up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله راهسازي در ايران PDF
QR code - راهسازي در ايران

راهسازي در ايران

گذري بر تاريخچه راه و راهسازي در ايران

گذري بر تاريخچه راه و راهسازي در ايران
کاروانسراها يادگاري از تاريخ چند هزار ساله راهسازي ايران هزاران سال است که انسان ها در اين سرزمين زندگي مي کنند. انسان ها در روزگاران دور نمي توانستند بي دغدغه در راهي قدم گذارند که سخت، ناامن و ناهموار بود.
آنها از کويرهاي سخت مي گذشتند و در کوهستان هاي صعب العبور قدم برمي داشتند اما با اين همه براي گذران زندگي بر همه اين مشکلات فائق مي آمدند. راه و راهسازي در ميان ايرانيان چه در دوران باستان و چه دوره هاي پس از آن همواره يک ضرورت اجتناب ناپذير تلقي شده است.
بر همين اساس بايد علل گرايش ايرانيان را به راه سازي و به تبع آن توسعه و افزايش مهارت آنها در اين بخش تا اندازه زيادي ناشي از شرايط و ويژگي هاي حاکم بر سرزمين ايران دانست.
ايران کشوري نيمه خشک است و بارندگي در آن بسيار اندک. آبادي ها و شهرها در فلات ايران از يکديگر دورند.
ايرانيان براي پيوند اين آبادي هاي دور از هم تلاش هاي سازمان يافته بسياري را در حوزه راه سازي انجام دادند و بر همين اساس بود که در دوره هخامنشي به دليل اهميت راه سازي سازماني مستقل در اين زمينه مسئوليت داشته و فعاليت مي کرده است.
ايرانيان در راه سازي از تجربه روميان بسيار سود بردند. روميان براي نگهداري امپراتوري خود راه هاي خوبي ساختند که هنوز نيز اين راه ها به عنوان راه هاي باستاني پا برجا هستند.
روميان بستر راه را در حدو ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش ميانگين ضريب هوشي ملل نمي شود، بلکه اين کشورها را از نوابغ تهي مي سازد. اعلام ميانگين ضريب هوشي ۸۴ براي ايراني ها، سبب تعج ...

غرور و استبداد در اواخر کار آسيتاگ، او را برخلاف طبيعت خويش به جنگجويي هم سوق داد. در واقع تا وقتي که بختنصر داماد وي بر بابل فرمان مي راند وي به وسوس ...

در «غذاي ايراني» اين هفته، سري مي زنيم به قزوين؛ شهري که با تهران فقط يکي دو ساعت فاصله دارد اما آداب و رسوم مردم اش با آداب و رسوم تهراني ها خيلي متف ...

بسياري از ابزارهاي دريانوردي و کشتيراني توسط ايرانيان اختراع شده است. کهنترين سند دريانوردي ايرانيان، مهري است که در چغاميش خوزستان بدست آمده است. تار ...

نام علمي: Colchicum Stevenii خانواده: گل حسرت ها Colchicaceae راسته: لاله ها Liliales رده: تک لپه اي ها Monocotyledones گل حسرت در پاييز گل مي دهد. ...

نام علمي: ‍Colchicum Stevenii خانواده: گل حسرتها Colchicaceae راسته: لاله ها Liliales رده: تک لپه ايها Monocotyledones گل حسرت در پاييز گل ميدهد. گ ...

● استفاده از شيشه در معماري ايران در قرن ۱۹، در اروپا و به لحاظ نياز شديد معماري به ساخت فضاهاي گسترده مثل نمايشگاه ها ديگر استفاده از مواد و مصالح سن ...

يکي از مسائل اساسي و عمده در حمل و نقل جاده اي که نظر همه مديران، کارشناسان و دولتها را به خود جلب نموده، موضوع ايمني است. ايمني مبحثي است که با جان و ...