up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله دولت الکترونيک PDF
QR code - دولت الکترونيک

دولت الکترونيک

آرزوهاي بزرگ

مفهوم دولت الکترونيک در سالهاي اخير به دليل تاثير مهم آن بر جنبه هاي مختلف زندگي انسان مورد توجه زيادي قرار گرفته است. دولت الکترونيک، يک دولت ديجيتال بدون ديوار و ساختمان و داراي سازماني مجازي است که خدمات دولتي خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه مي کند و موجب مشارکت آنان در فعاليتهاي مختلف اجتماعي سياسي مي شود.
روند ايجاد دولت الکترونيک بدين صورت بوده است که در طول نيمه دوم دهه ۱۹۹۰، بخش خصوصي آمريکا مسئول خلق خدمات الکترونيکي شد. وجود فناوري وب (WEB)، به برانگيختن برخي اقدامات تجاري در شرکتها منجر گشت و لذا نتايج خوب و قابل سنجشي از اين اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، اين بود که کارکنان هرچه بيشتر اثربخش شدند به طوري که در بازده کاري آنها افزايش قابل ملاحظه اي پديد آمد. براي مثال، در سال ۱۹۹۹، ميانگين بازده کاري هر ساعت فرد، پنج درصد افزايش پيدا کرد. لذا بدين طريق، بذرهاي کارايي به واسطه به کارگيري اين چنين فناوريها پاشيده شد و لذا فناوري وب به تغييراتي در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.
زماني که فناوري وب در اکثر بخشهاي خصوصي به کار گرفته شد، دولت از اين بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به اين مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونيک بسيار ساده تر خواهدبود.
درنتيجه وينتون سرف (VINTON CERF) که به عنوان يکي از پدربزرگهاي اينترنت مشهور است اين پيشنهاد را به رهبران دولتي داد که «لطفاً از فناوري اطلاعات استفاده کنيد. اجازه دهيد که خدماتتان، بيشتر دردسترس باشد. همچنين، هرگز از فناوري وب نهراسيد، اما همواره براي آن برنامه ريزي کنيد». لذا شهر گولدن به اين نياز استراتژيک پي برد و در ژوئيه ۲۰۰۱، برنامه ريزي استراتژيک براي دولت الکترونيک را تدوين کردند. به هرحال، بهره گيري از امکانات دولت الکترونيک مي تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتي به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسي برابر کليه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهاي درگير و غني سازي شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ايجاد مديريت دولتي اثربخش تر منجر شود.
ازجمله نتايج موردانتظار از چنين فرايندي، کاهش فساد اداري و شفافيت بيشتر امور، بالارفتن ميزان مسئوليت، دائمي شدن بهبود روندها و فرايندها، راحتي بيشتر، رشد منابع و کاهش هزينه خدمات است. با ظهور فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي، مراکز خدمات رساني به مشتريان نزديکتر مي شوند و افراد مي توانند حتي ازطريق رايانه هاي شخصي، خدمات خود را دريافت کنند. همچنين دولت الکترونيک موجب صرفه جويي در وقت و هزينه، دولت، شهروندان و کسب و کار مي گردد. جهاني شدن نيز دولتها را وادار مي سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خويش و همچنين صدور فرهنگ و شناساندن خويش به ساير فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسيس دولت الکترونيک کنند.
يکي از مهمترين فرصت هايي که فنآوري نوين ارتباطي و اطلاعاتي (ICT) پيش روي قرار مي دهند عبارت از امکان استفاده از اين فنآوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از ICT در فرايند حکومت کردن (Governance ) موجب پايدار شدن واقعيتي به نام دولت الکترونيک (E– Government) شده است . دولت الکترونيک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتي است . به عبارت ديگر براي حکومت بر جامعه اطلاعاتي و مديريت آن نياز به خلق دولت الکترونيک است و نمي توان با ساخت و فرايند سنتي دولت جامعه اطلاعاتي را مديريت کرد .
امروزه بسياري از کشورهاي در حال توسعه و در حال گذر در تلاشند تا با تدوين و اجراي پروژه هاي دولت الکترونيک خود را با واقعيات و محيط جديد منطبق سازند و از مزاياي آن بهره گيرند . واقعيت اين است که اگر طرحهاي دولت الکترونيک به گونه اي کارآمد و هدفمند طراحي و اجراء شوند مي توان اصلاحات نهادي عميقي را در بخش دولتي و اصلاح دولت به عمل آورند . اين امر به ويژه براي دولت جمهوري اسلامي ايران که به دنبال اصلاح ساختار اداري است، از اهميت ويژه اي برخوردار است .
شنيده ها حاکي از آن است که در هيات دولت جمهوري اسلامي ايران، طراحي براي مبتني کردن دولت و دستگاههاي مرتبط آن بر ICT مورد تصويب قرار گرفته و به همه وزارت خانه ها دستور داده شده تا پروژه هاي مربوطه خود را بسط دهند و مراحل اجراي آن را به دولت گزارش کنند .
● تعريف دولت الکترونيک
اصولا تعريف واحدي در باره دولت الکترونيک وجود ندارد و اين مسئله ناشي از ماهيت پويا و متغير فناوري است.
تعاريف بسياري از دولت الکترونيک شده است که تعدادي از آنها به صورت زير ارائه مي شود:
۱) دولت الکترونيک، استفاده دولت و ساير سازمانهاي دولتي از فناوري اطلاعات به منظور ايجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراکز تجاري و ساير مواردي است که با دولت درحال تعامل هستند.
۲) دولت الکترونيک عبارت از استفاده از فنآوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ICT) براي متحول کردن دولت و فرآيند حکومت گري ( Governance از طريق قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن است.
۳) بر اساس تعريف ديگر دولت الکترونيک به معناي بهره گيري از قدرت اطلاعات و تکنولوژي هاي اطلاعاتي براي ايجاد ساخت جديدي از دولت است که با جامعه اطلاعاتي و شبکه اي همخوان است .
۴) به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارايي و اثربخشي، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت، بين دولت و سازمانهاي تابعه آن، بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي دولت الکترونيک اطلاق ميشود.
۵) دولت الکترونيکي دراصطلاح به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات درجهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاي اقتصادي، کارمندان دولت وساير قسمت هاي دولتي اطلاق مي شود.
دولت الکترونيکي در حقيقت روش کليدي براي دستيابي به بسياري از اهداف مذکور است.مشتريان دولت الکترونيک از طريق پايگاه هاي تار عنکبوتي دولت الکترونيک مي توانند در فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي شرکت نمايند. يکي از اهداف اساسي دولت الکترونيک تحقق بخشيدن به مردم سالاري الکترونيک است که تمامي شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند. با اين عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهيتي غيررسمي به خود مي گيرد و شهروندان مي توانند به طور کامل با دولت در تعامل باشند.
۶) بهکارگيري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف دولت به منظور افزايش بهره وري و ارتقا سطح خدمات رساني
۷) دولت الکترونيکي به معناي اطلاع رساني و خدمات رساني به موقع، دقيق و کارا در ۲۴ ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته و تمامي روزهاي سال از طريق وسايل ارتباطي گوناگون مانند تلفن و اينترنت است . از اين رو، دولت الکترونيک در برگيرنده توسعه و به کارگيري زير ساخت هاي اطلاعاتي و همچنين تدوين و اجراي سياستها، قوانين و مقررات لازم براي تسهيل عملکرد جامعه اطلاعاتي يا ديجيتالي است .
● ضرورت ايجاد دولت الکترونيک
عوامل متعددي، زمينه هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم مي آورند که همگي ناشي از سرعت تصاعدي و روزافزون پيشرفت فناوري و پيچيده تر شدن فعاليتهاي بشري است و دولتها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيرند که اقدام به ايجاد دولت الکترونيک کنند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
۱) رشد فناوريهاي جديد و بويژه فناوري اطلاعات:
امروزه، فناوري با نرخ فزاينده و به صورت تصاعدي درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در اين مورد مي گويد: قدرت محاسباتي رايانه ها هر ۱۸ ماه دو برابر مي شود.
قانون مت کالف» (MATCALF) نيز مي گويد: ميزان رشد يک شبکه به ميزان توان دوم استفاده کنندگان از آن شبکه است« و درنهايت قانون گيلدرز (GILDERS) مي گويد: مسيرهاي ارتباطي شبکه ها هر ۱۲ ماه سه برابر مي شود. همان گونه که از مثالهاي فوق برمي آيد سرعت رشد فناوري اطلاعات بسيار زياد بوده و اين امر در تمامي پديده ها ازجمله موسسات دولتي تاثيرات شگرفي برجاي مي گذارد.
۲) سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي در بخش فناوري اطلاعات:
بنگاههاي اقتصادي سرمايه گذاري هاي کلاني را در زمينه فناوري اطلاعات اعمال کرده اند و بخش خصوصي نيز جهت پاسخگويي با شرايط کنوني و کم کردن فاصله و شکاف بين خود و دولت، ناگزير از سرمايه گذاري در اين خصوص است. آمارها نشان مي دهد که سرمايه گذاري شرکتهاي آمريکايي درفناوري اطلاعات از کمتر از ۱۰ درصد در سالهاي گذشته به ۵۰ درصد درحال حاضر رسيده است و به دليل سرمايه گذاري هايي که در اين زمينه شده هزينه مبادلات بانکي به ميزان ۳۰ درصد هزينه هاي بانکي غير الکترونيک کاهش يافته است.
۳) رشد اينترنت و فراگيري عمومي استفاده از آن:
طي فصل فروش عيد کريسمس در سال ۱۹۹۹ فروشندگاني که محصولات خود را ازطريق اينترنت به فروش مي رسانند معادل ۳ ۱ ميليارد دلار پوند که اين ميزان، چهار برابر فروش آنان در سال ۹۸ بود و در سال ۲۰۰۰، آمريکا براي ايجاد دولت الکترونيک رقمي معادل ۵۰۰ ميليون دلار هزينه کرده که اين ميزان در سال ۲۰۰۳ به ۱ ۶ ميليارد دلار رسيد.
۴) تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي:
در ايالت ويرجينياي آمريکا، ۷۶ ۸ درصد از شهروندان از خانه يا محل کار خود به اينترنت دسترسي دارند و ۳۸ درصد آنها از اينترنت و پست الکترونيک به صورت روزانه استفاده مي کنند. اين نمونه ها نشان مي دهد که انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نيز نحوه و کيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد بتواند پاسخگوي اين نيازها باشد و اين امر فقط مي تواند ازطريق دولت الکترونيک تحقق يابد.
۵) جهاني شدن و فشارهاي ناشي از رقابت:
دولتها براي جذب سرمايه، مشاغل و کارگران ماهر، گردشگران و... با هم در رقابت بوده و ازسويي جهاني شدن نيز به منظور فروش کالاها و خدمات خويش، آنها را وادار به تاسيس دولت الکترونيک مي کند.
● اهداف تحقق دولت الکترونيکي
۱) مهيا کردن دسترسي بيشتر به اطلاعات و سرويسهاي دولتي
۲) بهبود مشارکت شهروندان از طريق قادر سازي عموم جامعه به تعامل با مقامات دولتي و افزايش پاسخگويي دولت از طريق شفاف سازي فعاليتهاي آن و در نتيجه کاهش فرصتهاي بروز فساد: : ارتقاء شفافيت و جوابگويي در دولت از طريق ازدياد ICT در مديريت و عملکردها، شانس مشارکت فعال تر شهروندان در فرايندهاي سياسي و تصميمات دولت را به صورت موثري بهبود مي بخشد. بهبود در بازده و بهره وري سازمان هاي دولتي طراحي دوباره فرايندها و رويه هاي سازمان هاي دولتي ( که از ملزومات دولت الکترونيک است) ارايه خدمات را ساده خواهد ساخت، سودمندي سازمان هاي اداري را خواهد افزود و باعث صرفه جويي در هزينه هاي آنان مي گردد
۳) مهيا کردن فرصتهاي توسعه بويژه براي جوامع روستايي و سنتي محروم: دسترسي جوامع روستايي و سنتي محروم به اطلاعات روز و امکان حل مشکلات آنها بدون حضور فيزيکي در شهرها از طريق فناوري اطلاعات (مانند دوره هاي آموزش مجازي دانشگاهها و توانمندي برخورداري از امکانات دولتي بصورت مجازي ) باعت ارتقاء فرهنگي جوامع روستايي و سنتي محروم شده و پيرو آن باعث توسعه اين مناطق و کاهش مهاجرت از اين مناطق مي گردد.
۴) ايجاد محيط تجاري بهتر) افزايش امکان مبادلات تجاري و اقتصادي از طريق ايجاد رابطه موثرتر موسسات و نهادهاي اقتصادي با مشتريان): واضح است که تکنولوژي يک تسريع کننده مطمئن در افزايش بهره وري و رشد اقتصادي مي باشد استفاده از ICT در دولت و ايجاد زيربناي دولت الکترونيک به ايجاد يک محيط تجاري شکوفا و مدرن (مخصوصا براي شرکت هاي کوچک و متوسط) از طريق ساده و موثر کردن مبادلات و ارتباطات بين دولت و تجارت کمک مي نمايد و با از بين بردن افزونگي در فرايندها و اهميت دادن به ارايه سريع و موثر خدمات دولت الکترونيک شرايطي را به وجود مي آورد که باعث جذب سرمايه گذاران سرمايه گذاري مي گردد.
● استراتژي استقرار دولت الکترونيک
اولين گام در تدوين استراتژي دولت الکترونيک تعريف آن است. بدين معنا که سياستگذاران بايد بدانند که دقيقا در پي دست يافتن به چه چيزي هستند. دولت الکترونيک ظرفيتهاي بالايي براي ايجاد ارتباطات الکترونيک بين دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصي و اجزاي مختلف درون دولت دارد. هر حکومتي با توجه به شرايط خاص خود مي تواند در هنگام تدوين استراتژي دولت الکترونيک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش اين پديده را تعريف کند.پس از اين مرحله بايد نسبت به تدوين استراتژي اقدام شود. اين استراتژي از اين لحاظ حائز اهميت است که برنامههاي عملي مهندسي مجدد فرآيندها و رويهها را به گونهاي که در راستاي دولت الکترونيک و حمايت کننده آن باشد، هدايت کرده و همچنين گامهاي اوليه حرکت را تعيين مي سازد.
اين استراتژي بايد دربرگيرنده مراحل ذيل باشد؛
۱) تعريف ساختار دولت الکترونيک و اجزا و عناصر کليدي آن
۲) تعيين مخاطبان و کاربران دولت الکترونيک
۳) ترسيم چشم اندازي که به سادگي قابل درک باشد و دربرگيرنده نتايج مورد انتظار از دولت الکترونيک باشد
۴) تعيين اهداف عملياتي که قابل سنجش و قابل اندازه گيري باشند
۵) تعيين خط مشيهاي لازم به منظور حمايت از تحقق مطلوب دولت الکترونيک
۶) تعريف شيوهاي که ميزان آمادگي سازماني براي استقرار دولت الکترونيک را تعيين کند
● نمادهاي مورداستفاده در دولت الکترونيک:
نمادهاي دولت الکترونيک، نشان دهنده اين است که يک دولت الکترونيک مي تواند چه بخشها و چه افرادي را با يکديگر مرتبط سازد.
۱) G۲C (موسسه دولتي به شهروند): مهمترين و گسترده ترين نوع کاربرد دولت الکترونيک، رابطه دولت با شهروند و بالعکس است. دولت الکترونيک بايستي شهروند را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، دراختيار قرار دادن فرصتها، تجديد گواهينامه رانندگي، پرداخت قبض هاي مختلف و غيره مي شود. اين نوع رابطه دولت با شهروند، به ايجاد تغييراتي در زندگي افراد منجر مي شود. مهمترين و گسترده ترين نوع کاربرد دولت الکترونيک، رابطه دولت با شهروندان و بالعکس است. اين رابطه شامل اخذ اطلاعات ارائه خدماتي از سوي دولت به شهروندان به شيوه الکترونيک است.
۲) G۲G (رابطه دولت با دولت): اين نوع رابطه بين دولتها بدين خاطر است که معمولاً سازمانهاي دولتي، متکي به ديگر نمايندگان دولتي هستند و تعامل الکترونيک بين آنها، از اهميت خاصي برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نياز به دسترسي مستقيم به پايگاههاي اطلاعاتي وجود دارد. از بسياري جهات، اين بخش ستون اصلي دولت الکترونيک را تشکيل مي دهد. در واقع ، پيش از اينکه مبادلات الکترونيکي بين شهروندان و نهادهاي اقتصادي آغاز شود، دولت در تمامي سطوح خود مي بايست سيستم هاي ارتباطي دروني خود را بهينه ساخته و مداوما به روز نمايد. اين بخش در بر گيرنده ارتباط و مبادله داده ها و اطلاعات بين دستگاه ها و بخشهاي دولتي در تمامي سطوح ملي، ناحيه اي و محلي است.
۳) G۲B (رابطه دولت با کسب و کار): اين نوع رابطه، اولين رابطه اي بود که توسعه پيدا کرد و لذا به نيازهاي خاصي از جامعه کسب و کار توجه مي شود. اين خدمات چندوجهي هستند. بنگاههاي اقتصادي، عرضه کننده، شريک، مشتري و اتفاقاً رقيب دولت محسوب مي گردند. اين بخش در بر گيرنده و تسهيل کننده رابطه بين دولت و کسب وکارها مي باشد که در واقع از اهداف مهم دولت الکترونيکي به شمار مي رود. در اين بخش از فعاليت ها، معاملات و مبادلات شهروندان و دولت مانند اخذ مجوز ها و گواهينامه ها ، پرداخت ماليات و امور از اين دست به صرف وقت و هزينه کمتر و با سهولت بيشتري انجام مي شوند. يکي از مهمترين ابزارهاي مورد نظر در اين بخش ، ايجاد مراکز يا سايتهاي جامع (درگاهي )است که از طريق آنها يک شهروند مي تواند به انواع اطلاعات يا سرويسها دسترسي داشته باشد و نيازي به مراجعه به سايت يا مرکز ويژه هر فعاليت نباشد. اين نوع رابطه، اولين رابطهاي بود که توسعه پيدا کرد که در اين راستا پرداخت ماليات، اخذ آمار و اطلاعات، ارائه تسهيلات و نحوه اخذ مجوزهاي مختلف محتواي اين نوع تعامل را شکل ميدهد.
۴) G۲E (دولت با کارکنان): اين نوع رابطه بدين منظور طراحي شده است که اطلاعاتي را براي بخش عمومي ارائه کند (کارکنان دولتي) تا بتوانند از شبکه داخلي دولتي يا شبکه هاي خصوصي بر اطلاعات منابع انساني دستيابي پيدا کنند. اين اطلاعات مي توانند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگي پرسنل، فرمهاي درخواست، نظام پيشنهادات و... باشد. G۲E، يکي از اثربخش ترين راههايي است که به منظور يادگيري الکترونيک (E LEARNING) و مديريت دانشي صورت مي گيرد. برحسب ماهيت اين نوع کاربرد، نمونه هاي G۲E در اينترنت قابل دسترسي نيست. اين نوع کاربردها، عموماً در شبکه هاي دولتي يا شبکه هاي خصوصي يافت مي شود. تعامل ميان دولت و کارمندان دولت): اطلاعات پرسنلي کارکنان، دريافت خدمات پرسنلي و ساير اطلاعات قابل مبادله ميان سازمانهاي دولتي و کارکنان دولت در اين چارچوب قرار مي گيرند.
● تکنولوژيهاي مختلف مورد استفاده دولت الکترونيک
هرچند که اغلب تصور ميشود که دولت الکترونيک به معناي دولت آنلاين يا دولت بر مبناي اينترنت است اما در حقيقت دولت الکترونيک ميتواند براساس تکنولوژيهاي غيروابسته به اينترنت نيز قرار داشته باشد. امروزه پيشرفت تکنولوژي امکانات ارتباطي بسيار زيادي را در اختيار دولت الکترونيک قرار داده که ميتواند از آنها براي رسيدن به اهداف خويش استفاده کند. براي مثال تلفن، فاکس و پيامهاي اس.ام.اس. جزو ابزارهاي تکنولوژيکي متداولي هستند که امروزه تقريبا در دسترس اکثر شهروندان قرار دارند و دولت الکترونيک ميتواند از آنها استفاده کند. علاوه بر اينها دولتها ميتوانند از تکنولوژيهايي مانند منشيهاي ديجيتالي شخصي (PDA – Personal Digital Assistant)، پيامهاي (Multimedia Message Service) MMS، تکنولوژيهاي نسل سوم G۳، (WiMAX) ، و بلوتوث (Bluetooth) نيز استفاده کنند.
● اثرات دولت الکترونيک بر مديريت و سازمان
توليد دانش در دنياي کنوني رويکردهاي نويني را پديد آورده که ازجمله آنها مديريت دانش و مديريت فناوري اطلاعات است. براي مديريت دانش، ديگر کار، سرمايه و ماشين آلات منابع اصلي توليد ثروت نيستند، بلکه اين دانش و دانشگران هستند که به عوامل اساسي و درآمدزا مبدل مي شوند.
با پياده سازي دولت الکترونيک، ساختارهاي سازماني تغييريافته و به صورت کاملاً مسطح درمي آيند، مرزها و واحدهاي سازماني کمرنگ تر شده و تمام فعاليتهاي سازماني به صورت افقي انجام مي گيرد. کليه فعاليتها و وظايف سازمان براساس شبکه هاي اطلاع رساني طراحي و اجرا شده و کارمندان سازمانها نياز به حضور فيزيکي در محل سازمان ندارند. آنها شرکاي اطلاعاتي سازمان خود بوده و به همين جهت نيز داراي قدرت هستند. ازطرفي اين کارکنان به صورتي مستمر درحال يادگيري و آموزش خواهندبود و خلاقيت و نوآوري، به مهمترين وظايف آنها مبدل مي شود.
کارهاي سازمان به صورت برخط (ON LINE) انجام خواهدشد و مديريت سازمانها بدون واسطه، با مشتريان و ارباب رجوع در ارتباط هستند، فرايند تصميم گيري شکل غيرمتمرکز پيدا مي کند و زمان تصميم گيري افزايش خواهديافت. با پياده شدن دولت الکترونيک، بخش زيادي از کارکنان سازمانها آزاد شده و مي توان از آنها درکارهاي فکري استفاده کرد.
همچنين در کشورهايي نظير کشور ما که فرايندهاي اداري مبتني بر کاغذ هستند، حرکت درجهت دولت الکترونيک مستلزم مهندسي مجدد فرايندهاي اداري است. در اين زمينه، مسئله فرهنگ سازي نيز از اهميت زيادي برخوردار است، لذا يکي از اهرمهاي قوي، آموزشهاي همگاني درخصوص اهميت، مزايا و نحوه استفاده از اين مجموعه امکانات است. گامهاي لازم به منظور ايجاد يک دولت الکترونيکي موفق، کينگ (KING)، چهار گام را براي اطمينان يافتن از توفيق دولت الکترونيک پيشنهاد مي کند:
▪ گام اول: دريابيد که مشتريان شما چه کساني هستند: بيش از دو قرن، دولت آمريکا نسبت به بخش خصوصي به صورت متفاوتي عمل مي کرد. کينگ مطرح مي کند: ولي هم اکنون کليه سطوح دولتي به اهميت فزاينده ارائه خدمت بهينه ومتنوع توجه کرده اند و دريافته اند که مشتريان مختلفي وجود دارند که داراي نيازهاي متفاوتي هستند. شهروندان، کارکنان، بنگاههاي اقتصادي و ديگر موسسات دولتي مشتريان دولت هستند و هريک ازآنها نيز نيازهاي متفاوتي با ديگري دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمديد گواهينامه رانندگي، پرداخت پول پارکينگ و... هستند. بازرگانان و موسسات بازرگاني با اتاقهاي بازرگاني، بازرسان محلي و قانونگذاران رابطه برقرار مي کنند. لذا دولت بايستي متوجه اين مسئله باشد که مشتريانش چه کساني هستند.
▪ گام دوم: مشتريان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهيد: کينگ مي گويد: اينترنت بهترين شيوه براي جذب مشتريان است. آنها دوست ندارند که به کيوسک هاي ارائه خدمات مراجعه کنند و يا اينکه براي گرفتن خدمت، در صف بايستند. حال اگر تسهيلاتي ايجاد شود که آنها از منزل خدمات خود را دريافت کنند به رضايت مشتري منجر مي شود و دردسرهاي کارکنان نيز کاهش مي يابد. کينگ، پيشنهاد تشکيل يک سايت مرجع (PORTAL) را براي تعاملات کليه مشتريان مي دهد. اين سايت به مشتريان اجازه مي دهد که به بخشهاي مختلف دسترسي داشته باشند.
▪ گام سوم: دريابيد که مشتريان شما چه نيازهايي دارند و چه چيزهايي مي خواهند: مشتريان به تسهيلات، دردسترس بودن و قابليت اعتماد خدماتي که بخش خصوصي براي آنها ارائه مي کند، عادت کرده اند. آنها از دولت نيز يک چنين انتظاراتي دارند. يکي از چالشهايي که بخش دولت با آن روبرو است اين است که آنها علاوه بر اينکه يک سري کارهاي منحصر به فرد خويش را انجام مي دهند، برخي کارهاي تجاري عمومي را نيز که مرتبط با بخش خصوصي است، انجام مي دهند. در نتيجه دولتها مسئوليت بيشتري در قبال ارائه خدمات سريع با هزينه کم دارند.
▪ گام چهارم: رابطه با مشتري را ادامه دهيد: کينگ معتقد است يکي از نشانه هاي رهبري داراي بينش درست اين است که برنامه هايي را به منظور ارتباط با مشتري طرح ريزي و استراتژي هايي را نيز بدين منظور طراحي کند. اين مسئله به بهبود شرايط اقتصادي، ايجاد وفاداري و ارتباط مناسب با مشتري در سالهاي آتي منجر مي شود.
● تحقق دولت الکترونيکي
يکي از الزامات اساسي براي ورود دولت به عصر ديجيتال آن است که فناوري ارتباطي و اطلاعاتي جد

● مقدمه: پدافند در مفهوم کلي، دفع، خنثي کردن و يا کاهش تاثيرات اقدامات آفندي دشمن و ممانعت از دستيابي به اهداف خودي است. پدافند به دو بخش تقسيم ميشود ...

چكيده تجارت الكترونيكي را مي توان انجام هرگونه امورتجاري بصورتon-line وازطريق اينترنت بيان كرد ، اين تكنيك در سالهاي اخير رشد بسياري داشته است .در آين ...

از نظر لغت شناسي واژه پدافند از دو جز پد و آفند تشکيل شده است.در فرهنگ و ادب فارسي پاد يا پد پيشوندي است که به معاني ضد،متضاد،پي،و دنبالبوده و هر گاه ...

فن آوري نانو نقطه همگرايي علوم مختلف در آينده است. در اين ميان يکي از پرکاربردترين شاخه ها نانو الکترونيک مي باشد. امروزه افزايش ظرفيت ذخيره داده، افز ...

آموزش الکترونيکي ارائه کنندگان : سيامک اهتمام رشته کامپيوتر _ سخت افزار ارائه شده به گروه فني و مهندسي کامپيوتر دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلا ...

با ظهور کتاب هاي الکترونيکي تقريبا سه سالي مي شود که صنعت چاپ و نشر دچار تغيير و تحولات عظيمي شده است.کتاب الکترونيکي اطلاعات ذخيره شده يک کتاب در قال ...

امروزه دامنه آثار زيانبار تروجان­هاي موذي به عرصه بانکداري الکترونيک هم کشيده شده است. از جمله تروجان هاي معروف به بانک­زن، حساب هاي پس انداز آنلاين ر ...

● بيش از ٥٠٠خدمت در سئول به صورت آنلاين ارائه مي شود ٧٠ درصد از رفت و آمدهاي درون شهري ايرانيان در حال حاضر صرفا براي کسب اطلاعات در مورد خدمات مختلف ...

دانلود نسخه PDF - دولت الکترونيک