربينهاي هابل و MER تصاوير رنگي نمي گيرند. تصاوير رنگي هر دو فضا پيما با سوار کردن تصاوير سياه و سفيد گرفته شده در فيلترهاي رنگي مختلف توليد مي شوند. براي يک تصوير، فضا پيما معمولا سه عکس با فيلترهاي قرمز، سبز و ابي مي گيرد و هر کدام از تصاوير را به زمين ارسال مي کند. سپس انها بوسيله نرم افزار به صورت يک عکس رنگي ترکيب مي شوند. اين عمل به صورت خودکار بوسيله دوربينهايي که ما در زمين در اختيار داريم انجام مي شود. اما دوربين پانوراماي MER، ۸ و هابل تقريبا ۴۰ فيلتر رنگي مختلف در محدوده ماورا بنفش، طيف مرئي تا مادون قرمز دارد. اين مساله به تيم تصويري انعطاف پذيري فوق العاده اي مي دهد. بر اين اساس که چه فيلترهايي بيشتر استفاده شود تصوير به واقعيت نزديکتر و يا از ان دور تر مي شود.
در مورد هابل، Levay توضيح مي دهد که تصاوير با کنتراست و پيچيدگي رنگي وروشني بيشتري به منظور تاکيد بر برخي ساختارهاي تصوير و يا خوش ايند تر کردن ان تنظيم مي شوند.
اما هنگامي که تيم دوربين پانوراماي MER مي خواهد تصويري را به گونه اي که يک انسان ايستاده بر روي سطح مريخ مي بيند توليد کنند، چگونه انها رنگهاي واقعي را تشخيص مي دهند؟ هر دو مريخ نورد داراي وسيله اي هستند معروف به MarsDial.
بل مي گويد: کار اصلي ان تنظيم هدف است. اين وسيله حلقه هاي متمايز کننده رنگهاي سياه و سفيد با تراشه هاي رنگي در چهار گوشه ان دارد. ما انها را خيلي با دقت سنجيده و از انها قبل از پرتاب عکس گرفته و بنابراين ما مي دانيم که چه رنگها و سايه روشنهايي وجود دارد.
يکي از نخستين تصاوير گرفته شده بوسيله مريخ نوردها از MarsDial بود. بل مي گويد: ما از MarsDial يک عکس گرفتيم و ان را کاملا با نرم افزارهايمان سنجيده و پرداخت کرديم. اگر شبيه انچه که ما مي دانيم از اب در مي امد، انگاه در مورد توانايي مان در نشانه گيري دوربين به هرجاي ديگري اعتمادي راسخ ميافتيم که پس از گرفتن عکس و انجام عملياتي مشابه، ان رنگها نيز واقعي خواهد بود.
هابل همچنين مي تواند تصاويري با رنگهاي از پيش تنظيم شده توليد کند. اين UniverseDial ستاره هاي استاندارد و لامپهايي در دوربينها هستند که روشنايي و رنگهاي انها به دقت اندازه گيري شده اند. . Levay مي گويد: با اين وجود، ماموريت هابل توليد تصاويري با رنگهاي واقعي براي چيزهايي که در اکثر تصاوير نامعلوم هستند، نمي باشد. زيرا ما معمولا اين اجرام را در هر صورت نمي بينيم، چون بسيار کم نورند، و چشم ما واکنش متفاوتي در برابر رنگ نورهاي ضعيف نشان مي دهد. اما هدف بسيار مهم هابل توليد تصاويري است که بيشترين اطلاعات علمي ممکن را بيان کند.
دوربين پانوراماي مريخ نوردها به همين خوبي عمل مي کند. بل مي گويد: بنابراين به اين نتيجه رسيديم که اينجا همه نوع ترکيبات حاوي آهن وجود دارد که واکنشهاي متفاوتي در طول موجهاي مادون قرمزي که دوربين به انها حساسيت داشت ارائه مي دهند. بنابراين ما مي توانيم يک تصوير پر زرق و برق و يا به قول Andy Warhol تصاوير با رنگهاي کاذب بسازيم. بل اضافه مي کند که اين تصاوير براي دو منظور به کار مي روند: فراهم کردن اطلاعات علمي و به علاوه اينکه عامه مردم نيز واقعا از انها لذت ببرند.
و همچنين در هر دو مورد هابل و مريخ نوردها، رنگها به عنوان ابزاري استفاده مي شوند که يا جزئيات تصاوير را افزايش دهند و يا از طرف ديگر چيزهايي را که با چشم انسان ديده نمي شوند اشکار سازند. بدون رنگهاي کاذب، چشمهاي ما هيچگاه نخواهند ديد (و ما نيز هيچگاه در نخواهيم يافت) که به عنوان مثال، کدام گازهاي يونيزه ترکيب سحابي ها را مي سازند و يا چه ترکيبات آهني بر روي سطح مريخ وجود دارد.
Levay خاطر نشان مي سازد که به دليل وجود تفاوتهايي ميان تکنولوژي فيلم و عکاسي ديجيتال، تکنيکهاي چاپ و يا حتي تفاوت تنظيم نمايش رايانه اي نمي توان رنگها را به صورت %۱۰۰ واقعي بازسازي کرد. به علاوه، درچگونگي درک رنگها توسط افراد تفاوتهايي وجود دارد.
Bell اينطور نتيجه مي گيرد: انچه ما بر روي تصاوير مريخ انجام مي دهيم واقعا فقط يک تخمين است، اينها بهترين حدسيات ما با استفاده از دانش تنظيم دوربينها بر روي اهداف است. اما من تصور مي کنم اينکه اينها %۱۰۰ درست باشند، منوط به اين است که به انجا رفته و حقايق را در يابيم.

حيا چيست؟ «حيا » در لغت به مفهوم شرمساري و خجالت است كه در مقابل آن « وقاحت » و بي شرمي قرار دارد. (ابن اثير ، نهايه ،ج 1 ، ص 391 ) به عبارتي ؛ حيا شر ...

آيا ممکن است کل سياره زمين، همانند يک درخت، موجودي زنده باشد؟ آيا ممکن است يک شعور زنده در تمامي سياره ما جاري باشد؟ آيا ممکن است کل سياره زمين، همانن ...

«سيال» به معني در جريان و بسيار روان است و در مورد هر ماده اي که قابليت جاري شدن داشته باشد، اعمال مي شود. سيال را ماده اي تعريف مي کنيم که وقتي تنش ب ...

آب بسيار که محوطه وسيعي را فرا گيرد و به اقيانوس راه دارد را دريا گويند؛ مجموع آب هاي شور که جزء اعظم کره زمين را مي پوشاند و تقريباً سه چهارم سطح زمي ...

مايت ها يا هيره هاي گرد و غبار حشرات کوچکي هستند که در فرش ها، بالش ها و پارچه ها و ساير جاهاي گرمي که غبار ممکن است جمع شود زندگي مي کنند . فضولات اي ...

پژوهشگران شرکت هاي بيوتکنولوژي در دره سيليکون که منطقه اي در جنوب شرقي سانفرانسيسکو است, درصدند با استفاده از زباله هاي گياهي و تغيير ساختار ژنتيکي ...

مواد شيميايي بطور عمده به دو گروه بزرگ مواد معدني و مواد آلي تقسيم بندي مي شوند. هر يک از اين دو گروه ، در دو مبحث شيمي آلي و شيمي معدني بررسي مي شوند ...

پژوهش هاي اخير زيست شناسي، زمين شناسي و شيمي، احتمال هاي تازه اي براي آغاز حيات روي کره زمين مطرح کرده اند. در حدود ۳.۹ ميليارد سال پيش، تغيير در مدار ...

دانلود نسخه PDF - رنگهاي واقعي يا مجازي