up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله رسوبات PDF
QR code - رسوبات

رسوبات

رسوبات درياچه‌اي

رسوبات درياچه‌اي (Limnic Sediment)
رسوبات درياچه‌اي منشا متفاوتي دارد که عمده‌ترين آنها سه گروه آواري ، شيميايي ، و بيولوژيکي طبقه‌بندي مي‌شود. مهمترين رسوبات درياچه‌اي عبارتند از :
رسوبات کلاستيک درياچه‌اي
اين نوع رسوبات که شامل قطعه سنگ‌ها ، شن ، ماسه و رس مي‌باشند به طور دائم از طريق رودخانه‌ها وارد درياچه‌ها شده و ته نشست مي‌گردند. قسمت اعظم مواد آواري وارد شده بوسيله رودخانه در مصب آنها ته نشين مي‌شود و فقط مواد رسي که دانه ريزترند در فاصله دورتر و در نقاط عميق‌تر درياچه‌ها رسوب مي‌کنند. رسوباتي که در مصب رودخانه‌ها ته نشين مي‌شوند باعث تشکيل دلتا مي‌گردند.
رسوبات آهکي درياچه‌اي
رسوبات آهکي درياچه‌ها داراي اهميت چنداني نيستند و در اثر جمع شدن پوسته آهکي صدف‌ها ، جلبک‌هاي آهکي و ساير موجودات که داراي پوسته آهکي مي‌باشند تشکيل مي‌شود. اين رسوبات همچنين در اثر ته‌نشين شدن کربنات کلسيم موجود در آب درياچه‌ها نيز بوجود مي‌آيند.
رسوبات آهکي که در نزديکي ساحل تشکيل مي‌شوند گل آهکي (Mud cul careous) ناميده مي‌شوند. ضخامت آهک‌ها ممکن است تا چندين متر هم برسد که در حدود 90 تا 95% حاوي کربنات کلسيم مي‌باشد. در نواحي نيمه‌خشک قسمت عمده رسوبات عميق درياچه را کربنات کلسيم تشکيل مي‌دهد که به صورت طبقات ضخيم آهک ااوليتيک ديده مي‌شود.
رسوبات آهن‌دار درياچه‌اي
در برخي مناطق که مقدار زيادي آهن به درياچه‌ها حمل مي‌گردد، آهن حمل شده در درياچه‌ها رسوب کرده و تشکيل کاني‌هاي آهن‌دار را مي‌دهد.
رسوبات آلي درياچه‌اي
گياهان و جانوراني که در درياچه‌ها زندگي مي‌کنند رسوبات قابل توجهي را تشکيل مي‌دهند. به طور کلي براي تشکيل اين نوع رسوبات در نوع درياچه لازم است. اول آنهايي که از نظر مواد غذايي فقير هستند، لذا موجودات کمي در اين نوع درياچه‌ها زندگي مي‌کنند. دوم درياچه‌هايي که به علت وجود مواد غذايي کافي مثل فسفر و نيتروژن به مقدار زيادي واجد پلانکتونها و دياتوم‌ها مي‌باشند.
در کف اين درياچه‌ها نوعي لجن قهوه‌اي و يا تيره جمع مي‌شود که منشا گياهي و يا جانوري دارد. گاهي اوقات اين لجن همراه با مواد رسي نيز مي‌باشد. به اين لجن Sapropel (ساپروپل) مي‌گويند.
رسوبات نمکي درياچه‌اي
اگر در اثر تبخير مواد محلول درياچه‌ها به حد اشباع برسند مقداري از آنها رسوب مي‌کنند. از جمله اين رسوبات مي‌توان نمک طعام (NaCl) ، سولفات سديم آبدار و کربنات سديم آبدار را نام برد. ميزان اين نوع نمک‌ها در درياچه‌هايي که در نواحي گرم و خشک قرار دارند زياد مي‌باشد زيرا در اين درياچه‌ها ميزان تبخير بسيار بالا است و تبخير بيش از حد باعث افزايش غلظت نمک‌هاي موجود مي‌شود.

رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و رنگ ثانويه ...

نگاه اجمالي رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و ...

قبل از بررسي رسوبات بادي در تعريفي از فرسايش داريم: فرسايش خاک يعني کنده شدن و انتقال خاک از محلي به محل ديگر. که ممکن است توسط آب يا باد صورت گيرد. پ ...

پس از کم شدن سرعت باد (قدرت کم باد) موادي که بوسيله آن حمل مي شوند بتدريج به ترتيب درشتي و ريزي به روي زمين مي نشينند. باد باعث جورشدگي ذرات مي شود. م ...

مناطق قطبي بخش مهمي از سيستم آب و هوايي زمين را تشكيل مي دهند و مي توانند تغييرات زيادي را بر آب وهواي كل جهان كه در اثر انباشته شدن گازهاي گلخانه يي ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

دانلود نسخه PDF - رسوبات