up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله دلتامترين PDF
QR code - دلتامترين

دلتامترين

معرفي برخي از سموم حشره کش و کنه کش و علف کش

دلتامترين Deltamethrin:
حشره کشي است از گروه پايروترئيدها که با تاثير تماسي و گوارشي عمل مي کند.مهمترين مزيت دلتامترين مصرف کم اثر ضربه اي شديد است.براي مبارزه با لارو پروانه ها سوسکهاو مگس هاوسن هاوزنجرک ها و تريپس مورد استفاده قرار ميگيرد.
آميتراز Amitraz:
حشره کش-کنه کشي است غير سيستماتيک با اثر تماسي-تنفسي در مبارزه تلفيقي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد.براي انسان و دام کم خطر و زنبور عسل را نيز نابود نمي کند.براي کنه هاي تارتن-پسيل-پسته-مگس هاي سفيد و عسلک پنبه مورد استفاده قرار مي گيرد.
پرمترين permethrin:
حشره کش غير سيستماتيک تماسي-گوارشي که خاصيت دورکنندگي دارد.بمحض مشاهده آفت سمپاشي صورت گيرد.براي بسياري از حشرات از جمله :لارو پروانه ها-حشرات خانگي-آفات مينوزکابرد دارد.از آفات مهم آن برگخوار مصري-کرم ساقه خوار و مينوز برگ است.
ديازينون Diazinon :
حشره کش-کنه کش فسفره با اثر تماسي گوارشي-تنفسي است که براي مبارزه با آفاتي مثل سوسک سياه گندم-کرک ساقه خوار-سن گلابي-کرم سفيد ريشه-شپشکهاي سفيد-شته خوني و آگروتيس مورد استفاده است.
کلرپيريفوس Chlorpyrifos:
حشره کشي است غير سيستميک با نحوه اثر تماسي گوارشي و تنفسي.در لايه هاي واکسي بافتهاي گياهي نفوذ مي کند وتمامي آفات روي گياهان و داخل نسوخ گياهي (مينوز ها و ساقه خوارها)را کنترل مي کند.
اندوسولفان Endosulfan :
حشره کشي است غيرسيستميک با اثر تماسي و گوارشي که بسياري از آفات جونده و مکنده از جمله:لارو پروانه ها-سوسکها-مگسها-آلئوردها .کنه ها را کنترل مي کند.يکي از سموم مهم در برنامه مبارزه تلفيقي است بيشترين استفاده آن براي آفات پنبه نظير کرم قوزه عسلک و.....مي باشد.
اکسي ديمتون متيل Oxydemeton-Methyl :
حشره کش-کنه کشي است سيستميک که بصورت تماسي-گوارشي و تنفسي اثر مي کند توسط بافت هاي سبز گياه جذب مي شود و توسط شيره گياه به تمام قسمتهاي آن برده مي شود.بيشتر براي مبارزه با کنه ها-سر تپس ها-شته ها و شپشکها مورد استفاده قرار مي گيرد مثل شته سبز هلو.
ساپيرمترين Cypermethrin :
حشره کشي غير سيستميک از گروه پايروتروئيدهاي مصنوعي است که با نحوه اثر تماسي و گوارشي و هم چنين خاصيت ابقايي بالايي که روي گياهان سم پاشي شده دارد طيف وسيعي از آفات جونده و مکنده را کنترل مي کند.
کلرپيريفوس Chlorpyrifos:
حشره کش و کنه کشي است غير سيستميک که با نحوه اثر تماسي گوارشي و تنفسي طيف وسيعي از آفات جونده و مکنده را کنترل مي کند.
فن پيروکسي ميت Fanpyroxymate:
کنه کشي است با خاصيت تماسي و نفوذي بسيار بالا که براي مبارزه با سنين مختلف پوره-کنه بالغ و تخم کنه در انواع محصولات زراعي و درختان ميوه و مرکبات بکار مي رود.
فن پروپاترين Fenpropathrin :
حشره کش-کنه کشي گوارشي است که علاوه بر کشندگي اثر دور کنندگي نيز دارد و يا جلوگيري از تغذيه کنه هاي بالغ و کاهش اعمال حياتي باعث کاهش تخم آنها مي شود.
فن والريت Fanvalerate :
حشره کش-کنه کشي است تماسي و گوارشي که داراي طيف وسيع بوده براي بسياري از حشرات مانند مينوز ها که در نسج گياه به سر مي برند موثر است.بيشتر براي کنترل حشرات آفت پنبه مورد استفاده قرار ميگيرد مانند کرم قوزه پنبه-عسلک پنبه و برگخوار مصري
گلايفوزيت Glyphosate :
علف کشي سيستميک است که براي از بين بردن علف هاي هرز يک ساله يا چند ساله پهن برگ و کشيده برگ مورد استفاده قرار مي گيرد.توسط برگ و ساقه گياه جدب شده و ار طريق شيره به تمام قسمت هاي گياه برده مي شود و علف هرز را از بين مي برد.
پاراکوات Paraquat:
علف کشي است تماسي براي مبارزه با علف هاي هرز باريک پهن برگ که به سرعت توسط قسمتهاي سبز گياه جذب مي شود و آنها را از بين مي برد بيشتر براي علفهاي هرزي است که دوره رويش طولاني دارند.و در باغات در زير درختان و در بين رديف هاي کشت مصرف مي شود.
روغن امولسيون شونده Petrolium oil :
روغن امولسيون شونده براي مبارزه پيش بهاره-بهاره و تابستانه با شپشک ها و بعضي از کنه ها و همچنين براي همراهي بعضي از سموم به عنوان مويان کاربرد دارد.

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

● تاريخچه ي سم شناسي در طول تاريخ بعضي از بندپايان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزي و ناقل بيماري ها شناخته شده اند و انسان از بدو پيدايش ...

کلسيم سياناميد کلسيم سياناميد Calcium cyanamide اين ترکيب يک برگ ريز بوده و در موقع مصرف بهتر است که برگها خيس يا شبنم داشته باشد در دماي 17 درجه سانت ...

مقدمه : در رد پاي سوابق تاريخي ونيز از منظر اهميت اقتصادي دو آفت ملخ و سن گندم در مملکت ما هميشه مطرح بوده وقديمي ترين نوشته ها از خسارتهاي جدي اين دو ...

دانلود نسخه PDF - دلتامترين