up
Search      menu
داروها :: مقاله داروهاي ضد افسردگي PDF
QR code - داروهاي ضد افسردگي

داروهاي ضد افسردگي

عوارض پوستي داروهاي SSRI

SSRIها يا داروهاي مهار کننده ي برداشت مجدد سروتونين در حال حاضر خط نخست درمان بيماري افسردگي هستند. اين داروها نسبت به ساير داروهاي ضد افسردگي عوارض کمتري دارند. شايعترين عوارض اين داروها، عوارض گوارشي ازقبيل تهوع و استفراغ مي باشد. اين داروها با بلوک برداشت مجدد سروتونين در پلاکت ها خطر خونروي را افزايش مي دهند و اين مطلب شايعترين عارضه ي دارو با تظاهرات پوستي به صورت پتشي و پورپورا و اکيموز خود به خودي است. افرادي که از يک NSAID يا آسپيرين با دوز کم استفاده مي کنند به خصوص در معرض اين عارضه هستند.
هنوز معلوم نيست خطر خونروي با مصرف همزمان آسپيرين يا Clopidogrel افزايش يابد. از عوارض هماتولوژيک ديگر اين دارو مي توان به متروراژي، ملنا، هموپتيزي، هماتوري و هماتمز اشاره کرد. اين عوارض به ويژه در پي کاربرد پاروکستين که قويترين و انتخابي ترين مهارکننده از گروه SSRI هاست ديده شده است. موارد اکيموز و واسکوليت را در بالاي بازوها و اندام تحتاني، در پي مصرف پاروکستين و با پارامترهاي انعقادي طبيعي توصيف کرده اند. مصرف فلوکستين، پاروکستين و Fluvoxamine ممکن است با چنين مشکلي همراه باشد.
سروتونين که ازمشتقات تريپتوفان است، موجب انقباض عضلات صاف، تنگي عروق خوني و تحريک CNS مي شود. تنها استثنا در اين مورد پلاکت ها هستند که درآنها سروتونين تنها از طريق برداشت مجدد (reuptake) در اختيار سلول قرار مي گيرد. در واقع ميزان سروتونين در خون شرايين محيطي (به همين خاطر) بسيار جزئي است. آزاد شدن سروتونين به تجمع پلاکت ها کمک مي کند واين امر در مصرف SSRI به تأخير مي افتد. ميزان و شدت عوارض متناسب با دوز دارو و تغييرات آزمايشهاي انعقادي، PTT, PT, BT افزايش تست هاي عملکرد کبدي و ترومبوسيتوپني است. علائم باليني و پاراکلينيک همگي قابل برگشت بوده مشکل بيمار با قطع دارو رفع مي شود.
عارضه ي پوستي ديگر که در مورد فلوکستين و Fluvoxamine رخ مي دهد، واسکوليت لوکوسيتوکلاستيک پوستي است. در برخي از بيماران بثورات جلدي به صورت آکنه معمولاً بدون کمدون و به صورت پوستول هاي فوليکولوسانتريک در صورت، سينه و پشت تنه پيدا مي شود.
از واکنش هاي عروقي که در پي مصرف SSRI ها رخ داده است مي توان به کهير و آنژيوادم و خارش، اريتم مولتي فرم، اريتم ندوزوم اشاره کرد. در هفته هاي اول مصرف دارو بثورات ماکولار يا اگزانتماتيک غالباً همراه کهير پيدا مي شود که در ۷۵ درصد موارد خفيف تا متوسط است. مواردي از اريتم مولتي فرم شديد تا SIS يا TEN نيز گزارش کرده اند. اريتم ندوزوم با مصرف پاروکستين شايعتر است.
از عوارض پوستي SSRIها، آلوپسي بدون اسکار موضعي تا منتشر عمدتاً در اسکالپ است که مکانيسم ناشناخته يي دارد و قابل برگشت مي باشد. اين آلوپسي ممکن است آناژن و يا از تيپ تلوژن افلووم باشد. SSRI ها خواص آنتي ميتوتيک دارند و شايد با اين طريق موجب ريزش مو شوند. آلوپسي در پي مصرف پاروکستين، فلوکستين و فلووکسامين ديده شده است. پاروکستين و فلوکستين ممکن است به طور پارادوکس موجب هيرسوتيزم شوند.
يکي از مسائلي که در مصرف SSRI و به خصوص فلوکستين و پاروکستين بايد در نظر داشت، احتمال عود (Flare) پسوريازيس است.
SSRI ها به خصوص در روزهاي نخست درمان ممکن است موجب بروز يک واکنش فوتوتوکسيک حاد شوند که تظاهرات آن عمدتاً در نواحي صورت، گردن، پشت دست و شانه ها رخ مي دهد. نماي Acute generaliged Exanthematous pustulosis در پي مصرف سرترالين توصيف شده است.
مصرف دراز مدت SSRI ها ممکن است پوست صورت، موها و ناخن را پر رنگ کند. پاروکستين ممکن است موجب کريز اضطراب و يا تعريق شديد (با قطع ناگهاني درمان) شود. اين دارو خود در درمان خارش هاي سايکوژن و خارش همراه پلي سيتمي ورا و نيز سرطانهاي پيشرفته به کار رفته است.
SSRI ها در درمان بيماريهاي سايکوکوتانئوئس به خصوص ديس مورفو فوبي، neurotic excoriation و پارازيتوفوبيا به کار رفته است.
از عوارض غير پوستي SSRI ها مي توان به گالاکتوره (اثرات احتمالي دوپامينرژيک)، علائم اکستراپيراميدال، SIADH، مشکلات گردش خون و سندرم سروتونين، استئوپوروز، ميگرن و احتمال افزايش خطر بروز سرطان پستان اشاره کرد.
عوارض اکستراپيراميدال با شيوع يک در هزار در اثر عدم تعادل بين انتقال دوپامينرژيک و سروتونينرژيک رخ مي دهد. مهار سيستم دوپامينرژيک به طور غير مستقيم در سطح سوبستانسيانيگراي مغز و يا استرياتوم و قشر مخ روي مي دهد. به نظر مي رسد ميزان آنتاگونيسم دوپامين ناشي از SSRI براي بروز خود به خود علائم اکستراپيراميدال کافي نباشد. علائم اکستراپيراميدال شامل هيپوکينزي، انقباضات خود به خود عضلات، حرکات غير ارادي، اضطراب حرکتي و سفتي عضلات است. Akathisia در حدود ۲۰ درصد بيماران در پي مصرف فلوکستين و سرترالين رخ مي دهد. آکاتيزي يک احساس اضطراب دروني است که بيشتر در طي هفته هاي نخست مصرف دارو روي مي دهد. طي درمان با SSRI گاهي علائم نوروواسکولار آتي پيک مثل دندان قروچه ي شبانه (با مصرف پاروکستين، فلوکستين و سرترالين) و لکنت درپي مصرف فلوکستين و سرترالين پيدا مي شود.
SIADH با افزايش بيمارگونه ي ترشح ADH واحتباس آب و هيپوناترمي ناشي از رقيق شدن مشخص مي شود. اين عارضه در درمان با سرترالين، فلوکستين و پاروکستين و بيشتردر افراد مسن رخ مي دهد. نقش SSRI ها در بروز اين سندرم به طور کامل توصيف نشده است و احتمالاً اين داروها موجب رهايش ADH ويا افزايش پاسخ کليه به ADH مي شوند. سندرم هاي پارانئوپلاستيک در جريان سرطان ريه نيز ممکن است منجر به ترشح ADH و بروز اين سندرم شوند. علائم باليني چند روز تا ماهها پس از شروع داروها شروع مي شوند و شدت آنها بستگي به شدت هيپوناترمي دارد. اگر تراز سديم بالاتر از ۱۲۵mmol L باشد SIADH بدون علائم سوبژکتيو رخ مي دهد و علائم ابتدايي شامل بي حالي، بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، اضطراب و گيجي و تغييرات رفتاري است و در مراحل بعدي سردرد، شلي عضلات، انقباض عضلاني، تشنج، خواب آلودگي و کما رخ مي دهد. سديم کمتر از ۱۱۰، هيپواوريسمي از علائم آزمايشگاهي بيماري است. تراز ADH پلاسما نرمال يا بالاست.
اختلال در متابوليسم بتابلاکرها، مهار اثر سيتوکروم P۴۵۰ممکن است منجر به براديکاردي، AF، و بلوک قلبي (به خصوص درمصرف فلوکستين درافراد با سابقه ي مشکلات قلبي) شود.
سندرم سروتونين ازعوارض نادر SSRI هاست و بيشتر در پي مصرف همزمان داروهاي سروتونينرژيک از قبيل MAOI ها، تريپتوفان و کلومي پرامين به صورت تغييرات هشياري، تحريک پذيري، ميوکلونوس، هيپورفلکسي و ديافورز، ترمور، لرز، همراه تهوع و استفراغ و اسهال و گيجي و گاه تشنج رخ مي دهد.
ريسک استئوپوروز در پي مصرف SSRI ها افزايش مي يابد. در واقع تغييرات مدياتورها از جمله سروتونين و مهار برداشت مجدد آن در استئوکلاست ها و استئوبلاست ها در کاهش توده ي استخواني و خطر بروز استئوپوروز ثانويه نقش دارد.
مصرف طولاني SSRI ها اغلب نقش پيشگيري از ميگرن را دارد ولي در مواردي، سرترالين موجب تشديد ميگرن شده است.
احتمال افزايش خطر بروز سرطان پستان با مصرف مزمن SSRI وجود دارد.

مقدمه احساس عدم خوشحالي در برخي از روزها امري طبيعي است. اما زماني که تنهايي و نا اميدي جاي اين احساس را مي گيرد و از بين نمي رود مي تواند منشا اصلي ا ...

هيچ چيز مثل ديدن يک کودک يا نوجوان افسرده ذهن و روح آدمي را به خود مشغول نمي کند; که چرا؟ تا چند سال پيش باور کلي در بين روانشناسان اين بود که: کودک ...

هيچ دو نفري مانند هم نيستند، مثلاً در تجويز درمان هاي ضد سرطان براي دو نفر، ممکن است نحوه ي پاسخ دهي اين افراد بسيار متفاوت باشد: در يک نفر عوارض جانب ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

اميد تا عمل نمودن به اين توصيه ها تندرستي براي همه ما که در جوامع متمدن و امروزي با سرعت به سمت پيري گام بر مي داريم ، به ارمغان آيد . ۱- ميوه و سيزيج ...

داروهاي رواني داروهايي که تصادفاً براي مقاصد ديگري مناسب شناخته شدند تا بيش از دهه 1905 بيماري هاي رواني با دارو قابل درمان نبودند. افراد مبتلا به شيز ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

خطاهاي دارويي از بيشترين موارد معمول خطاهاي پزشکي به شمار مي آيند. هر چند پزشکان مايل به پذيرفتن آن نيستند، بيشتر از دو سوم موارد خطاهاي دارويي در نتي ...

دانلود نسخه PDF - داروهاي ضد افسردگي