up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله رسانه PDF
QR code - رسانه

رسانه

معجزه رسانه در قرن بيست و يکم

بدون شک وقتي از هولوگرام صحبت مي شود اولين چيزي که به ذهن هر فردي خطور مي کند هولوگرام هايي است که بر روي کارت هاي شناسايي ثبت شده است. در حقيقت اين هولوگرام ها صحت و درستي اين کارت ها را تاييد مي کنند.
اگرچه اين هولوگرام ها نيز از خواص منحصر به فردي برخوردارند که ماهيت آنها براساس قوانين علم فيزيک قابل بحث و بررسي است اما آنچه حائز اهميت است اين است که امروزه هولوگرافي يا همان توليد هولوگرام به عنوان روشي در تصويربرداري از اجسام مورد توجه قرار گرفته است. و به اين ترتيب قدم فراتر از عرصه هاي پيش گذاشته است. وجه تمايز هولوگرافي و ديگر روش هاي تصويربرداري در اين است که وقتي تصوير تهيه شده از يک جسم به روش هولوگرافي را بازيافت مي کنيم اين تصوير مي تواند موقعيتي مشابه با هر موقعيتي که در هنگام توليد داشته است را دوباره بازسازي کند. به عبارت ديگر وقتي از جسمي يک تصوير هولوگرافيک تهيه مي شود با قرار گرفتن در زواياي مختلف نسبت به تصوير ايجادشده، زاويه و شکل ظاهري اين تصوير تغيير مي کند و اين طور به نظر مي رسد که جسم اصلي در مقابل ديدگان شما قرار گرفته است نه تصوير آن.
براساس اين که از چه روشي براي تهيه تصاوير هولوگرافيک استفاده شده باشد مي توان در زمينه هاي مختلفي همچون برچسب هاي هولوگرافيک کارت هاي شناسايي و يا خلق تصاوير دوبعدي تبليغاتي و يا بسياري از ديگر فناوري ها از اين فناوري استفاده کرد. اما آنچه امروزه از آن به عنوان کليدي براي ورود به دنياي ارتباطات در قرن بيست و يکم نام برده شده است امکان پذير ساختن برقراري ارتباطات زنده تصويري با استفاده از فناوري توليد هولوگرام هاي سه بعدي متحرک است که تصور مي شود بتواند در آينده ارتباطات ميان انسان ها را به نحو شگفت انگيزي تحت تاثير خود قرار دهد.
هولوگرافي به عنوان روشي جديد براي تصويربرداري سه بعدي از يک صحنه يا يک جسم مشخص نخستين بار در سال ۱۹۴۷ توسط يک فيزيکدان از اهالي مجارستان مورد توجه قرار گرفت. اين محقق به دليل طرح ايده استفاده از هولوگرامي براي بهبود توان تفکيک قسمت هاي مختلف تصوير مشاهده شده در ميکروسکوپ هاي الکتروني جايزه نوبل سال ۱۹۷۱ ميلادي را از آن خود ساخت. اگرچه پيشنهاد مطرح شده توسط اين محقق در زمينه هاي عملي به اجرا گذاشته شد اما حقيقت اين است اين روش که تا قبل از اختراع ليزر نتوانسته بود واقعيت هاي عملي خود را به نمايش گذارد. اگر فيلم جنگ ستارگان يا starwar را ديده باشيد حتما به ياد داريد که در سکانسي از فيلم نمايي کامل از فردي ديده مي شود که رو به دوربين با موک اسکلي واکر شخصيت اصلي داستان در حال صحبت کردن است و جالب اين که مي توانستيد در اطراف اين تصوير به نمايش درآمده از فردي که مخاطب موک بود حرکت کرده و چنين تصور کنيد که اين فرد واقعا در همان محل حضور دارد.
اگرچه به نظر مي رسد که چنين ايده اي تخيلي و غيرقابل دستيابي است که تبديل آن به واقعيت ساليان زيادي به طول خواهد انجاميد اما خوشبختانه پس از آن که اين فيلم بر روي پرده سينما به نمايش درآمد تلاش هاي گسترده اي براي عملي ساختن آنچه در اين فيلم از آن به عنوان روشي ايده آل براي برگزاري نشست ها و گفتگوها صحبت شده بود انجام شده تا اين که بالاخره محققان توانستند به کمک قدرت پردازشگرهاي پيشرفته که براساس فناوري هاي امروزي طراحي و ساخته شده اند و همچنين تصويربرداري از يک جسم در زواياي مختلف و بازسازي اين تصوير به کمک نرم افزارهاي کامپيوتري و تابش امواج ليزر در محيط مرئي که مي تواند فضايي مملو از ذرات بخار باشد تصويري سه بعدي از آن جسم را به نمايش درآورند که البته با توجه به اين که اين سيستم تصويربرداري اغلب هزينه زيادي را به همراه خواهد داشت و امکان نمايش همزمان صوت و تصوير به صورت زنده را ندارد و مي بايست متن پيام از قبل ضبط شده باشد همچنان محدوديت هايي در توسعه اين روش در ارتباطات وجود دارد.
هولوگرافي از نظر ثبت اطلاعات مرتبط با يک جسم يا يک منظره بر روي فيلم، شبيه به عکاسي است با اين تفاوت که در اين روش شيوه ثبت اطلاعات و واسطه هايي که از آنها براي تصويرسازي استفاده مي شود در مقايسه کاملا متفاوت خواهد بود. از آنجايي که در هولوگرافي اطلاعات مربوط به هر سه بعد تصوير ثبت مي شود بيننده تصوير، چنين تصور خواهد کرد که تصوير بازسازي شده از جسم سه بعدي و برجسته است.
معمولا در عکاسي به شيوه متعارف که اساس عملکرد دوربين هاي عکاسي معمولي، نور خورشيد يا روشنايي لامپ هاي موجود در محيط به عنوان يک نور مورد استفاده قرار مي گيرند که فرکانس امواج نوراني منتشر شده از اين منابع گسترده بود و مجموعه اي از امواج با طول موج هاي مختلف از امواج مادون قرمز تا فرابنفش را درخواهد گرفت. از آنجايي که امواج نور مرئي امواجي نامنظم هستند نمي توان از نور مرئي براي ثبت ابعاد مربوط به عمق سوم اجسام يا مناظر استفاده کرد بلکه براي اين که بتوانيم اطلاعاتي مربوط به عمق اجسام را نيز در تصوير آنها ثبت کنيم بايد از منبع نوري استفاده کنيم که تک رنگ يا تک فرکانس باشد.
نور ليزري از جمله منابع نوري است که امواج آن از چنين ويژگي برخوردار هستند و به همين علت اگر نور ليزر به جسمي تابيده شود مي توان اطلاعات مربوط به همه ابعاد آن را بر روي فيلم عکاسي انتقال داد. مهم ترين ويژگي هولوگرافي اين است که جسم بازسازي شده يک تصوير سه بعدي است که فرد بيننده اين تصوير مي تواند همه جوانب آن را مشاهده کند.
اگر چه هولوگرافي به عنوان روشي براي بازسازي تصاوير سه بعدي از اجسام بيش از هر زمينه اي در زمينه فعاليت هاي هنري مورد استفاده قرار گرفته است اما محققان بر اين باورند که مي توان از اين روش در زمينه اندازه گيري واکنش ها و ارتعاشات اجسام سه بعدي نيز استفاده کرد.
براي اين که تصويري سه بعدي از جسم بازسازي شود همزمان با برخورد پرتوهاي تابيده از يک جسم به صفحه عکاسي، امواجي از يک منبع نور ليزري به صفحه عکاسي تابيده مي شود که در نتيجه تداخل اين امواج فيلم عکاسي به يک جسم هولوگرام يا سه بعدي تبديل خواهد شد بنابراين پس از تابش امواج بازسازي کننده تصوير به سطح فيلم عکاسي مي توان تصوير آن جسم را به صورت سه بعدي مشاهده کرد.
● برقراري ارتباطي از نوع هولوگرامي
امواج ليزري امواجي با فرکانس مشابه هستند و به همين جهت به آنها تابش هاي منظم گفته مي شود. وقتي ليزر بر سطح جسمي تابيده مي شود جزئيات اين جسم به طور دقيق و کامل بر روي فيلم عکاسي ثبت خواهد شد.
امواجي که از قسمت هاي دورتر به سطح فيلم تابيده مي شود نسبت به امواجي که از قسمت هاي جلوي جسم به سطح فيلم مي تابند تاخير زماني دارند که اين اختلاف زماني در بازسازي تصوير گرفته شده از يک جسم نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند. وقتي پرتوليزر به سطح جسمي تابيده مي شود به دو قسمت تقسيم خواهد شد بخشي از آن صفحه عکاسي را هدف قرار داده و از آن عبور مي کند.
اين در حالي است که بخش ديگر پس از برخورد به جسم منعکس شده و سپس به فيلم عکاسي برخورد مي کند. اين پرتوهاي تابش شده در يک نقطه به هم رسيده و درهم تداخل پيدا مي کنند. اگر امواج به صورت هم فاز نسبت به هم، همزمان به يک نقطه برسند اين تداخل سازنده بوده و موجب بازسازي يک تصوير سه بعدي از جسمي که در مقابل دوربين قرار گرفته، خواهد شد. اگر چه ثبت تصاوير هولوگرافي شيوه هاي گوناگوني دارد اما معمولا به صورت اسلايد ثبت مي شود. براي اين که بتوانيم در هولوگرافي منظره اصلي را بازسازي کنيم بايد پرتونورليزري که از آن براي ثبت تصوير استفاده شده است بر اين اسلايد بتابانيم.
از آنجايي که پرتوليزري که تصوير را بازسازي مي کند بايد از نظر دامنه با پرتو نور ليزر تابيده شده به جسم متفاوت باشد. اين پرتو پس از عبور از اسلايد هولوگرام از نظر دامنه و فاز تغيير پيدا کرده و تصويري مجازي از جسم ايجاد مي کند که فقط ناظري که در مقابل هولوگرام قرار گرفته مي تواند اين تصوير را مشاهده کند. علاوه بر تصوير مجازي ايجاد شده از جسم تصوير حقيقي از آن جسم در قسمتي که بيننده در آنجا مستقر شده، ظاهر خواهد شد که اين تصوير حقيقتي با چشم ديده نخواهد شد و براي مشاهده آن بايد سطح واسطه اي را در فاصله کانوني امواج بازتابش شده قرار داد تا تصوير بر روي آن ايجاد شود. جالب است بدانيد از آنجايي که رنگ تصوير به فرکانس نور تابيده شده به سطح آن بستگي دارد، بنابراين تصاوير هولوگرامي که با استفاده از يک باريکه ليزر به وجود مي آيند تصاويري تک رنگ هستند.
اما اگر از سه باريکه ليزر که فرکانس آنها مطابق با فرکانس نور رنگ هاي اصلي يعني رنگ هاي قرمز، سبز و آبي است، استفاده کنيم مي توانيم تصويري تمام رنگي از جسم مورد نظر را بازسازي کنيم. اين تصوير اگرچه ممکن است از نظر بيننده کاملا واقعي به نظر برسد اما در حقيقت جسم نبوده و تصوير آن است. در زمان انتخابات رياست جمهوري آمريکا يعني ماه هاي آخر سال ۲۰۰۸ ميلادي، علي رغم اين که مردم مشتاقانه در انتظار شنيدن آخرين اخبار اعلام شده از رسانه ها درباره نتايج اين انتخابات بودند، رسانه ها نيز در تلاش بودند تا با ارائه روش هاي جديد و ابتکاري در عرصه رقابت با ديگر رسانه ها، رقباي خود را از ميدان به در کنند.
▪ نکته:
استفاده از فناوري توليد هولوگرام هاي سه بعدي متحرک مي تواند در آينده ارتباطات ميان انسان ها را به نحو شگفت انگيزي تحت تاثير خود قرار دهد
اگر چه نحوه اعلام نتايج انتخابات و استفاده از نمايشگرهاي لمسي و نمودارهاي شبيه سازي شده توسط کامپيوتر همه و همه از ابتکارات جديدي بودند که توجه بسياري از مخاطبان اخبار انتخابات را به خود جلب کرده اند، اما شبکه تلويزيوني سي.ان.ان موفق شد در يک اقدام ابتکاري ايده خيال پردازانه اي که در جنگ ستارگان بر روي پرده هاي سينما به نمايش درآمده بود پس از سال ها انتظار و لحظه شماري در مقابل ديدگان مخاطبان اين شبکه تلويزيوني به نمايش درآورد.
اين شبکه براي ارتباط با گزارشگر سي.ان.ان در شيکاگو ارتباط هولوگرامي را براي نخستين بار در يک برنامه زنده تلويزيوني به نمايش گذاشت و به اين ترتيب عصر جديدي در رسانه ها آغاز شد که مي تواند مقدمه ورود جهان به دنياي هولوگرام ها باشد.
در اين ارتباط زنده تلويزيوني ناگهان پس از مدت زمان کوتاهي اين گزارشگر تلويزيوني از صدها کيلومتر آن طرف تر وارد استوديوي شبکه سي.ان.ان در نيويورک شد و اخباري را درباره آخرين نتايج اعلام شده درباره انتخابات به سمع و نظر بينندگان رساند. افرادي که در مقابل گيرنده هاي تلويزيوني خود نشسته بودند چنين تصور مي کنند که اين خبرنگار در آن لحظه در استوديو حاضر است و اين در حالي بود که تصوير هولوگرام سه بعدي او روي صفحه نمايشگرهاي تلويزيوني نقش بسته بود.
به اين ترتيب خبر استفاده از اين فناوري در دنياي رسانه همچون برق در بين همه منتشر شد و پس از آن همه با تعجب درباره اين اتفاق با هم گفتگو مي کردند اگر چه هولوگرام سه بعدي اين خبرنگار از هر نظر واقعي به نظر مي رسيد اما حقيقت اين است که هولوگرام يک واقعيت نيست بلکه تصوير سه بعدي کاملي از واقعيت هاست که در آن تعيين مرز ميان دنياي واقعي و مجازي به راحتي امکان پذير نخواهد بود.
اگر چه پيش از اين شما مي توانستيد به کمک فناوري ارتباطات ماهواره اي تصاويري از رويدادهاي مربوط به يک موضوع را به صورت مستقيم مشاهده کنيد اما اگر فناوري هولوگرامي در همه ابعاد زندگي ما انسان ها رخنه پيدا کند به کمک آن مي توانيم در يک حادثه که در نقطه اي دوردست اتفاق افتاده حضوري مجازي داشته باشيم.
در اين فناوري دوربين هاي پيشرفته مي توانند تصاويري سه بعدي از محل حادثه را به صورت سه بعدي، بازسازي کنند تا شما بتوانيد از ابعاد و زواياي مختلف آن را به دقت مورد بررسي قرار دهيد. براي برقراري يک ارتباط هولوگرامي دو مجموعه تصويربرداري به صورت موازي با هم وارد عمل مي شوند. به اين ترتيب دوربين هاي مستقر در محلي که قرار است تصوير در آنجا به نمايش درآيد تصويري از زمينه هولوگرام را به محلي که فرد در آنجا مستقر شده است ارسال مي کنند که به يک زمينه سبزرنگ موسوم به کروماکي اضافه مي شود.
از سوي ديگر تصوير فرد که زمينه تصوير هولوگرامي به آن اضافه شده است به محل مشاهده تصوير ارسال مي شود. اين دوربين ها به گونه اي به محل متصل مي شود که با حرکت دوربين در اطراف محلي که قرار است تصوير هولوگرام در آنجا به نمايش درآيد دوربين ها مستقر در محلي که فرد در آنجا قرار گرفته است نيز به صورت هماهنگ به حرکت درمي آيند تا به اين ترتيب تصوير يکنواختي ارسال شود.
اگر اين فناوري بتواند موانعي نظير لزوم وجود اتاقک سبز براي جلوگيري از ايجاد کروماکي در محل تشکيل تصوير را از ميان برداشته و امکان شبيه سازي تصوير سه بعدي در محل ايجاد ارتباط هولوگرامي را به وجود آورد مي توان پيش بيني کرد که در آينده اي نه چندان دور اين فناوري بتواند دنياي ارتباطات را دگرگون سازد تا بتوانيم شاهد ديگر معجزه هاي اين جعبه جادويي در قرن بيست ويکم باشيم.

احتمالاً شما هم ايميل هايي با عنوان تصاوير جالب دريافت کرده ايد که به طور مثال تبليغ يک کالا را با بيلبورد نشان مي دهد. شايد حسرت خورده ايد که چرا در ...

● مقدمه از زمان انقلاب صنعتي، ژئوپولتيک انرژي – به معني تهيه و تدارک انرژي و نيز تضمين دسترسي مطمئن به ذخاير انرژي – به عاملي مؤثر در خوشبختي، سعادت و ...

مطابق قانون برنامه چهارم توسعه ، يکي از محورهاي اساسي موضوع امنيت ملي، بحث پدافند غير عامل است، با عنايت به اينکه اين بحث از مباحثي است که دانش فني آن ...

● اهداف مديريت بحران در پدافند غير عامل: جنگ، حوادث جنگي و تروريستي داراي محتواي بسيار غني و علمي مي باشند، انواع جنگ ها، انواع سلاح ها، انواع مختلف ص ...

طلاق به عنوان يک مسئله اجتماعي که در برگيرنده انحلال قانوني ازدواج و جدايي زن و شوهر مي باشد، به لحاظ تأثيرات گسترده در روند رشد جمعيت و همچنين دگرگون ...

دانلود نسخه PDF - رسانه