up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله رشد کودک PDF
QR code - رشد کودک

رشد کودک

پايش رشد کودک را جدي بگيريد

پايش رشد يکي از عمده ترين نيازهاي جامعه اطفال امروز کشور ماست؛ چرا که زماني بود که بيماري هاي قابل پيشگيري مشکل عمده بچه هاي ما بود اما اين مساله با واکسيناسيون همگاني حل شد...
سپس بيماري هاي اسهالي، خودشان را به عنوان مشکل عمده نشان دادند اما امروزه سوءتغذيه اي که ما در کشورمان از دو طيفش مشکل داريم (هم کم وزني، هم بيش وزني) مشکل عمده جامعه ماست و اين قابل کنترل نيست مگر اينکه پايش رشد به صورت يک فرهنگ در کشور ما نهادينه شود.
بسيار مهم است که در بدو تولد، نوزادان وزن شوند. در ۳ روزگي مجددا نوزادان بايد وزن شوند. در ۱۵ روزگي و يک ماهگي و سپس تا يک سالگي ماهي يک بار، سال دوم هر ۲ ماه يکبار، سال سوم هر ۳ ماه يک بار و بعد از آن هر ۶ ماه يک بار. اين وزن ها بايد پشت کارت واکسن بچه ها درج و علامت زده شود و اين علايم به هم وصل شود. خطي که از وصل شدن وزن بچه حاصل مي شود، منحني رشد اين بچه است و مهم نيست که در کجاي اين منحني قرار گرفته باشد. مهم اين است که خطي که حاصل مي شود، موازي خطوطي باشد که در منحني رشد به صورت استاندارد وجود دارد.
مقايسه بچه ها با همديگر نيز اصلا درست نيست. هر بچه بايد با خودش مقايسه شود و وسيله مقايسه هم همين منحني رشد است. تا وقتي موازي باشد، عالي است. اگر سربالا برود، اضافه وزن وجود دارد و بايد براي آن برنامه ريزي شود و اگر سر پاييني برود، کمبود وزن است و باز بايد برنامه ريزي شود. بسياري از مادران شکايت دارند که اشتهاي بچه شان کم است و کم مي خورد ولي وقتي منحني رشد ملاحظه مي شود، مشخص مي شود که رشد بچه عالي است. بنابراين والدين بايد عادت کنند که به جاي قضاوت چشمي، با منحني راجع به اشتها و رشد و تغذيه کودکان قضاوت کنند.
● کي بايد رشد کودک پايش شود؟
اگر شما هم مادر يک کوچولو باشيد، حتما مي دانيد که براي کنترل و به اصطلاح پايش رشد او هر ماه بايد به مراکز درماني يا به پزشک مراجعه کنيد تا از رشد کافي و سلامت کودک خود مطمئن شويد و در صورت بروز مشکل هرچه سريع تر و پيش از اينکه دير شود، مراجعه کنيد.
● پايش رشد يعني چه؟
پايش رشد يعني اينکه مراقب رشد کودک خود باشيم و از اينکه او در سلامت کامل است و مشکلي ندارد، اطمينان حاصل کنيم.
وزن کردن مرتب کودک و ثبت وزن او در کارت مخصوص مراقبت و رسم منحني رشد به والدين کودک کمک مي کند که از کفايت تغذيه کودک و سلامت او مطمئن شوند.
کودکان زير ۵ سال جزو گروه هاي در معرض خطر هستند. چرا که در اين سال ها امکان دارد کودکان بيشتر دچار بيماري شوند. وقتي سخن از رشد مطلوب به ميان مي آيد، بايد به اين نکته توجه کنيم که اگر بچه ها در سن خاصي مواد غذايي مورد نياز را دريافت نکنند، دچار عوارض و مشکلاتي مي شوند که در دوران بعدي هم نمي توان آن را جبران کرد. پايش رشد در واقع به مادر و مراقب کودک کمک مي کند که در اولين مرحله اختلال رشد را شناسايي کنند بعد بايد علت آن را پيدا کنند و سپس مادر و مراقب کودک با کمک يکديگر براي رفع مشکل برنامه ريزي کنند.
اگر بچه ها در اين دوران با کمبود مواد مغذي مواجه شوند، به سلول ها، به ويژه سلول هاي مغزي او آسيب وارد مي شود و احتمال دارد رشد کودک دچار اختلال شود. به همين علت، پايش رشد از اهميت ويژه اي برخوردار است و مادرها بايد اين پايش رشد را با وسواس و دقت دنبال کنند.
● پايش رشد؛ رشد از کي و تا کي؟
برنامه پايش از بدو تولد شروع مي شود و تا پايان سال ششم زندگي کودک ادامه دارد. براي پايش رشد بايد از کارت پايش رشد استفاده کرد. کارت پايش رشد، ابزاري بسيار ساده براي مراقبت از کودک است و در حقيقت، آينه سلامت اوست. اگر مادران به کارت مراقبت کودک نگاه کنند، متوجه مي شوند که زمان تولد بچه با تاريخ مشخص شده است. همه مادران مي دانند که روي کارت، خطوطي طراحي شده و براساس آن، کودکان هرماه مورد بررسي قرار مي گيرند. اين خطوط بيانگر ميزان قد، وزن و دور سر کودک در حالت طبيعي است و قد و وزن و دور سر همه کودکان با آنها مقايسه شده و ثبت مي شود. وزن کودک در اولين روز تولد را در خانه اول (جلوي مقدار وزني که داشته) علامت مي گذارند. براي ماه بعد، يک خط از يک ماهگي به طرف بالا رسم مي کنند. سپس وزن کودک را اندازه گرفته و از روي عدد وزن هم يک خط به طرف داخل مي کشند. محل برخورد اين خط نقطه موردنظر است. به همين ترتيب هر ماه کودک را وزن کرده و اين نقطه را پيدا مي کنند. اما براي رسم نمودار بايد نقطه هر ماه را يک خط به ماه بعد، وصل کنند. اين خط در واقع رشد بچه را نشان مي دهد و منحني رشد به دست مي آيد. بهتر است براي هر کودک، عمل وزن کردن را در روز تولدش انجام دهند. مثلا اگر کودک در ۱۷ تير به دنيا آمده، وزن کردن ماه بعدش ۱۷ مرداد و... همين طور به ترتيب جلو مي رود.
نکته مهم اين است که بچه بايد موازي خطوط از قبل چاپ شده در نمودار يا منحني مرجع، رشد کند. اگر کودک هنگام تولد، وزنش کم باشد و حتي زير خط صدک سوم قرار بگيرد، اما موازي خطوط رشد کند، مشکلي ندارد و سالم است. اما اگر در يک زماني رشد متوقف شود و خط منحني به جاي اينکه موازي خطوط مرجع پيش رود به صورت افقي يا نزولي جلو برود، نشانه کمبود مواد مغذي در کودک است و او مشکل دارد. شايد کودک بيمار باشد و وزنش کاهش يافته يا به دلايلي بي اشتها شده است که بايد اين علت ها سريعا برطرف شود و بچه به وزن مطلوب برگردد. ما بارها ديده ايم که در اين منحني ها به دليل اسهال کودکان، خطوط، سير نزولي طي کرده و بعد از برطرف شدن آن و توجه کافي مادر به غذاي بچه، دوباره وضعيت به حالت مطلوب برگشته است.
● خطر بي توجهي به پايش رشد
اگر روند رشد کودک شما مطلوب نباشد، يعني نمودار روي کارت رشد او افقي يا نزولي شود، نشانگر وجود ضعف و کمبود در کودک است. اين به آن معني است که کودک آمادگي ابتلا به بيماري ها را دارد. وقتي بچه اي سوء تغذيه داشته باشد، بيمار مي شود و بيماري او طولاني تر مي شود و سريع بهبود پيدا نمي کند و به همين دليل بي اشتها مي شود. دوباره اين بي اشتهايي، سوء تغذيه او را تشديد مي کند و اين زنجيره سبب مي شود که کودک ناتوان شود. کمبودهايي مثل کمبود روي و کمبود آهن ممکن است موجب بي اشتهاي طفل باشد. در دوره نقاهت بايد وعده هاي غذايي او را بيشتر کرد تا وزن از دست رفته را جبران کند. در دوره نقاهت کودک اشتهاي بيشتري دارد و مادر بايد مراقب باشد از اين زمان براي تغذيه بهتر استفاده کند. کودکاني که مورد بي توجهي قرار مي گيرند هميشه ضعيف و مستعد ابتلا به بيماري هاي متعدد هستند.

ويتامين ها وموادمعدني : هرچند درضمن فرايند حرارتي ، پاره اي از ويتامين هاي موجود درشير كاهش مي يابند ، اما بعضي از اين تركيبات به وسيله باكتري هاي ماس ...

بلورهاي نيم رسانا که براي ساخت قطعات الکترونيکي و مدارهاي مجتمع استفاده مي شوند، بايد به صورت دقيق رشد داده شده و ناخالصيهاي آنها جدا گردد. در زير به ...

هورمون رشد (growth hormone) ، يک پلي پپتيد متشکل از ۱۹۲ اسيد آمينه است که در ساختمان آن دو پيوند دي سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه هاي مختلف متف ...

رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت ...

● چرا ماساژ مي دهيم؟ يادگيري و انجام ماساژ کودک، کار بسيار ساده اي است. چند وسيله کوچک لازم داردو هيچ هزينه اي در بر ندارد، مگر مقداري وقت. منافع دراز ...

هورمون رشد (growth hormone) ، يک پلي‌پپتيد متشکل از 192 اسيد آمينه است که در ساختمان آن دو پيوند دي‌سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه‌هاي مختلف متف ...

ديابت بارداري (GDM)، واژه اي است که به صورت هر درجه اي از عدم تحمل گلوکز تعريف مي شود و اولين حمله يا اولين تشخيص آن در دوران بارداري رخ مي دهد.... اي ...

عوامل بسيار زيادي بر کوتاه قدي کودکان تاثير مي گذارد. اگر نقش ژنتيک را که عامل بسيار مهم و فاکتوري کليدي محسوب مي شود کنار بگذاريم، بحث تغذيه به ميان ...

دانلود نسخه PDF - رشد کودک