up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله درخت کاشو PDF
QR code - درخت کاشو

درخت کاشو

کاشت و پرورش درخت کاشو(بادام هندي)

● موطن اصلي وقدمت كاشت:
موطن اصلي اين درخت از آمريكاي جنوبي ويرزيل مي باشدكه پس ازكشف آمريكا توسط پرتقاليها به ساير نقاط دنيا برده شد. امروزه كشور هندوستان بزرگترين توليد كنندهٔ اين محصول بوده وجنوب غربي اين كشور ازمراكز عمدهٔ كاشت مي باشد.
مقاومت درختچهٔ كاشو نسبت به كم آبي بيشتر از درخت انبه است، اما درمقابل سرما حساستر از انبه مي باشد.
● ارزش غذايي ميوه:
تركيب شيميايي اين ميوه بدين قرار است كه:
▪ گلوكز يا لوولز ۹%-۷%
▪ اسيد تانيك ۰.۵درصد(اين ماده باعث گس شدن طعم ميوه مي شود)
▪ مواد معدني ۱۲%
▪ مغز دركاشو علاوه بر طعم مطبوعي كه دارد، ۱۵%پروتئين و ۴۰%چربي هم دارد.
● شرايط آب وهوايي ومحيط كاشت:
همان طوري كه ذكر گرديد كاشو بومي مناطق گرمسيري است وطبعا درمناطقي كه داراي اينگونه آب وهوا باشد رشد خوبي دارد. درخت در بدترين وكم عمق ترين خاكها رويش دارد ومحصول ميدهد ولي خاكهاي عميق وليموني باعث افزايش باردهي ورشد بهتر درخت ميگردد.
● ميوهٔ كاشو:
ميوهٔ حقيقي دراين درخت محتوي مغز يعني قسمت خوراكي ميوه مي باشد. ميوه داراي قسمتي لوبيايي شكل، ودرانتها نسبتا طويل ومتورم است كه در داخل اين برآمدگي مغز يا قسمت خوراكي ميوه قرار دارد كه پس ازرسيدن كامل ميوه و برداشت بايستي مغزميوه را براي عرضه به بازار از پوست آن جدا بنمايند.
سه تاچهار هفته پس ازباز شدن گل وتشكيل ميوه يعني تلقيح گلهاي ماده دم گل شروع به رشد كرده و۳-۲ ماه بعد كه ميوهٔ حقيقي كاملا رسيد رشد دم ميوه نيز به حداكثر رسيده جسمي نرم وگوشتي با طعم كمي ترش كه بسيار معطراست توليد مي كند. اين شبه ميوه يا دم گل متورم وبراي تهيهٔ يك نوع شراب ويا مصرف به صورت تازه خوري به عنوان ميوه مورد استفاده قرار ميگيرد. درموقع رسيدن كامل، قطر دم ميوه به۵-۴ وطول آن به۱۰-۵ سانتيمتر مي رسد ورنگ آن صورتي يا زرد مي گردد.
مغز بادام هندي كه داراي مقدار زيادي چربي مي باشد خيلي زود تند وفاسد مي گردد يعني چربي آن درمجاورت اكسيژن هوا اكسيد مي شود. براي حمل اين محصول به نقاط دوردست بايد آنها را درجعبه هاي فلزي قابل نفوذبه هوا قراردهندوپس از پركردن جعبهٔاول هواي داخل آنرا خارج نموده و به جاي آن گاز دي اكسيد كربن وارد كرده ودرجعبه را مسدودنمايند، بدين طريق مي توان مغز كاشو راتا دو سال بدون اينكه فاسد شود، نگاهداري كرد.
● ازدياد درخت كاشو:
اين درخت گرمسيري هميشه سبز حساس، كه عمدتا درهندوستان پرورش داده مي شود، معمولا با بذر تكثير گرديده وبراي انجام اين عمل ۳-۲ عدد بذر، مستقيما درباغ كاشته مي شود(به علت اينكه انتقال نهالهاي جوان توام با اشكالاتي است از كشت آن درخزانه صرف نظر مي نمايند). بعد از رويش بذور يك عدد ازآنها را نگهداشته وبقيه راحذف مي نمايند.
با اينكه بذرهاي درخت هيچ نوع ركود بذري ندارند، اما بذور رابايد باقرار دادن درآب، ازنظر وجود جنين مورد آزمايش قرار داد(بذور غوطه ور حذف مي شوند). جوانه زني درمدت ۲۰-۱۵ روز صورت مي گيرد.
همانطوري كه گفته شد نهالها قدرت انتقال ندارند وبه همين جهت درحالتي كه بخواهيم آنها را بعد از رويش به زمين اصلي انتقال داده ونسبت به كاشتشان اقدام كنيم، ازگلدان هاي توربي استفاده مي نمائيم؛ بدين صورت كه بذور را درگلدانهاي توربي كاشته ودر زمان انتقال توام با گلدان، گياهان جوان را هم در زمين اصلي مي كاريم. بنابراين گلدان با نهالها در داخل خاك قرار مي گيرد، وبه مرور پوسيده واز بين مي رود.
● كاشت درخت:
اين درخت در دورهٔ جواني رشد سريعي دارد ولي طول عمر آن كم است وحدود بيست سال زندگي مي كند، درحالي كه درخت انبه وپسته كه با بادام هندي در يك خانواده قرار دارند تا يكصد سال عمر مي كنند.
بيشتر محصول كاشو از درختاني كه درنامرغوب ترين اراضي وبطور وحشي وخودرو سبز شده اند، جمع آوري مي گردد. منتها باغهاي كاشته شده هم نسبتا زياد است ودرختي كه درزمين مرغوب كاشته شده ومورد مراقبت قرار مي گيرد، محصول بيشتري مي دهد.
فاصلهٔ كاشت درخت كاشو درباغات ديم واراضي نامرغوب درحدود ۱۸متر درهر جهت، ودر اراضي زراعتي حاصلخيز با آبياري،۱۲-۱۰متر مي باشد.
نكته:
نياز درخت كاشو نسبت به گرده افشاني زياد بوده، وميزان دگرگشني درآن كم است.

درخت ميخک بومي جزائر اندونزي و اقيانوسيه است و بعلت زيبايي خاصي که درد امروز در بيشتر نقاط دينا بعنوان درخت زينتي پرورش داده مي شود . البته در مناطق س ...

مقدمه در اين جلسه در مورد خانواده کراسولاسه مطالبي را بيان مي‌کنيم. اين خانواده از نظر ظاهري شباهت زيادي به گياهان خانواده گوشتي و كاكتوس‌ها دارد. کرا ...

گياهاني خشبي در ختچه اي ويا به اندازه متوسط گوشتي ويا کم وبيش گوشتي بجز توده هاي کرکي در محل گره ها معمولا بي کرک .ساقه ها مشخصا بند بند برگ ها متقابل ...

● بيرون بردن لوازم مسجد ۱) س: چند عدد بخاري چوب سوز را قبلاوقف مسجد نموده اند و فعلا با تعويض بخاريها، ديگراحتياجي به آنها در اين مسجد نيست و مسجدي در ...

سيب ( دقيقا يک ميوه شفتدار) ميوه درختي ازطبقه Malus است که عضوي از خانواده گل سرخيان بوده ( روزاسيا) و در طول تاريخ کشت مي شده است . بيشتر گروه سيبها ...

نام علمي : Aceraceaeer Spp خانواده : Aceraceae نام انگليسي : Maple اين جنس به علت تنوع فرم و دامنه گسترش از مهمترين گونه‌هاي جنگلي بوده وشامل 200 گونه ...

يکي از آرزوهاي من در دوران کودکي اين بود که درخت سيب حياط خانه به يک درخت شکلات تبديل شود. هر روز صبح بلافاصله پس از برخاستن از خواب به درخت سيب نگاه ...

آن طور که از نوشته هاي مورخان يوناني به دست مي آيد، در حدود ۳۰۰۰ سال قبل، اطراف خانه بسياري از ايرانيان را باغ احاطه کرده بود و واژه پرديس به همان باغ ...

دانلود نسخه PDF - درخت کاشو