up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله دانستني هاي زيست شناسي PDF
QR code - دانستني هاي زيست شناسي

دانستني هاي زيست شناسي

دانستني هاي زيست شناسي
مگر نمي دانيد که هر حرکت کوچک پلک و هربار چشم بر هم زدن، قطرات اشکي به همراه دارد؟ اشکها از همان غده اشکي مي تراوند که در گوشه و بالاي هر يک از دو چشم ما جاي گرفته است.
● چرا پياز ، اشک ما را در مي آورد؟
آيا هيچ مي دانيد که شما شبانه روز دايماً اشک مي ريزيد؟!
مگر نمي دانيد که هر حرکت کوچک پلک و هربار چشم بر هم زدن، قطرات اشکي به همراه دارد؟ اشکها از همان غده اشکي مي تراوند که در گوشه و بالاي هر يک از دو چشم ما جاي گرفته است.
هر بار که پلک مي زنيد، اين به منزله يک مکيدن است؛ چرا که با اين عمل اندکي مايع از غده اشکي باز مي ستانيد. اشک نام همين مايع فرو غلتان است .جلوگيري کند. اکنون فرض کنيد يک بار چيز تحريک کننده اي وارد چشم بشود؛ در اين هنگام پلکها شما خودبخود شروع به برهم خوردن مي کنند تا از اين راه، قطرات اشک را به منظور شتشوي چشم جاري سازند. پس مي بينيد که فايد اشک در چنين مواردي، حفاظت چشم است در برابر مواد مضر و تحريک کننده خارجي. ما همه دود را با چشمان خود تجربه کرده ايم، و ديده ايم که چگونه ديدگان ما را آزار مي دهد و اشک به راه مي اندازد . پياز نيز همين طور است، يعني ماده تحريک کننده اي از خود ترشح مي کند که باعث آزار چشم است.
● اين ماده چيست؟
از پياز، روغني ترشح مي شود که داراي گوگرد است. اين ماده نه تنها بوي تند و زننده پياز را پديد آورده که عامل تحريک کننده چشم نيز گشته است.
غده اي اشکي ، آب جاري سازد و خود را با شستشو دادن، از آسيب آن رها سازد.
پياز يکي از تره بارهاي بسيار مفيد است. از تيره سوسنيها و اصلش از آسيا است. از اوايل تاريخ بشر تا کنون هزاران سال مي گذرد که پيوسته مورد مصرف انسانها بوده است.
پياز به گروه سيرها تعلق دارد؛ بنابراين، خويشاوند بسيار نزديک تره و سير تند معمولي است.
«سوسير» به لحاظ طعم ، از سير ملايمتر است. پيازپه نيز عضو کوچکتري از همين نوع گياه به شمار مي رود.
در آمريکا بزرگترين و مشهورترين پياز، پياز اسپانيولي است که معمولاً حدود نيم کيلو وزن دارد .
● صرع چيست؟
در روزگار قديم ، مردم بيماريها را نمي شناختند و سبب آنها را نمي دانستند که چيست؛ از اين رو با مبتلايان به برخي از بيماريها بسيار با خشونت رفتار مي کردند.
در خاورميانه ، بيماران مصروع را افرادي ديوانه و يا جادو شده مي پنداشتند! ولي با اين وصف آيا مي دانيد که بسياري از افراد بزرگ و نوابغ جهان، بيماري صرع داشتند؟ مانند: دوک ويلينگتن ، ريچارد واگنر آهنگساز آلماني ، وينسنت فان خوخ نقاش هلندي، لويي اکتور برليوز آهنگساز فرانسوي.
صرع يک بيماري عصبي است. بيماران مصروع کساني هستند که دچار حمله هاي ناگهاني مي شوند که در اين حال تشنجهايي به آنان دست مي دهد و از پي آن ممکن است به مدهوشي يا حالت اغما فرو روند .
هنوز پزشکان به علت اين تشنجها دست نيافته اند. بظاهر چنين مي نمايد که بهنگام صرع، وقفه هاي کوتاهي در فعاليتهاي عادي مغز، روي مي دهد .
بافت مغز مصروعان در برابر تغييرات شيميايي ، حساس است؛ از اين رو هرگاه پاره اي از اين تغييرات شيميايي روي دهد، مغز با تخليه هاي نامعمولي انرژي ، واکنش نشان مي دهد. مي گويند بر اثر چنين تخليه هاي غيرعادي است که تشنجهاي صرع پديد مي آيد.
البته انسان بايد خود، زمينه صرع داشته باشد تا چنين واکنشهايي در وجودش روي دهد؛ چرا که افراد ديگر نيز در معرض همين گونه تغييرات شيميايي قرار مي گيرند بي آنکه دستخوش چنان تشنجهايي شوند. علاوه بر اينها گفته شده که صرع ممکن است معلول امري موروثي بوده باشد. وارد آمدن آسيب به سر، تب بسيارشديد، دشپل و ورم و يا زخمي در مغز، ناهنجاريهايي در قسمت فرا آوري خون در بدن و ديگر عوارضي از اين دست، ممکن است ابتلا به ضرع را فراهم آورند.
با اين همه ، صرع يک بيماري رواني نيست. مصروع را بايد يک انسان طبيعي پنداشت نه يک فرد عقب افتاده يا موجودي قابل گريز. مصروعان بخوبي قادرند يک زندگي کاملاً طبيعي داشته باشند: به مدرسه بروند، کار کنند، زندگي زناشويي تشکيل دهند و اداره خانواده اي را بر عهده گيرند .
دانش پزشکي داروهايي براي جلوگيري از حمله صرعي و يا مهار کردن آنها بهنگام وقوع، فراهم کرده است. معمولاً از اين داروها مصرف کند. در اين صورت خواهد توانست بطور عادي و توام با شاد کامي زندگي کند.
● پيدايش انسان
همه آنچه را که درباره منشاء انسان مي دانيم از مطالعه تکه هاي استخوانهايي است که به صورت فسيل در سنگ باقي مانده اند. نياکان ما مثل مردم امروزي تعدادشان زياد و همه جا پراکنده نبود. به همين دليل فسيلهاي آنها بسيار کمياب است. با گسترش نخستين آدميان، آنها استفاده از ابزارهاي سنگي را شروع کردند. بعضي از اين ابزارها پيدا شده است . اين ابزارها به عنوان مدرک وجود آنها به شمار مي آيد. اين ابزارها و بقاياي غذاي آدميان نخستين از قبيل استخوانهاي جانوران و يا دانه ها، تا حدودي مشخص مي سازد که اجداد ما چگونه زندگي مي کرده اند.
آدمي به گروهي از جانوران به نام پريماتها (نخستيها) تعلق دارد . اين گروه شامل ميمونهاي معمولي و ميمونهاي بدون دم و دو گروه کوچک ديگر است که جانوراني شبيه به ميمونها به نامهاي لمورها و تارسيه ها هستند . همه نخستيها داراي دست و پاهاي دارزند که به کمک آنها قادرند در ميان شاخه هاي درختان حرکت کنند . دستها و پاهاي آنها داراي ۴ انگشت و يک انگشت بزرگتر (شست) مي باشد که در مجموع پنجه را تشکيل داده اند. پنجه ها کاملاً براي چسبيدن به شاخه ها و چنگ انداختن به آنها و يا گرفتن غذا سازگاري يافته اند. دارا بودن ديد خوب براي سکونت روي درخت بسيار مهم است. پريماتهاي بزرگ داراي چشماني در جلوي سر هستند اين وضع به آنها کمک مي کند که هنگام پريدن از شاخه اي به شاخه ديگر فواصل شاخه ها را تشخيص دهند. نخستيها همچنين داراي مغز بزرگي هستند و راز و موفقيت آنها در تکامل نيز همين است.
قديمترين فسيلهاي شناخته شده نخستيها در سنگها ۷۰ ميليون سال پيش پيدا شده است. اين فسيلها نشان مي دهند که اين جانوران بيشتر شبيه به زبابها هستند تا ميمونها. به هر حال ۵۵ ميليون سال پيش تمام گروه نخستيهاي جديد از آنها به وجود آمدند. در اين گروه اولين ميمونهاي بي دم وجود داشتند که فسيلهاي آنها در آفريقا پيدا شده است . به نظر مي رسد آنها روي درختان زندگي مي کردند و غذاي آنها ميوه هاي نرم و برگ درختان بوده است. فسيلهاي آنها نشان مي دهد که دندانها و اسکلت اين فسيلها شبيه به دندانها و اسکلت ميمونهاي امروزي است که غذاي آنها نيز ميوه است.
حدود ۱۵ ميليون سال پيش ، آب و هوا تغيير يافت ، اين تغيير در آب و هوا در خاکبرداريهاي انجام شده در آفريقا مشخص است جنگلها، يعني جايي که اولين ميمونهاي بي دم زندگي مي کردند به تدريج از بين رفت و زمين خشک شد. درختان کمتر شدند. اين وضع باعث شد که ميمونهاي بي دم در روي زمين به زندگي ادامه دهند و از ريشه درختان و دانه هاي سخت تغذيه کنند. اين تغيير رژيم غذايي ، سبب شد که دندانهاي آسياي بزرگ آنها به تدريج براي خرد کردن به کار آيد. اين موضوع از روي فسيلهاي به دست آمده از آنها مشخص شده است . همچنين بعضي از ميمونهاي بي دم پيشرفته تر راه رفتن روي پاهاي عقبي را آغاز کردند.
● چه چيز باعث طاسي مي شود؟
انواع مختلفي از طاسي وجود دارد، و در بسياري موارد انسان مطلقاً هيچ کاري درباره آن نمي تواند بکند و هيچ درماني هم برايش نيافته است. مردم در مورد طاسي همه نوع حرفي مي زنند: مثلاً مي گويند طاسي ميرساند که شخص پير شده است، يا ميرساند که هوش غيرعادي دارد يا برعکس نشان آنست که شخص بطور غيرعادي کند ذهن است ولي تمام طاسي ها بطور خلاصه معني مي دهند که شخص موهاي خود را از دست داده است!
نوع طاسي که معمولاً ديده مي شود طاسي نمونه يا عمومي است، بدين معني که موهاي طرف شقيقه ها ميريزد يا نقطه بي موئي از مغز سر بوجود مي آيد، يا اينکه طاسي با اشکال ديگري ظاهر مي شود. اين مشکل ترين نوع طاسي است که چون مورويي است بشر درباره اش هيچ کاري نمي تواند بکند .
طاسي مورويي تابع جنيست است. مثلاً اين طاسي در مردان بيش از زنان ظاهر مي شود. غالب اوقات زن ژن طاسي را با خود دارد و به کودکانش منتقل مي کند. وقتي اين نوع طاسي ظاهر گشت، بهترين کاريکه انسان مي تواند درباره آن انجام دهد اين است که خود را با آن عادت دهد! طاسي زودروس در مردان ممکن است در سن ۲۵ سالگي يا حتي زودتر نمايان گردد. يک دليل طاسي هاي زود رس ممکن است بواسطه متوجه نکردن به پوست سر و تميز نگه نداشتن آن باشد . گاهي اوقات عدم تعادل بين هرمونهاي جنسي ممکن است باعث ايجاد طاسي زودرس شود. اما اگر فوراً توجه کلي به پوست سر بشود. ممکن است پيشرفت طاسي را کندتر نمايد.
وقتي ريختن تدريجي موها در بين باشد، گاهي ممکن است بعلت تغذيه يا اختلال غده ها، بخصوص غدد مخاطي و تيروئيد باشد. والبته طاسي ممکن است بر اثر بي ترتيبي هايي در پوست سرباشد، مثل صدمه خوردن به پوست سر و يا بيماريهاي ديگر.علت
طاسي گاهي اوقات عفونت يا بيماريهاي ديگريست و وقتي سلامتي دو مرتبه بدست آمد، موها ممکن است دو مربه برويند. ريختن ناگهاني موها ممکنست بواسطه تب تقويند، تب رخ ، ذات الريه، آنفلوانزا، و ساير عفونت هاي سخت باشد.
● چرا بعضي از مردم صداي دلنشيني دارند؟
آيا مي دانيد که هنگام بکار بردن صدا در واقع مثل آنست که يک آلت موسيقي را بکار مي اندازيد؟ شما روي يکي از مشکلترين و پيچيده ترين آلات موسيقي که انسان آنرا مي شناسد عمل مي نماييد. دليل اينکه چنين کاري را مي توانيد انجام دهيد آن است که در کودکي آن را آموخته ايد و پيوسته مشغول تمرين بوده ايد!
حال تارهاي صوتي را در نظر بگيريد که فقط قسمتي از دستگاهي هستند که صداي ما را توليد مي کنند و کنترل کردن آنها احتياج به دقت بسيار دارد، ۱۶ عدد از حساسترين ماهيچه ها در بدن ما، تارهاي صوتي را بحرکت در ميآورند.
آنها مي توانند ۱۷۰ حالت مختلف بخود مي گيرند! فقط مقدار مناسبي هوا بايد به سوي بالا برود تا بتواند آنرا بنحو مخصوصي بلرزاند.
اگر تارهاي صوتي بطريقي کشيده شوند که در حدود ۸۰ مرتبه در ثانيه نوسان داشته باشند، لرزش هوايي را که ما به عنوان صدا مي شنويم آهنگ عميقي خواهند داشت. اگر تارها کشيده شده و باندازه هزار بار در ثانيه لرزش نمايند، آهنگ صدا بالا خواهد بود. پس زير و بم بودن معمولي صداي ما بستگي به طول تارهاي صوتي ما دارد. ولي دستگاه صوتي انسان داراي مکانيزم پيچيده ايست. يعني دستگاهي با ديوارهاي استخواني ماهيچه، غشاء مخاطي، و محوطه تقويت صدا مثل جعبه صداي ويلن. در بين اين فضاي منعکس کننده صدا، لوله هاي بادي، شش ها، انتهاي سوراخ بيني، فضاي سينوس ها، و قفسه سينه قرار گرفته اند.
قدرت و کيفيت صدا بستگي به شکل و اندازه فضاهاي تقويت کننده دارد. اشخاصي که داراي صداهاي زيبا هستند فضاي تقويت کننده صدايشان به گونه اي است که مي شود آنها را دستگاه موسيقي کامل دانست. ولي داشتن اين فضاها کافي نيست آنها بايد بدانند که چگونه آنها را هنرمندانه تنظيم نمايند. يک خواننده هنگام خواندن تمام دستگاه صوتي خود را از حجاب حاجز گرفته تا سينوس هاي قدامي بکار مي برد.

هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

توليد مثل بيشتر دوزيستان در آب تخم گذاري مي کنند. بنابراين بعد از مدتي که لارو از تخم بيرون مي آيد در آب زندگي کرده و بزرگ مي شود. تا آنکه بر اثر دگرد ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

فرآورده هاي نفتي از پرمصرف ترين مواد شيميايي در دنياي مدرن امروز محسوب مي شوند. با توجه به حجم عظيم سوختي که براي توليد نيرو در اتومبيل ها و ايجاد حرا ...

تمامي ارگانيسم ها از باکتري ها مانند اشرشياکلي تا انسان، از واحدهاي ساختماني يکساني که به صورت ماکرومولکول ها تجمع مي يابند، تشکيل يافته اند. انتقال ا ...

گاليلئوگا ليلئي (۱۶۴۲ ۱۵۶۴) معروف به گاليله، در شهر پيزا زاده شد. در ۱۵۸۱ در دانشگاه پيزا ثبت نام کرد تا در رشته پزشکي تحصيل کند اما به زودي اين رشته ...

مهندسين زيست شناسي به ساخت وسايل، از بافت هاي زنده مشغولند و کم کم تمام دنيا با مفهوم زيست شناسي ترکيبي يا مصنوعي آشنا مي شوند. در حالي که دانش جويان ...

دانلود نسخه PDF - دانستني هاي زيست شناسي