up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله درمانگر اعتياد PDF
QR code - درمانگر اعتياد

درمانگر اعتياد

نقش خانواده در ترک اعتياد

زماني که فرد معتاد با تصميم خودش يا حتي به اصرار خانواده تصميم به ترک مي گيرد به نوعي وارد مرحله اي ازدرمان مي شود. آنچه در اين مرحله مهم است اين است که رويکرد خانواده بايد نسبت به وي با رويکرد زمان مصرفش متفاوت باشد...
ما خانواده را يک سيستم در نظر مي گيريم که افراد آن زنجيره وار به هم متصل هستند و رفتارهايشان روي يکديگر کاملا موثر و تاثيرگذار است. ما فرد معتاد را هم يکي از اجزاي اين سيستم درنظر مي گيريم و براي آنکه بخواهيم اين جزء را درمان کنيم يا رفتارش را تغيير بدهيم، بايد رفتارها و ارتباطات ساير اجزا را هم نسبت به آن تغيير دهيم زيرا در سال هاي زمان مصرف مواد و زمان تخريب، خانواده به تدريج با رفتارهاي اعتيادگونه فرد تطبيق پيدا کرده است. يعني وقتي فرد در گذشته مواد مصرف مي کرده است تنبيه?ها، تشويق ها و فشارهاي خيلي زياد براي ترک از سوي افراد خانواده، باعث شده خانواده از نظم خودش خارج شود. حال براي آنکه اين جزء بخواهد رفتارهايش را درست کند و به بدنه سالم خانواده بازگردد به همان نسبت افراد خانواده هم بايد تغييراتي در رفتارهاي خود ايجاد کنند تا آمادگي پذيرش فرد در حال ترک را داشته باشند.
يکي از راه هاي ترک اعتياد، درمان هاي پرهيز مدار است که فرد با قطع هرگونه ماده مخدر يا محرک دچار علائم ترک مي شود و طي ۳ هفته با استفاده از داروهاي مجاز مانند داروي بوپرونورفين (زيرزباني) که در کلينيک هاي ترک اعتياد تجويز مي شوند يا داروهاي مجاز بدون مورفين که پزشک براي وي نسخه مي کند، يا حتي بدون مصرف هيچ گونه دارويي يک دوره حدودا يک ماهه علائم محروميت از مواد را تجربه مي کند. اين علائم با توجه به نوع مواد مخدر متفاوت است اما مهم ترين اصلي که وجود دارد اين است که خانواده بايد بداند فرد طي دوره درمان فوق العاده تحريک پذير است و به حمايت عاطفي بسيار زيادي احتياج دارد. يعني فرد در شرايطي قرار دارد که امکان برگشت به گذشته و تجديد خاطرات آن قوي تر از توانايي فرد در تصميم گيري براي آينده است.
به همين دليل ما به خانواده ها توصيه مي کنيم که تمام تلاششان را انجام دهند تا فرد علائم محروميت اش را راحت تر تحمل و درنهايت ترک کند.
● خانواده در کنار درمانگر اعتياد
يکي از اقداماتي که خانواده ها بايد انجام دهند ارجاع فرد نزد پزشک و مشورت کردن با مشاور، درمانگر يا گروه هاي خودياري است. از همه مهم تر اينکه تا حد امکان از درمان هاي سرخود و غيرعلمي بپرهيزند و هيچ دارويي را بدون نظر پزشک براي فرد در حال ترک تجويز نکنند. خانواده ها بعد از گذشت اين مدت براي اطمينان خودشان و فرد در حال ترک از اينکه آيا مواد مخدر کاملا از بدنش پاک شده است يا نه بايد به پزشک مشاور مراجعه کنند تا از وي تست گرفته شود. در اين زمان پيشنهادهايي مانند شرکت در جلسات مشاوره، شرکت در گروه هاي خودياري، شرکت در جلسات گروه درماني يا استفاده از دارويي به نام نالتروکسان که دارويي ضدمورفين است و گيرنده هاي مورفيني موجود در بدن فرد را کاملا مسدود مي کند و به افرادي که ترک کرده اند داده مي شود مي تواند در حفظ پاکي بسيار موثر باشد. مسلما از اين زمان به بعد خانواده ها بايد رويکرد جديدي در مقابل فرد ترک?کرده داشته باشند. اولين اولويت ما براي خانواده ها يادگيري شرايط و رفتارهاي جديد است. خانواده بايد بداند اين امکان وجود دارد که فرد بدون آنکه خودش بخواهد دچار يادآوري دوران مصرف شود. اين يادآوري در واقع يک واکنش فيزيولوژيک در بدن فرد است. مثال خيلي ساده آن هم اين است که وقتي فردي در طولاني مدت به يک عامل يا ماده اي عادت مي کند، بعد از مدتي که از آن عامل جدا مي شود دچار علائم و شواهد مربوط به محروميت و ترک آن ماده يا عامل مي شود.
به اين شکل که سيستمي در بدن وي بر اثر تماس با عوامل يادآوري کننده مصرف، وسوسه و ميل به مصرف ماده را بالا مي برد. درواقع مي توان گفت در صددرصد افرادي که ترک پرهيز مدار دارند وسوسه، يادآوري و ميل به مصرف هم از نظر جسمي و هم از نظر رواني رخ مي دهد. بنابراين خانواده بايد اين واقعيت را بپذيرد و با روي باز از فرد بخواهد که احساسش را طي اين يادآوري ها برايشان تعريف کند تا فرد، خانواده و مشاور متوجه عواملي که اين يادآوري ها را ايجاد کرده است، باشند و در حذف آنها بکوشند. خانواده ها بايد بدانند که نمي توانند منکر وجود چنين وسوسه هايي شوند اما قطعا مي توانند به فرد در حال ترک کمک کنند تا از اين وسوسه ها به سلامت عبور کند.
● کمک به فرد در حال ترک براي حذف عوامل وسوسه انگيز
يکي از دلايلي که در بسياري اوقات ايجاد وسوسه مي کند برخورد يا روبه روشدن با عوامل مصرف مانند محيط هاي مصرف گذشته، افرادي که با هم مواد مصرف مي کرده اند و ابزارآلات مصرف است. خانواده ها بايد ضمن پذيرش اين مساله در حذف چنين عواملي بکوشند و از پزشک درمانگر اعتياد بخواهند تا راه هاي برخورد فرد در حال ترک را در چنين مواقعي به آنها آموزش بدهد. در ضمن فراموش نکنيد اعتياد يک بيماري مزمن است پس امکان دارد علائم عود، لغزش و علائم ابتدايي لغزش که وسوسه است تا مدت ها وجود داشته باشد اما روز به روز با بالا رفتن مدت پاکي و ياد گرفتن تمريناتي که چگونه بايد با اين لغزش ها مبارزه کرد، وسوسه ها کمرنگ و کمرنگ تر مي شود و فرد در برابر آنها قوي تر شده و بهتر واکنش نشان مي دهد.
● خانواده ها توقع زيادي نداشته باشند
بسياري از خانواده ها انتظار دارند که فرد بعد از دوره سم زدايي به سرعت دقيقا به عملکرد سال هاي قبلي که هيچ موادي مصرف نمي کرد، برسد يا بعد از دوره يک ماهه سم زدايي دقيقا عملکرد يک فرد سالم را داشته باشد. خانواده ها بايد بدانند رسيدن به سلامت کامل به اين سادگي ها نيست زيرا وضعيت جسمي و فيزيولوژيک فرد به علت مدت زمان مصرف و سپس قطع مصرف دچار تغييراتي مي شود در نتيجه فرد نبايد تحت فشار کاري و استرس هاي خانوادگي باشد. شادي زياد، ناراحتي بيش از اندازه، فشارهاي خانوادگي يا کاري زياد براي جبران خسارت گذشته در دوران پس از ترک مي تواند براي فرد معتادي که حالا ترک کرده است، خطرناک باشد. براي روشن تر شدن موضوع يک مثال برايتان مي زنم. فردي بعد از ترکش بارها و بارها دچار لغزش مي شد. وقتي با خانمش صحبت کرديم متوجه شديم که فرد بعد از دوران ترک دچار وسوسه مي شود. به همين دليل بسيار ناراحت و عصباني شده و اين را برابر با مصرف مواد مي داند و حالا احساس شرم و گناه مي کند.
همين احساس گناه مشکل فرد را بدتر مي کرد اما اگر وي و خانواده اش بدانند که ايجاد وسوسه و ميل به مصرف فرآيندي طبيعي است و امکان دارد اتفاق بيفتد اولا منتظرش خواهند بود و ثانيا ياد خواهند گرفت و تمرين خواهند کرد که در برابر وسوسه ها چگونه با فرد برخورد مناسبي داشته باشند. توصيه اي که ما به اين زوج داشتيم اين بود که هرگاه فرد دچار وسوسه مصرف مواد شد آن را با همسرش در ميان بگذارد و در مورد آن با هم صحبت کنند و بررسي کنند که چه عاملي باعث ايجاد اين وسوسه شده است تا وي بتواند جهت فکري همسرش را تغيير دهد و هر دو در حذف آن عامل بکوشند. اين کار باعث آرامش فرد ترک کننده و خانواده وي خواهد شد.

بلاي هستي سوز ! ( قسمت اول ) کاربر محترم شما مي توانيد اين مطلب را در سه قسمت مطالعه نماييد. اعتياد به مواد مخدر ، به عنوان نابساماني اجتماعي ، پديده ...

نتيجه تحقيق جالبي كه در ژاپن صورت گرفته است نشان مي‌دهد ارتباط مستقيمي بين تمايل به مصرف دخانيات بخصوص سيگار و حضور يك ژن مخصوص به نام ‪CYP۲A‬ ‪ ۶‬وجو ...

در اين مقاله ما نمي خواهيم كسي را به جرم اعتياد محاكمه و سپس درمان كنيم .به نظر ما اعتياد يكي از پديده هاي بيمار گونه در جوامع به شمار مي آيد و اعتياد ...

طبقه بندي مواداعتياد آور مواد مخدر را به اعتبارات متعددي مي توان طبقه بندي کرد. مثلا اگر آنها را به طبيعي، نيمه مصنوعي و مصنوعي گروه بندي کنيم، يا از ...

شايد شما تا به حال اطلاعات زيادي راجع به اعتياد و وابستگي به مواد مخدر، سيگار، قرص هاي شادي آور و غيره کسب کرده باشيد، اما جاي ماده اي بسيار شايع که ت ...

پروتئين ها در بدن داراي نقش بسيار مهم و گسترده اي در فرآيندهاي بيولوژيک، انتقال مواد به درون سلول ها و بيرون از آن، تشکيل رسپتورها، تسريع واکنش هاي بي ...

وابسته شده است. شايد به قول ديگران معتاد، معتاد و وابسته به چه. او مي داند که هيچ مواد مخدر چه سنتي و چه صنعتي را نه ديده و نه حتي مصرف کرده است. او ف ...

همه جوامع، نوجواني را يکي از مهم ترين مراحل زندگي هر فرد مي دانند و عموما اين دوران را به عنوان گذر از دوران کودکي به بزرگسالي تعريف مي کنند.... بخشي ...

دانلود نسخه PDF - درمانگر اعتياد