up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله درمان چاقي PDF
QR code - درمان چاقي

درمان چاقي

ليپوساکشن جايگزين نامناسب رژيم و ورزش

همان طور که مي دانيد امروزه بسياري افراد به دنبال راه حل هاي يک شبه اي مثل انواع قرص ها و جراحي ها براي درمان چاقي خود مي گردند. يکي از اين راه ها که ظرف حداکثر چند ساعت مي تواند مقداري از وزن افراد را کاهش دهد ليپوساکشن است. مقاله ذيل از دريچه ديگري به اين راه حل مي نگرد.
مطالعات جديد در اين زمينه نشان مي دهند گرچه ليپوساکشن ممکن است محيط دور کمر شما را کاهش دهد اما خطرات مرتبط با چاقي مثل بيماري هاي قلبي عروقي و ديابت را کاهش نمي دهد در نتيجه، روش قديمي يعني کاهش کالري دريافتي و افزايش فعاليت بدني روزانه براي بهبود سطح سلامتي بسيار سودمندتر است.
بعد از اينکه در مطالعه اي، چربي اضافي شکمي ۱۵ زن چاق توسط ليپوساکشن برداشته شد، محققان دريافتند که اين کاهش ناگهاني وزن هيچ بهبودي را در وضعيت فاکتورهاي خطر مرتبط با چاقي مثل حساسيت به انسولين، مقدار بالاي کلسترول و چربي هاي خون و فشارخون فرد ايجاد نمي کند. در واقع محققان اين مطالعه شگفت زده شده بودند چون مقدار زيادي چربي، يعني در حدود ۱۰ کيلوگرم از بدن هر فرد برداشته بودند (که در واقع ۲۰ درصد از کل چربي بدن فرد محسوب مي شود) ولي هيچ تغييري در وضعيت سلامتي اين زنان ايجاد نشده بود.دکترکلين، پروفسور دارو و تغذيه مي گويد: «حتي برخي محصولات هم که باعث برداشت چربي اضافي بدني مي شوند نه تنها باعث بهبود سطح فاکتورهاي خطرمرتبط با چاقي نمي شوند بلکه حتي ممکن است خطر بيماري هاي قلبي و ديابت را افزايش دهند.»وي مي گويد: «اگر بيماران به وسيله رژيم غذايي تلاش کنند که چربي اضافي خود را کم کنند، حتي اگر اين کاهش بسيار کمتر از آن چيزي باشد که درعمل ليپوساکشن از بدن فرد خارج مي شود، بهبود چشمگيري را در وضعيت متابوليکي شان ايجاد کرده اند.»
احتمالاً اين وضعيت را مي توانيم به اين شکل تفسير کنيم که وقتي شما وزن خود را توسط رژيم غذايي يا ورزش کم مي کنيد، اندازه سلول هاي چربي بدن خود را کوچک تر مي کنيد که همين کوچک تر شدن سلول هاي چربي باعث بهبود سطح سلامت متابوليکي تان مي شود، ولي در عمل ليپوساکشن، شما تعداد سلول هاي چربي خود را کم مي کنيد و اندازه سلول هاي چربي باقي مانده همچنان ثابت مي ماند.محققان تأکيد مي کنند که رژيم غذايي که کالري روزانه فرد را محدود مي کند سلول هاي چربي را کوچک مي کند بنابراين براي دستيابي به مزاياي سلامتي کاهش وزن بايد به يک تعادل منفي انرژي دست پيدا کنيد يعني بيشتر از آنچه که توسط غذا به بدن تان مي رسد در طي روز کالري بسوزانيد.نوع چربي هاي برداشته شده توسط ليپوساکشن هم مي تواند يافته هاي دکتر کلين را توضيح دهد.
در ليپوساکشن، چربي زيرپوستي شکم يا ديگرنقاط بدن برداشته مي شود ولي همان طور که مطالعات قبلي نشان داده اند، چربي هاي اضافه اي که ارگان هاي داخلي بدن را احاطه کرده اند بيش از چربي هاي زير پوستي باعث افزايش خطرات مرتبط با چاقي مي شوند.تحقيقاتي که در اين مدت توسط دکتر کلي از مرکز تحقيقات چاقي و تغذيه دانشگاه پتس برگ و دکتر کلين روي حيوانات انجام شده است نشان مي دهد که برداشتن چربي هاي داخلي بدن که معمولا اعما و احشاي درون بدن را احاطه کرده اند باعث بهبود چشمگيري در مقاومت به انسولين اين حيوانات مي شود ولي برداشت چربي هاي زير پوستي که به طور معمول در ليپوساکشن انجام مي شود تأثيرات بسيار اندکي بر بهبود وضعيت سلامتي اين حيوانات دارد.
متاسفانه مطالعات پي در پي اين خبر ناراحت کننده را تکرار مي کنند که تنها تغذيه مناسب و ورزش روزانه خطرات و مشکلات مرتبط با چاقي را کاهش مي دهند و در اين زمينه راه ميان بري وجود ندارد.دکتر کلين مي گويد نبايد به ليپوساکشن به عنوان يک متهم نگاه شود چون به هرحال به عنوان يک جراحي زيبايي، مي تواند براي افراد چاق مفيد باشد البته از ديگر مزاياي احتمالي ليپوساکشن، ايجاد انگيزه در افراد براي داشتن تحرک بيشتر است که اين تحرک بيشتر مي تواند به کاهش بيشتر وزن و حفظ اين وزن کاهش يافته در افراد کمک کند. در صورتي که ليپوساکشن بتواند به اين هدف نايل شود مي تواند راه حل خوبي براي چاقي باشد.

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

آب درماني(هيدروپاتي) واژه ايست که براي درمان از طريق آب استفاده مي گردد.از زمانهايي که به ياد مي آيد،هم قبايل بدوي هم ملل متمدن آب را براي درمان بکار ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

آنفولانزا يک بيماري ويروسي است که بخش‌هاي بالايي مجراهاي تنفسي را درگير مي‌کند. اين بيماري به‌ناگاه رخ مي‌دهد و نشانه‌هايي مانند تب، کوفتگي و درد در ب ...

پمترکسد و نگاهي جديد به درمان NSCLC و نياز به بازنگري مطالعات باليني در چند دهه اخير، به علت تغيير در اپيدميولوژي و افزايش تعداد عوامل شيمي درماني هدف ...

طي تاريخ مغز انسان در ناديده گرفته شدن خود نقش بسيار خوبي را ايفا کرده است. تمامي انسان ها از مصريان باستان گرفته تا ارسطو اهميت چنداني به نقش ماده مر ...

وقتي ميزان چربي در برخي سلول هاي بافت چربي که تعدادشان به ۳۰ ميليارد سلول مي رسد، افزايش مي يابد، زمينه چاقي موضعي فراهم مي شود. اگر چه اين چاقي موضعي ...

دانلود نسخه PDF - درمان چاقي