up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله دود PDF
QR code - دود

دود

اين دودي که فرو مي رود

هوا مخلوطي شامل ۷۸ درصد حجمي گاز، ۲۱ درصد حجمي اكسيژن و يک درصد حجمي گازهايي مانند گاز كربنيك، آرگون و ... است. از نظر شيميايي اين گازها بر يكديگر اثر ندارند و در فضايي به ضخامت ۱۰ تا ۱۶ كيلومتر پيرامون كره زمين را احاطه كرده اند. در نتيجه با تغيير اين تركيب حجمي و بر هم خوردن نسبت گازها در جو، مفهومي با عنوان «آلودگي هوا» شکل مي گيرد.به طور كلي، بخش قابل توجهي از آلاينده هاي هوا از به كارگيري انواع سوخت هاي فسيلي مانند زغال سنگ، مواد نفتي، گاز طبيعي و ساير سوخت ها به وجود مي آيد. هر چند پديده هاي طبيعي از قبيل آتش سوزي جنگل ها، نابودي گياهان، طوفان هايي كه با گرد و خاك همراه است و آتشفشان هاي فعال نيز در ابعاد وسيع، سبب آلودگي هوا مي شوند و حتي گازها و مواد معلق مضر را به ميزاني بيش از فعاليت هاي انساني در هوا پراكنده مي كنند، اما پراكندگي اين آلاينده ها در جو كره زمين به گونه اي است كه غلظت آلودگي آن بسيار كمتر از آلودگي هاي ناشي از دست ساخت هاي بشر است. مهم ترين آلاينده هاي هوا را مي توان به صورت زير بر شمرد.
●ذرات معلق در هوا
مهم ترين ذرات معلق آلاينده در جو عبارتند از: املاح سرب موجود در تترا اتيل سرب، فلوئور، بريليوم، بنزين، آزسبت در لنت ترمز وسايل نقليه، خاكستر برخي از سوخت هايي مانند زغال سنگ و چوب، موادي كه از دودكش هاي كارخانه هاي سيمان خارج مي شود و گرد و غبار ناشي از رفت و آمد وسايل نقليه در جاده هاي خاكي و يا وزش باد.گذشته از كاهش قابليت ديد در اثر وجود ذرات معلق آلوده كننده هوا، گازهايي در اتمسفر وجود دارند كه از منابع آلاينده وارد محيط مي شوند و به علت قابليت تشعشع و يا جذب نور، قابليت ديد را تغيير مي دهند، در محيط زيست اثر مي گذارند و آلوده كننده به شمار مي آيند.ذرات معلق از تابش مستقيم خورشيد به سطح زمين جلوگيري مي كند و مي تواند در سرد شدن سطح زمين موثر باشد. اين مواد از سويي بر دستگاه تنفسي جانداران اثر دارند و از سوي ديگر، با پوشيده شدن گياهان به وسيله گرد و غبار، عمل پاكسازي آنها به درستي انجام نمي شود که براي خود گياهان نيز مضر است.
●گاز مونو اكسيدكربن
مونو اكسيدكربن (CO) گازي بي رنگ و بدون بو است. اين ماده در نتيجه احتراق ناقص سوخت به وجود مي آيد كه تمام اتومبيل ها به آن دچار مي شوند. اين مشكل در شهرها بسيار اتفاق مي افتد و بيش از نيمي از آلودگي هوا در بيشتر شهرها مربوط به اين گاز است. وقتي كه غلظت CO در هوا به ۳۰ تا ۵۰ ميلي گرم در متر مكعب هوا برسد، خطرناك است و ميل ترکيبي زياد اين آلاينده با هموگلوبين هاي خون، سبب بروز مشکلاتي در سيستم تنفسي بدن مي شود. آثار بد مونو اكسيد كربن عبارتند از: كاهش ظرفيت ريه ها، آسيب به سيستم اعصاب مركزي، كم هوشي، كم حواسي و عوارض قلبي.
●گاز دي اكسيد كربن
هنگامي كه اتمسفر، حاوي غلظت كمي از دي اكسيد كربن و بخار آب است، ميزان انرژي رسيده از خورشيد به سطح زمين و نيز انرژي بازتاب يافته، به گونه اي خواهد بود که سبب ايجاد تعادل مناسب در درجه حرارت مي شود، اما با افزايش غلظت بخار آب يا دي اكسيد كربن، قابليت جذب انرژي تابشي در محدوده تشعشات مادون قرمز افزايش مي يابد، در حالي كه انرژي جذب شده در محدوده طول موج مرئي تغييري به وجود نمي آيد. اين به آن معناست كه با افزايش غلظت دي اكسيد كربن در اتمسفر، انرژي جذب شده به وسيله كره زمين رفته رفته افزايش مي يابد و موجب ازدياد درجه حرارت آن مي شود.
●اكسيدهاي سولفور
اين گازها از تركيب مواد معدني و آلي گوگردي موجود در سوخت هاي فسيلي با اكسيژن به دست مي آيند و خطرناک ترين آلاينده هاي عامل افزايش بيماري ريوي و مرگ و مير شناخته مي شوند. كنترل اثرهاي نامطلوب اكسيدهاي سولفور در جو زمين مشكل است و تنها راه مراقبت، جلوگيري از توليد دي اكسيد يا تري اكسيد سولفور در اتمسفر است.از جمله موادي كه مقدار خروجي آنها از دودكش كارخانه ها بسيار قابل توجه است، اكسيدهاي سولفور را مي توان نام برد كه در صورت بازيابي نشدن، به همراه گازهاي خروجي از دودكش ها وارد جو مي شود. برآورد شده است كه غلظت اتمسفري دي اكسيد كربن، متان و اكسيد نيتروژن به ترتيب ۳۰ درصد، ۱۴۵ درصد و ۱۵ درصد افزايش يافته كه اين افزايش، به طور عمده ناشي از به كار بردن سوخت هاي فسيلي در فعاليت هاي انساني است.

مواد غذايي دودي مانند برنج دودي يا ماهي دودي جزو‌ آن دسته از خوراکي‌ هايي هستند که شايد امروز مردم از سر تفنن هر از چندگاهي به سراغ آن ها مي ‌روند اما ...

در ششمين گردهمايي عاملان فروش نفت پارس كه با حضور۷۰ عامل فروش از۵۴ شهر و استان از سراسر كشور در ارديبهشت ماه جاري در كيش برگزار شد و گزارش آنرا در شما ...

-محدوده هاي پروتئيني : بازدارنده هاي آنزيم پروتئاز – محدود کننده تريپسين و کيموتريپسين محدود کننده هاي پروتئيني در منابع گياهي خصوصا گلومها وجود دارند ...

اساساً اگر بخواهيد انرژيهاي تجديد‌پذير از كاربرد وسيعي برخوردار شوند بايد كه تكنولوژي‌هاي ارايه شده ساده و قابل اعتماد بوده و براي كشورهاي كمتر توسعه ...

در حال حاضر يک ميليارد و صدميليون نفر در دنيا سيگار مي کشند که ۱۵ درصد اين افراد در آينده به «برونشيت مزمن» و «آمفيزم» مبتلا خواهند شد. آمارها نشان مي ...

● سئوال : آيا يک مسلمان جيز است که بخندد ، بخنداند ، شوخي کند ، شادي کند ، خوشحالي کند و از زبان و نکته ها و لطيفه هاي قولي وعملي استفاده کند و باعث خ ...

پير چشمي به معناي کاهش تدريجي توانايي عملکرد چشم جهت تمرکز بر روي اشياء نزديک مي باشد. اين اختلال بعنوان بخشي از رويدادهاي طبيعي پديده افزايش سن مطرح ...

برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد در گزارشي که بر اساس شاخص هاي زيست محيطي و به ويژه آلودگي هوا تنظيم کرده بود، ايران را در سال ۲۰۰۶ در ميان ۱۳۳ کشور ج ...

دانلود نسخه PDF - دود