up
Search      menu
داروها :: مقاله دسفروکسامين PDF
QR code - دسفروکسامين

دسفروکسامين

دسفرال را بهتر بشناسيم

دسفرال يا دسفروکسامين دارويي است که براي کاهش آهن اضافي در بدن بيماران تالاسميک به کار مي رود. در بيماران تالاسمي تزريق هاي مکرر خون باعث تجمع آهن در بدن مي شود. هدف از درمان با دسفرال رساندن ميزان آهن بدن به حد تقريباً طبيعي است.
● ميزان و زمان مصرف و نحوه تجويز دسفرال چگونه است؟
معمولاً درمان با دسفرال بعد از ۱۰ تا ۲۰ بار تزريق خون يا با رسيدن سطح فريتين سرم به ۱۰۰۰نانوگرم در ميلي ليتر شروع مي شود.
تأخير در رشد ممکن است به دليل افزايش آهن يا مقادير زياد دسفرال ايجاد شود.
دسفرال به شکل زير جلدي به ميزان ۲۰ تا ۶۰ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن و در طول ۸ تا ۱۲ساعت (معمولاً ۳ تا ۵ شب در هفته) تزريق مي شود.
ويتامين C دفع آهن از بدن را افزايش مي دهد و معمولاً همراه دسفرال استفاده مي شود.
▪ نکات مهم
اگر در فرد تالاسميک تجمع زياد آهن (هموسيدروز شديد) روي داده باشد دسفرال به صورت وريدي به مقدار ۱۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در طول ۲۴ ساعت تزريق مي شود تا سطح فريتين به کمتر از ۲۰۰۰ نانوگرم در ميلي ليتر برسد.
اگر فريتين فرد مبتلا به تالاسمي بالاي ۴۰۰۰نانوگرم در ميلي ليتر باشد بايد در بيمارستان بستري شود و از دسفرال با دوز بالا استفاده شود.
بنابراين مقدار مصرف دارو و نحوه تجويز دسفرال برحسب وضعيت فرد مبتلا به تالاسمي تعيين مي شود. دوز دسفرال معمولاً بين ۲۰ تا ۶۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن است.
نکته: در صورتيکه ميزان فريتين زير ۱۰۰۰ (نانوگرم در ميلي ليتر) باشد، خطر مسموميت با دسفرال افزايش مي يابد.
با تزريق منظم دسفرال کيفيت زندگي مبتلايان به تالاسمي بهبود مي يابد.
● روشهاي تزريق دسفرال کدام است؟
۱) تزريق زير جلدي: با استفاده از يک پمپ قابل حمل و معمولاً طي ۸ تا ۱۲ ساعت صورت مي گيرد.
نکته: تزريق زير جلدي بايد به آهستگي صورت گيرد.
۲) تزريق داخل وريدي: هنگام تزريق خون در عده اي از بيماران به کار مي رود.
نکته: دارو را نبايد مستقيما در کيسه خون وارد کرد، ولي مي توان با استفاده از يک سه راهي از رگي که خون تزريق مي شود، دارو را نيز تزريق کرد.
دارو نبايد به صورت ناگهاني داخل رگ تزريق شود، زيرا ممکن است باعث شوک (کاهش ناگهاني فشارخون) شود.
۳) تزريق مداوم داخل وريدي: هنگامي که نياز به دفع فوري آهن باشد از اين روش استفاده مي شود. همچنين از اين روش در بيماراني که قادر به انجام تزريق به روش زير جلدي نيستند و بيماراني که مشکل قلبي به علت افزايش آهن دارند، استفاده مي شود. در اين روش بايد دفع ادراري آهن ۲۴ساعته دقيقاً کنترل شود و مقدار دارو مطابق با آن تنظيم شود.
۴) تزريق عضلاني: تنها هنگام امکان پذير نبودن تزريق زيرجلدي انجام مي شود، زيرا تزريق زيرجلدي مؤثرتر است.
● ويتامين C چه تأثيري دارد؟
بيماران تالاسمي که بار اضافي آهن دارند، معمولاً دچار کمبود ويتامين C هستند، زيرا احتمالاً آهن، ويتامين C را اکسيد مي کند.
به طور کلي۵۰ ميلي گرم ويتامين C براي بچه هاي زير ۱۰ سال و ۱۰۰ ميلي گرم براي بزرگترها کافي است، زيرا مقادير بيشتر ويتامين C تأثيري در دفع بيشتر آهن ندارد. مي توان ويتامين C را بعد از يک ماه از شروع دسفرال درماني براي بيمار تجويز کرد. ويتامين C به علاوه، ميزان اتصال آهن با دسفرال را مي افزايد.
▪ نکات مهم درباره مصرف دسفرال
دسفرال نبايد بيش از مقدار توصيه شده تجويز شود.
در حالت طبيعي، دسفرال؛ شفاف، بدون رنگ يا قدري مايل به زرد به نظر مي رسد. فقط بايد محلول شفاف تزريق شود و در صورتي که محلول کدر بود بايد دور ريخته شود.
در بيماراني که به طور مزمن و به شدت دچار افزايش آهن هستند، مقادير بالاي ويتامين C (بيش از ۵۰۰ ميلي گرم در روز) ممکن است باعث اختلال عملکرد قلب شود.
▪ نکات مهم در مورد مصرف ويتامين C
ويتامين C نبايد توسط بيماران تالاسمي که نارسايي قلبي دارند، استفاده شود.
در صورتي که بيمار، دسفرال را به طور منظم دريافت مي کند، مي توان ويتامين C را بعد از شروع به کار پمپ، تجويز کرد.
درمان با ويتامين C يک ماه بعد از درمان منظم با دسفرال شروع مي شود.
مقدار روزانه ويتامين C نبايد از ۲۰۰ ميلي گرم بيشتر شود.
معاينات تخصصي چشم و گوش بايد قبل از شروع درمان با دسفرال انجام شود و سپس با فاصله هاي منظم (هر ۳ماه يکبار) تکرار شود.
بچه هايي که دسفرال دريافت مي کنند بايد از نظر قد و وزن هر ۳ ماه يکبار کنترل شوند.
تذکر: در صورتي که فرد مبتلا به تالاسمي دچار سياهي رفتن چشم ها و اختلالات عصبي يا اختلالات بينايي و شنوايي شود بايد از رانندگي خودداري کند.
● در نگهداري دارو چه نکاتي را بايد به خاطر داشت؟
دارو را بايد زير ۲۵ درجه سانتيگراد نگهداري کرد.
هر ويال (آمپول) فقط يکبار قابل استفاده است.
بعد از افزودن حلال، دارو بايد استفاده شود (بيش از ۳ ساعت نبايد داروي ساخته شده را نگه داشت).
دارو را بايد از دسترس اطفال دور نگه داشت.
● نکات مهم در مورد استفاده و حمل دسفرال
تزريق وريدي يا زيرجلدي بايد با محلول ۱۰درصد صورت گيرد. ممکن است تزريق عضلاني با غلظت هاي بالاتري صورت گيرد.
تهيه دارو: بايد ۵ سي سي آب مقطر به يک ويال ۵۰۰ ميلي گرمي دسفرال (که به صورت پودر است) اضافه و سپس محکم تکان داده شود. اگر محلول بي رنگ تا قدري مايل به زرد باشد، سالم و قابل استفاده است.
محلول دسفرال را مي توان با موادي مثل سرم نمکي، رينگر لاکتات يا مايع دياليز صفاقي نيز تهيه کرد.
● نحوه استفاده صحيح از پمپ دسفرال چگونه است؟
۱) ابتدا دست ها را با آب و صابون شسته، وسايل مورد نياز را آماده کنيد.
۲)بعد از تميز کردن سرپوش پلاستيکي با الکل، آب مقطر را به داخل شيشه تزريق کنيد.
۳) شيشه را خوب تکان دهيد تا دسفرال کاملاً حل شود، سپس داروي حل شده را به داخل سرنگ بکشيد.
۴) لوله اسکالپ را به سرنگ متصل کنيد و هواي آن را خالي کنيد تا لوله پر از محلول دسفرال شود.
۵) سرنگ را در پمپ خود جاي دهيد و با فشار دکمه پمپ، آن را روشن کنيد.
۶) سوزن پروانه اي شکل را به زير پوست شکم يا بازو وارد کنيد (قبل از تزريق، پوست محل تزريق را با الکل ضدعفوني کنيد).
۷)پمپ را با بندي که به آن متصل است به دور شانه ببنديد.
۸) تزريق در مناطق مختلف پوست جذب بهتر دارو و کاهش خطر آسيب به پوست مي شود.
● نکات مهم تزريق دسفرال
▪ محلول دسفرال را بيش از ۲۴ ساعت در حرارت اتاق قرار ندهيد.
▪ مناسب ترين دما براي نگهداري آمپول دسفرال حرارت ۸ تا ۱۵ درجه است.
▪ اگر پس از مصرف دسفرال نشانه هايي مانند کهير، دانه هاي پوستي، خارش، تنگي نفس، کاهش مکرر فشارخون، نامنظمي کار قلب مشاهده شود، تزريق دسفرال را قطع و به پزشک مراجعه کنيد.
▪ اگر مدت طولاني دسفرال مصرف مي کنيد و دچار علايمي چون اختلالات بينايي، تغيير در ديدن رنگ ها، گلودرد و اسهال مداوم شده ايد به پزشک مراجعه کنيد.
▪ در طول درمان با دسفرال، رنگ ادرار قرمز متمايل به قهوه اي مي شود که نشانه دفع آهن از ادرار است.
▪ از روغن کاري دستگاه خودداري کنيد.
هرگز پمپ را باز نکنيد، زيرا باعث به هم خوردن تنظيم دقيق آن خواهد شد.
▪ پمپ را در معرض مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد و از گذاشتن پمپ در جاهاي نمناک خودداري کنيد.
▪ براي جلوگيري از نشت دسفرال، انتهاي سوزن پروانه اي را محکم به سرنگ وصل کنيد.
▪ از سرنگ هايي استفاده کنيد که داراي پيستون نرم باشند.
▪ براي تميز کردن بدنه و داخل شيار پمپ از الکل استفاده کنيد.
▪ بعد از هر بار استفاده از پمپ، باتري آن را خارج کنيد.
▪ ميله جلو برنده سرنگ را هرچند مدت با مسواک خشک تميز کنيد.
▪ هرگز براي تميز کردن پمپ از آب يا محلولهاي ديگر استفاده نکنيد.
▪ معمول ترين مکان براي تزريق، شکم، ران و بازو است که پيشنهاد مي شود:
محل تزريق در هربار تزريق جابه جا شود. با گذاشتن علامت روي محل تزريق و مشخص شدن آن، مي توان از تزريق هاي مکرر در يک محل جلوگيري کرد.

دانلود نسخه PDF - دسفروکسامين