up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله دي اکسيد کربن PDF
QR code - دي اکسيد کربن

دي اکسيد کربن

تغذيه با دي اکسيد کربن

مقدار دي اکسيد کربن موجود در هوا ۰.۰۳درصد و يا حدود ۳۰۰پي پي ام مي باشد. (هر ميليون کيلوگرم هوا داراي ۳۰۰کيلوگرم دي اکسيد کربن مي باشد ) در مناطق صنعتي , باتلاقي و بستر رودخانه ها حدود ۴۰۰پي پي ام و در برخي مناطق ۲۰۰ پي پي ام است . مقدار دي اکسد کربن موجود در هوا براي فتوسنتز کافي است.
● کمبود دي اکسيد کربن :
در زمستان به علت مسدود بودن گلخانه , تبادلات هئاي داخل گلخانه با محيط بيرون به حداقل مي رسد و در ساعات آفتابي روز دي اکسيد موجود در فضاي گلخانه توسط فرآيند فتوسنتز از هوا گرفته شده و مقدار آن در گلخانه بسته مرتب کم مي شود (کمتر از ۲۰۰ پي پي ام ) که باعث کاهش فتوسنتز و توقف رشد مي شود . يک برگ آفتابگردان در حال رشد , مي تواند ۲,۴ متر در مدت يک ساعت مصرف کند . ميزان دي اکسيد کربن موجود در گلخانه بسته در عرض چند ساعت مي تواند به نقطه بحراني خود برسد ( پايين ترين حد ممکن ) و باعث بازماندن از رشد شود .
مقدار بحراني دي اکسيد کربن ۱۲۵- ۲۵ پي پي ام است . ادامه کمبود دي اکسيد کربن باعث طولاني شدن دوره کشت و کاهش کيفيت محصول مي شود.
ميزان دي اکسيد کربن موجود در خاک بين ۲۵۰۰ - ۲۰۰۰ پي پي ام متغير است . منبع توليد اين گاز در خاک تجزيه مواد آلي خاک و تنفس ريشه مي باشد . دي اکسيد کربن از ميان ذرات خاک انتشار مي يابد . اين گاز با آب ترکيب شده و تبديل به کربنات و بي کربنات پتاسيم و منيزيم مي شود . وجود دي اکسيد کربن در خاک با کم کردن ميزان اکسيژن خاک موجب کاهش رشد گياه مي شود . زهکشي ضعيف و غرقاب شدن خاک باعث کاهش ميزان اکسيژن و افزايش دي اکسيد کربن خاک مي شود .
● تزريق دي اکسيد کربن :
افزايش غلظت دي اکسيد کربن تا ميزان ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ پي پي ام براي اکثر گياهان مفيد است . البته افزايش دي اکسيد کربن در فتوسنتز بستگي به ساير عوامل موثر در فتوسنتز دارد . غلضت بالاي دي اکسيد کربن براي گياه سمي است و باعث کاهش عملکرد کلروزه شدن( بين رگبرگ ) و نکروزه شدن برگ مي شود . سطح آستانه دي اکسيد کربن در گياهان مختلف متفاوت است . مثلادر گوجه فرنگي ۲۲۰۰ و در خيار ۱۵۰۰ پي پي ام مي باشد . در کاهو تزريق ۱۶۰۰ پي پي ام دي اکسيد کربن باعث ۳۱ درصد افزايش محصول و ۲۰ درصد زود رسي مي شود . در گوجه فرنگي تزريق ۱۰۰۰پي پي ام باعث ۴۸ درصد و در خيار تزريق ۱۰۰۰پي پي ام دي اکسيد کربن باعث ۳۳ درصد افزايش عملکرد مي شود .
وقتي دستگاه هاي تهويه به اندازه ۵ سانتي متر باز باشند و يا پنکه هاي خنک کننده کار کنند ميزان دي اکسيد کربن داخل گلخانه به اندازه محيط آزاد است (حدود ۳۰۰ پي پي ام ) . در مناطق گرم , در جايي که براي خنک کردن گلخانه دستگاه هاهي خنک کننده در تابستان به طور مداوم کار مي کنند . تزريق دي اکسيد کربن لازم است. وقتي تزريق دي اکسيد کربن در زمستان انجام مي شود رشد گياهان و نياز کودي نسبت به حالت عادي افزايش مي يابد .
● زمان تزريق دي اکسيد کربن :
تزريق دي اکسيد کربن در تمام طول روز از طلوع آفتاب تا يک ساعت قبل از غروب صورت مي گيرد . زمان تزريق به موقعيت گلخانه و عرض جغرافيايي هم بستکي دارد و در فصل هاي پاييز و زمستان صورت مي گيرد . اين عمل معمولا در اواخر شهريور يا اوايل مهر تا اواسط فروردين – اواسط ارديبهشت انجام مي شود . در زمان تزريق بايد کليه دستگاه هاي تهويه و هواساز و خنک کننده خاموش باشد و در يچه تهويه کمتر از ۵ سانتي متر باز باشد .
● منابع توليد دي اکسيد کربن :
دستگاه مولد دي اکسيد کربن قادر به توليد ۱۵۰۰پي پي ام در مساحت ۴۶۵متر مربع مي باشد . سوخت دستگاه مولد نقتي مايع , گاز , پروپان , نفت سفيد و .... است . دستگاه را معمولا از سقف آويزان مي کنند . دي اکسيد کربن در دماي پايين به صورت منجمد است که به آن يخ خشک مي گويند . دي اکسيد کربن تحت فشار به صورت مايع است که گران قيمت است .
● کمپوست , CO۲ و گلخانه :
توجه به بعضي از ويژه گي هاي مربوط به مواد آلي کمپوست و ميزان CO۲ در هواي گلخانه مي تواند مفيد باشد . وقتي کمپوست با خاک مخلوط مي شود CO۲ و گرما توليد مي شود . هنگامي که کپه هاي کمپوست تجزيه مي شوند دماي آن ها به سهولت به بيش از ۳۸ درجه سانتي گراد خواهد رسيد که ين امر مي تواند حتي به گرم شدن گلخانه در زمستان نيز کمک کند .

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

ساخت هاي گنبدي در نتيجه نيروهاي قائم كه از پايين به بالا اثر مي كنند، تشكيل مي شوند. از مهم ترين آنها گنبدهاي نمكي مي باشند. اين گنبدها بر اثر ناپايدا ...

ديسکاس بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريوم ...

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

کاشت گياهان در محفظه هاي شيشه اي ضمن جالب و سرگرم کننده بودن تنها روشي است که گياهان آپارتماني در محيط بسته و نسبتاً عاري از آلودگي هوا رشد مي کنند و ...

آن طور که از نوشته هاي مورخان يوناني به دست مي آيد، در حدود ۳۰۰۰ سال قبل، اطراف خانه بسياري از ايرانيان را باغ احاطه کرده بود و واژه پرديس به همان باغ ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

دانلود نسخه PDF - دي اکسيد کربن