up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله دلفين PDF
QR code - دلفين

دلفين

دلفينها و دلفين درماني

دلفينها دنياي شگفت انگيزي دارند.آنها موجوداتي باهوش،مهربان،دوست داشتني وهمانند بچه ها عاشق بازي هستند ،چنانکه عده اي از پژوهشگران معتقدندروانشناسي دلفينها شبيه روانشناسي کودکان است.همچنين دلفينها برخلاف بشياري از جانوران ديگر نه تنها ازانسانها گريزان نيستند بلکه در ايجاد ارتباط مشتاق و پيش قدم هستند. محققان معتقدند که قسمت اعظم مغز دلفينها براي برقراري ارتباط مورد استفاده قرار ميگيرد.
دلفينها با سيستم اکولوکشين(Echolocation ) يا محل پژواک با ديگر موجودات و محيط اطراف ارتباط بر قرار مي کنند. اگر چه دلفينها داراي يک زبان رسمي هستند،اما از صداي سوت مانندي که در حکم امضاست براي شناساندن خود بهره ميبرند.دلفينها به کمک سونار(sonar )يا رديابي صوتي در زير آب ،محيط پيرامون،اشياءوديگرموجودات را بررسي مي کنند.بدين گونه که با فرستادن امواج صوتي به سوي جسم مورد نظر و بازتابش،شکل،اندازه وفاصله ي آن را حدس ميزنند.دلفينها داراي توانايي هاي بسيارزيادي در يادگيري هستند و طبق پژوهشهاي علمي بعد از انسان باهوشترين موجود زمين ميباشند.دلفينها طي آموزشهايي توانسته اند بعضي اصوات را که شنيده چند کلمه در زبان انسانها است ادا کنند.دانشمندان بعيد نميدانند که روزي دلفينها بتوانند با زبان بشر با او رابطه برقرار کنند.دلفينها نمي خوابند اما در طي روز دوتاسه دقيقه روي سطح اقيانوس چرت ميزنند.تعداد دلفينها بسيار زياد است به طوري که در ساحل ژاپن جمعيتشان بين ۳۰هزار تا۵۰هزار عدد تخمين زده ميشود.بعضي گونه ها در دسته هاي هزارتايي سفر ميکنند،البته در دسته هاي کمتر از هزارتايي وحتي صدتايي هم مشاهده شده اند.
خانه دلفينها با ۱۷جنس و۳۵ گونه بزرگترين خانواده ي زير راسته نهنگهاي دندان دار محسوب ميشود.اعضاي اين خانواده در تمام آبهاي آزاد جهان و همچنين دربعضي از رودخانه هاي در امتداد آب شيرين انتشار دارند.اين خانواده از دوره ي آئوسن ظاهر شده اند.پوست بدن دلفين ها معمولا صاف و برهنه است.ممکن است در سروتنه ي تعدادي از آنها مو وجود داشته باشد.از گوشهاي خارجي فقط سوراخ کوچکي نمايان است و سوراخ بيني که يک يا دو عدد ميباشد در بالا وعقب سر قرار گرفته اند تا عمل تنفس در سطح آب را سهولت بخشند،اين سوراخ ها به وسيله ي پرده اي خودبه خود بسته ميشوند.تعداد دندانها زياد ودر بعضي گونه ها به ۲۶۰عدد ميرسدو عمدتا از ماهي ها وسرپايان وحتي دلفينهاي کوچکتر تغذيه ميکنند.
دلفين بيني بطري ( Bottlenose):
از گونه ي دلفين هايي است که به وفور در آکواريوم هاي دنيا جهت انجام عمليات نمايشي به کار گرفته ميشود.از نقطه نظر پراکندگي در اکثر اقيانوس هاي جهان از جمله خليج فارس وجود داردبا وزني در حدود ۲۵۰تا۶۰۰کيلوگرم وطولي معادل ۲تا۴ مترورديف دندانهايي که در هر آرواره از ۲۲تا۲۶دندان تشکيل شده.تقريبا هردوسال يکبار هم بچه دار شده ودلفيني به طول ۱متر ووزني معادل ۳۷کيلوگرم را به مدت۱سال شير ميدهندوطول عمري معادل ۲۶تا۳۰سال دارد.
دلفين سياه:
گونه اي ازخانواده ي نهنگهاي خليج فارس ميباشد که رنگ تيره ي بدن وي رااز ساير گونه هاي اين خليج جدا ميسازد،رنگي بين خاکستري تيره مايل به سياه،البته بسياري از دلفينها پس از مرگ رنگ پوست را تعويض ميکنند که شايد موجبات اشتباه را فراهم ميکنند.دلفين سياه به دندان هايي با قطر بيش از ۲۵ميلي متر مجهز ميباشد که به نوعي در برخي موارد حمله ي اين گونه به ساير دلفينها را فراهم مي اورد،اما عمدتا به علت سرعت کمتر درقياس با ساير هم گونه ها ناکام ميماند.از نقطه نظر پراکندگي در اکثردرياهاي گرم و معتدل جهان از جمله خليج فارس يافت ميشود.همچنين وزني معادل ۲متر از ديگر ويژگي هاي اين گونه محسوب ميشود.
دلفين يونس(نهنگ يونس):
نوعا گونه ي منزوي شناخته ميشود،داراي طولي معادل ۳تا۴متر ميباشد وزني حدود ۴۰۰
تا۴۳۰کيلوگرم،داراي مجموعا ۹دندان ،با رنگ خاکستري تيره که به مرور در اثر افزايش سن روشنتر ميگرددو به همراه خطوطي نا منظم بروي پوست.روايت ميکنند که يونس پيامبر توسط نهنگي بلعيده شد.دلفينها توجه بسياري از پژوهش گران و دانشمندان را به خود جلب کرده اند و تحقيقات و مطالعات بسيار روي آنها صورت گرفته است.علاوه بر اين مردم عادي نيز دلفينها را بسيار دوست دارند .ديدن پرش دلفين بيرون از آب تا ارتفاع بالا ،باعث ميشود که مردم در هر سني که باشند،شادمانه فرياد بزنند.شايد علت اين همه علاقه و توجه اين است که:
- کساني که از آب وحشت دارند در کنار دلفينها کاملا احساس آرامش ميکنند.
- افرادي که با دلفين ها شنا ميکنند،امواج مغزي شان الگوي يکسان و هماهنگي پيدا ميکنند،همانند کساني که مدتها مدي تيشن کرده اند حتي اگر سابقه ي آنرا نداشته باشند. دلفين ها مي توانند مثل يک پرستار خوب و مهربان باشند .اغلب مربيان تصديق مي کنند که دلفين ها از حيوانات سيرک فهيم ترند و اين مربيان حداقل يک تجربه ي روحي يا استثنايي با دلفين ها داشته اند.در طي قرن ها ، بارها گزارش شده است که دلفين ها جان ماهي گيران را در دريا نجات و يا محل ماهي ها را به آنان نشان داده اند.
در قبيله اي در آفريقا نقشه ي جالبي از مو قعيت ها ي ستاره ها وجود دارد که بدون هيچ گونه ابزاري براي رصد کردن تهيه شده است . افراد اين قبيله در پاسخ به اين پرسش که چگونه چنين چيزي ممکن است مي گويند طبق افسانه هاي قبيله ،اين دانسته ها توسط دلفين ها در ذهن اجدادشان تداعي شده است. در کشور يونان خانه هاي وقف شده اي وجود دارد که به خانه ي دلفين معروفند. در استراليا يک گروه بومي خود را روياي دلفين مي نامند.
بعضي افراد معتقدند که با اين مو جودات دريايي ، تله پاتي دارند و آنها حامل پيام هاي گوناگوني در مورد مسايل زيست محيطي و تغييرات فراگير آن براي بشريت هستند. تاکارا که سال هاي مديد راجع به دلفين ها کتاب نوشته معتقد است دلفين ها به سه روش ديداري، شنيداري و حسي پيام هايشان را به انسان انتقال مي دهند :
۱) وقتي شخص نزديک آنهاست و در حال تماشا يا شنا کردن با آنهاست.
۲) از طريق رويا هنگامي شخص در خواب است .
۳) زماني که امواج مغزي فرد در حالت آلفا ( مدي تيشن ) يا تتا( تمرکز عميق ) است.
نوشته هاي زيادي راجع به احساس عشق،شعف و آرامش تجربه شده وجود دارد که توسط کساني نوشته شده که در طبيعت آنها با دلفين ها مواج شده اند.همچنين برخي از دانشمندان به طور جدي به شرح تصاوير پرداخته اند که ارسالش را به دلفين ها نسبت داداه اند.
بعضي نيز گزارش مي دهند هنگامي که با دلفين ها شنا مي کنند بطور واضح صدايي مي شنوند مثل اينکه کسي به شما بگويد سلام و وقتي اطرافتان را نگاه مي کنيد کسي را در آن حوالي نمي بينيد ! جدا شوک آور است!
ارتباط دلفين ها با شعور هستي ،عقيده اي است که برخي به آن باور دارند و برخي ديگر هم مي گويند دلفين ها موجوداتي آبزي از جهان و سياره اي ديگرند (يکي از قمر هاي سياره ي زوپيتر ) که به زمين آمده اند و در کالبد فيزيکي دلفين زندگي مي کنند.
به هر شکل دلفين ها با انسان بويژه کودکان رابطه ي بسيار خوبي دارند ، شواهد حاکي از نتايج مفيد کار با دلفين ها به خصوص در مورد کودکان است که نيازهاي ويژه اي دارند . دلفين ها مي توانند ناتواني بچه هاي کوچک را احساس کنند و بسيار مهربان و مراقب برخورد نمايند و اين امر به بچه ها کمک مي کند که در کوتاه ترين زمان به معالجه ي کامل تري برسند . به عنوان مثال بچه هايي که نمي توانند حرف بزنند ،بعد از فقط دو جلسه چندين کلمه بر زبان مي آورند .و همين طور اينکه وقتي کودکان ناشنوا به دلفين ها گوش مي دهند ،اصوات جديدي مي شنوند ،صوت هاي مافوق صوت (اولتراسونيک) که در صداي دلفين هاست و بدين ترتيب دلفين ها به کودکان نا شنواي کامل کمک مي کنند که بشنوند.
به نظر مي رسد در ارتباط بين دلفين ها و کودکان،مرز بين انسان و حيوان از بين مي رود . در آنها عشق ،همدردي، درک و تفاهم است و حس مشترک بازي و شعف.

خانواده دلفين با ۱۷ جنس و۳۵ گونه بزرگترين خانواده زير راسته نهنگهاي دندان دار محسوب مي شود.اعضاي اين خانواده در تمام آبهاي آزاد جهان و همچنين بعضي رود ...

خانواده دلفين با ۱۷ جنس و۳۵ گونه بزرگترين خانواده زير راسته نهنگهاي دندان دار محسوب مي شود.اعضاي اين خانواده در تمام آبهاي آزاد جهان و همچنين بعضي رود ...

دلفينها دنياي شگفت انگيزي دارند.آنها موجوداتي باهوش،مهربان،دوست داشتني وهمانند بچه ها عاشق بازي هستند ،چنانکه عده اي از پژوهشگران معتقدندروانشناسي دلف ...

● چكيده: مطالب اين مقاله مجموعه اي از اطلاعات در زمينه خانواده دلفين ها مي باشد و در بر گيرنده كلياتي پيرامون رده بندي ، فيزيولوژي ، بيولوژي ، رقتارها ...

● بارش ماهي بارش ماهيها در مناطق مختلف دنيا ديده شده است. در تشريح آن ميتوان گفت كه اين ماهيها از دريا بوسيله گردباد به هوا برده شده ومانند ابري در من ...

● خطر دوستي در بخشي از شرق اقيانوس آرام تن ماهيان و دلفين ها با هم شنا مي كنند. براي صيد تن ها صيادان از تورهاي گوش گير استفاده كرده كه در طول ۳۰ سال ...

● انقراض نسل ماموت ها : برخي از دانشمندان دليل انقراض گونه هاي عظيم الجثه پستاندار آمريکاي شمالي را ورود انسان به دنياي طبيعت مي دانند . آنها مي گويند ...

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

دانلود نسخه PDF - دلفين