up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله دستگاه الکتروکوتر(ECU) PDF
QR code - دستگاه الکتروکوتر(ECU)

دستگاه الکتروکوتر(ECU)

ابزار جراحي الکتريکي جهت ايجاد برش وجلوگيري از خونريزي در اتاق عمل کاربرد وسيعي دارد به نحويکه در خونريزيها براي ايجاد لخته ،بريدن و شکافتن بافتها و نابود نمودن بافتبه روش سوزاندن کار مي رود.اين کار توسط اعمال جرقه هاي الکتريکي ميان پروب و بافت که موجب تمرکز گرما وحرارت در محل مورد نظر ونابودي بافت مي شود،انجام مي گيرد. مزاياي استفاده از چاقوي برش الکتريکي نسبت به يک چاقوي برش مکانيکي ،يکي امکان انعقاد هم زمان با برش و ديگري جلوگيري از پراکنده شدن سلولهاي بيمار به بافتهاي اطراف است که مزيت بزرگي به شمار مي ايد. اين وسيله در ابتدا فقط براي عمل انعقاد بافت جهت جلوگيري از خونريزي مورد استفاده قرار مي گرفت،ولي در حال حاضر جهت برش بافت يا برش و انعقاد هم زمان مورد استفاده قرار مي گيرد. در برش الکتريکي ، جرياني از بدن بيمار عبور نمي کند، بلکه نوک پروب از طريق عبور يک جريان الکتريکي از سيم با مقاومت بالا گرم مي شود سپس گرماي انتقال يافته از نوک پروب به بافت ،باعث برش يا انعقاد ان مي شود که به شکل پروب مورد استفاده بستگي دارد. الکتروکوتر يا يا برش دهنده الکتريکي از يک پروب يا تيغه الکتريکي جهت برش بافت و انعقاد ان براي کنترل خونريزي بطور همزمان استفاده مي کند. بيشترين کاربرد ان در کنترل و جلوگيري از خونريزي حين اعمال جراحي چشم،صورت،جراحي پلاستيکو ترميمي است. جلوگيري از خونريزي حين عمل جراحي علاوه بر انکه براي بيمار امري ضروري وحياتي است،به جراح امکان مي دهدتا ساختارهاي بافت تحت عمل را براحتي مشاهده نمايد. الکتروکوترهاي خاص در جراحي هاي پوست و زنان مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين واحدها ،از گرما براي برش بافت استفاده مي شود. هنگاميکه گرما از طريق پروب گرمايي جهت برش يا انعقاد به بافت اعمال مي شود،چندين تغيير ممکن است اتفاق بيافتد که
شامل:
1:از هم پاشيدن سلولهاو ازاد شدن محتواي داخل انها
2:بخار شدن اب داخل بافت که منجر به جمع شدن بافت مي شود
3:پروتيين سلولهاي خون و بافت تغيير شکل داده و به شکل لخته در مي ايد
نوک پروب مورد استفاده از طريق عبور جريان از سيم با مقاومت بالا گرم مي شود و اين گرما مستقيما به بافت اعمال مي گردد. 4 نوع پروب الکتروکوتر با پوشش فلزي براي انعقاد و انواع ديگر براي برش و انعقاد همزمان مورد استفاده قرار مي گيرد. در حين برش الکتريکي ، ميزان جريان عبوري از المنت ، گرماي توليد شده در پروب را تغيير مي دهد. منبع تغذيه الکتريکي که از ولتاژ معمولي تغذيه مي کند، ميزان جريان عبوري از المنت را تنظيم مي کند که از طريق کنترل هاي قرار گرفته بر روي دستگاه صورت مي گيرد. در برخي دستگاهها،المنت حساس به دما مثل ترموکوپل ،با پروب ادغام شده و درجه حرارت را مانيتور مي کند. همچنين برخي پروبهاي برش الکتريکي داراي يک منبع نور با شدت متغير براي روشن کردن ناحيه مورد جراحي است. استفاده از گاز ارگون جهت افزايش کارايي انعقادي اين واحدها ،جلوگيري از خونريزي سريع و موثر بافت در ارگان هايي با عروق خوني فراوان را امکان پذير مي سازد که به کوترهاي ارگوني موسومند. براي انعقاد خون و خشکاندن بافت از پالس هاي سينوسي ميرا شونده استفاده مي شود.امواج سينوسي RF داراي فرکانس طبيعي 250 تا200 KHZ است و معمولا 120 پالس در ثانيه اعمال مي شود. ولتاژ مدار باز در حدود 200تا 300 ولت و توان بر روي بار 500 اهمي در حدود 80 تا 200 وات است. مقدار ولتاژ و توان بستگي به کاربردهاي ويژه ويژه دستگاه جراحي الکتريکي دارد. عمل برش با منبع RF موج پيوسته انجام مي گيرد.
اغلب دستگاهها در حين کار به دليل اثر بارگذاري و کشيده شدن جريان قادر به توليد منبع پيوسته نبوده نياز به مدولاسيون دامنه است. الکترودهاي بکار رفته در سايز ها و شکلهاي مختلف موجود است . الکترود فعال شبيه چاقوي جراحي است،با يک دسته ايزوله که توسط جراح گرفته مي شود. سوئيچ دستي که بر روي دسته الکترود قرار دارد اعمال جريان به پروب را امکانپذير مي سازد. در حاليکه هدف پروب فعال ، اعمال انرژي به بافت از طريق نوک پروب است که به اعمال برش ، انعقاد يا هر دوي انها منجر مي شود. الکترود خنثي dispersive electrode))داراي عملکرد متفاوتي است. نقش اين الکترود در حقيقت تکميل مدار اعمال F R به بيمار است،بدون انکه چگالي جريان بالايي براي اسيب رساندن به بافت را داشته باشد که در ساده ترين حالت از يک پليت بزرگ که زير بدن بيمار قرار مي گيرد،تشکيل مي شود. در بيشتر اعمال جراحي از يک الکترود خنثي 27 سانتيمتر مربع که بر روي ران قرار مي گيرد استفاده مي شود. اساس کار دستگاه اينگونه است که جريان الکتريکي از طريق کابلهاي مربوط و الکترود فعال به بدن بيمار اعمال مي شود سپس جريان الکتريکي از طريق الکترود برگشتي Dispersive Electrode يا Return Electrode که در زير بيمار قرار داردو کابل مربوطه ، به دستگاه بر مي گردد. اثر گرمايي دستگاه که به تخريب بافت منجر مي شود ، به وسيله مقاومت الکتريکي بافت به جريان با فرکانس و چگالي بالا ايجاد مي گرددو دانسيته عبور جريان باعث برش بافت مي گردد.جهت جلوگيري از سوختن بافت ، الکترود برگشتي بايستي داراي سطح تماس بزرگ با بدن بيمار بوده تا مسير خروجي با مقاومت کم و چگالي جريان پائيني را ايجاد مي کند.
لوازم جانبي دستگاه و روش تميز کردن آنها :
1:قلم تک قطبي
2:الکترودهاي قلم تک قطبي براي برش و انعقاد
3:صفحه بيمار با کابل اتصال به دستگاه
4:پدال پايي
5:پنست دو قطبي و کابل اتصال ان به دستگاه
قلم تک قطبي :
دستگاه با انواع مختلفي از قلمهاي تک قطبي استاندارد ، سازگار است و الکترودهاي متنوعي که به عنوان الکترود فعال در جراحي تک قطبي استفاده مي شوند، نصب مي شو ند. نصب و تعويض اين الکترودها به اساني صورت مي پذيرد و جراح مي تواند با چرخاندن هر الکترود ،جهت مناسب ومورد نظر خود را انتخاب نمايد.روي قلم دو دکمه فشاري وجود دارد که جراح با فشار دکمه زرد رنگ ، که به سر قلم نزديکتر است، حالتcutting و با فشار دکمه ابي رنگ ، حالت coagulation را انتخاب مي نمايد. براي تميز کردن قلم تک قطبي ، نبايد از وانهاي شستشوي اولتراسونيک استفاده شود. همچنين ، براي تميز کردن ان نبايد از دستگاههاي هواي داغ استفاده شود. پس از هر بار استفاده از قلم تک قطبي ، با استفاده از الکل يا مواد ضد عفوني کننده ،سطح قلم و کابل را کاملا تمييز کنيد . همچنين مي توانيد کابل و قلم را در محلولهاي ضد عفوني با توجه به دستورالعمل استفاده از مواد ضد عفوني کننده ،کاملا غوطه ور کنيد. البته اينکار ممکن است از عمر مفيد قلم، به خاطر اکسيد شدن اتصالات و فيشها بکاهد. پس از اينکار ، قلم و کابل را کاملا با اب استريليزه شده شستشو دهيد. سپس در صورت نياز ، با استفاده از دستگاه اتوکلاو ، تا دماي حداکثر 134 درجه سانتيگراد ، کابل و قلم تک قطبي را استريليزه کنيد . هيچگاه کابل را به دور قلم تک قطبي نپيچيد، زيرا اينکار باعث تغيير شکل کابل در دراز مدت مي شود.
الکترودهاي قلم تک قطبي :
انواع گوناگوني از الکترودهاي فعال با شکلها و ابعاد متنوع وجود دارد، که جراح مي تواند با انتخاب مناسب ترين نوع انها ، عمل جراحي را انجام دهد. الکترودها بايد از جنس مرغوب با صافي سطح بالا تهييه شده است که حتي الامکان از چسبيدن بافت به الکترود جلوگيري مي کند. براي تميز کردن ، ابتدا بايد بافتهاي باقيمانده روي الکترود با برسهاي زبر که از جنس مس يا فولاد مي باشد، براي تميز کردن اين الکترودها نبايد از ابزار تيز مثل ، چاقو يا قيچي استفاده شودزيرا خراب شدن سطح اين الکترودها باعث چسبيدن بافت ها به الکترود در هنگام استفاده هاي بعدي مي شود. براي تميز کردن الکترودها مي توان از وان شستشوي اولتراسوند استفاده کرد و براي استريليزه کردن نيز ، مي توان از هواي داغ تا 180 درجه سانتيگراد استفاده نمود.
صفحه بيمار :
انتخاب جنس و ابعاد صفحه بيمار، بستگي به توان خروجي مورد استفاده دارد. به منظور ايمني بيمار ، لازم است با توجه به حداکثر توان خروجي مورد استفاده روي هر بيمار ، حداقل سطح تماس لازم براي صفحه بيمار ، رعايت شود. صفحه بيمار از جنس سيليکون هادي مي باشد . نرمي و انعطاف پذيري اين صفحه ، باعث سهولت استفاده و امکان بکارگيري ان در نواحي مختلف بدن بيمار مي باشد .همچنين امکان اتصال با ECG و يا اندوسکوپي به کانکتور اين صفحه فراهم است. صفحه بيمار ، با يک کابل با طول 3 متر به دستگاه متصل مي شود. براي تميز کردن و ضد عفوني کردن صفحه بيمار ، دقيقا مشابه قلم تک قطبي عمل کنيد.
پدال پايي :
براي فعال کردن ژنراتورها Monopolar , Bipolar مي توان از پدال پايي دوتايي استفاده کرد . در حالت Monopolar با فشار پدال زرد رنگ ، وضعيت Cutting انتخاب مي شود و با فشار پدال ابي رنگ ، وضعيت Coagulation انتخاب مي شود . ضمنا ، اگر به صورت همزمان ، دو پدال فشار داده شود ، هيچ کدام از ژنراتورهاي تک قطبي فعال نمي شوند . در حالت Bipolar هر کدام از پدال هاي زرد يا ابي به تنهايي و يا با هم فشار داده شوند، خروجي دو قطبي فعال مي شود .ساختار اين پدال در مقابل ريزش اب و نفوذ مايعات محافظت شده است و نيز ضد اشتعال است . ضد اشتعال بودن پدال ، بدين معناست که از اين پدال مي توان حتي در نواحي که احتمال نشت مواد بيهوشي يا ضد عفوني کننده قابل اشتعال وجود دارد، استفاده کرد . ضمنا ، براي ضد عفوني کردن يا تميز کردن سطح پدال ، از هر ماده ضدعفوني کننده حتي اگر قابل اشتعال باشد ، مي توان استفاده کرد . براي حمل ونقل پدال از کابل استفاده نشود و حتي الامکان از اعمال فشار به محل اتصال کابل به پدال اجتناب شود. ضمنا ، از پيچيدن کابل به دور پدال به صورت محکم و با فشار ، خودداري شود. در صورتي که از پدال هاي ديگري که از پدال هاي ديگري که ضد اشتعال نيستند ، استفاده شود ، بايد توجه داشت که اولا ، در تميز کردن و ضد عفوني کردن انها از مواد اشتعال زا استفاده نشودو ثانيا ، در منطقه 25 سانتي متري از محل هايي که احتمال نشت مواد بيهوشي قابل اشتعال وجود دارد ، مورد استفاده واقع نشود. اين ناحيه مشهور به Medical zone است .
پنست دو قطبي :
انواع گوناگوني ازپنست هاي Bipolar با شکل ها و ابعاد مختلف ، براي انعقاد بافت ها قابل استفاده است . به غير از انتهاي دو سر پنست ، بقيه نواحي از مواد عايق پوشيده شده است که هنگام تماس با بافت ، به غير از نوک پنست ، در نواحي ديگر انعقاد رخ نمي دهد و همچنين ،باعث سوزش دست جراح هنگامي که خروجي دو قطبي فعال مي شود ، نخواهد شد . در انتهاي پنست (محل اتصال با کابل ) رابط خروجي دو قطبي قرار دارد. نحوه ضد عفوني و استريل کردن کابل و پنست دو قطبي ، مشابه قلم تک قطبي است وتا دماي 134 درجه سانتيگراد قابل استريليزه کردن مي باشند.براي تميز کردن و ضدعفوني کردن ونگهداري پنست دو قطبي نکاتي که در تميز کردن الکترودهاي تک قطبي ذکر شد بايستي رعايت شود خصوصا براي تميز کردن نوک پنست از اشياي سخت و زبري که باعث از بين رفتن پوشش عايقي پنست مي شود اصلا استفاده نشود .از اعمال فشار زياد به پنست ويا باز کردن دو شاخه ي پنست از يکديگر اجتناب کنيد زيرا باعث خرابي پوششهاي عايق روي پنست مي شود.
از پيچيدن کابل دو قطبي به صورت محکم و با فشار اجتناب کنيد زيرا اين کار باعث تغيير شکل کابل در دراز مدت ميشود.

دستگاه عصبي، اطلاعات را جمع آوري، تحليل، ذخيره و منتقل مي کند. اين دستگاه کارکردهاي حياتي بدن را کنترل مي کند و با جهان خارج تعامل دارد. دستگاه هاي عص ...

دستگاه عصبي يا سيستم عصبي يا سامانهٔ عصبي (Nervous System) در بدن جانوران به هماهنگي فعاليت‌هاي ماهيچه‌ها پرداخته، اندام گوناگون را تحت نظارت درآورده، ...

لنف از کلمه لاتين lympha به معناي آب گرفته شده و دستگاه لنفاوي که بخشي از دستگاه ايمني به حساب مي آيد، شبکه اي از مجاري است که اين مايع شفاف (لنف) را ...

● دستگاه گوارش دستگاه گوارش از لوله گوارش و اعضاي مرتبط با آن تشکيل مي شود. لوله گوارش يک لوله پيچ خورده به طول حدود۷ متر است که غذا در حين هضم شدن از ...

استفراغ بيرون رانده شدن پرفشار محتويات معده و بخش ابتدايي روده است. شمار زيادي از بيماري ها که بسياري از آنها بيماري هاي اوليه دستگاه گوارش نيستند، مم ...

انقباضات ديواره معده غذا را با آنزيمهاي گوارشي و اسيدکلرهيدريک مخلوط مي‌کند و آن را به توده نيمه مايعي تبديل مي‌کند اين توده ابتدا به ناحيه ابتدايي رو ...

● ميکروسکوپ هاي الکتروني(TEM و SEM) ۱) ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) ۱-۱) مقدمه ميکروسکوپ الکتروني عبوري از جمله ميکروسکوپ هاي الکتروني است که در آن ...

تريبولوژي علمي است که در آن پديده هايي نظير اصطکاک، ضريب اصطکاک، سايش ميکرو مواد، روانکاري و نانو خراش مورد بررسي قرار مي گيرد. روش اندازه گيري اين پد ...

دانلود نسخه PDF - دستگاه الکتروکوتر(ECU)