up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله راه هاي افزايش اعتمادبه نفس PDF
QR code - راه هاي افزايش اعتمادبه نفس

راه هاي افزايش اعتمادبه نفس

اعتمادبه نفس؛ مهم ترين عامل ضداعتياد

همه جوامع، نوجواني را يکي از مهم ترين مراحل زندگي هر فرد مي دانند و عموما اين دوران را به عنوان گذر از دوران کودکي به بزرگسالي تعريف مي کنند....
بخشي از اين مرحله از زندگي با افزايش خطر و اختلال هاي گوناگون نظير مصرف مواد مخدر و روان گردان ها، روابط سوءجنسي و ... رابطه دارد. از جمله عوامل شخصي در زمينه گرايش به رفتارهاي انحرافي همچون مصرف مواد، اعتمادبه نفس پايين و خود تحقيري است که سبب مي شود فرد با کوچک ترين بحران دچار اضطراب، نااميدي و افسردگي شود. براي آنکه فرزندان مان را از گرايش به رفتارهاي پرخطر همچون اعتياد مصون سازي کنيم، بايد عزت نفس را در آنها تقويت کنيم به طوري که نسبت به خود احساس مثبت، موثر و خوبي داشته باشند و باور کنند افراد باارزشي هستند. به عبارت بهتر عزت نفس بالا، پوشش محافظي براي نوجوانان است تا آنها را در مقابل مشکلات و مسايل زندگي توانمندتر کند. نقش والدين در تقويت عزت نفس يا کاهش آن بسيار اساسي است به طوري که نحوه صحبت، قضاوت و مراقبت از فرزندان در شکل گيري اعتمادبه نفس آنها تاثير بسزايي دارد.
راه هاي افزايش اعتمادبه نفس فرزندان
▪ روي خصوصيات مثبت فرزند خود تمرکز و از تلاش هاي او صادقانه تعريف و تمجيد کنيد و در فرصت هاي مختلف به تشويق او مبادرت ورزيد.
▪ هنگام تذکر، سعي کنيد از روش صحبت مخرب و اعمال خشونت دوري کنيد. باور داشته باشيد که خشونت از اعتمادبه نفس فرزندتان مي کاهد.
▪ از اعمال قوانين مستبدانه در منزل خودداري کنيد زيرا به فرزندان احساس بي ارزشي مي دهد و اعتمادبه نفس آنها از دست خواهد رفت. البته اين موضوع با آموزش نظم و انضباط به فرزندان متفاوت است.
▪ بدون هرگونه قضاوت و زدن برچسب به فرزندتان، رفتار او را توصيف کنيد به گونه اي که بين ارزش فرزند و رفتار او تفاوت قائل شويد.
▪ از تنبيه بدني فرزندتان اجتناب کنيد زيرا اين اقدام علاوه بر آنکه موجبات احساس شکست و خواري را در آنها ايجاد مي کند سبب پرورش رفتارهاي انتقام جويي مي شود و پدر و مادر در نظر آنها ستمکار قلمداد خواهند شد.
▪ انتظار و توقع خود را از فرزندان به صورت شفاف بيان کنيد و متناسب با سن آنها انتظار منطقي داشته باشيد.
▪ در صورت امکان به فرزندان در انجام کارهايشان حق انتخاب و استقلال دهيد و هنگام بروز مشکل در منزل، نظر فرزندان را براي حل مشکل جويا شويد.
▪ پيامدهاي رفتار فرزندان را در ابعاد مختلف تحصيلي، اجتماعي و ... به آنها آموزش دهيد تا واقعيت هاي زندگي را به صورت ملموس درک کنند.
▪ به فرزندان خود در خانواده مسووليت دهيد تا درک کنند چقدر براي والدين شان مفيد و موثر هستند.
▪ مهارت هاي برقراري ارتباط با ديگران نظير مشارکت، مصالحه، کنترل عصبانيت و ... را به فرزندان تان آموزش دهيد.
▪ الگوي مناسبي براي فرزندان تان باشيد به اين معنا که براي خود ارزش قائل شويد تا فرزندان با الگوپذيري از شما، براي خود ارزش قائل شود.
▪ احساس کفايت و شايستگي را در فرزندان خود افزايش دهيد به نحوي که احساس کنند والدين شان به آنها نيازمند هستند.
▪ به توانمندي هاي فرزندان تان توجه کنيد تا احساس خود ارزشمندي در آنها تقويت شود. اين اقدام سبب خواهد شد تا ضمن افزايش اميد در آنان، بردبار شوند. فرزنداني که در صورت بروز مشکل، توان حل مساله را داشته باشند از اعتمادبه نفس بالايي برخوردار خواهند بود.
▪ سعي کنيد فرزندانتان را در آغوش بگيريد و آنها را متوجه کنيد که چقدر دوست شان داريد.
▪ در برخورد با فرزندان ضمن پرهيز از هرگونه تمسخر و رعايت احترام، شوخ طبعي را فراموش نکنيد.
▪ محيط منزل را براي فرزندتان ايمن کنيد و از سرزنش و انتقاد پرهيز کنيد. به کيفيت زندگي در منزل توجه جدي کنيد.
▪ با فرزندان به شيوه عاطفي برخورد و آنها را از محبت سيراب کنيد. پذيراي فرزندتان با تمام کمي و کاستي هايش باشيد.
● نشانه هاي اعتمادبه نفس بالا در فرزندان
▪ احساس آرامش، شادي و رضايت دارند و براي خودشان و ديگران احترام قائلند.
▪ نسبت به خودشان احساس خوبي دارند و داراي ذهني خلاق هستند.
▪ موفقيت هاي خود را مشاهده و احساس غرور مي کنند اما نه هيجاني هستند و نه نااميد.
▪ از خودشان انتظار واقعي دارند و به تاييد ديگران نياز ندارند.
▪ به خودشان دروغ نمي گويند و نسبت به خود صريح و رو راست هستند.
▪ براي انجام کارهاي جديد از جرات لازم برخوردارند.
● نتيجه گيري
والديني که با تمسخر، اهانت، انتقاد مداوم، قضاوت نامناسب، بي کفايت قلمداد کردن، مقايسه با ديگران و عدم توجه به احساسات فرزندان رفتار مي کنند، سبب کاهش عزت نفس و اعتمادبه نفس فرزندان شان مي شوند. به طوري که اعتمادبه نفس آنها پايين مي آيد و اين موضوع سبب مي شود براي کسب احساس قدرت ظاهري به طرف اعتياد به موادمخدر، مصرف الکل يا ساير رفتارهاي سوءاخلاقي کشيده شوند و از اين طريق نسبت به رفع کمبودهاي دروني مبادرت ورزند.

تنگي نفس کلمه آسم ASTHMA از زبان يوناني گرفته شده که معني آن تنگي نفس است. آسم يک بيماري مزمن است که در آن تنگي نفس به علت ورم لوله هاي تنفسي به وجود ...

آسم و تنگي نفس از جمله مشکلات شايع زندگي مدرن هستند. شايد بتوان آلودگي هوا، سيگار کشيدن و گردو غبار را از عوامل اصلي به سرفه افتادن افراد، تنگي نفس و ...

● سابقه فنچهاي راه راه فنچ راه راه با نام علمي poephila يکي از پرندگان کوچک با طول متوسط ۹ سانتيمتر بومي چمنزارهاي استراليا مي باشد. با توجه به اينکه ...

●سابقه فنچهاي راه راه فنچ راه راه با نام علمي poephila يكي از پرندگان كوچك با طول متوسط ۹ سانتيمتر بومي چمنزارهاي استراليا مي باشد. با توجه به اينكه ك ...

● نگاهي اجمالي هرگاه از يک سيم پيچ که داراي هسته آهني است، جريان الکتريکي عبور کند، هسته سيم پيچ آهنربا مي شود. از اين خاصيت براي قطع و وصل مدارها است ...

روروک يکي از وسايلي است که نقش عمده اي در بسياري از حوادث مرتبط با کودکان داشته و از ديرباز مورد اختلاف نظر صاحب نظران بوده است... در قرن حاضر فروش سا ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. پس از مشکلات تغذيه اي، مشکلات خواب کودکان عمده ترين شکايت بسياري از والدين است و عوامل زيادي در اين قبيل ...

رنگ سياه مي تواند نشانه ي ترس يا نفرت باشد، همچنين نشان دهنده ي مشكلات، عدم تعادل و اعتيادها است. البته سياه خالص و براق مي تواند نشان دهنده ي حفاظت، ...

دانلود نسخه PDF - راه هاي افزايش اعتمادبه نفس