up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله درمان آريتمي هاي بطني PDF
QR code - درمان آريتمي هاي بطني

درمان آريتمي هاي بطني

دفيبريلاتورهاي قلبي کاشتنيICD

مؤثرترين درمان آريتمي هاي بطني مي باشد. اين دستگاه نسبتاً کوچک در زير پوست تعبيه شده و از طريق سيم ( ليد) هاي خود ضربان و ريتم قلب را کنترل مي کند. کامپيوتر ICD ضربان هاي سريع بطني را تشخيص داده و به صورت اتوماتيک آن را خاتمه مي دهد. اغلب تاکي کاردي هاي بطني به صورت منظم ( VT ) بوده و با تحريکات بدون درد توسط ICD خاتمه مي يابند. در صورت عدم درمان، VT قابل تبديل به تاکي کاردي سريع لرزشي VF ميباشد. گاهاً تاکي کاردي لرزشي VF به صورت اوليه در قلب ايجاد مي شود که ICD آنرا سريعاً تشخيص داده و با شوک الکتريکي آن را خاتمه مي دهد. شوک الکتريکي منجر به ناراحتي و درد قفسه سينه در بيمار مي شود با اين حال با در نظر گرفتن مرگ حتمي در صورت عدم درمان آريتمي هاي خطرناک بطني، درد آور بودن اين درمان جان آفرين براي بيمار قابل درک مي باشد.
ميزان موفقيت ICD در خاتمه آريتمي هاي بطني بيش از ۹۰% مي باشد. ضمنا ICD قابليت ضربان سازي (پيس ميکر) را دارد و در صورتي که فرد دچار براديکاردي (ضربان کند قلب) و يا خاموشي ناگهاني ضربان ساز قلب شود از اين طريق از غش و يا مرگ ناگهاني ناشي از اين مکانيسم جلوگيري مي نمايد. در بيماران دچار نارسايي قلب ممکن است ICD با توانايي درمان نارسايي قلب ( CRT )به کار رود. اين ICD که اصطلاحاً ICD سه حفره اي نام دارد، از طريق ليدهاي بطني به انقباض مؤثر و هماهنگ بطن کمک مي کند. ICD هاي تک حفره اي از طريق يک ليد متصل به بطن راست، فقط فعاليت بطني را کنترل مي کنند ولي در ICD هاي دو حفره اي امکان مونيتورينگ و ضربان سازي براي دهليز و بطن از طريق ۲ ليد متصل به اين حفرات امکان پذير مي باشد و در مواردي که به عملکرد پيس ميکر نياز باشد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. در ساير موارد انتخاب نوع تک حفره اي و دو حفره اي به انتخاب پزشک مي باشد.
● نحوه تعبيه ICD
در صورتي که بنابر تشخيص پزشک متخصص قلب، بيمار کانديد تعبيهICD باشد، ابتدا در بيمارستان و در يک تخت مونيتوردار بستري مي شود. آزمايشات لازم به عمل مي آيد . قبل از انجام عمل فرد بايد به مدت ۸ ۶ ساعت ناشتا باشد. عمل تعبيه ICD در اطاق آنژيوگرافي انجام مي شود. بيمار بر روي تخت مجهز به دستگاه فلوروسکوپي (تصوير برداري با اشعهX ) خوابيده و کنترل فشار خون و مونيتورينگ الکتروگرام قلبي و وضعيت تنفسي به صورت دائم انجام مي شود. پزشک انجام دهنده عمل در شرايط کاملاً استريل ، پوست ناحيه (معمولاً ناحيه زير ترقوه چپ) را بيحس کرده و با سوزن مخصوص، سياهرگ بزرگ اين ناحيه را پيدا کرده و پس از برش پوست، ليد (سيم) ICD را وارد اين سياهرگ مي کند. سپس با استفاده از دستگاه فلوروسکوپي، ليد يا ليدها را به دهليز و بطن راست هدايت کرده و در محل مناسب قرار مي دهد. پس از اطمينان از عملکرد صحيح ليد در محل قرار داده شده، ليد به عضلات زير پوستي دوخته شده و انتهاي آزاد آن به ژنراتور ICD وصل مي شود. ژنراتور از طريق برش ايجاد شده در زير پوست گذاشته شده و پوست دوخته مي شود. مدت زمان تعبيه ICD به طور متوسط يک تا يک و نيم ساعت است اگرچه در برخي موارد مدت زمان طولاني تر قابل انتظار است. عليرغم بيحسي موضعي، احساس مختصر ناراحتي مخصوصاً در هنگام وارد کردن سوزن به نواحي عمقي، غيرقابل اجتناب است. پس از خاتمه تعبيه ICD لازم است عملکرد صحيح دفيبريلاتور مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد. جهت اين امر تست DFT انجام مي شود. پس از ايجاد بيهوشي سبک توسط تکنيسين بيهوشي، ICD با تحريکات برنامه ريزي شده آريتمي بطني را در قلب بيمار ايجاد مي نمايد. پس از ايجاد آريتمي بطني، ICD در صورت عملکرد صحيح آن را تشخيص داده و خاتمه مي دهد. اين تست جهت تنظيم پارامترهاي ICD صورت گرفته تا در صورت ايجاد آريتمي در آينده، احتمال شکست درمان نزديک به صفر باشد. اين تست بسيار کم خطر مي باشد و بيمار طي انجام آن در خواب عميق است تا از اضطراب عمل و درد ناشي از شوک اجتناب شود .
● مراقبتهاي لازم پس از تعبيه ICD
پس از خروج از کت لب بيمار به بخش منتقل مي شود و روي تخت مونيتورينگ استراحت مي کند و تا ۲۴ ساعت استراحت مطلق داشته و يک کيسه حاوي شن بر روي پانسمان قرار داده مي شود تا با اثر فشاري خود مانع از تجمع خون زير پوستي شود. آنتي بيوتيک هاي تزريقي و داروهاي مسکن جهت تسکين درد بعد از برطرف شدن بيحسي طبق صلاحديد پزشک در طي مدت بستري تجويز مي شود . عکس قفسه سينه نيز براي تأييد محل مناسب ICD و مشخص شدن عوارض احتمالي، معمولاً روز بعد از عمل انجام مي شود. اندام فوقاني که در سمت محل کاشت ICD است در طي ۴۸ ۲۴ ساعت اول بايد کاملاً بي حرکت باشد(جهت جلوگيري از جابه جايي ليد در طي اين مدت) . ممکن است تست ICD يعني DFT در روز تعبيه آن انجام نشده و بعلت شرايط خاص و نظر پزشک در روز بعد از عمل جهت انجام آن بيمار مجدداً به اتاق کت لب منتقل شود. نکته مهم، خشک بودن محل پانسمان تا مدت يک هفته است. نفوذ آب به محل برش پوستي در طي اين مدت احتمال عفونت را افزايش داده و بايد از آن اجتناب شود. مراجعه مجدد بيمار ۲ هفته بعد از عمل، جهت مشاهده برش پوستي و کشيدن بخيه ها (در صورت استفاده از بخيه هاي پوستي) مي باشد. ممکن است در طي اين مدت آنتي بيوتيک خوراکي براي بيمار تجويز شده باشد. در صورت مشاهده تورم غير عادي و يا خروج خونابه و يا ترشحات چرکي از محل برش پوستي، بيمار بايد سريعاً به پزشک متخصص مراجعه کند. ظاهر محل ICD ممکن است در طي روزهاي اول براي بيمار نگران کننده باشد ولي معمولاً پس از گذشت چند هفته اين محل ظاهر مناسب بدست مي آورد.
● مراقبتهاي طولاني و پيگيريهاي دوره اي ICD
تعبيه ICD براي حفظ جان فرد بوده و زندگي اين فرد کاملاً طبيعي مي باشد. تنها محدوديت فرد، استفاده از حرکات شديد از اندام فوقاني سمت ICD و بالاتر بردن بازو بيش از ۹۰ درجه است. با توجه به اين مسئله ICD در سمتي کاشته مي شود که فرد استفاده کمتري از آن اندام دارد ( معمولا دست چپ). اگرچه احتمال اختلال کارکرد ICD هاي فعلي پايين است با اين حال در تعداد کمي از بيماران جابجايي ليد بر اثر حرکت اندام فوقاني، آسيب ليد بر اثر حرکات شديد و يا مناسب نبودن برنامه ريزي اوليه براي وي مشکل ساز مي شود . تشخيص سريع اختلال ايجاد شده توسط آناليز ICD وعکس برداري قفسه سينه به راحتي انجام مي شود. آسيب به ليدها و يا جابجايي آن در بيماراني که نياز به ضربان سازي دستگاه ندارند علامت خاصي ايجاد نمي کند ولي در صورت ايجاد آريتمي بطني خطرناک، ممکن است عملکرد دستگاه در تشخيص و يا درمان آن مختل شده و بالقوه بسيار خطرناک است. بنابراين در صورت ايجاد غش (سنکوپ) بدون شوک ICD ويا شوکهاي متوالي، مراجعه به مرکز تخصصي و بررسي ICD موکداً توصيه مي شود. آناليز دوره اي ICD در تشخيص زود هنگام اختلالات ICD بسيار کمک کننده است.
● علايم خطرناک در بيماران داراي ICD
۱) غش (سنکوپ):
در صورتي که فرد داراي ICD دچار سنکوپ شود، احتمال آريتمي بطني که توسط ICD تشخيص داده نشده باشد مطرح است. اگرچه احتمال اين مسئله بسيار پايين است اما عملکرد صحيح ICD و باتري آن بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد. حافظه کامپيوتري ICD قادر به ثبت هرگونه آريتمي در فرد است بنابراين با بررسي و قايع ثبت شده مي توان وجود آريتمي در زمان علايم بيمار را بررسي کرد. گاهاً فرد پس از شروع آريتمي بطني از هوش مي رود و شوک ICD پس از سنکوپ انجام شده و فرد آن را به ياد ندارد.
۲) شوک هاي مکرر:
در صورتي که در طول يک شبانه روز ۲ بار شوک ICD ايجاد شود نيازي به مراجعه فوري نيست ولي در صورت تعداد بيشتر شوک بررسي سريع الزامي است؛ ممکن است علت اين شوک هاي مکرر، آريتمي هاي راجعه واصطلاحاً طوفان آريتمي درفرد باشد که در اين صورت عليرغم نجات بخش بودن اين شوکها لازم است جهت ايجاد آزار کمتر براي بيمار نياز به تجويز داروهاي ضد آريتمي و حتي بستري موقت باشد. از علل ديگر شوکهاي مکرر آريتمي هاي سريع دهليزي است که واقعاً جهت درمان نيازي به شوک ندارند با اين حال بعلت سرعت بالا، ICD را گمراه کرده و منجر به درمان نامناسب شوند. در اين صورت تنظيم ICD براي ايجاد حساسيت کمتر به اين آريتمي ها و تجويز دارو براي پيشگيري از آريتمي دهليزي الزامي است. از علل ديگر شوک هاي مکرر ورود به محيط هاي الکترومغناطيسي، جابجايي ليدها و اختلال سيستم ICD است که به راحتي قابل تشخيص مي باشند.
● داروها در بيماران داراي ICD
برخي از داروهاي قلبي مخصوصا داروهاي ضد آريتمي ممکن است بر ميزان لازم انرژي شوک براي خاتمه آريتمي بطني موثر باشند و گاهاً منجر به اختلال عملکرد ICD شوند. بنابراين شروع و يا افزايش ميزان مصرف اين داروها همواره بايد تحت نظر الکتروفيزيولوژيست باشد.
● آناليز دوره اي ICD
دستگاه پروگرامر (PSA) که معمولا در مراکز تخصصي پيس ميکر وجود دارد امکان آناليز و بررسي ICD کاشته شده در بدن فرد را توسط امواج راديوفرکانس فراهم مي کند. عملکرد صحيح ICD و ميزان باقي مانده از عمر باتري مورد ارزيابي قرار گرفته، آريتمي هاي ثبت شده توسط دستگاه و درمانهاي انجام شده بررسي و برنامه ريزي ICD بر اساس نياز فرد انجام مي شود . اولين آناليز پيس ميکر روز بعد از تعبيه پيس ميکر و آناليز بعدي ۶ هفته بعد انجام مي شود. آناليزهاي بعدي معمولا هر ۳ ماه صورت مي گيرد. و پرهيز از محيطهاي حاوي امواج الکترومغناطيسي امواج شديد الکترومغناطيسي مانند آنچه توسط دستگاه MRI و يا در نزديکي دکلهاي فشار قوي وجود دارد فعاليت ICD را به صورت موقت و گاهاً دائم مختل مي کند و بايد مورد اجتناب قرار گيرند. از نزديکي زياد به دستگاه هاي جوشکاري نيز بايد پرهيز شود. راديو تراپي درماني نيز مي تواند منجر به اختلال دستگاه شود اگرچه در موارد غيرقابل اجتناب با مشاوره الکتروفيزيولوژيست قابل انجام است. عبور از دستگاه هاي ايمني فرودگاه ها معمولاً بي خطر است ولي تجسس دستي بيمار با استفاده از wand خطر ساز بوده و بايد به مسئولين زيربط اطلاع داده شود. ضمنا دزدگيرهاي مورد استفاده در منازل و يا اتومبيل ها، بالقوه براي عملکرد ICD خطرساز بوده و مجاورت طولاني با آنها بايد مورد اجتناب باشد. استفاده از موبايل و يا تلفنهاي ديجيتالي خطر عمده اي نداشته و براي بيمار قابل استفاده مي باشند. نکته مهم يادآوري وجود ICD در هر ارجاع به پزشک و مخصوصاً در صورت مراجعه جهت جراحي مي باشد.
● پايان عمر باتري ICD
ذخيره باتري ICDهاي فعلي معمولا براي ۷ ۶ سال کافي است. با اين حال اين مقدار بستگي به ميزان شوک هاي داده شده و ضربان سازي توسط ICD و ولتاژ تنظيم شده آن دارد. در صورتي که قلب بيمار کاملاً وابسته به پيس ميکر بوده و فعاليت زياد وي منجر به سرعت بالاي ضربان سازي شده باشد و يا در مواردي که به علت مقاومت بالاتر بافت قلب نياز به تنظيم ولتاژ بالاترپيس ميکر باشد قطعاً طول عمر باتري کمترخواهد بود. در هر بار مراجعه جهت آناليز طول عمر باقي مانده ICD به صورت تخميني توسط پروگرامر ارائه مي شود.
● تعويض ژنراتور ICD
در صورتي که عمر باتري ICDرو به پايان باشد عمل تعويض ژنراتور انجام مي شود. اين عمل مشابه عمل تعبيهICD است با اين تفاوت که ليدها از قبل وجود داشته و فقط ژنراتور قبلي با يک ژنراتور جديد تعويض ميشود. در موارد کمي که آسيب ليد و يا عفونت ديررس ICD ايجاد شده باشد ممکن است نياز به خارج کردن اجزاء ICD و تعبيه مجدد در همان محل و درموارد عفونت در طرف مقابل باشد.

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

آب درماني(هيدروپاتي) واژه ايست که براي درمان از طريق آب استفاده مي گردد.از زمانهايي که به ياد مي آيد،هم قبايل بدوي هم ملل متمدن آب را براي درمان بکار ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

آنفولانزا يک بيماري ويروسي است که بخش‌هاي بالايي مجراهاي تنفسي را درگير مي‌کند. اين بيماري به‌ناگاه رخ مي‌دهد و نشانه‌هايي مانند تب، کوفتگي و درد در ب ...

پمترکسد و نگاهي جديد به درمان NSCLC و نياز به بازنگري مطالعات باليني در چند دهه اخير، به علت تغيير در اپيدميولوژي و افزايش تعداد عوامل شيمي درماني هدف ...

طي تاريخ مغز انسان در ناديده گرفته شدن خود نقش بسيار خوبي را ايفا کرده است. تمامي انسان ها از مصريان باستان گرفته تا ارسطو اهميت چنداني به نقش ماده مر ...

بوتاکس يا سم بوتولينيوم تيپ A، به وسيله ميکروب کلستريديوم بوتولينوم توليد شده و مشابه سم ايجاد کننده مسموميت غذايي است به عبارتي خود باکتري مي تواند ا ...

دانلود نسخه PDF - درمان آريتمي هاي بطني