up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله ديفن باخيا PDF
QR code - ديفن باخيا

ديفن باخيا

پرورش گياه ديفن باخيا

●گياه ديفن باخياDiffenbachia
ديفن باخيا ، Diffenbachia گياهي است از خانواده آراسه Arasees با تقريبا در حدود ۳۰ گونه و تعداد زيادي واريته هاي گوناگون .
اين گياهان دائمي هميشه سبز ، بومي آمريکاي جنوبي بوده و بخاطر برگهاي زيبايش کاشته مي شود. و براي گلخانه ها و آپارتمان هاي شوفاژ دار و يا در مکانهائيکه درجه حرارت زمستان به اندازه کافي باشد مناسب است .
گونه هاي مختلف اين گياهان تقريبا داراي نيازهاي مشابهي از نظر آب و هوا و رطوبت مي باشند .
برگها تقريبا بيضي کشيده با نوک تيز و در روي ساقه بطور مارپيچ بوجود مي آيند .
رنگ برگها معمولا سبز تيره و داراي نقاط يا لکه هاي سفيد کرم رنگي در دو طرف رگبرگ اصلي مي باشند . تقريبا حاشيه برگها سبز است . فاصله برگها نسبتا کم است .
اندازه برگها بر حسب گون متغير بوده و در بعضي از گونه ها به اندازه هاي نسبتا بزرگي ( ۵۰ سانتيمتر) مي رسد .
باوجوديکه گياه هميشه سبز است ، عمر برگها کوتاه بوده و به تدريج مي ريزند .
اين گياه در گلدان بندرت گل مي کند . گلهاي آن قابل توجه نمي باشند و بهتر است با چاقوي تيزي بريده شوند تا نيروي گياه بيهوده به هدر نرود .
اگر گياه امکان رشد داشته باشد بلندي آن به دو متر و نيم نيز مي رسد و تنه آن هنگاميکه برگها ريخته اند ، بند بند و يا حلقه اي شبيه پيچ چوب پنبه بازکن مي باشد .
ساقه ، محکم و تو پر مي باشد . شيره گياهان اين جنس سمي است و بايد از تماس آن با چشم و دهان اجتناب کرد .
و بدين جهت در آمريکا به اين گياه نام Dumb cane( گياه لال ها ) داده اند .
بلعيدن شيره تلخ اين گياه باعث ورم بافت هاي ظريف گلو شده بحدي که قوه گويائي را فلج مي کند .
●روش کاشت :
اين گياه به حرارت و رطوبت نياز دارد .
حرارت : در زمستان نبايد کمتر از ۱۶ درجه سانتي گراد باشد ولي تا ۱۳ درجه سانتيگراد را نيز تحمل مي کند .
در حرارت ۷ درجه سانتيگراد گياه براي مدت کوتاهي زنده مي ماند ولي برگهاي پائيني خود را بسرعت از دست مي دهد .
در حرارت مناسب گياه براي تمام سال بدون توقف به رشد خود ادامه مي دهد .
در زمستان به نور بيشتري نياز دارد ولي در ساير فصول و بخصوص در تابستان مکانهاي سايه روشن براي آن مناسب ميباشند و نور مستقيم خورشيد روي برگهاي لطيف آن ايجاد سوختگي مي کند .
در اتاق و يا آپارتمان ها بايد آنرا در مکانهاي روشن قرار داد .
▪خاک : بهترين خاک براي اين گياه ترکيبي از خاک باغچه ، پيت ( تورب ) و مقدار کمي ماسه است و گلدان بايد کاملا قابل نفوذ به آب باشد .
فصل تعويض گلدان در ابتداي بهار و قبل از شروع رشد آن است .
در فصل رشد بايد به گياه کود مايع کامل داده شود .
اين گياه به خشکي و کمبود رطوبت هوا بسيار حساس است .
کناره برگها در نتيجه کمبود رطوبت ، قهوه اي رنگ مي شوند و به تدريج مي ريزند .
درصورتيکه گياه در اتاق نگاهداري شود مي توان رطوبت آنرا بيکي از سه روش زير تا اندازه اي تنظيم و تامين نمود .
الف : در هواي گرم زمانيکه درجه حرارت از ۲۲ درجه تجاوز مي کند آب را بوسيله اسپري روي آن بپاشند .
ب : آب بايد کاملا خالص باشد و در غير اينصورت اثر املاح روي برگهاي آن باقي مي ماند .
پ : گياه در تابستان و در فصل رويش به آب نسبتا زياد نياز دارد و در زمستان بايد مقدار آنرا کم کرد .
●تکثير :
اين گياه بوسيله قلمه علفي ساقه و يا قلمه چوبي ، يا خواباندن هوائي زياد مي شود .
ساقه ديفن باخيا همانطور که گفته شد ، بند بند و يا حلقه دار مي باشد .
اگر برگهاي پائين ساقه از بين رفته اند ، مي توان ضمن اينکه از چنين گياهي قلمه گرفت آنرا نيز اصلاح و به فرم طبيعي بازگردانيد .
▪تکثير به روش خواباندن هوائي :
اين روش يکي از ساده ترين راه ريشه دار کردن گياهان مي باشد و بيشتر براي گياهان زينتي که برگهاي پائيني خود را از دست داده اند بکار مي رود .
بدين منظور قسمتي از ساقه را برحسب نوع گياه به يکي از سه شکل زير با چاقوي تيزي شکاف ميدهند .
تقسيم هوائي ديفن باخيا همانند فيکوس مراحل مختلف بالا را بايستي رعايت نمود .
۱ – حلقه اي پيرامون پوست گياه بطول در حدود ۵ سانتيمتر برميدارند .
۲ – شکافي بصورت V عمودي بر ساقه گياه حد اکثر باندازه يک سوم قطر شاخه ايجاد مي نمايند .
۳ – برش مورب از طرف پائين ساقه به بالا و شکافي مورب حداکثر يک دوم قطر شاخه ايجاد ميکنند و براي جلوگيري از بسته شدن شکاف يک تکه چوب کوچک بين دو لبه آن قرار مي دهند .
هدف از شکاف دادن ساقه قطع آوندهاي آبکش حاوي شيره پرورده مي باشد .
زيرا شيره خام توسط آوندهاي چوبي به بالاي گياه ميرسد . در اثر عمل فتوسنتز ( کربن گيري ) بصورت شيره پرورده درآوندهاي آبکش بطرف پائين آمده و در نقطه بريده شده مجتمع گشته و سبب ريشه دار شدن گياه مي گردد .
پيرامون قسمت بريده شده را توسط يک کيسه پلاستيکي حاوي خزه و يا پيت مرطوب ميپوشانند و پس از تشکيل ريشه ها ساقه گياه را از زير ريشه قطع مي کنند .
فصل خواباندن هوائي زمان فعاليت گياهان يعني بهار تا اواسط تابستان مي باشد .
▪تکثير به روش قلمه زدن :
پس از اينکه بطريق خواباندن هوائي قلمه ريشه داري بدست آورديم ميتوان از باقيمانده گياه با وجوديکه بدون برگ مي باشد نيز قلمه گرفت .
اگر طول گياه زياد باشد ۱۵ سانتيمتر از پايه مادري را نگاهداشته و بقيه آنرا به قلمه هاي کوچکي تقسيم کرده ، بقسمي که هرکدام از قلمه ها حد اقل داراي يک جوانه باشد .
اين قلمه ها را بطور جداگانه و يا تعدادي از آنها را بطور افقي در روي گلداني که داراي پيت (تورب) ميباشد قرار داده و براي نگاهداري رطوبت گلدان را در کيسه نايلوني بگذارند .
پس از چندي قلمه ها ريشه دار خواهند شد و پس از ظاهر شدن برگها ، آنها را از کيسه نايلون خارج کنند .باقيمانده پايه مادري نيز بتدريج جوانه زده و گلدان ديگري را بوجود مي آورد .

ديفن باخيا ، Diffenbachia گياهي است از خانواده آراسه Arasees با تقريبا در حدود ۳۰ گونه و تعداد زيادي واريته هاي گوناگون . اين گياهان دائمي هميشه سبز ، ...

● گل ساق عروس Echeveria glauca گل ساق عروس از خانواده GRASSULACEAE است. خاک مناسب براي کاشت اين گل، مخلوطي از خاک باغچه، کود دامي پوسيده، ماسه شسته و ...

● گل ساق عروس Echeveria glauca گل ساق عروس از خانواده GRASSULACEAE است. خاک مناسب براي کاشت اين گل، مخلوطي از خاک باغچه، کود دامي پوسيده، ماسه شسته و ...

● گل ساق عروس Echeveria glauca گل ساق عروس از خانواده GRASSULACEAE است. خاک مناسب براي کاشت اين گل، مخلوطي از خاک باغچه، کود دامي پوسيده، ماسه شسته و ...

انواع گياهان نام رايج: سانسوريا نام علميSanseviria trifasciata : نام خانوادهLiliaceae : اين گياه برگ هاي شمشيري و كشيده اي به رنگ سبز دارد. طول آن ها ...

گياهان نمونه هاي زيبا و بي نظيري از خلقت خداوندي به حساب مي آيند، اشکال و رنگشان ما را به سوي خود جذب مي کند. اما در پس اين چهره زيبا، رازها نهفته است ...

زنگ برگ يک بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيکاله وبسياري از گندميان است که توسط قارچ Puccinia recondita ايجاد مي شود. پاتوژن روي جو، قدرت پارازيتي ضعيفي ...

در فارسي هم موادي که بصورت طبيعي در گياه ساخته مي شوند و هم موادي که به صورت مصنوعي از خارج به گياه القا مي شوند را تحت عنوان هورمون مي شناسند، اما در ...

دانلود نسخه PDF - ديفن باخيا