up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله دوربين دوچشمي PDF
QR code - دوربين دوچشمي

دوربين دوچشمي

رصد با دوربين دوچشمي

●انتخاب دوربين دوچشمي
دوربيني براي شما مناسب است که، سه خصوصيت مهم داشته باشد: بزرگنمايي،وزن و قيمت مناسب. دوربين دوچشمي ۷X۳۵ بزرگنمايي و توان کمي براي رصد دارند. در اين نوع دوربينها عدد اول ( ۷ ) بزرگنمايي را نشان ميدهد و عدد دوم (۳۵ ) قطر عدسي را برحسب ميليمتر نشان ميدهد. دوربينهاي ۷X۵۰ براي رصد هاي معمولي و مشاهده مقارنه ها و يا رصد سحابي هاي گستر ده مناسب هستند. اين دوربين دو چشمي ( ۷X۵۰ و ۱۰X۵۰ ) قدرت جمع آوري نوري کمي دارند ولي زاويه ديد آنها در آسمان عريض است. دوربينهايي مانند ۲۰X۵۰ براي رصد هاي نجومي مناسب هستند و سبکي آنها در حمل و نقل آسان آن بسيا مناسب است. دوربينهاي ۲۰X۶۰ و ۲۰X۸۰ دوربينهاي خوب و عالي هستند اما وزن آنها کمي زياد است و براي استٿاده از آن به رابط مخصوص دوربين و سه پايه مناسب نياز داريد. دوربينهاي ديگري نيز امروزه توليد مي شوند مانند : ۲۰X۱۰۰, ۲۵X۱۵۰ و ... که اين نوع دوربينها از قيمت بالايي برخوردار هستند ولي براي اکتشاٿ دنباله دارها و رصدهاي نجومي بسيار مناسب هستند.
●رصد سيارات با دوربين دوچشمي
با دوربين دوچشمي مي توانيد سيارات را به راحتي مشاهده کرده و مکان آنها را در نقشه تعييد کنيد. با يک دوربين معمولي ۱۰X۵۰ ميتوانيد رنگ سيارات را تشخيص داده و گاهي نيز اقمار مشتري را مشاهده کنيد. براي رصد بهتر اقمار مشتري مي توانيد از دوربين مناسب ۲۰X۶۰ بهره بگيريد. اين دوربين دوچشمي به آساني چهار قمر مشتري را نشان مي دهد. با اين دوربين در شرايط مناسب جوي ميتوانيد حتي قرص مشتري را رصد کنيد. براي ديدن حلقه هاي زحل نيز مي بايست دوربيني با بزرگنمايي حداقل ۲۵ داشته باشيد. اگز با دوربين دوشچمي ۲۰X۶۰ به زحل نگاه کنيد ميتوانيد قمر تيتان را که از قدر ۸.۳ است را رصد کنيد. سياره پلوتو را به راحتي نمي توانيد مشاهده کنيد.

دانلود نسخه PDF - دوربين دوچشمي