up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله دي اريتور PDF
QR code - دي اريتور

دي اريتور

اساس كار دي اريتور

عمل جداسازي گازهاي چگالش ناپذير از جمله اكسيژن را هوازدايي مي ناميم . در نيروگاهها بهترين محل براي هوازدايي كندانسور است سازندگان كندانسورها معمولاً مقدار حداكثر تراكم اكسيژن موجود در آب چگاليده خروجي چگالنده را تضمين مي كنند . هوازدايي خوب مستلزم فرصت كافي تلاطم خوب و وسايل خوب جهت هدايت گازهاي غير قابل چگالش جداشده مي باشد .اكسيژن موجود در آب تغذيه ديگ بخار ، آهن را به هيدرات فريك نامحلول و بي اثر هيدرات فرو كه كمي خاصيت محافظتي دارد تبديل مي كند خوردگي اكسيژن با پيدايش برجستگي هاي اكسيدي در سطح داخلي ديگ بخار همراه است خوردگي در زير اين برجستگي ها تا از بين رفتن ادامه پيدا مي كند .
وجود اكسيژن نه تنها در داخل بخار بلكه در لوله هاي آب كندانس برگشتي نيز خوردگي شديد ايجاد مي كند دما اثر بسيار مهمي در ميزان خوردگي اكسيژن دارد زيرا مي تواند باعث تشديد فعل و انفعالات اكسيداسيون گردد . قسمتي از اكسيژن آب تغذيه ديگ بخار مي تواند همراه بخارات به محل مصرف بخار انتقال يابد و در آنجا خوردگي ايجاد شود . تغيير PH آب داخل ديگ بخار اثراتي در افزايش ميزان خوردگي و با كمك كردن به اكسيد هاي محافظ براي جلوگيري از خوردگي دارد .به دو طريق مي توان اين اكسيژن محلول در آب را از بين برد :1- طريقه فيزيكي2- طريقه شيميايي قسمت هاي مختلف دي اريتور :1- شير خروجي گازها از دي اريتور2- فلنچ و سوراخ هاي محل ورود آب كندانس به دي اريتور3- دريچه هاي بازديد4- محل اتصال و فلنچ جهت ورود آب سختي گيري شده به دي اريتور5- اسكرابر6- سر رير يا Over flow7- پيش گرمكن و تله بخار8- آب نما9- كنترل سطح10- پمپ خطي11- شير برقي كنترل آب به دي اريتور12-شير برقي كنترل بخار به دي اريتور
و ....
2اساس كار دي اريتور :معمولاً يكي از نقاط قوت دي اريتور هاكه تأمين آب گرم با درجه حرارت بالا جهت ورود به ديگ ها مي باشد از نظر مهندسين مخفي مي ماند . فرض كنيد در يك سيستم بخار براي تأمين بخار نياز به دبي بالا داريم اگر اين آب را بخواهيم مستقيم از آب سختي گيري شده و يا از منبع كندانس براي ديگ تغذيه كنيم ممكن است نياز به زمان بيشتري باشد چرا كه رساندن آب 90درجه سانتيگراد به بخار اشباع 150 بار بسيار آسانتر است تا آب شر با دماي 20 درجه را به اين نقطه برسانيم همچنين اگر آب ديگ ها مستقيم از آب منبع كندانس يا سختي گير تأمين شود ممكن است ديگ دچار تنش حرارتي زيادي شود كه حتي منجر به از بين رفتن و سوراخ كردن لوله يا پوسته ديگ شود تنش حرارتي يعني در زماني كه دماي ديگ جهت تأمين بخار اشباع 15 بار بسيار بالا است آب سرد ورودي از شهر با دماي 20 درجه به آن اضافه كنيم و سطح ديگ را به طور ناخوذآگاه دچار يك تغيير دماي بالا كنيم كه مسلماً بسيار خطرناك است .
اما زمانيكه از دي اريتور استفاده مي كنيم آب خروجي از منبع كندانس كه البته اگر عايق بندي بطور صحيح انجام گرفته باشد داراي دماي خوبي است و شايد داراي مقداري هوا باشد و در حين اين مرحله مقداري دماي آب ورودي به دي اريتور هنگام تماس با بخار ورودي به دي اريتور در محل اسكرابر افزايش يافته و اينك انرژي كمتري جهت توليد بخار در ديگ مصرف خواهد شد .انواع مختلفي دي اريتور در بازار تأسيسات ايران وجود دارد كه در بعضي از اين موارد دي اريتور از دو قسمت اصلي 1 – دگازر 2- منبع ذخيره تشكيل شده است و در بعضي موارد اسكرابر داخل منبع ذخيره است . در بعضي موارد بخار از بالا وارد مي شود و در بعضي از موارد بخار از وسط وارد دي اريتور وارد مي شود .

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

ساخت هاي گنبدي در نتيجه نيروهاي قائم كه از پايين به بالا اثر مي كنند، تشكيل مي شوند. از مهم ترين آنها گنبدهاي نمكي مي باشند. اين گنبدها بر اثر ناپايدا ...

ديسکاس بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريوم ...

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

۳D مخفف کلمه ۳Dimensial، به معناي يک شي سه بعدي است. ۳D مخفف کلمه ۳Dimensial، به معناي يک شي سه بعدي است. چيزي که عرض ارتفاع و طول (عمق) داشته باشد. م ...

● نظريه انفجار بزرگ در حال حاضر تنها توضيح ارائه شده درباره منشأ جهان مي باشد که بطور گسترده پذيرفته شده است. انفجار بزرگ ، بسيار پر انرژي و پر حرارات ...

● فناوري نانو در بسته بندي موادغذايي درصنايع و شرکت ها: در حال حاضر شرکت هاي زيادي مانند Unilever, keystone,Hershey,food,nestle مشغول کار روي نانو غذا ...

وقتي مي پرسند که موجودات فرازميني چه شکلي است، نماهاي هاليوودي متفاوتي در ذهن شکل مي گيرد، از مهاجمان خونخوار گرفته تا کوچولوهاي دوست داشتني چون اي.تي ...

دانلود نسخه PDF - دي اريتور