up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله دوربين هاي شکاري PDF
QR code - دوربين هاي شکاري

دوربين هاي شکاري

● بزرگنمايي
معمولا دوربين هاي چشمي را با دو عدد مي شناسند که عدد اول بيانگر ميزان بزرگنمايي يا قدرت دوربين است که نشان مي دهد شيئ مورد نظر چه ميزان نزديکتر ديده مي شود . مثلا در دوربين ۴۲*۸ عدد ۸ نشانگر بزرگنمايي دوربين است . به طور مثال با يک دوربين *۸ , هدفي که در فاصله ۱۰۰ متري قرار دارد در ۵ ۱۲ متري ديده مي شود .همين طور در مورد دوربين هاي تفنگ بزرگنمايي ممکن است ثابت (مثلا ۴۲ * ۶) يا متغير (مثلا ۴۲ * ۱۰ ۵ ۲) باشد.
● قطر لنز خارجي يا شيئي
عدد دوم در دوربين هاي دو چشمي (مثلا ۴۲ در مثال فوق) قطر لنز بيروني يا شيئي را به ميليمتر نشان مي دهد . بديهي است هر قدر قطر لنز بزرگتر باشد , ميزان نوري که وارد دوربين ميشود بيشتر است .
● ميدان ديد
ميدان يا حوزه ديد , فضايي است که به طور مثال از فاصله ۱۰۰۰ متري توسط دوربين در بر گرفته شده ميشود و اغلب به صورت طول (متر يا فوت) بيان ميگردد . بديهي است هرچه ميزان بزرگنمايي بيشتر باشد حوزه ديد کوچکتر ميشود .
● قابليت گذردهي نور
اين مشخصه اصلي ترين عامل تعيين کننده کيفيت لنز و در نتيجه کيفيت روشنايي دوربين است که به پوشش لايه هاي مختلف با ضريب شکست متفاوت روي لنز و اجزاء اپتيکي بستگي دارد و به درصد بيان ميشود . شايد بارها از خود پرسيده ايد که چرا قيمت دوربين هاي شکاري گاهي اختلاف بسيار زيادي با هم دارند ولو اينکه از لحاظ ظاهر به هم شبيهند .
بايد گفت مهمترين مشخصه در تعيين قيمت , نوع پوشش لنز مي باشد . متاسفانه اين مقوله در براي انتخاب دوربين در کشورمان که محدوديت عرضه دوربين هاي واقعي وجود دارد , کمتر مورد توجه قرار مي گيرد و از اين روي راه را براي بسياري از سود جويان با تبليغات غير علمي و غلو آميز باز مي کند . بسياري از علاقه مندان به کيفيت , با رجوع به اطلاعات نادرست , هزينه بسيار گزاف براي دوربين ها پرداخت مي کنند که اين مهم در همه جاي دنيا , بر خلاف وجود گسترده بازار خريد نيز ديده مي شود.
● انواع پوشش لنز
▪ Coated :
ساده ترين پوشش لنز آن است که روي يکي از وجوه لنز تنها يک لايه و آن هم از جنس فلورايد منيزيم قرار گيرد. بايد دانست که پوشش روي لنز توسط يک شيميدان آلماني به نام الکساندر اشماکولا که عضو هيئت علمي کمپاني زيس بود براي براي اولين بار در سال ۱۹۳۰ ميلادي براي لنزهاي دوربين اين شرکت ابداع شد.
▪ Fully Coated :
اين اصطلاح به آن معناست که تمام وجوه آزاد (وجوه متعدد داخلي و خارجي قرار گرفته در فضاي باز که ممکن است تعداد آنها تا ۱۶ عدد در دوربين هاي دو چشمي باشد ) با يک لايه پوشانده شده اند.
▪ Multi Coated :
اين اصطلاح که به اختصار به MC نمايش داده مي شود بيانگر آنست که يک وجه يا بيشتر وجوه آزاد با چندين لايه از مواد که عموما خاصيت ضد انعکاسي دارند، پوشانده مي شود. اين وجوه ابتدايي و انتهايي انتخاب مي گردند (اولين از قسمت چشمي و آخرين از شيئي) و وجوه ديگر عموما تنها از يک لايه پوشش بهره مي گيرند.
▪ Fully Coated :
دوربين هاي با کيفيت اغلب از اين سيستم پوشش بهره مي گيرند،به اين صورت که تمامي وجوه آزاد داراي چندين لايه از مواد پوششي هستند و حداکثر ميزان گذردهي نور حتي در محيط هاي کم نور را ارائه مي دهند.اين نوع پوشش براي شرکتهاي سازنده دوربينها ممکن است مختلف باشد و هر دوربين از مواد مختلف و فرآيند ويژه استفاده کنند. هرچند برخي از شرکتهاي سازنده لنز به حد تقريبي ۱۰۰% ميزان گذردهي نور براي هر لنز يا قطعه اپتيکي دست يافته اندولي پس از استفاده از آنها به صورت يکجا در دوربين و الحاق آنها به يکديگر، از ميزان آن کاسته ميشود.در مجموع دوربين هاي با کيفيت داراي Light Transmission بيش از ۹۰% هستند که البته اين ميزان در دوربين هاي آلماني zeiss و schmidtbender بين ۵ ۹۴ تا ۹۵ درصد واقعي است.
▪ Twilight Factor :
اين مشخصه به کيفيت لنز يا منشور در دوربين ها بستگي ندارد و از فرمول رياضي زير بدست مي آيد:
Z=V.D
Z=Twilight Factor
بزرگنمايي=V
قطر لنز شيئي دوربين به ميليمتر=D
Twilight Factor قابليت و عملکرد دوربين را در نور کم و يا محيط هاي غبار آلود يا مه آلود نشان مي دهد. به طور مثال شکارچيان از دوربين تفنگ ۵۶*۸ (که حتي مي توانند به روشن شونده نيز مجهز باشند) در جنگل يا محيط هاي مشابه استفاده مي کنند.Twilight Factor اين دوربين ها به صورت زير محاسبه مي شود:
Z=۸x۵۶=۲۱.۱۷
Exit Pupil (مردمک بيروني يا خارجي)
اگر يک دوربين را در فاصله معين از چشمان خود بگيريم (مثلا فاصله حدود ۳۰ سانتي متر براي دوربين هاي دو چشمي) دايره اي روشن در قسمت چشمي دوربين ديده مي شود که Exit Pupil يا مردمک بيروني ناميده مي شود. هر قدر اين عامل بيشتر باشد تصوير در محيط هاي تاريکتر واضحتر است. Exit Pupil از فرمول زير بدست مي آيد:
A=D V
مردمک بيروني به ميليمتر=A
قطر لنز شيئي به ميليمتر=D
بزرگنمايي=V
▪ به طور مثال مردمک بيروني براي دوربين ۴۲*۸ عبارت است از:
A=۴۲ ۸=۵.۲۵
▪ تذکر: براي محاسبه Twilight Factor در دوربين هايي که مردمک بيروني آنها از ۸ ميليمتر بيشتر است، به جاي قطر لنز شيئي مقدار زير را در فرمول آن قرار ميدهيم:
D=۸.V
بزرگنمايي=V
▪ Eye Relief :
به فاصله بهينه چشم تا قسمت چشمي دوربين که تصوير به صورت واضح قابل رويت باشد Eye Relief گفته مي شود.به عبارت ديگر در اين فاصله ميدان ديد تعريف شده در دوربين به صورت کامل رويت مي شود و مسلما ميزان اين عامل در دوربين هاي تفنگ بيشتر از دوربين هاي دو چشمي مي باشد.زيرا دوربين هاي تفنگ در معرض تکان هاي شديد و حرکات تفنگ ناشي از پس زدن هستند و اين فاصله بايد ايمني چشم تيرانداز را فراهم کند. اغلب دوربين هاي تفنگ استاندارد Eye Relief حدود ۹۰ ميليمتر بهره مي گيرند.
قابل ذکر است درون دوربين هاي شکاري با کيفيت را، از گاز N۲ (نيتروژن) پر مي کنند تا از تعرق و بخار گرفتگي لنزها و يا موارد مشابه جلوگيري شود. با توجه به مشخصات کلي گفته شده، يک کاربر با در نظر گرفتن تمامي فاکتورها و نيز نوع کاربرد دوربين ونيز قيمت مي تواند آن را انتخاب کند.
● انواع دوربين هاي دو چشمي از لحاظ ساختار منشوري
دوربين هاي دو چشمي ار لحاظ آرايش منشورها به دو صورت کلي توليد مي شوند:
۱) Porro Prism
۲) Roof Prism
دوربين هاي Porro داراي قدمت بيشتري نسبت به دوربين هاي Roof هستند. مدل اوليه اين دوربين ها در حدود سال ۱۸۵۰ ميلادي توسط يک ايتاليايي به نام Porro ارائه گرديد که با استفاده از دو منشور ساخته شده و مسير نور در لنز شيئي و لنز چشمي در يک راستا نمي باشد و اين نام تا کنون براي اين سيستم دوربين ها هنوز باقي مانده است. در سال ۱۸۹۴ شرکت Zeiss اولين دوربين شکاري مدرن را با استفاده اين تکنولوژي توليد کرد.
با بهينه سازي اين دوربين ها با توجه به جنس منشورها و نيز نوع پوشش آنها و نيز کيفيت لنزها، اين قبيل دوربين ها که ميدان ديد مناسب و روشنايي خوبي را دارا هستند، از محبوبيت بالايي برخوردار شدند که هنوز توسط شرکت هاي معتبري توليد مي شوند.
سيستم Porro Prism تا سال ۱۹۶۰ به عنوان يک استاندارد در توليد دوربين هاي دو چشمي بود تا اينکه در اين سال شرکت Zeissو Zleit سيستم جديدي به نام Roof Prism با ديد راست را ابداع نمودند که مسير نور ورودي به لنز شيئي و خروجي از لنز چشمي هم راستا است.هرچند دوربين هاي Roof از لحاظ شکل ساده بنظر ميرسند ولي مسير نور در آنها پيچيده تر بوده و قسمتهاي اپتيکي آنها بايد از دقت و کيفيت بالايي برخوردار باشند. از اينرو داراي قيمت بيشتري مي باشند. با استفاده از اين تکنولوژي دوربينهاي دو چشمي با حجم مناسب ارائه شدند که استفاده از آنها آسانتر از دوربينهاي Porro است .
نکته قابل توجه در دوربينهاي Roof انست که در هنگام فوکوس کردن، قسمتهاي داخلي دوربين حرکت مي کنند در حالي که در دوربين هاي Porro براي تنظيم وضوح، قسمت چشمي جابجا مي شوند. بايد توجه داشت آرايش منشورها در دوربين هاي سيستم Roof يکسان نيست و عموما از دو نوع آرايش بنا به مدل دوربين استفاده مي شود که اين دو از ابداعات شرکت Zeiss است.
در دوربين هاي Roof با سايز متوسط و يا بزرگ معمولا از آرايش منشور Abbe KOnig استفاده مي گردد که مسير نور در آن ساده تر بوده ولي طول دوربين افزايش مي يابد. آرايش ديگري که در دوربين هاي سايز کوچکتر (متداول در دوربين هاي آلماني ) مانند ۳۲*۸ استفاده مي شود، Schmidt Pechan نام دارد که مسير نور در آن پيچيده تر بوده ولي طول دوربين کاهش مي يابد و از لحاظ پوشش براي تصحيح مسير نور داراي حساسيت بسياري است. از اينرو دوربين هاي با لنز شيئي ۳۲ به صورت Compact و سبک ارائه شده اند.

ديد کلي: ما براي ديدن اجسام دور از دوربين دو چشمي استفاده مي کنيم ، که به اختصار به آن دوربين مي گويند. دوربين از يک عدسي شيئي بافاصله کانوني بزرگ و ي ...

شرکت Valeniteبار ديگر سيستم تراشکاري ValTURNTM خود را با اضافه کردن 3 هندسه جديد به خط اينسرتهاي تراشکاري خود گسترش داده است. هندسه هاي جديد با گريدها ...

براي انجام عمل جوشکاري چهار منبع اصلي انرژي وجود دارد که عبارتند از: ·انرژي الکتريکي ·انرژي شيميايي ·انرژي مکانيکي ·انرژي تشعشعي انرژي الکتريکي: از ان ...

جوشکاري و برشکاري با استفاده از اشعه ليزر از روشهاي نوين جوشکاري بوده که در دههاي اخير مورد توجه صنعت قرار گرفته و امروزه به خاطر کيفيت ، سرعت و قابلي ...

يک دوربين دوچشمي را مي توان به صورت دو تلسکوپ شکستي کوچک کاملا مشابه دانست که هر کدام براي يک چشم استفاده مي شود.شکل ويژه(زيگزاگ مانند) دوربين دوچشمي ...

سيستم هاي نظارت تصويري از ساليان پيش به عنوان ابزاري مهم در بحث نظارت و ايجاد امنيت مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به سابقه طولاني اين سيستم ها، ...

به طور کلي به دوربيني انعکاسي گفته مي شود که نور براي رسيدن به منظره ياب آن بايستي توسط آينه اي با زاويه ي ٤٥ درجه ، شکستي معادل ٩٠ درجه پيدا کند. دور ...

● جوشکاري MAG) GMAW) دي اکسيد کربن از گازهاي ديگري که در روش قوس الکتريکي استفاده مي شوند، ارزانتر است. اولين گازي که در دستگاه هاي تمام اتوماتيک بکار ...

دانلود نسخه PDF - دوربين هاي شکاري