up
Search      menu
داروها :: مقاله دارو درماني صرع PDF
QR code - دارو درماني صرع

دارو درماني صرع

داروي ضد صرع جديد

در طول دهه هاي اخيردارو درماني صرع پيشرفت چشمگيري داشته است وازسال ۱۹۹۳ با معرفي چيزي در حدود ۹ داروي جديد، گزينه هاي به مراتب بيشتري براي درمان اين بيماري در اختيار پزشکان قرار گرفته است. داروي زونيساميد داروي ضد صرع جديدي است که از مشتقات سولفوناميدها محسوب مي شود و به عنوان درمان کمکي در صرع پارشيال در کودکان بالاي ۱۶ سال و بزرگسالان مبتلا به بيماري صرع کاربرد دارد. مصرف اين دارو همچنين در درمان اختلال دو قطبي مورد توجه قرار گرفته است.
يکي از نکات جالب توجه در مورد داروي زونيساميد، تأثير قابل توجه آن در بهبود علائم ترمور، حرکات غير اختياري و ديسکينزي در بيماران مبتلا به پارکينسون است که در بررسي در سال ۲۰۰۷ توسط American academy of neurology گزارش گرديده است.
داروي زونيساميد براي اولين بار در ژاپن عرضه شد و پيش از عرضه ي آن به ساير کشورها، کارآزمايي هاي باليني گسترده يي روي آن صورت گرفت. با بررسي هاي صورت گرفته، مشخص شده است که زونيساميد در بسياري از اختلالات صرعي مقاوم به درمان باساير داروهاي ضد صرع مفيد واقع شده است. به طور مثال مشاهده شده است که مصرف دوز ۶mg kg day زونيساميد در دو دوز منقسم قادر است به شکل کارآيي صرع پارشيال مقاوم به درمان با فني توئين را کنترل نمايد. در بررسي ديگر نيز به کارآيي داروي زونيساميد با دوز ۸ ۱۰mg kg day درکنترل موارد صرع ميوکلونوس مقاوم به درمان با انواع ضد تشنج ها اشاره شده است. همچنين در گزارشي در سال ۱۹۸۸ به کنترل عالي صرع به وسيله ي داروي زونيساميد در کنار ديگر داروهاي ديگر ضد صرع براي کنترل وضعيت دو بيمار مبتلا به صرع ميوکلونوس مقاوم به درمان با انواع ضد تشنج ها اشاره شده است. در بررسي نيز نشان داده شده که زونيساميد به اندازه ي کاربامازپين ممکن است در کنترل صرع پارشيال مقاوم به درمان با فني توئين اثر گذار باشد.
● مکانيسم عمل:
مکانيسم دقيق عملکرد داروي زونيساميد ناشناخته است. اين دارو ممکن است عملکرد خود را از طريق تأثير بر کانال هاي سديم وکلسيم اعمال نمايد. نتايج بررسي هاي فارماکولوژيکي in vitro حاکي از آن است که داروي زونيساميد کانال هاي سديم را بلوک مي نمايد و جريان هاي مربوط به کانال هاي کلسيم وابسته به ولتاژ تيپ T را کاهش مي دهد. متعاًقباً دارو سبب پايدار شدن غشاي نوروني گرديده و hypersynchronization نوروني را ساپرس مي کند. اين دارو همچنين يک مهارکننده ي ضعيف کربنيک انيدراز است.
● دوزاژ:
دوز معمول شروع دارو ۱۰۰ ميلي گرم در روز است که مي توان آن را هر دو هفته يک بار افزايش داد. دوز درماني معمول اين دارو، ۲۰۰ تا ۴۰۰ ميلي گرم در روز و حداکثر دوز قابل قبول آن ۶۰۰ ميلي گرم در روز است. با اين حال به نظر نمي رسد که دوزهاي روزانه ي بالاتر از ۴۰۰ ميلي گرم پاسخ بيشتري ايجاد نمايند به جز دوز اوليه ي ۱۰۰ ميلي گرم روزانه، دوزهاي بالاتر زونيساميد را مي توان به صورت منقسم دوبار درروز تجويز نمود.
● فارماکوکينتيک:
زمان رسيدن به اوج اثر اين دارو ۲ تا ۶ ساعت است. در حضور غذا زمان رسيدن به حداکثر غلظت طولاني تر شده و به حدود ۴ تا ۶ ساعت مي رسد. با اين حال غذا هيچ تأثيري روي فراهمي زيستي اين دارو ندارد. درمقابل درمورد داروي کاربامازپين زمان رسيدن به اوج غلظت دارو قابل پيش بيني نيست که اين تفاوت در فارماکوکينتيک دو دارو در خور توجه است. زونيساميد به شکل گسترده يي به گلبول هاي قرمز باند مي شود و اين مسأله سبب مي گردد تا غلظت اين دارو درگلبول هاي قرمزخوني ۸ برابر غلظت پلاسمايي آن شود.حالت پايدار Steady state دارو ظرف ۱۴ روز ايجاد مي گردد. عمر نيمه ي حذف دارو در پلاسما ۶۳ ساعت و عمر نيمه ي حذف آن از گلبول هاي قرمز ۱۰۵ ساعت است. حجم توزيع ظاهري دارو ۱.۴۵L kg است. اين دارو در غلظت هاي ۰ ۱ تا ۰ ۷ ميکروگرم در ميلي ليتر حدوداً به اندازه ي ۴۰ درصد به پروتئين هاي پلاسما باند مي شود، که در مقايسه با پروتئين بايندينگ ۷۵ تا ۹۰ درصدي کاربامازپين و ۸۰ تا ۹۰ درصدي والپروات سديم به مراتب کمتر است. پروتئين بايندينگ اين دارو در برابر غلظت هاي درماني فني توئين، فنوباربيتال و کاربامازپين تحت تأثير قرار نمي گيرد، اما والپروئيک اسيد ممکن است به ميزان اندکي (در حدود ۳%) سبب جدايي زونيساميد از پروتئين شود.
● متابوليسم و دفع:
داروي زونيساميد ۶۲% دفع ادراري و ۳% دفع از راه مدفوع دارد. اين دارو درکبد تحت تأثير واکنش استيلاسيون قرار گرفته و متابوليت ان استيل زونيساميد را توليد مي نمايد. متابوليت ديگر اين دارو تحت تأثير ايزوزيم ۳A۴ سيتوکروم P۴۵۰ در کبد و به دنبال واکنش هاي کاهش و باز شدن حلقه ايجاد مي گردد و به ۲ سولفاموئيل استيل فنول موسوم است. زونيساميد متابوليسم خود را القا نمي کند و به اين جهت در مقايسه با داروي کاربامازپين که خاصيت خود القايي دارد، تداخلات به مراتب کمتري را ايجاد مي نمايد.
● موارد منع مصرف:
اين دارو در بيماراني که نسبت به سولفوناميدها حساسيت دارند منع مصرف دارد.
● عوارض جانبي:
از شايع ترين عوارض دارو مي توان به خواب آلودگي، گيجي، کاهش اشتها، کم شدن وزن، سردرد، خارش و راش پوستي اشاره کرد. سنگ ادراري در ۹ ۱ تا ۵ ۳ درصد در بيماران غربي ديده شده ولي وقوع آن در بيماران ژاپني به مراتب کمتر از اين مقدار بوده است. با مصرف آب و مايعات فراوان مي توان احتمال وقوع اين عارضه را تا حد زيادي کم کرد.
در موارد نادري اين دارو بالقوه ممکن است سبب بروز واکنش هاي کشنده ي سولفوناميدها گردد» که از جمله ي اين واکنش ها مي توان به سندرم استيونس جانسون اشاره کرد. چنين واکنش هايي معمولاً در ۲ تا ۱۶ هفته ي اول درمان بروزمي کنند. به همين دليل توصيه مي گردد تا درصورت بروز راش پوستي مصرف دارو قطع گردد.
همچنين موارد نادر کاهش تعريق (اوليگوهيدروز) و هيپرترمي در اطفال نيازمند بستري کردن است. اين دارودر بيماراني که دچار نارسايي حاد کليه و يا افزايش بطئي و قابل توجه غلظت کراتينين BUN مي شوند بايد قطع شود.
قطع يکباره ي دارو مخاطرات فراواني را به همراه دارد ومانند ديگر داروهاي ضد صرع قطع اين دارو بايد به صورت تدريجي صورت بگيرد.
● مصرف در بارداري وشيردهي:
دارو در رده ي C بارداري قرار مي گيرد و فقط در صورتي مي توان آن را در اين دوران تجويز نمود که منافع آن بر خطرات احتمالي دارو براي جنين غلبه نمايد.
ترشح دارو در شير مشخص نيست و مصرف آن در دوران شيردهي توصيه نمي شود.
● تداخلات دارويي:
زونيساميد تأثيري بر تراز پلاسمايي داروهايي چون فني توئين، کاربامازپين و والپروات سديم ندارد و به نظر نمي رسد که متابوليسم داروهايي که با ايزوزيم هاي سيتوکروم P۴۵۰ متابوليزه مي شوند تداخلي داشته باشد.
داروهايي که سبب القا يا مهار آنزيم هاي کبدي مي شوند ممکن است متابوليسم و کليرانس زونيساميد و متعاقباً عمر نيمه ي آن را تغيير دهند.

صرع عبارت است از يك نوع اختلال در كار مغز كه مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تكرارشونده ، حملاتي كوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

صرع يك بيماري است كه با تشنجات مكرر در يك دوره زماني خود را نشان مي دهد. تشنج به يك حمله ناگهاني در فعاليت الكتريكي مغز اطلاق مي شود كه مي تواند باعث ...

بيماران مبتلا به اپي لپسي در جامعه با محدوديت هايي مواجه هستند که هنوز برطرف نشده است. اين افراد همچنان در خانه با خانواده يا در محل کار با کارفرماي خ ...

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

آمارها نشان مي دهد تاخير در انجام دستورات دارويي بيماران يا فراموش کردن آنها، دومين علت عمده آسيب هاي ناشي از دارو در بيمارستان ها است، اما به راستي ا ...

نبولايزرها يک درمان يا داروي اسپري زا براي بيماران داراي بيماري هاي تنفسي مشخص فراهم مي آورند، اين درمان بخصوص در وضعيت هايي مانند برونشيت و آسم شديد ...

خطاهاي دارويي از بيشترين موارد معمول خطاهاي پزشکي به شمار مي آيند. هر چند پزشکان مايل به پذيرفتن آن نيستند، بيشتر از دو سوم موارد خطاهاي دارويي در نتي ...

دانلود نسخه PDF - دارو درماني صرع