up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله رسوبات بادي PDF
QR code - رسوبات بادي

رسوبات بادي

پس از کم شدن سرعت باد (قدرت کم باد) موادي که بوسيله آن حمل مي شوند بتدريج به ترتيب درشتي و ريزي به روي زمين مي نشينند. باد باعث جورشدگي ذرات مي شود. موادي که بوسيله باد رسوب داده شده است، رسوبات بادي يا Eolian مي نامند. اين رسوبات را مي توان به چند دسته از قبيل تپه هاي شني (Dunes) ، ريپل مارک ها (Ripple Marle) ، لس ها (Loess) و گرد و غبار تقسيم نمود.
▪ تپه هاي شني (Dunea)
باد معمولا ماسه ها را به شکل تپه يا رشته تپه هاي ماسه اي در سطح زمين برجاي مي گذارد که به آنها اصطلاحا تپه هاي شني يا دونها اطلاق مي شود. شرط اساسي براي تشکيل تپه هاي ماسه اي وجود باد و مقدار کافي ماسه هاي قابل انتقال توسط باد است. به همين خاطر اين تپه ها اغلب در مناطقي از قبيل صحراها ، سواحل درياها و درياچه ها که ماسه فراوان است تشکيل مي شوند. در دو طرف تپه هاي شني دو شيب متفاوت ديده مي شود. دامنه اي که به طرف باد است داراي شيب ملايم متر در حدود
۵ تا ۱۵ درجه مي باشد و دامنه عکس جهت باد داراي شيب تندتر در حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه مي باشد.
▪ ريپل مارک (Ripple Marke)
ريپل مارک ها اشکال موجي هستند که معمولا در سطوح صاف ماسه ها بوجود مي آيند. ريپل مارک در اثر فعاليت امواج آب و يا باد بوجود مي آيد و اغلب در سطح تپه هاي شني صحراها و يا ماسه هاي کنار دريا تشکيل مي شوند. اندازه و دامنه و طول ريپل مارک ها بستگي به سرعت و شدت باد و يا امواج آب دارد.
علت ايجاد ريپل مارک ها اختلالف جهش دانه ها به هنگام عمل حمل و نقل مي باشد، زيرا در جهت مقابل باد ذرات ماسه بيشتر تحت اثر قدرت باد قرار مي گيرد و به حرکت در مي آيند و در سطح مخالف که داراي شب بيشتري است سقوط مي کنند. ريپل مارک هاي نامتقارن در مقطع مانند تپه هاي شني ، شکل نامتقارني دارند. يعني يک طرف آن داراي شيب کم (Luv) و طرف ديگر داراي شيب بيشتري (Lee) است.
▪ لس (Loess)
يکي ديگر از رسوباتي که بوسيله باد گذاشته مي شود لس است. لس ها از ته نشست موادي که به صورت شناور در باد حمل مي شوند بوجود مي آيند. اين نوع رسوبات ممکن است منشا صحرايي يا يخچالي داشته باشند و به مقدار زياد در مناطق يخچالي تشکيل مي شوند. لس ها فاقد لايه بندي و سيمان مي باشند ولي وجود ذرات خيلي ريز و گوشه دار در آن موجب چسبندگي دانه ها به يکديگر مي شود. تاحدي که اگر رسوبات لسي به صورت قائم نيز بريده شوند هيچگونه ريزشي در آنها ايجاد نمي شود.
رنگ لس ها:
رنگ لس ها به علت اکسيده شدن کاني هاي آهن دار موجود در اين رسوبات زرد و يا قهوه اي مي باشد و اکثرا به علت ترکيبي که دارند از نظر زراعتي خاک هاي مرغوبي را تشکيل مي دهند.
ذرات تشکيل دهنده لس ها: لس ها از ذرات کاني به خصوص کوارتز ، فلدسپات ، ميکا ، کلسيت ، دولوميت و گاهي اوقات هم مواد رسي تشکيل شده است که اغلب اين ذرات گوشه دار بوده و قطر آنها بين ۰.۰۳ تا ۰.۰۴ ميليمتر است.
عروسک هاي لسي:
در اثر تخريب لس ، بخصوص سطح خارجي آن ، مواد آهکي شسته شده (چون اکثرا لس با آهک ديده مي شود) و باعث ايجاد اشکال کروي نامنظم (نودول) در لس ها مي شوند که به اين اشکال حاصله را عروسک هاي لسي يا Loess nudule مي گويند.
● گرد و غبار
ذرات بسيار ريز خيلي زود بوسيله باد به حالت معلق در هوا پراکنده شده و مسافت هاي بسيار زيادي را بوسيله باد طي مي کنند. با کم شدن سرعت باد اين ذرات معلق در هوا ، ته نشست مي کند. ريزش برف و باران نيز به ته نشست اين مواد کمک مي کند. اين گرد و غبارها ممکن است پس از طي مسافت هاي طولاني در نواحي قطبي روي يخ ها ته نشست کرده و رنگ يخچال ها را تيره بسازند.
گرد و غباري که توسط باد حمل مي شود اغلب داراي قطري بين ۸ ۱ تا ۱۶ ۱ ميليمتر مي باشد و بيشتر از کاني هاي کوارتز ، ميکا ، رس ، کربناتها ، زيرکن و مگنتيت تشکيل شده اند. از ويژگي هاي اين نوع رسوبات گسترش وسيع و ضخامت کم آنها مي باشد.

رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و رنگ ثانويه ...

نگاه اجمالي رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و ...

قبل از بررسي رسوبات بادي در تعريفي از فرسايش داريم: فرسايش خاک يعني کنده شدن و انتقال خاک از محلي به محل ديگر. که ممکن است توسط آب يا باد صورت گيرد. پ ...

قبل از بررسي رسوبات بادي در تعريفي از فرسايش داريم: فرسايش خاک يعني کنده شدن و انتقال خاک از محلي به محل ديگر. که ممکن است توسط آب يا باد صورت گيرد. پ ...

مناطق قطبي بخش مهمي از سيستم آب و هوايي زمين را تشكيل مي دهند و مي توانند تغييرات زيادي را بر آب وهواي كل جهان كه در اثر انباشته شدن گازهاي گلخانه يي ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

دانلود نسخه PDF - رسوبات بادي