up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله ديابت بارداري PDF
QR code - ديابت بارداري

ديابت بارداري

مادراني شيرين تر از عسل

ديابت بارداري (GDM)، واژه اي است که به صورت هر درجه اي از عدم تحمل گلوکز تعريف مي شود و اولين حمله يا اولين تشخيص آن در دوران بارداري رخ مي دهد....
اين نوع از ديابت زماني رخ مي دهد که عملکرد پانکراس براي غلبه بر «مقاومت به انسولين» ايجاد شده در اثر هورمون هاي ديابتوژنيک در طول بارداري کافي نباشد. در واقع، مقاومت ناشي از هورمون هاي ديابتوژنيک مترشحه از جفت، شامل هورمون رشد، کورتيزول، لاکتوژن جفتي و پروژسترون، همچنين افزايش بافت چربي مادر، کاهش فعاليت بدني و افزايش کالري دريافتي هستند که مادر را در دوران بارداري مستعد ابتلا به ديابت مي نمايد.
شيوع GDM در سراسر دنيا و ميان گروه هاي قومي و نژادي مختلف متفاوت است. همچنين روش هاي آزمايش و معيارهاي تشخيصي مختلف نيز اعداد شيوع را متغير مي کنند. در هر صورت آنچه واضح است آنکه شيوع GDM در طول زمان و در زنان با پس زمينه هاي قوي و نژادي متفاوت رو به افزايش است و شايد دليل آن بالا رفتن ميانگين سني موقع زايمان و وزن مادران باشد.
● عوامل خطر ابتلا به ديابت بارداري
زنان بارداري که هر يک از موارد زير در مورد آنها صدق کند، در معرض خطر پيشرفت GDM هستند:
۱) سابقه خانوادگي ديابت، خصوصا در اقوام درجه يک،
۲) وزن زمان بارداري کوچکتر ۱۱۰ درصد وزن ايده آل بدن يا شاخص توده بدني بيش از ۳۰ يا افزايش وزن قابل توجه در اوايل بزرگسالي يا بين بارداري ها،
۳) سن بيشتر ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


● ديابت حاملگي چيست؟ ديابت حاملگي نوعي ديابت است كه زنان حامله به آن مبتلا مي شوند. بين ۲ تا ۷ درصد زنان حامله دچار اين نوع ديابت مي شوند و به اين دلي ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

ديابت حاملگي چيست؟ ديابت حاملگي نوعي ديابت است كه زنان حامله به آن مبتلا مي شوند. بين 2 تا 7 درصد زنان حامله دچار اين نوع ديابت مي شوند و به اين دليل ...

● ديابت بارداري ديابت مليتوس بارداري gestational diabetes mellitus را عموماً به عنوان عدم تحمل گلوکز تعريف مي کنند که ابتدا در دوره ي بارداري شناسايي ...

مرض قند يا ديابت شيرين يک اختلال سوخت و سازي در بدن است. بدين صورت که سرعت و توانايي بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل قندها کاهش مي يابد. از اينرو قند ...

بيماري قند (ديابت) يکي از شايع ترين بيماري هاي غدد درون ريز است که با افزايش غير طبيعي قند خون، اختلالات متابوليکي حاد و عوارض درازمت در چشمها، کليه ه ...

ارتباط موجود ميان ديابت مليتوس و دمانس قابل انکار نيست، به طوري که بسياري مطالعات به اين نتيجه رسيده اند که خطر زوال شناختي و دمانس [شامل بيماري آلزاي ...

ديابت يکي از مشهورترين و قديمي ترين بيماري هاست و شايد به همين دليل است که باورهاي نادرست فراواني به اين بيماري تعلق دارد. اگر شما نيز به ديابت مبتلا ...